Bučko Miloš

Sposob výroby motorového benzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260313

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kopernický Ivan, Klempa Vladimír, Lukačovičová Yveta, Křižka Pavel, Šimko Karol, Braunsteiner Michal, Bratský Daniel, Bučko Miloš, Fehér Pavol

MPK: C10G 59/06

Značky: benzinu, motorového, spôsob, výroby

Text:

...pričom frakcía P má bod varu do 75 °C, frakcie R 1 má destila-čzné rozmedzíe od 60 C do 100 °C, frakcia Q má destilačné rozmedzie od 90 C do 125 °C, frakcie R 2 má destilačné rozmedzie od 110 °C do 170 °C a frakciía X má začiatok bodu varu od 145 °C do 165 °C. Frakcie R 1 a R 2 sa zvyčajne používajú na iné účely než nia výrobu motorového benzínu, avšak v prípade ich bi-lančného prebytku sú výhodnými komponentami motorových benzíntov podľa...

Sposob regenerácie kobaltového katalyzátora pri výrobe dimetyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260271

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kopernický Ivon, Kovaľ Ján, Mesarovič František, Bafrnec Milan, Vajda Milan, Brunnerová Eva, Lodes Antonín, Bučko Miloš, Bafrncová Soňa, Mikula Oldřich

MPK: B01J 23/94

Značky: dimetyltereftalátu, regenerácie, katalyzátora, výrobe, spôsob, kobaltového

Text:

...organických látok sa používa na prípravu katalyzátora na oxicláciu p-xylénu .a metyi-p-toluylátu.Zloženie dcstilačného zvyšku, ktorý sa extrahuje je zname len čiastočne. Okrem kobaltu, ktorého je old 0,05 do 0,8 0/0 hmot. zvyšok obsahuje 5 až 15 0/0 hmot. dimetylterettalátu a dimetylizoftalátu, 1 až 2 hmot. metyl-p-toluylátu, 1 až 5 hmot. kyseliny paratoluylovej, 5 až 10 0/0 hmot. inonometylterettslátu, 2 až 8 9/0 hmot. kyseliny...

Spôsob získavania alfa-metylstyrénu polymerizačnej kvality z produktov oxidácie kuménu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278803

Dátum: 04.03.1998

Autori: Bučko Miloš, Zajačik Anton, Trněný Jaromír, Konečný Dušan, Kadaňka Jaroslav, Sochor Jiří, Vyoral Leopold, Tuba Ivan, Mandík Ladislav, Tatranský Ivan, Šarfická Ildikó, Souček Ivan, Pavlíček Jiří

MPK: C08F 20/18, C08F 6/12

Značky: získavania, oxidácie, spôsob, alfa-metylstyrenu, produktov, polymerizačnej, kuménu, kvality

Zhrnutie / Anotácia:

alfa-Metylstyrén polymerizačnej kvality sa získava úpravou vedľajšieho produktu z procesu oxidácie kuménu na fenol a acetón, t. j. alfa-metylstyrénovej frakcie obsahujúcej kumén, acetofenón, terc-butylbenzén, diméry alfa-metylstyrénu, fenol a alfa-metylstyrén. Odpadová frakcia alfa-metylstyrénu s vyšším obsahom alfa-metylstyrénu sa najprv podrobuje extrakcii vodným roztokom alkalickej zásady a v ďalšom stupni sa podrobuje rektifikácii na...

Spôsob výroby polypropylénu pre vlákna riadenou degradáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270157

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kaššovič Vratko, Šandová Katarina, Bučko Miloš, Rzyman Tadeáš, Javorek Miroslav, Pokojný Jozef

MPK: C08F 8/50, C08F 110/06

Značky: spôsob, výroby, polypropylénu, degradáciou, vlákna, riadenou

Text:

...1 oveteInoudegradéciou a spolu e fenolickýn izokyenurétovýn antioxidantom doe tatočnú aprecoveterekú stabilitu. Okrem antioxidečného e ternoetabilizsćného účinku se prejavuje aj vybieľbveci efekt. Fenolický antioxident izokysnurátového typu neinteraguje v degredočnom prooeee e molekuleai peroxidov a evoju aktivitu si v plnej miera uchováva pre stabilizáciu polymóru pri zvlákňovani. Chemická štruktúra antioxidentu je ak 2 1 CS 270 157 B 1tivne...

