Buday Jozef

Konštrukcia s fixačnými klietkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7247

Dátum: 03.09.2015

Autor: Buday Jozef

MPK: A01K 1/00, A01K 15/04, A01K 13/00...

Značky: klietkami, fixačnými, konštrukcia

Text:

...zníženie hmotnosti a prípadný únik moču. Protiľahlé pozdĺžne okraje dna l sú spojené so spodnými tyčami z. V priečnom smere, kolmom na spodné tyče z a dno l, sú s dnom l spojené pevné stienky il, ktoré sú súčasne aj pevne spojené s párom vrchných tyčí 3, pričom každá vrchná tyč ě je umiestnená nad spodnou tyčou g. Pevné stienky Q sú spojené aj so spodnými tyčami g. V konštrukcii s fixačnými klietkami je päť pevných stienok i usporiadaných v...

Technologický komplex spracovania komunálneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288286

Dátum: 05.06.2015

Autori: Drška Rastislav, Buday Jozef, Foltín Stanislav, Surový Juraj, Gerek Igor

MPK: B09B 3/00

Značky: technologický, komunálneho, odpadů, komplex, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Technologický komplex spracovania komunálneho odpadu na výrobu paliva pozostáva z riadiaceho, kontrolného a monitorovacieho systému (70), ktorý je prostredníctvom vstupov a súčasne výstupov (71, 72, 73, 74, 75, 76) spojený so skladom (10) komunálneho odpadu, triediacou linkou (20), skladom suroviny s obsahom plastov (30), skladom suroviny s obsahom papiera a textilu (40), prípravňou (50) paliva pre termický proces a skladom paliva (60), kde...

Technologický komplex na výrobu energií z odpadkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288285

Dátum: 05.06.2015

Autori: Jurnečka Alexander, Drška Rastislav, Buday Jozef, Gerek Igor, Havrila Rastislav, Kuchta Jozef

MPK: B09B 3/00

Značky: odpadkov, komplex, výrobu, energií, technologický

Zhrnutie / Anotácia:

Technologický komplex na výrobu energií z odpadov pozostáva z riadiaceho, kontrolného a monitorovacieho systému (70), ktorý prostredníctvom vstupov a súčasne výstupov (11, 21, 31, 41, 51, 61) je spojený s triediacou linkou (10) s výrobou paliva, palivovým hospodárstvom (20), splynovacím reaktorom (30), parným kotlom (40), systémom (50) na výrobu elektrickej a tepelnej energie a čistiacim systémom (60) spalín, pričom splynovací reaktor (30) je...

Splynovací reaktor a spôsob jeho využitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288284

Dátum: 05.06.2015

Autori: Kučera Milan, Havrila Rastislav, Buday Jozef, Buriánek Juraj, Kuchta Jozef

MPK: B09B 3/00, F23G 5/00

Značky: splyňovací, spôsob, reaktor, využitia

Zhrnutie / Anotácia:

Splynovací reaktor tvoriaci súčasť technologického komplexu na výrobu energie z odpadov, spojený na vstupe s palivovým hospodárstvom a triediacou linkou a na výstupe so systémom na výrobu elektrickej a tepelnej energie, pozostáva z nádoby (10) reaktora vybaveného v dolnej časti systémom (20) odstraňovania zvyškov po splynovaní a systémom (30) zabezpečenia homogenity splynovania a v hornej časti meracím systémom (40), systémom (60) zrovnávania...

Zariadenie pre pec alebo splynovač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7117

Dátum: 05.05.2015

Autori: Buday Jozef, Havrila Rastislav, Kuchta Jozef, Surový Juraj, Smatana Tomáš, Gerek Igor

MPK: C10J 3/42

Značky: splynovač, zariadenie

Text:

...tuhých zvyškov vznikajúcich pri spaľovaní tuhého paliva na menšie rozmery,ktoré znižujú riziko problémov v nasledujúcich operáciách.Výnimočnosťou riešenia je, že na redukciu zvyškov, ktoré vznikajú pri spaľovaní, nie je rošt namáhaný veľkým momentom a sila na redukovanie je minimálna, takže je možné použiť aj menšie rozmery závitových tyčí.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie popísané na priložených výkresoch, kde...

