Butler Donald Eugene

Pyrolkarboxamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281984

Dátum: 23.07.2001

Autori: Butler Donald Eugene, Le Tung Van, Nanninga Thomas Norman

MPK: A61K 31/40, C07C 255/20, C07C 255/13...

Značky: pyrolkarboxamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané pyrolkarboxamidy všeobecného vzorca (II), kde R1 predstavuje fenylskupinu, ktorá je prípadne substituovaná fluórom, chlórom alebo brómom R2 a R3 nezávisle predstavuje vždy atóm vodíka, alkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, fenylskupinu, ktorá je prípadne substituovaná fluórom, chlórom alebo brómom, alebo skupinou všeobecného vzorca -CONR5R6, kde R5 a R6 nezávisle predstavuje vždy atóm vodíka alebo fenylskupinu, ktorá je prípadne...

Pyrolkarboxamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281983

Dátum: 23.07.2001

Autori: Butler Donald Eugene, Le Tung Van, Nanninga Thomas Norman

MPK: A61K 31/40, C07C 255/13, C07C 255/20...

Značky: pyrolkarboxamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (III), kde R1 predstavuje fenylskupinu, ktorá je prípadne substituovaná fluórom, chlórom alebo brómom R2 a R3 nezávisle predstavuje vždy atóm vodíka, alkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, fenylskupinu, ktorá je prípadne substituovaná fluórom, chlórom alebo brómom, alebo skupinu všeobecného vzorca -CONR5R6, kde R5 a R6 nezávisle predstavuje vždy atóm vodíka alebo fenylskupinu, ktorá je prípadne...

Spôsob výroby trans-6-[2-(substituovaný pyrol-1-yl)alkyl]-pyran-2-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281110

Dátum: 06.12.1995

Autori: Le Tung Van, Butler Donald Eugene, Nanninga Thomas Norman

MPK: C07C 255/13, A61K 31/40, C07C 255/20...

Značky: výroby, pyrol-1-yl)alkyl]-pyran-2-ónu, spôsob, trans-6-[2-(substituovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby trans-6-[2-(substituovaný pyrol-1-yl)-alkyl]pyran-2-ónu vzorca (I-1) a dyhydroxykyseliny odvodenej od zlúčeniny vzorca (I-1) otvorením laktónového kruhu a jej farmaceuticky vhodných solí. Zlúčeniny vzorca (I-1) sú užitočné ako hypolipidemické a hypocholesterolemické činidlá.

Spôsob výroby trans-6-[2-(substituovaný pyrol-1-yl) alkyl] pyran-2-ónov a medziprodukty na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281109

Dátum: 06.12.1995

Autori: Le Tung Van, Nanninga Thomas Norman, Butler Donald Eugene

MPK: C07C 255/13, A61K 31/40, C07C 255/20...

Značky: pyran-2-ónov, pyrol-1-yl, medziprodukty, výroby, alkyl, výrobu, spôsob, trans-6-[2-(substituovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby trans-6-[2-(substituovaný pyrol-1-yl)-alkyl]pyran-2-ónov všeobecného vzorca (I), kde všeobecné symboly majú význam uvedený v opise, pri ktorom sa alfa-metalovaný N,N-disubstituovaný acetamid premieňa v siedmich operáciách na požadované produkty, ktoré sú užitočné ako hypolipidemické a hypocholesterolemické činidlá. Ďalej sú opísané medziprodukty všeobecného vzorca (V), (VI), (VIII) a (IX), kde všeobecné symboly majú...

