C01B 31/06

Elektrochemické rozpúšťanie vodivých kompozitov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12282

Dátum: 22.12.2005

Autori: O'neill Padraic, Wei Bin

MPK: B23H 3/08, C01B 31/34, C01B 31/06...

Značky: kompozitov, rozpúšťanie, vodivých, elektrochemické

Text:

...1 až 3 mm na ulahčovanie rozpúšťania. Tieto elektrochemické procesy vyžadujúvšeobecne vysoko kyslé elektrolyty s hodnotou pH menšou než 5,0, statického alebo mierne miešaného kúpeľa a veľkú vzdialenosť elektród. l keď môžu byť elektrochemické metódy spätného získavania rýchlejšie než čisto chemické metódy, nízka prúdová hustota zaisťuje pomalú rýchlosť rozpúšťania. Problémy korozívnych elektrolytov a nebezpečných odpadov zostávajú.0006 Vyššie...

Způsob úpravy reakční náplně pro výrobu syntetických diamantů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260454

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kaška Lubomír, Dvořák Bohumil, Horák Jaromír

MPK: C01B 31/06

Značky: syntetických, výrobu, reakční, náplne, diamantu, způsob, úpravy

Text:

...formou roztoku, pasty na tíhlíkatý materiál, nebo vklädána ve formě lólie mezi rozpouštědlo a grafit. Vhodný límotnostííí poměr elektricky izolační látky ke gľüĺĺĺtt je 0,001 až 15.Izolační látkou se rozumí takový materiál, 4který má za normálních podmínek at 1 n. tlak-u a teploty 20 CJ v-oclivost menší než lüdřiQ/cm-ľ, nebo šírku zakázaného pásma,z hlediska pásmové teorie, větší než 3,0 elektrovnoltu.Vsázka byla uspciřádána takto...

Zařízení ke znovuzískání diamantového zrna

Načítavanie...

Číslo patentu: 270789

Dátum: 12.07.1990

Autori: Svoboda Jiří, Tomeška Josef, Kaplánek Jiří

MPK: C01B 31/06, C25F 7/00, B24B 57/04...

Značky: zařízení, diamantového, znovuzískání

Text:

...volba optimálních otáček bubnu ł a úhel A, jeho naklonění přispívají k intenzifikaci rozpouštění zlomků §, právě tak, jako otěr jednotlivých zlomků § navzájem při otâčení bubnu ł.Buben ł je opatřen trubkou Q pro doplňovâní elektrolytu 5 ze vzduchotěsného zásobníku 7, opatřeného víkem §. Trubka g pro doplňování elektrolytu 5 je vybavena uzavíracímventilem g. Nad hladinu elektrolytu 1 zásobníku 1 zasahuje jedním koncem regulační trubka łg,...

Způsob separace mikronového diamantového prášku od grafitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270047

Dátum: 13.06.1990

Autori: Holubář Pavel, Potměšil Karel

MPK: C01B 31/06

Značky: způsob, prášků, diamantového, separace, grafitu, mikronového

Text:

...oxídeca kyeeliny dueíčná za tlaku v autoklávu tavení e okyeelonýní dueíčnanyf žíhání ae oloučenínaai olova oxídeoe kyeelinou ohloríetou leptàní v nízkotoplotnín plaznatu v kyolíkovéa prostředí o delší výhodná metoda využívá jevu, že oxídeční eaáe eeotávající z koncentroveno kyseliny sírová e 1 až 15 dvojohromanu draoelnáho způeobuje bobtnání grefitu za vzníku emáoí Jemná rozptýlenáho grafítu a oxídečních produktů grafitu (kyaoliny...

Způsob výroby polykrystalického materiálu na bázi diamantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267420

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dědic Josef, Doubrava Jiří, Mičulek Jiří

MPK: C01B 31/06

Značky: způsob, polykrystalického, diamantu, výroby, bázi, materiálů

Text:

...je slinována ve vysokotlakém nástroji nebo i bez použití vysokotlaké techniky. při použití slinovadla na bázi binární směsi titan-křemík Ti~Si). U této binární směsi je využít nejníže položený eutektický bod fázového diagramu a tomu odpovídající slitina Ti Si (22 78 X). která se vyznačuje optimální smáčivostí povrchu diamantu. Pro zvýšení pevnosti polykrystalického materiálu na bázi diamantu je však nutné upravit do struktury...

Způsob čištění mikronového diamantového prášku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263978

Dátum: 12.05.1989

Autori: Holubář Pavel, Stolín Oldřich, Janča Jan

MPK: C01B 31/06

Značky: diamantového, provádění, prášků, způsob, mikronového, zařízení, způsobu, tohoto, čištění

Text:

...zbytkový grafit zcela odstraněn. Mikro-nový diamant změní v procesu čištění barvu ze šedé na bílou ~a stane se sypkým.Dodané vzorky wditamtantu ~obsahovaiy následující nečistotyPo dvouhodinovêm čištění ve směsi páry C 014 15 O 2 a hodinovém čištění V C 02. vše při tlaku 110 Pa došlo k poklesu koncentrace nečistot jen o 10 až 15 0/0. Bylo zjištěno, že nečistoty tohoto typu jsou již zabudovány většinou přímo v diamantových zrnech. V první fázi...