Technologický komplex na výrobu energií z odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288213

Dátum: 07.07.2014

Autori: Havrila Rastislav, Jurnečka Alexander, Kuchta Jozef, Buday Jozef, Gerek Igor, Drška Rastislav

MPK: B09B 3/00

Značky: technologický, komplex, výrobu, energií, odpadov

Zhrnutie / Anotácia:

Technologický komplex na výrobu energií z odpadov pozostáva z riadiaceho, kontrolného a monitorovacieho systému (70), ktorý prostredníctvom vstupov a súčasne výstupov (11, 21, 31, 41, 51, 61) je spojený s triediacou linkou (10) s výrobou paliva, palivovým hospodárstvom (20), splynovacím reaktorom (30), spaľovacou komorou (40), systémom (50) na výrobu elektrickej a tepelnej energie a čistiacim systémom (60) spalín, pričom splynovací reaktor (30)...

Obvodové a konštrukčné riešenie trakčného vozidlového transformátora pre elektrické rušne

Načítavanie...

Číslo patentu: 288212

Dátum: 07.07.2014

Autori: Kuchta Jozef, Buday Jozef

MPK: B60L 5/19, H01F 27/24, H01F 27/30...

Značky: trakčného, elektrické, konštrukčné, riešenie, transformátora, rušne, obvodové, vozidlového

Zhrnutie / Anotácia:

Obvodové a konštrukčné riešenie trakčného vozidlového transformátora pre elektrické rušne, kde trakčný vozidlový transformátor (110), umiestnený v nádobe (170), obsahuje vlastné vyhotovenie magnetického obvodu (120), je vybavený vstupným vinutím (130), motorovými vinutiami (140, 141) a terciálnym vinutím (160), kde rozloženie a usporiadanie vinutí transformátora (110) je na oboch stĺpoch (126, 127) magnetického obvodu (120) ako striedavé...

Spôsob pripájania modulov vysokonapäťového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6836

Dátum: 02.07.2014

Autori: Buday Jozef, Havrila Rastislav, Pčola Marcel

MPK: B60L 1/02, B60L 1/00, B60M 3/00...

Značky: pripájania, spôsob, meniča, modulov, vysokonapäťového

Text:

...tranzistory pracujúce s vysokou spínacou frekvenciou ( l 0 až 20 kHz). Predložený systém umožňuje paralelné zapojenie modulov vysokonapäťového meniča vrátane vstupného filtra každej skupiny modulov, ďalej sériové zapojenie modulov meniča so zmenou zapojenia filtra dolnej skupiny modulov a pripojenie autotransformátora napájajúceho sériovo zapojené moduly meniča s prekonfigurovaným filtrom. Systém teda môže pracovať V troch rôznych...

Technologický komplex na výrobu energií z odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6824

Dátum: 02.07.2014

Autori: Havrila Rastislav, Buday Jozef, Drška Rastislav, Gerek Igor, Kuchta Jozef

MPK: F23G 5/00, B09B 3/00

Značky: technologický, komplex, odpadov, výrobu, energií

Text:

...je, že nie je potrebné dodávať do samotného procesu ďalšiu vonkajšiu energiu a celý výrobný reťazec zabezpečuje splnenie parametrov, požadovaných platnou environmentálnou legislatívou.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese je schematicky znázomená bloková schéma zariadenia na výrobu energií z odpadov a nízkoenergetických palív.Technologický komplex na výrobu energií z odpadov pozostáva z riadiaceho, kontrolného a monitorovacieho...

Zdroj napájania budiacich obvodov výkonných tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288205

Dátum: 23.06.2014

Autori: Buday Jozef, Havrila Rastislav

MPK: H02M 1/08, H02M 3/335, H02M 3/24...

