Budník Josef

Způsob krystalizace 5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2- onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260509

Dátum: 15.12.1998

Autori: Budník Josef, Londýn Miroslav

MPK: C07D 243/16

Značky: způsob, 5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2h-1,4-benzodiazepin-2, krystalizace

Text:

...kvalitě takto čiitěné účinné látky odpovídá tep 1 otatání 169 až 172 °C, obsah 99 až 101,0 i (stanovení se provádí potenciometrickou titrací 0,1 N roztokom kyseliny chloristé za použití kombinované akelnć elektrody, přičemž analyzovaný vzorek se rozpustí v cca 20 ml kyseliny octové 100 apřidá se oca~ 50 ml anhydridu kyseliny ootové) a identifikace se provede pomocí tenkovratevně chromatoqrafie(TLC) na deskách ľertigplatten fy Merck s UV...

Způsob přípravy 5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2- onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258521

Dátum: 16.08.1988

Autori: Borovička Miloš, Londýn Miroslav, Budník Josef

MPK: C07D 243/26

Značky: přípravy, způsob, 5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2h-1,4-benzodiazepin-2

Text:

...s jedovatým plynem metylbromidem /nervový jed/. Tento plyn je bezbarvý a bez zápachu. Jako jed je zařazen ve vyhlášce o jedech /vyhl. č. 57/ 1967 sb./, a to jako zvláště nebezpečný jed. Riziko pro pracovníky. kteří jsou nuceni s tímto plynem manipulovat nebo pro pracovníky, kteří jsou nuceni ve výrobě při manipulaci pobývat, spočíva hlavně v tom, že mohou být tímto plýnným jedem zasaženi. aniž mají být zápachem plynuOtrava metylbromidem...

Způsob přípravy hydrochloridu 2-/2-chlorfenyl/-2-methylaminocyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236234

Dátum: 01.02.1988

Autori: Budník Josef, Borovička Miloš

MPK: C07C 49/303

Značky: přípravy, hydrochloridu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrochlorid 2-/2-chlorfenyl/-2-methylaminocyklohexanonu je farmaceutická substance, která se pod generickým názvem Ketamin používá ve formě injekcí jako protišoková látka a k léčení postinfarktoidních stavů. Hydrochlotid 2-/2-chlorfenyl/-2-methylaminocyklohexanonu se připravuje tak, že se známým způsobem provede přesmyk hydrochloridu methyliminu 1-hydroxycyklopentil-/2-chlorfenyl/-ketonu při 185 - 190 oC, ale způsobem podle vynálezu se provede...

Zložka zmesných trhavin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239514

Dátum: 01.06.1987

Autori: Růžek Josef, Haramija Stanislav, Plachý Josef, Budník Josef, Jelínek Miloš

MPK: C06B 23/00

Značky: zložka, zmesných, trhavin

Text:

...alebo plyn uvolňujúcimi aditívami.V trhavinách typu S 1 urry sú ako donory kyslíka niekedy aplikované i dusičnan vápenatý a chloristan sodný - druhý predovšetkým v aluminizovaných kompozicíach. Nízkymi výrobnými nákladmi, vysokou bezpečnosťou manipulácie i vlastnej výroby a možnosťou mechanizácie trhacích prác sú však predovšetkým charakterizované výbušné zmesi na báze dusičnanu amőnneho. To je hlavným dôvodom, prečo v...

Dvouturbinový jednostupňový dvou až čtyřfázový hydrodynamický měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 239655

Dátum: 13.03.1987

Autori: Budník Josef, Oeoicha Ladislav

MPK: B60K 17/10

Značky: dvouturbínový, měnič, čtyřfázový, jednostupňový, hydrodynamický

Text:

...uäniče je tvořen lopetkovým kolem čarpmdle l, lopotkovým kolem první turbiny z, lopatkovým kolem druhe turbiny 3 a lopatkovým kolem převadöče i.Na obr. 2 je echematioky mndzornen ooový řez jednoturhinovym hydroąnamiolzým mäničem s prscovní dutinou kruhoveho prdŕesu. Pracovní hydrodynemický obvod je tvořen lopetkovým kolem čerpadla l. lopatkovým kolem turbiny j, kterd koresponduje s lopatkovým kolem druna turbiw u dveuturbinovóhe meniče, a...

