Bumbálek Václav

Způsob využití tepla a úpravy teplotního režimu při odsiřování spalin magnezitovým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260570

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bumbálek Václav, Pětioký Karel, Enžl Jiří, Najmr Stanislav, Kočí Jan

MPK: B01D 53/34

Značky: spalin, odsířování, teplotního, úpravy, režimu, způsobem, tepla, způsob, využití, magnezitovým

Text:

...nutnou komínovou teplotu, tj. nad 70 °C, s výhodou 90 až 120 °C. Ochlazeně neodsíŕené spaliny se potom vedou k odsífeni do absorbéru a předehřáté odsižené spaliny se vedou do komina.Ve výměníku tepla se sníží entalpie neodsířenýoh spalin před vstupem do absorbéru ažo 20 V důsledku toho se teplota adiabatického nasyoení spalín v absorbéru a tudíž i teplota ebaorpční euapenze eníží o 6 až 15 °C. Toto snížení je postačující k tomu, aby při...

Způsob získávání bezvodného uhličitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 265971

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hořák Václav, Žůrek František, Bumbálek Václav

MPK: C01F 5/24

Značky: způsob, horečnatého, bezvodného, uhličitanu, získavání

Text:

...odvodňují,při filtraoi se vyžaduje velká filtrační plocha a vzniká značné množství zředěných promývacích roztoků. Při sráženi nesquehonitu se navíc dosahují relativně nizke výtěžnosti hořčíku. Všechny tyto nedostatky odstraňuje postupdle vynálezu, dle kterého se získava bezvodý uhlíčitan hořečnatý z roztoků hořečnatýchsolí nebo ze suspensí málo rozpustných hořečnatých sloučenin muž. nesquehonitu, lansforditu,basických uhličitanů,...

Přísada pro zpracování jemnozrnných kovonosných materiálů s obsahem olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265005

Dátum: 12.09.1989

Autori: Blišťan Miroslav, Weigner Ĺuboš, Petrovický Jiří, Vejnar Pavel, Hrabák Václav, Greňa Ján, Krajňák Pavol, Malák Ladislav, Mikloš Ladislav, Bumbálek Václav

MPK: C22B 1/242

Značky: prísada, olejů, zpracování, obsahem, materiálů, kovonosných, jemnozrnných

Text:

...OU 5 se měč získava elektrolyticky. Obdobně podle autorského osvědčení SSSRK 62 O 217 se zpracovává měděná surovina loužením ve vodném roztoku tvořeném hydroxidem emonným a amonnou solą např. uhličitanem amonným nebo síranem amonným, za přitomnosti okysličovadla. Měč se od ostatních kovů oddělí extrakoi a získá elektrolyticky. Podle všech uvedených postupů zpracování neutraliaačních kalů, případně surovín obsahuaicích měč,se nejprve tato měč...

Způsob získávání drahých kovů, zejména stříbra, z pyritových rud a/nebo koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253519

Dátum: 12.11.1987

Autori: Čermák Karel, Říha Miroslav, Jeřábek Karel, Bětík Jindřich, Hromádko František, Maralík Vítězslav, Bumbálek Václav, Žůrek František

MPK: C22B 11/04

Značky: drahých, pyritových, zejména, způsob, koncentrátů, získavání, stříbra, kovů

Text:

...americký patentový spis USA 4.053.305, podle kterého jsou barevné kovy - měd a zinek - louženy roztokem chloridu železnatého za přítomnosti kyslíku, avšak při vysoké teplotě a za tlaku. Z roztoku je měä získávána cementací a zinek kapalinovou extrakcí. Z nerozpustného zbytku po loužení je získáváno stříbro kyanizací. Postup podle amerického patentového spisu USA 4,101,515 používá k loužení drahých kovů systém chlorid mědný - chlorid sodný -...

Způsob regenerace extraktové organické fáze obsahující kyselinu dialkylfosforečnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 237615

Dátum: 16.02.1987

Autori: Matouš Karel, Haman Jiří, Sehnálek František, Bumbálek Václav, Hořák Václav

MPK: B01D 11/02

Značky: způsob, fáze, organické, extraktové, obsahující, kyselinu, regenerace, dialkylfosforečnou

Zhrnutie / Anotácia:

Organická fáze, vznikající např. při chemické úpravě hořečnatých surovin na kysličník nebo hydroxid hořečnatý se reextrahuje nejméně v jednom extrakčním stupni vodným reextrakčním činidlem obsahujícím kyselinu chlorovodíkovou, případně rozpustné soli, zejména chlorid hořečnatý, a přitom výsledný reextrakt obsahuje nejméně 1 g.l-1 volné kyseliny chlorovodíkové. Reextrakt se kontaktuje s látkou obsahující aktivní kysličník nebo hydroxid hořečnatý...