Značky: obvodov, napájania, výkonných, budiacich, tranzistorov, zdroj

Zhrnutie / Anotácia:

Zdroj napájania budiacich obvodov výkonových tranzistorov, kde je filter (10) vybavený vstupom (11) spojený s meničom (20) a riadením meniča (30) a cez spínacie napätie (21) pre transformátor spojený s transformátorom (40), vyznačujúci sa tým, že transformátor (40) je cez výstup (41, 41n) transformátora (40) spojený s usmerňovačom (42, 42n) a so stabilizátormi (43, 43n) kladných vetiev a regulátormi (44, 44n) záporných vetiev napätí a výkonov,...

Spôsob obmedzenia voľnobehu motorových posunovacích a traťových rušňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288174

Dátum: 28.02.2014

Autori: Brezina Martin, Lichardus Dušan, Buday Jozef, Jaščenko Vitalij Jevgenevič, Rachimov Yerkebulan, Gerek Igor, Buday Ivan, Son Kseniya Valerievna, Kuchta Jozef

MPK: B60L 11/08, B61C 5/00, B61C 7/04...

Značky: posunovacích, motorových, rušňov, volnoběhu, spôsob, traťových, obmedzenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob obmedzenia voľnobehu motorových posunovacích a traťových rušňov umožňuje na ľubovoľný čas obmedziť voľnobeh hlavného spaľovacieho motora (110) a v tomto čase zabezpečuje náhradný elektrický pohon ventilátorov (130, 131) chladenia trakčných motorov. Súčasne v tomto čase zabezpečuje prídavný ohrev nafty, umiestnenej v palivovej nádrži (113) rušňa (100). Zároveň umožňuje na ľubovoľný čas obmedziť voľnobeh hlavného spaľovacieho motora (110)...

Technologický komplex spracovania komunálneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6456

Dátum: 02.07.2013

Autori: Foltín Stanislav, Gerek Igor, Drška Rastislav, Surový Juraj, Buday Jozef

MPK: B09B 3/00

Značky: technologický, komplex, spracovania, komunálneho, odpadů

Text:

...do násypiek drvíčov, jeden je určený na dwenie suroviny na báze papiera a textilu, druhý podrví plastové suroviny. Podrvené suroviny sa opäť pomocou pásových dopravníkov dopravia do medziskladu, každý prúd zvlášť. Každý medzisklad je vybavený dávkovacim a vážiacim zariadením. Oba podiely sa dávkujú na spoločný vynášací pásový dopravník, ktorým sa namiešaná zmes dopravuje do skladu vyrobeného paliva pre splynovací reaktor. Sklad je opäť...

Pyrolýzny komplex s nepriamym ohrevom a spôsob jeho využitia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6436

Dátum: 03.05.2013

Autori: Buriánek Juraj, Kučera Milan, Drška Rastislav, Kuchta Jozef, Jurnečka Alexander, Buday Jozef, Gerek Igor

MPK: F23D 1/02, B09B 1/00

Značky: využitia, nepriamym, spôsob, pyrolýzny, ohrevom, komplex

Text:

...vývod Q tuhých a kvapalných produktov pyrolýznej kolóny je privedený do pyrolýznej kolóny Q s nepriamym ohrevom. Odvod Q spalín nepriameho ohrevu je privedený do výmcnníka Q tepla, vybaveného odvodom Q schladených spalín nepriameho ohrevu, privodom Q studeného vzduchu v a privodom 62 ohriateho vzduchu v. Splynovací reaktor Q cez komunikačnú linku u, pyrolýzna kolóna Q s nepriamym ohrevom cez komunikačnú linku Q, výmenník Q tepla cez...

Splynovací reaktor a spôsob jeho využitia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6301

Dátum: 05.11.2012

Autori: Kuchta Jozef, Drška Rastislav, Kučera Milan, Havrila Rastislav, Buday Jozef, Jurnečka Alexander, Buriánek Juraj, Gerek Igor

MPK: F23G 5/12, B09B 3/00

Značky: využitia, reaktor, spôsob, splyňovací

Text:

...z nádoby L 9 reaktora vybavenej v bočných častiach žiaruvzdornou vrstvou l 1 , tepelnoizolačnou vrstvou Q a vývodom LZ procesného plynu. Nádoba m reaktora je v dolnej časti spojená so systémom 29 odstraňovania zvyškov po splynovaní vybaveného vývodom 21 zvyškov po splynovaní a systémom 30 zabezpečenia homogenity splynovania vybaveného regulovaným prívodom g vzduchu. Nádoba Q reaktora je v homej časti vybavená meracím systémom E, plniacim...