Způsob selektivního okysličení grafitových zbytků ulpělých na syntetickém diamantovém prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260037

Dátum: 15.11.1988

Autori: Herfurth Frank, Rericha Adolf, Krüger Stefan

MPK: C01B 31/06

Značky: prášků, zbytků, okysličení, selektivního, způsob, diamantovém, syntetickém, ulpělých, grafitových

Text:

...a sarem npoHsaonrcn oöanneaue asornoü KHCHOTH. novou nonnepxuaamw reunepawypy nocTo nnuoň na yponue 80 °C n noůannnmr cepnym Kucnorv npu npoonmurenbnocrn peakuHHÓ 0 MHHyTo VHQHBHEŘEHŘ xąpaxrepnbm npusuax cocronr 5 TOM, uwo K cnuwewuuecxony anMasno~ My nopomxy oöannnmrcn cepnan KHCHOTB H sareu renuň pacrsop ÓHXDOMBT 8 Kanna B Konuenrpnponanuoň asóruoü xncnore. Teunepawypa peaxunu HRXOĽHTCK B npeenax 80-130 °C, a qacTHoc 7 nÁ...

Způsob desintegrace syntézního produktu vzniklého při výrobě umělých diamantů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257404

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kula Petr, Vepřek Jiří, Rezek Karel, Vidlář Jiří, Sita Štěpán

MPK: C01B 31/06

Značky: desintegrace, způsob, umělých, syntézního, výrobe, vzniklého, produktů, diamantu

Text:

...a při otěru 4 o stěny mlecí nádoby a pohybující se mlecí elementy dále nerozbijehy, otěrem se znich pouze uvolňují nalepená zrna grafitu. a ostatních zbytkových složek. Srostlice nevyvinutých zrn dia mantü se však vlivem úderu, resp. otěru,nás 1 edkem nedostatočné soudržnostirozpadají na samostatná zrna. Stejně dochází i. k rozemletí zrn grafítu. Velká zrna diamantu se přitom neroz bíjejí, hrany zrn zůstávají neporušeny. Následkem toho po...

Diamantový kompozitní materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 257151

Dátum: 15.04.1988

Autor: Dvořáková Hana

MPK: C01B 31/06

Značky: kompozitní, materiál, diamantový

Text:

...Technology, Mc Graw-Hill 1971). Do elektrolytícké mědi s obsahem kyslíku 0,3 S se jako stabilizační složka přidává vinan sodno-draselný (tzv. Seignettova sůl), jehož množství v mědi není normou ČSN 420 802 přesně stanoveno. Při studiu vlivu technologie na vlastnosti diamantových kompozit bylo zjištěno, že množství Seignettovy soli, přidávsné k práškové mědi má vliv na její mechanické vlastnosti. V průběhu přípravy kompozit dochází V...

Chemický způsob rozkladu supertvrdých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256145

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mačák Josef, Suchá Anna

MPK: C01B 31/06

Značky: materiálů, rozkladu, způsob, supertvrdých, chemicky

Text:

...možnost potřebneho posouzenĺPodstatou rozkladu je sintrace se směsi uhličitanu a dusičnanu alkalického kovu za mírného slinutí směsi. Uhličitan působí na přítomné prvky mírně oxidačně a jako kypříci složka, dusičnan má pak silný oxidačni účinek. K úplnému roztaveni směsi nesmí dojít, nebot se zamezí oxidačnimu působení dusičnanu sodného.Proces probíhá za přístupu vzduchu. Bör pŕecházi na alkalický boritan, nečistoty železo a hořčik na...

Způsob zpětného získávání diamantů a kovových podílů z vyřazených vrtných korunek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252235

Dátum: 13.08.1987

Autori: Petrovický Jiří, Hrabák Václav

MPK: C01B 31/06

Značky: kovových, korunek, způsob, získavání, vyřazených, podílu, diamantu, vrtných, zpětného

Text:

...materiál je části wolframového koncentrátu. Louženec §, zbavený jemných podílú, se pak roztřídí na mokrěm magnetickém rozdružovači 2. Získaný magnetický podíl lg se podle obsahu wolframu buč přídá k výše zmíněnému wolframovému koncentrátu nebo využije jako Železný šrot. Nemagnetický podílll představuje diamantový koncentrát a přečistĺ se směsi 30 hmot. kyseliny dusičně a konc. kyselinychlorovodíkové V poměru 31 ve skleněné nádobě lg...

Způsob rozkladu diamantového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252136

Dátum: 13.08.1987

Autori: Mačák Josef, Suchá Anna

MPK: C01B 31/06

Značky: diamantového, rozkladu, materiálů, způsob

Text:

...dusičnan sa redukuje na dusitan alkallckáho kovu. C 4 (3103, NaNOJ) 002 ł (B 102, NeNOZ)Oxid uhličitý při teplotách nad 500 C uniká z taveniný, ale případné pŕíměsi a načistoty obsažené v diamantech zůatávaji v tavenině ve formě rozpuatných uhličitanů,hydroxidů, duaitanů a podobne. Pro průběh oxidace není nutno předběšné roztavaní hydroxidů,nebot oxidace probihd dostatečně intenzívne a agresívne. Ionty Na a K ketalizují celý proces oxidace....