C01B 31/18

Spôsob a zariadenie na konverziu oxidu uhličitého na oxid uhoľnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20305

Dátum: 20.12.2012

Autor: Kühl Olaf

MPK: C01B 3/24, C01B 31/02, C01B 31/18...

Značky: spôsob, konverziu, oxidů, uhoľnatý, zariadenie, uhličitého

Text:

...maximálny pomer H 2 CO rovnajúci sa 2,0. Nevýhodou je však použitiečistého kyslíka, ktorý sa musí energeticky náročne vyrábať.0006 Okrem toho sa odkazuje na DD 276 098 A 1, ktorý popisuje vyššie látkové zhodnotenie zemného plynu v parnýchreformačných zariadeniach. Medzi iným sa popisuje najmä spôsobzískavania sadzí zo zemného plynu pomocou pyrolýzy v oblúkovej plazme. Okrem toho US 4 040 976 popisuje spracovanie materiálu obsahujúceho...

Spôsoby a systémy na výrobu energie z oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16910

Dátum: 19.12.2007

Autori: Yogev Amnon, Gamzon Eliyahu

MPK: C01B 31/20, C01B 3/08, C01B 31/18...

Značky: výrobu, oxidů, energie, spôsoby, systémy, uhličitého

Text:

...teploty. Teplo sa pre tento proces recyklácie môže ziskat napriklad zo slnečnej energie.0018 Elektrická energia môže byt dodávaná do rôznych jednotiek l - IV zakéhokoívek dostupného zdroja energie, ako sú národné alebo regionálne elektrárne. Voliteľne alebo dodatočne zariadenie obsahuje piatu jednotku (ďalej len jednotka V), ktorá produkuje elektrickú energiu na prevádzku iných jednotiek z miestne dostupných obnoviteľných zdrojov, ako sú...

Spôsob karbonylácie alylických butenolov a ich esterov s karboxylovými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 281592

Dátum: 05.10.1994

Autori: Denis Philippe, Patois Carl, Metz François, Perron Robert

MPK: B01J 27/06, B01J 23/46, C01B 31/18...

Značky: spôsob, butenolov, karboxylovými, alylických, kyselinami, karbonylácie, esterov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa karbonylácia alylických butenolov a/alebo ich esterov s karboxylovými kyselinami, a to pomocou oxidu uhoľnatého, ktorého podstata spočíva hlavne v tom, že sa nechá reagovať oxid uhoľnatý najmenej s jedným z uvedených alylických butenolov a esterov s karboxylovými kyselinami pri zvýšenej teplote, za tlaku vyššieho, ako je tlak atmosférický a v prítomnosti irídiového katalyzátora a promótora obsahujúceho jód alebo bróm, pričom molárny...

Způsob kontinuální výroby oxidu uhelnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246455

Dátum: 15.12.1987

Autori: Novák Jioí, Máša Jaroslav, Litomiský Miroslav

MPK: C01B 31/18

Značky: způsob, výroby, kontinuální, uhelnatého, oxidů

Text:

...způsob podle vynálezu, přičemž obr. 2 zobrazuje půdorys tohoto zařízení.Z obrázku je zřejmě, že v» topeništi 2 generátoru 1, v němž se postupně hromadí škvára s popelem, je pod tryskou 4 přívodu kyslíku a oxidu uhličitého umístěmo pohyblivé otočné .rameno 3, které se V tomto topeništi pozvolna přesouvá. Při pohybu ra 4mene z jedné krajní polohy do druhé se vyhrnuje část škväry i s popelem sttřidavě do výpadových otvorů 5 a tim se...