Způsob přípravy hydrochloridu metyliminu 1-hydroxycyklopentyl-/2-chlorfenyl/-ketonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232853

Dátum: 01.01.1987

Autor: Budník Josef

MPK: 07C4 9/80

Značky: způsob, metyliminu, hydrochloridu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrochlorid metyliminu 1-hydroxycyklopentyl-/2- chlorfenyl/- keton je meziproduktem přípravy hydrochloridu 2- metylaminu-2-/2-chlorfenyl/-cyklohexanonu. Tato látka se pod generickým názvem ketamin používá jako narkotikum v injekční formě. Hydrochlorid metyliminu 1-hydroxycyklopentyl-/2-ch1orfenyl/-keton se připravuje tak, že se známým způsobem reaguje 1-bromcyklopentyl-/2-chlorfenyl/ -keton s metylaminem, nadbytečný metylamin se odpaří, roztok...

Způsob přípravy hydrochloridu 2-(3,4-dihydroxyfenyl)-etylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227998

Dátum: 15.04.1986

Autor: Budník Josef

Značky: způsob, hydrochloridu, 2-(3,4-dihydroxyfenyl)-etylaminu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2-(3,4-dihydroxyfenyl)-etylamin hydrochloridu vyznačený tím, že se homoveratrylamin hydrochlorid ponechá reagovat s azeotropickou kyselinou chlorovodíkovou po dobu 150 až 200 hodin při teplotě 80 až 110 °C.

Způsob přípravy adipo-bis(2,4,6-trijod-1-karboxy-3-anilidu)

Načítavanie...

Číslo patentu: 222729

Dátum: 15.03.1986

Autori: Borovička Miloš, Kvis František, Budník Josef

Značky: přípravy, způsob, adipo-bis(2,4,6-trijod-1-karboxy-3-anilidu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby adipobis-(2,4,6-trijod-1-karboxy-3-anilidu), významné, klinicky užívané rentgenkontrastní látky, a to reakcí surového dichloridu kyseliny adipové, obsaženého v reakční směsi po reakci kyseliny adipové s halogenidem fosforu nebo síry, s kyselinou 2,4,6-trijod-3-aminobenzoovou, v prostředí octanu ethylnatého nebo butylnatého, při teplotě varu reakční směsi.

Způsob přípravy 2-/3,4-dihydroxyfenyl/-ethylamin-hydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224123

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kvis František, Budník Josef

Značky: způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2-/3,4-dihydroxyfenyl/-ethylamin-hydrochloridu z 2-/3,4-dihydroxyfenyl/-ethylamin-hydrobromidu vyznačený tím, že se hydrobromid 2-/3,4-dihydroxyfenyl/-ethylaminu nasuspenduje do etanolu a převede se působením alkalických uhličitanů na etanolický roztok baze látky, při teplotě 40 až 60 °C, a tato baze se působením etanolického roztoku chlorovodíku převede na hydrochlorid, při teplotě 40 až 80 °C.

Způsob přípravy adipo-bis/2,4,6-trijod-1-karboxy-3-anilidu/

Načítavanie...

Číslo patentu: 224572

Dátum: 01.10.1984

Autori: Budník Josef, Borovička Miloš, Kvis František

Značky: přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy adipo-bis/2,4,6-tri jod-1-karboxy-3-anilidu/, rentgenkontrastní látky používané v klinické praxi /H.Priewe se sp., Ber. 87, 651, 1954 USA pat.spis č. 2 657 233 britský pat.spis č. 748 786/. Lékovou formou jsou injekční roztoky pro intravenosní aplikaci, proto jsou na čistotu výchozí substance kladeny vysoké požadavky. Syntéza adipo-bis/2,4,6-trijod-1-karboxy-3-anilidu/ obvykle vychází z dichloridu kyseliny...

Způsob přípravy a-N-acetaminoskořicové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 215688

Dátum: 15.03.1984

Autor: Budník Josef

Značky: způsob, přípravy, kyseliny, a-n-acetaminoskořicové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy kyseliny(-N-acetaminoskořicové hydrolýzou fenylazlaktonu při 80 až 100 (C za přítomnosti slabé alkálie, načež se produkt izoluje okyselením kyselinou octovou při téže teplotě. Surový produkt se čistí krystalizací ze zředěné kyseliny octové.

Způsob připravy laktimidu a-acetamino-ß-fenylakrylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 215687

Dátum: 15.03.1984

Autor: Budník Josef

Značky: způsob, a-acetamino-ß-fenylakrylové, laktimidu, kyseliny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy laktimidu (-acetamino-(-fenylakrylové kyseliny reakcí N-acetylglycinu, benzaldehydu a anhydridu kyseliny octové, za přítomnosti bezvodného octanu sodného, provedené při teplotě 100 až 110 °C po dobu 2 až 3 hodin.