(4R-cis)-1,1-Dimetyletyl-6-jódmetyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetát, spôsob jeho syntézy a medziprodukty na túto syntézu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280942

Dátum: 06.10.1993

Autori: Millar Alan, Butler Donald Eugene

MPK: C07D 319/06

Značky: syntézu, syntézy, 4r-cis)-1,1-dimetyletyl-6-jódmetyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetát, túto, medziprodukty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-jódmetyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetát vzorca (III), spôsob jeho syntézy, pri ktorom sa na zlúčeninu všeobecného vzorca (II), kde predstavuje fenylskupinu substituovanú jedným alebo dvoma substituentmi zvolenými zo súboru zahŕňajúceho halogény a nitroskupinu, pôsobí alkalickým jodidom v rozpúšťadle pri teplote od 0 °C do teploty spätného toku použitého rozpúšťadla, a 6-arylsulfonyloxymetylové...

(4R-cis)-1,1-Dimetyletyl-6-arylsulfonyloxymetyl-2,2-dimetyl-1,3- dioxán-4-acetáty a spôsob ich syntézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280941

Dátum: 06.10.1993

Autori: Butler Donald Eugene, Millar Alan

MPK: C07D 319/06

Značky: 4r-cis)-1,1-dimetyletyl-6-arylsulfonyloxymetyl-2,2-dimetyl-1,3, dioxán-4-acetáty, spôsob, syntézy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-arylsulfonyloxy-metyl-2,2-dimetyl-1,3- dioxán-4-acetáty všeobecného vzorca (II), kde Ar predstavuje fenylskupinu substituovanú jedným alebo dvoma substituentmi zvolenými zo súboru zahŕňajúceho halogén a nitroskupinu spôsob ich syntézy, pri ktorom sa na (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-hydroxymetyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4- acetát pôsobí zlúčeninou všeobecného vzorca ArS(O2)X, kde Ar má uvedený význam a X...

Spôsob syntézy (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetátu a medziprodukty tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280940

Dátum: 06.10.1993

Autori: Butler Donald Eugene, Millar Alan

MPK: C07D 319/06

Značky: syntézy, spôsob, tohto, 4r-cis)-1,1-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetátu, spôsobu, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob syntézy (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetátu vzorca (I) tak, že sa v prvom stupni na zlúčeninu všeobecného vzorca (II), kde Ar predstavuje fenylskupinu substituovanú jedným alebo dvoma substituentmi zvolenými zo súboru zahŕňajúceho halogén a nitroskupinu, pôsobí alkalickým jodidom v rozpúšťadle pri teplote od 0 °C do teploty spätného toku použitého rozpúšťadla za vzniku zlúčeniny vzorca (III)...

Spôsob syntézy (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetátu a medziprodukty tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280939

Dátum: 06.10.1993

Autori: Butler Donald Eugene, Millar Alan

MPK: C07D 319/06

Značky: 4r-cis)-1,1-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetátu, syntézy, medziprodukty, spôsob, spôsobu, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob syntézy (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetátu vzorca (I), pri ktorom sa aktivovaná sulfonátová skupina alebo halogenidová skupina 1,3-dioxánového derivátu všeobecného vzorca A, kde L predstavuje halogén alebo skupinu Ar(SO2)O-, kde Ar predstavuje fenylskupinu substituovanú jedným alebo dvoma substituentmi zvolenými zo súboru zahŕňajúceho halogén a nitroskupinu vytesňuje kyanidovou skupinou...

Spôsob syntézy (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetátu a medziprodukty tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280938

Dátum: 06.10.1993

Autori: Millar Alan, Butler Donald Eugene

MPK: C07D 319/06

Značky: tohto, medziprodukty, spôsobu, spôsob, syntézy, 4r-cis)-1,1-dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetátu

Zhrnutie / Anotácia:

(4R-cis)-1,1-Dimetyletyl-6-kyanometyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-acetát vzorca (I) sa syntetizuje tak, že sa v prvom stupni na (4R-cis)-1,1-dimetyletyl-6-hydroxy-metyl-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4- acetát pôsobí zlúčeninou všeobecného vzorca ArS(O2)X, kde Ar predstavuje fenylskupinu substituovanú jedným alebo dvoma substituentmi zvolenými zo súboru zahŕňajúceho halogén a nitroskupinu a X predstavuje halogén, v prítomnosti bázy a rozpúšťadla, za...