Dvojzložková depresantná prísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 269596

Dátum: 11.04.1990

Autori: Szücs Ladislav, Fehér Pavol, Kostolányi Peter, Roth Viktor, Zatloukal Zdeněk, Bučko Miloš, Braunsteiner Michal, Bratský Daniel, Dostalíková Viera

MPK: C07C 15/107, C10L 1/16

Značky: depresantná, prísada, dvojzložková

Text:

...na to, že bod zákalu použitej motorovej nafty bol -4 °G, motorová nafta bola zakalená od vylúčených kryätálikov parafínov. Po prídavku prísady podľa vynálezu bol stanovený bodtuhnutia a filtrovatelnost takto aditivovanej motorovej nafty. Výsledky stanovení uká zali, že pri prídavku prísady podla vynálezu sa dosiahli rovnaké nízkoteplotné vlastnosti motorovej nafty ako pri prídavku depresantnej prísady pri teplotách 20 až 30 °C. Obdobný...

Emulzné palivo z ťažších ropných podielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267777

Dátum: 12.02.1990

Autori: Baxa Jozef, Kachút Daniel, Bučko Miloš, Sventek Ján, Huba František, Trubač Karol, Horváth Jozef, Kabeš Vlastimil, Farbula Vilibald

MPK: C10L 1/32

Značky: palivo, podielov, emulzně, ťažších, ropných

Text:

...parnom rozpraäovaní palivo coz dýzy horákov. Ďalšia výhoda zmesného emulgátoru je v jeho vyššom účinku, tj. že vytvorenie emulzie typu o/v z řažšíoh ropných podielov sa dosiahne pri nižšou množstve zložiek v znneenom emulgâtoro v porovnaní o nnwžatvnmi potrebnými na vytvorenie omulzie typu o/v za použitia emulgátora samostatne. zjednodušuje sa tiež príprava emxlzie typu o/v. zmeaný emulgátor eu mőže tiež vytváreł aj v procese emulgécie,...

Termoplastická kompozícia pre výrobu hydroizolačných pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266974

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bučko Miloš, Nedas Jozef, Sáraz Jozef, Brenner Rudolf, Porubská Mária, Krb Rastislav, Krkošková Mária, Ambrušová Marta, Kaššovič Vratko, Kopernický Ivan, Liška Milan

MPK: C08L 95/00

Značky: pásov, hydroizolačných, výrobu, termoplastická, kompozícia

Text:

...koncentrácie asfaltu v zmesi, znížila by sa však ahdéziaizolačného materiálu k podkladu, ako i výhodná možnosť bezrozpúšťadlového lepenia natavovaním pomocou tepelného zdroja. znečisťovanie spodných vôd môžu spôsobiť i dalšie nízkomolekulové prísady, určené pre mäkčenie alebo mazanie zmesí popisovaných v hore uvádzaných patentoch.Tieto nedostatky odstraňuje predmet vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že kompozíçia pre výrobu...

Zmesný kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266119

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bratský Daniel, Fehér Pavol, Franta Štefan, Bučko Miloš, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Barta Stanislav, Ambrož František, Braunsteiner Michal

MPK: C10L 1/18

Značky: spôsob, motory, kyslíkatý, komponent, palív, zážihové, zmesný, přípravy

Text:

...kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory podľa vynálezu tedy obsahuje od 10 do 95 hmot. uhľovodíkovej frakcie s destilačným rozmedzím v intervale teplôt od 20 do 230 °C, od 0,7 do 58 hmot. alifatických alkoholov C 2 až C 6, od 0,04 do 32,1 hmot. cyklických alkoholov C 5 a C 6, od 0,06 do 16,3 hmot. aldehydov C 3 až C 7 a od 0,03 do 36,7 hmot. cyklických ketônov C 5 6. kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory je vnímavý na...

Kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266118

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kolesár Ján, Bučko Miloš, Bratský Daniel, Juhás Stanislav, Žedényi Mikuláš, Fehér Pavol, Braunsteiner Michal

MPK: C10L 1/18

Značky: motory, kyslíkatý, palív, zážihové, komponent

Text:

...alkoholov cs až ce, od 0,1 do 3 š,1 z hmot. cyklických alkoholov C 5 a C 6, od 0,1 do 17,1 hmot. aldehydov C 3 až C 7 a od 0,1 do 41 hmot. cyklických ketônov C 5 a C 6. Kyslíkatý komponent podľa vynálezu sa pripraví vzájomnou homoqenizáciou uhľovodíkovej frakcie a zmesi kyslíkatých zlúčenín vznikajúcich ako vedľajší produkt pri výrobe cyklohexanőnu oxidáciou cyklohexánu v takom pomere, aby výsledný produkt mal vyššie popísané zloženie. V...

Spôsob výroby kuménu z vedlajších produktov vznikajúcich pri výrobe fenolu kuménovým spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 264710

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kovaľ Ján, Bučko Miloš, Tatranský Ivan, Kopernický Ivan

MPK: C07C 39/07

Značky: kuménovým, kuménu, výrobe, vznikajúcich, fenolů, spôsob, výroby, spôsobom, produktov, vedľajších

Text:

...frakcie podľa vynálezu spočíva v tom, že k hydrogenácii sa použije organické frakcia odobratá zo spodnej časti kolóny rektifikácie surového acetónu, ktorá obsahuje niekoľkonásobne nižšiu koncentráciu fenolu ako alfa-metylstyrénová frakcia kolóny azeotropickej destilácie obsahuje 70 až B 0 celkového množstva alfa-metylstyrénu vznikajúceho pri výrobeZfenolu, ktorá sa potom po extrahovani malého množstva fenolu a ízolácii...

Katalyzátor pre selektívnu hydrogenáciu acetylénov a diénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263400

Dátum: 11.04.1989

Autori: Barta Stanislav, Krempaský Bohdan, Janek Ladislav, Krivulka Ivan, Skalák Pavol, Bučko Miloš, Kopernický Ivan, Hatina Slavomír, Chamila Ján

MPK: B01J 23/54, C07C 5/02, B01J 21/12...

Značky: hydrogenáciu, acetylénov, diénov, selektívnu, katalyzátor

Text:

...alkalického kovu o koncentrácii Z-10 hmot. pri teplote 50-200 °C, alebo sa zrážaním pripravená vodná suspenzia aluminosilikátov kryštalizuje priamo ohriatím na teplotu 50-200 °C a po odfiltrovani a sušení sa získava práškový kryštalický alumincsilikát. V obidvoch prípadoch sa kryštalické aluminosilikáty pramývajú vodou najvýhodnejšie do pH 9.Práškový aluminosilikát je nutné formovať pridaním pojiva ako je halloysit, bentonit a pod....

Motorový olej znižujúci spotrebu paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 263153

Dátum: 11.04.1989

Autori: Stuchlík Jiří, Štaňko Nikolaj, Ctacho Dušan, Náter Pavel, Kotek Jiří, Bučko Miloš, Jánošík Štefan, Nádvorník František, Kopernický Ivan

MPK: C10N 40/00, C10M 141/00

Značky: motorový, paliva, znižujúci, spotrebu

Text:

...kopolyslru a 0,5 i nsot. polyaetakrylltu, čin se ziskal motorový olejviskosity SAB 1011/30 s vlsstnotani Vviekozita pri 1 oo °c 12,24 mmz/s viskozita pri -1 s °c 2 730 mPms viskozitný index 175Na meranie úspory energie sa použil motor z automobilu LADA 1500 poháňaný elektromotorom(tzv. skúška metored engine) pričom se meral elektrický príkon potrebný na pretáčanie rýchlosťou 2 000/min. Merania, ktoré sa robili v rozsahu teplôt 40...

