Buzáši Ján

Optoelektronický hydronivelačný snímač s lomeným svetelným zväzkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287855

Dátum: 23.12.2011

Autori: Rusina Viktor, Ondrejkovič Peter, Trutz Marián, Ondriš Lubomír, Buzáši Ján

MPK: G01C 5/04, G01F 23/292

Značky: optoelektronický, hydronivelačný, lomeným, světelným, snímač, zväzkom

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa vyznačuje tým, že v prvej optickej osi (6) sú postupne umiestnené svetelný zdroj (1), kolimátor (2) a vstupné okienko (31) hydronivelačnej kyvety (3), v druhej optickej osi (7), kolmej na prvú optickú os (6), sú postupne umiestnené výstupné okienko (32) hydronivelačnej kyvety (3), zobrazovacia sústava (4) a riadkový CCD senzor (5), pričom hladina (8) hydrostatickej kvapaliny (9) sa nachádza v lomenom svetelnom zväzku v priestore...

Zapojenie ultrazvukového hydrostatického nivelačného prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 270189

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pocisk René, Mankovický Štefan, Buzáši Ján, Pavlová Ľubov, Ondriš Lubomír

MPK: G01C 5/04

Značky: nivelačného, zapojenie, hydrostatického, ultrazvukového, prístroja

Text:

...ultrazvukováho hydrostatickáho nivslačnáho prístroja umožňuje priame číslicové spracovanie nameranej informácie a tiež korekciu nameraných údajov vzhľadom na teplotu jednotlivých snímačov, ako aj dosiahnutie väčšieho meracieho rozsahu.Zapojenie ultrazvukoveho hydrostetickáho nivalačnáho prístroja je znázornená na pripojenom výkrese. IJednotlivá nádoby igg sú prepojené hadipami ggg a tvoria spojená nádoby. Nádoby lg impulzov s...

Odrušovací odpor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240731

Dátum: 15.08.1987

Autori: Bartl Ján, Buzáši Ján

MPK: H01C 7/18, H01C 7/20

Značky: odrušovací, odpor

Text:

...izolační podložce podle vynálezu vykazuje velkou tepelnou odolnost, odolnost proti vlhkosti a jiným agresivním výparům. odpory je možné vkládat do jednotlivých odrušovacích prvků bez povrchové ochrany. Odrušovací účinnost nemůže být oproti drátovým odrušovacím odporům snížena shlukováním závitů odporového drátu. Od-rušovací odpory podle vynálezu je možné vyrábět hromadné, zvláš 4tě použije-li se válcových keramických tělísek. Odrušovací...