Spôsob čistenia roztokov chloridu horečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 227703

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šotek Pavel, Pliešovsky Ján, Hořák Václav, Prokleška František, Sehnálek František, Bumbálek Václav

Značky: horečnatého, roztokov, chloridů, čistenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia roztoku chloridu horečnatého, ktorý vzniká napríklad rozpúšťaním horečnatých surovín, produktov, event. medziproduktov ich fyzikálnej, chemickej alebo tepelnej úpravy v kyseline chlorovodíkovej a ktorý obsahuje vápenaté ióny, prípadne ióny iných kovov, napr. alkalických kovov, železa a iných, prípadne iné anióny napríklad síranové, prípadne volnú kyselinu chlorovodíkovú, prípadne oxidačné činidlá napríklad chlór, peroxid vodíka...

Spôsob zníženia obsahu alkálií v oxide horečnatom

Načítavanie...

Číslo patentu: 222888

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hořák Václav, Bumbálek Václav, Šotek Pavel, Pliešovsky Ján, Sehnálek František, Prokleška František

Značky: spôsob, zníženia, horečnatom, obsahu, alkálií, oxide

Zhrnutie / Anotácia:

Zníženie obsahu alkálií v oxide horečnatom pripravovanom z úletov z výroby magnezitového slinku ich rozpúšťaním v minerálnych kyselinách s nasledujúcou rafináciou roztoku horečnatej soli a jej prevodom na oxid horečnatý zrážaním, alebo tepelným rozkladom roztoku sa dosiahne tak, že sa východiskový magnezitový úlet vyluhuje vodou, ktorá môže byť s výhodou deionizovaná, resp. demineralizovaná. Podľa usporiadania vymývania a doby vymývania sa...

Spôsob získavania ortute z odpadových vôd vznikajúcich pri odpražovaní ortute z flotačných ortuťových koncentrátov a z ortuťových odpadov chemického priemyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219673

Dátum: 01.12.1985

Autori: Hodoši František, Bumbálek Václav, Wachter Rudolf, Kalafut Štefan, Faix Alexej

Značky: koncentrátov, flotačných, odpražovaní, získavania, vznikajúcich, ortute, odpadov, priemyslu, chemického, odpadových, spôsob, ortuťových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka získavania ortute z odpadových vôd, ktoré vznikajú pri pyrometalurgickej výrobe ortute. Problém odpadových vôd z uvedenej výroby spočíva v tom, že ortuť vo forme mikrokvapiek je vo vode jemne dispergovaná alebo okľudovaná v hydrofóbnej pene a sedimentáciou sa neodstraňuje. Vyzrážanie iontovej ortute klasickými zrážadlami vedie k tvorbe anorganických koloidov, ktorých izolácia spôsobuje ťažkosti alebo vzniká nespracovateľný...

Způsob přípravy disperzí vláknité celulózy s fibrilárním kysele zbotnalým kolagenem a jejich zpracování na kompozitní materiály vhodné zejména pro potravinářství

Načítavanie...

Číslo patentu: 241740

Dátum: 22.08.1985

Autori: Hořák Václav, Jusko František, Langová Adriana, Bumbálek Václav, Žůrek František

MPK: A22C 13/00, C08L 89/00, A61L 17/00...

Značky: jejich, disperzí, kompozitní, kysele, materiály, vláknité, zbotnalým, zpracování, fibrilárním, celulózy, zejména, vhodné, kolagenem, přípravy, způsob, potravinářství

Text:

...vláknitou celulózu a pomocnou vysokomolekulární látku, případně další aditiva, se dále zpracovává způsobem obvyklým ve výrobě umělých střev, tj. do tvaru tenkostěniíé hadice. Tuto hmotu lze však také zpracovat do tvaru fólie, vlákna apod., podle zamýšleného použití výrobku.Kompozitní materiály připravené podle přítomného vynálezu mohou nalézt uplatnění hlavně v průmyslu masném jako umělá střeva. je však možné i jejich využití V...