Technologický komplex na výrobu energií z odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6277

Dátum: 02.10.2012

Autori: Buday Jozef, Havrila Rastislav, Jurnečka Alexander, Drška Rastislav, Gerek Igor, Kuchta Jozef

MPK: B09B 3/00

Značky: energií, technologický, komplex, výrobu, odpadov

Text:

...linkou m s výrobou paliva a na výstupe s parným kotlom Q, systémom x na výrobu elektrickej a tepelnej energie a čistiacim systémom Q spalín. Zariadenie je vybavené riadiacim, kontrolným a monitorovacím systémom E, ktorý prostredníctvom vstupov a súčasne výstupov Q, A Q, g, g, Q je spojený s triediacou linkou Q s výrobou paliva, palivovým hospodárstvom E, splynovacím reaktorom Q, parným kotlom Q, systémom w na výrobu elektrickej a tepelnej...

Spôsob výroby paliva a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6265

Dátum: 02.10.2012

Autori: Kuchta Jozef, Buriánek Juraj, Jurnečka Alexander, Kučera Milan, Gerek Igor, Drška Rastislav, Buday Jozef

MPK: F23D 1/02, C10L 5/22, B09B 3/00...

Značky: výroby, vykonávanie, paliva, zariadenie, spôsob, tohto, spôsobu

Text:

...a zásobník Q textilu a plastov je vybavený vstupom g zvlášť pridávaných plastov. Dávkovacie a homogenizačné zariadenie Q je vybavené prívodom špeciálnych prísad g. Palivo Q je výstupným produktom dávkovacieho a homogenizačného zariadenia Q cez drvič Q a lis 60 V tvare brikiet, alebo priamo z drviča (50) ako podrvená zmes. Triediace zariadenie Q je na vstupe spojené s prívodom komunálneho odpadu ll a na výstupe jednak s odvodom odpadu 14 na...

Technologický komplex na výrobu energií z odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6119

Dátum: 03.05.2012

Autori: Havrila Rastislav, Jurnečka Alexander, Kuchta Jozef, Buday Jozef, Gerek Igor, Drška Rastislav

MPK: B09B 3/00

Značky: výrobu, odpadov, energií, komplex, technologický

Text:

...a na výstupe so spaľovacou komorou 50, systémom Q na výrobu elektrickej a tepelnej energie a čistiacim systémom Q spalín. Zariadenie je vybavené riadiacim, kontrolným a monitorovacím systémom E, ktorý prostrednictvom vstupov a súčasne výstupov , a, 11, 5 l 1, Q, Q je spojený s triediacou linkou m s výrobou paliva,palivovým hospodárstvom E, splynovacím reaktorom Q, spaľovacou komorou Q, systémom Q .na výrobu elektrickej a tepelnej energie a...

Obvodové a konštrukčné riešenie trakčného vozidlového transformátora elektrických rušňov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6037

Dátum: 02.03.2012

Autori: Kuchta Jozef, Buday Jozef

MPK: H01F 27/24, B60L 5/19

Značky: trakčného, vozidlového, elektrických, transformátora, konštrukčné, riešenie, obvodové, rušňov

Text:

...umiestnené na koncoch jadra. Pozdlžna os transformátoraje rovnobežná s pozdlžnou osou rušňa a pozdĺžnou osou bloku tlmiviek, čo umožňuje umiestniť V pôvodných rozmeroch rámu rušňa vozidlový transformátor s vyšším výkonom.Projektovaný Výstupný výkon vozidlového transformátora, veľkosť napätí motorových skupín a z toho vyplývajúce prúdy výstupných vinutí na jednej strane a požiadavka na obmedzenú celkovú hmotnost vozidlového transformátora...