Komplexný komponent palív pre zážihové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255397

Dátum: 15.03.1988

Autori: Braunsteiner Michal, Křižka Pavel, Fehér Pavol, Lehotský Ľubomír, Šimko Karol, Mihályová Blanka, Mikula Oldřich, Bratrský Daniel, Bučko Miloš, Kopernický Ivan

MPK: C10L 1/32

Značky: palív, komponent, motory, komplexný, zážihové

Text:

...frakcie z pyrobenzínu, zvyčajne hydrogenované s destilačným rozmedzím od 130 °C do 250 °C, pričom obsah aromatlckých uhľovodíkov v týchto zmesiach zvyčajne je vyše 50 0/0 hmot. iV prípade, že komplexný komponent naliv pre zážlhové motory podľa vynálezu ohsahuje teda okrem zložiek A, B, C aj pomocnú zložku D, potom obsah zložky D v komponente je v rozmedzí od 15 hmot. do 70 hmot., výhodne od 15 0/0 hmot. do 40 0/0 hmot.Pre zabezpečenie vyššie...

Prísada pre motorové oleje na vylepšenie ich detergentno-dispergačných, antioxidačných a protioderových vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 255396

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hrabovecký Imrich, Kotek Jiří, Bučko Miloš, Bačovský Milan, Révus Miloš, Štaňko Nikolaj

MPK: C10M 141/00

Značky: oleje, protioderových, prísada, antioxidačných, vylepšenie, motorové, detergentno-dispergačných, vlastností

Text:

...kyselín a derivátu substitnovaného fenolu s alkalickou rezervou koloidne dispergovaného uhličitamx a/alebo hydroxidu kovu alkalic~ kej zeminy v rafináte ropného oleja, v ktorej účinné látky zmesi pozostávajú z 15 až 60 hmot. derivâti fosfónovej kyseliny o» becného vzorcev ktorom R je Lrli-iovodilrová skutpiim mal. hmotnosti 5002 D 00, X je kyslík alebo ra a R je skupina -~CH 2 L)l~ 1 ł, kde n in 2 alebo 3, alebo vodík alebo amínová skupina,...

Spôsob predlženia životnosti strieborných katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255361

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bučko Miloš, Hronec Milan, Mrlian Ivan, Zajačik Anton, Harrach Milan

MPK: B01J 23/50

Značky: spôsob, strieborných, životnosti, predĺženia, katalyzátorov

Text:

...sírne ako aj uhlíkové zlúčeniny majú viaceré typy aktívnych uhlí a to aj pri pomerne vysokých rýchlostiach prúdenia etylénu, viacej ako 5 kg Gľylénll za hodinu na kg použitého uhlia. Velmi závažnou požiadavkou v procese dcičisľovąznia etylénu na aktívnom uhlí je zamedzenie vzniku aromatických zlúčením priamo v adsorbéri. Vznik takýchto zlúčenín je závislý jednak od teplotných a tlakových pomerov v acisorbéri a jeho lokálnych častiach...

Sposob výroby 1-alkénov C6 až C18

Načítavanie...

Číslo patentu: 254941

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hlinšťák Karol, Baxa Jozef, Bajús Martin, Lexa Ivan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Bučko Miloš

MPK: C10G 47/32

Značky: výroby, 1-alkénov, spôsob

Text:

...na jede priechod, najmä však selektivity na lvaikés ny a zabránenie následným reakciäm, j vhodná zdržnzí doba 4 s.Jeleuie jednotlivými lrakcií krakovanizi sa robí známymi metódami a postupmi, á ko je destilácia, rektiíllçzícia, oxtrukcia. kryštalizácia s extrokciou. Izolácia nenasý~ tených. uhľovodíkov najmä vyšších alkéuov a s nimi hlavne 1 ~ulkeuov od allçanov a ďalších uhľovodíkov s prekrývajilcimi ra. temotami varu sa robí kryštalizáciou...