Obvod na vyhodnotenie straty supravodivosti supravodivého elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5955

Dátum: 05.12.2011

Autori: Jaško Ján, Havrila Rastislav, Buday Jozef

MPK: H01F 6/02, H02H 7/00

Značky: supravodivého, vyhodnotenie, obvod, straty, elektromagnetů, supravodivosti

Text:

...je v tom, že zapojenim derivačného obvodu na strane riadenia a ostatných obvodov na stranu supravodivého elektromagnetu sa odstráni problém so zabezpečením správnej činnosti derivačného obvodu a ponechajú sa výhody umiestnenia ostatných obvodov na strane vodivo Spojenej so supravodivým elektromagnetom.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese na obr. l je schematicky znázornené zapojenie obvodu pre vyhodnotenie straty...

Zariadenie na meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických v napätiach, resp. prúdoch elektrických zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5952

Dátum: 05.12.2011

Autori: Pčola Marcel, Havrila Rastislav, Buday Jozef, Jurnečka Peter, Chlapíková Alexandra

MPK: G01R 23/16, H02M 1/12, G01R 23/20...

Značky: zariadení, resp, vyhodnocovanie, prúdoch, obsahu, harmonických, zariadenie, meranie, napätiach, elektrických, vyšších

Text:

...skutočnosť, že meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických na rôznych územiach je možné robiť autornatizovane, bez zásahu obsluhy.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese na obr. l je schematicky znázomené zariadenie na meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických v napätiach resp. prúdoch elektrických zariadení.Príklad uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických...

Zdroj na napájanie budiacich obvodov výkonových tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5950

Dátum: 05.12.2011

Autori: Havrila Rastislav, Buday Jozef

MPK: H02M 3/24, H02M 3/335, H02M 1/08...

Značky: zdroj, budiacich, tranzistorov, obvodov, výkonových, napájanie

Text:

...prvku a zabezpečenie vypnutého stavu. Toto záporné napätie je regulované v presne definovanom intervale a jeho hodnota je závislá od výkonu aký zdroj dodáva. V stave bez záťaže je toto napätie minimálne a v stave maximálneho zaťaženia sa jeho hodnota patrične zvýši. Týmto spôsobom sú zabezpečené minimálne straty napájacieho zdroja v širokom výkonovom spektre. Na nižšie uvedenom obrázku je príklad aplikácie zdroja pri budení IGBT tranzistora...

Zariadenie na zvýšenie spoľahlivosti (MTBF) elektrotechnických výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5912

Dátum: 04.11.2011

Autori: Jurnečka Alexander, Jurnečka Peter, Buday Jozef

MPK: G01R 13/28

Značky: mtbf, zariadenie, zvýšenie, spoľahlivosti, výrobkov, elektrotechnických

Text:

...na novom zariadení prebieha súčasne aj za pôsobenia meniacich sa teplôt od minimálnych až po maximálne ako i vibrácií v stanovenom rozsahu. Výsledkom takéhoto zahorovania je, že skryté chyby alebo nespoľahlivé miesta, ktoré by boli zdrojom porúch u zákazníka sa prejavia u výrobcu ešte pred expedíciou zákazníkovi a po výmene nedostatočne spoľahlivých súčiastok sa podstatne zvýši spoľahlivosť výrobkov.Prehľad obrázkov na výkreseNa...

Komplex na výrobu energie z odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5747

Dátum: 06.05.2011

Autori: Buday Jozef, Kuchta Jozef, Jurnečka Alexander

MPK: F23G 5/00

Značky: výrobu, odpadov, komplex, energie

Text:

...pracoviskom lQ a zariadením na výrobu paliva Q a na výstupe so spaľovacou komorou Q,výmenníkovým systémom iQ, čistiacirn systémom spalín 60, pričom splynovači reaktor E spojený s triediacim zariadením zvyškov po splynovaní m a zásobníkom inertného materiálu Q je napojený na riadiaci, kontrolný a monitorovací systém 90. Riadiaci, kontrolný a monitorovací systém Q prostredníctvom vstupov a súčasne výstupov L 2, Ľ, 12, Q, g, Q, Ľ a Q je...

Univerzálny horizontálny vibrátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5664

Dátum: 04.03.2011

Autori: Glamoš Karol, Buday Jozef

MPK: G01M 7/00

Značky: univerzálny, horizontálný, vibrátor

Text:

...prizmatické vedenia zostavené tak, aby pri uložení horného rámu na spodný prizmatické vedenia presne dosadali na kalené oceľové guľky a umožňovali pohyb rámu v smere osi vibrátora. Na hornej strane rámu sú vyvŕtané otvory, slúžiace na spojenie rámu s konzolami na variabilné upinanie výrobkov. Klzné a vodiace prvky zabezpečujú klzný pohyb horného rámu v smere osi vibrátora cez prizmatické vedenia v súčinnosti s oceľovými guľkarni. Prídavné...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245774

Dátum: 15.12.1987

Autori: Macho Vendelín, Buday Jozef, Gažák 1ubom3r, Kusovská 1udmila

MPK: A01N 55/0G

Značky: složky, způsob, výroby, účinné, fungicidní, prostředek

Text:

...které mají povrchově aktivní, dispergační a stabilizační vlastnosti.ą Týto stałbiłlizâtory se mohou obecně význačom tím, že mají na straně jedné určitý putrující- účinek- a že na straně drušhé obsa hují funkční skupin ,. zejména. OH nebo/a NHz nebo/a SO 3 H, které jsou schopný vytvářet slabé vozov s- atomem mění ako inhibitory hydratace lze tudíž zejména Livést sulfoxin, tj. 8-hydroxychinolin-Svsulfonovou kyselinu, a jeho soli,...

Zapojenie pre vyhodnocovanie velkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora z výstupného signálu fázového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 252536

Dátum: 17.09.1987

Autori: Sidor Karol, Gažák Lubomír, Jaško Ján, Buday Jozef

MPK: H02P 5/50

Značky: uhlovej, výstupného, zapojenie, rychlostí, meniča, fázového, veľkosti, rotora, vyhodnocovanie, signálu, otáčania

Text:

...podľa predmetu vynálezu je možné jednoducho ovplyvňovať vlastnosti zapojenia, ktoré má vlastnosti regulačného obvodu a súčasne vyžaduje menší počet aktívnych prvkov ako s použitím číslicových obvodov pri súčasnej situácii V súčiastkovej základni V ČSSR.Príklad zapojenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom obrázku.Zapojenie podľa vynálezu pozostáva z zového meniča 1, ktorého výstup je pripojený na vstup fázového komparátora 4,...

Schránka pro autobaterii

Načítavanie...

Číslo patentu: 245388

Dátum: 15.09.1987

Autor: Buday Jozef

MPK: B60L 11/02

Značky: autobaterii, schránka

Text:

...tím, že její dno je opatŕeno otvorem o velikosti větší než püdorys autobaterie s možností zakrytí v podstatě rovným dnem nebo vloženou nádobkou o půdorysu větiím než je půdorys autobaterie.Použitím schránky pro variabilní umístění autobaterie se umožní použití různých podvozkových orgánů pro jednu konstrukcí karoserie automobilu. Tím dojde k plnému využití výrobního zařízení při zvětěeném sortimentu vyráběných automobilů.Na připojeném výkrese...

Zapojenie regulátora polohy s inkrementálnym snímačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248060

Dátum: 15.01.1987

Autori: Buday Jozef, Dočár Miroslav, Gažák Lubomír

MPK: G05D 3/12

Značky: regulátora, zapojenie, snímačom, inkrementálnym, polohy

Text:

...regulátora polohy s inkrementálnym snímačom je tvorený číslicovým vstupom 1, ktorý vstupuje do číslicovo frekvenčného prevodníka 2. Výstup číslicovo, vynález sa týka zapojeniaregulátorďípo- fvstupom frekvenčného fázrovéhrí prevodníka 3. Výstup z tohto prevodníka je pripojený na vstup fázového komparátora 4. Výstup inkrementálneho snímača 5 je pripojený natohto bloku je pripojený na vstup frekvenčno fazoveho prevodníka 7,...