Spôsob výroby rafinátov z ropných olejových frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252868

Dátum: 15.10.1987

Autori: Huba František, Maťaš Michal, Bučko Miloš, Macho Ján, Šmíd Jaroslav, Trcka Jozef, Kotek Jiří, Spitzer Pavol, Matějíček Josef, Akubžanov Vladimír, Šebík Rudolf, Kopernický Ivan, Stuchlík Jiří

MPK: C10G 67/04

Značky: rafinátov, výroby, frakcií, spôsob, olejových, ropných

Text:

...miešač rozsaozvoiválk. vzájomný pohyb uhľo-vodikoavejei rozpúšííaldl-crmej fázy môže byt súprodsný alebo -s výhodou vpnotiqimiiwiny. Exhratlçci-a sa môže lľůbĺĺ bez sgätnéąho toku ałebo s výuhodou so spžižlným tokom, lzotermicky alebo s gra-dientom teploty v extrałktnrre, pri teplotáoh od 40 do 150 °C, s výlhocton 60 až 130 °C.Ako selelkstřwne rozpúšťatllá sú vhodné tepellrne stabilne a rnízłkotoxioké klvaupalmê zlúčeniny obsta.hujúce v...

Spôsob výroby kyseliny benzoovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 238446

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kopernický Ivan, Mikula Oldřich, Hlinšťák Karol, Hronec Milan, Bučko Miloš, Danilla František

MPK: C07C 63/06

Značky: výroby, kyseliny, spôsob, benzoovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby kyseliny benzoovej katalytickou oxidáciou toluénu molekulovým kyslíkom. Podstatou riešenia je, že oxidácia prebieha v prítomnosti monobenzénkarboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), kde R je H, CH3, Cl, NO2. Kyselina benzoová sa používa v rôznych chemických výrobách ako základná surovina, napríklad pre výrobu fenolu, antikoroznych prípravkov, plastických mazív a náterových hmôt.

Esterifikačný reaktor na prípravu dimetyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238821

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bučko Miloš, Danilla František, Varga Milkuláš, Sitarčík Pavol, Mikula Oldřich, Mokráň Pavel, Štefánik Vincent

MPK: B01J 10/00

Značky: esterifikačný, reaktor, dimetyltereftalátu, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dosiahnutie rovnomernejšieho rozloženia koncentrácie nezreagovanej kyseliny tereftálovej pozdĺž esterifikačného reaktora, ako aj zintenzívnenie styku plynnej a kvapalnej fázy pri výrobe dimetyltereftalátu esterifikáciou kyseliny tereftálovej metanolom. Uvedeného účelu sa dosiahne vo vertikálnom reaktore kolónového typu opatreného vyhrievaným plášťom, v ktorom sú zabudované sitové etáže s otvormi tvaru komolého kužeľa. Všetky...

Radiáčný had pre pyrolýzu kvapaľných uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231265

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kopernický Ivan, Jelínek Lev, Bučko Miloš, Mareček Václav, Jambrich Martin, Fridrich Vít, Révus Miloš, Mkulec Jozef, Veselý Petr

MPK: C10G 9/20

Značky: pyrolýzu, kvapalných, radiáčný, uhľovodíkov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vetvených trubkových hadov pre pyrolýzu kvapaľných uhľovodíkov s bodom varu do 36O(C. Účeľom riešenia technického problému je konštrukcia pyrolýzného hada umiesteného v radiáčnej komore, keďže tvrdosť pyrolýzy a jej selektivita ako aj sposob prevádzkovania k tomu zameraný, sú rozhodujúcim sposobom ovplyvnené konštrukciou radiačného hada. Prevádzkovo odskúšané riešenie podľa vynálezu može byť vzorom i pre zdokonalovanie...

Sposob výroby rozpúštadiel inicátorov polymerizacie etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248576

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šimko Karol, Kopernický Ivan, Kaššovič Vratko, Masarovič František, Klempa Vladimír, Bučko Miloš, Kovaľ Ján, Gogola Ivan, Mikula Oldřich

MPK: C08F 4/34, C08F 110/02

Značky: výroby, spôsob, rozpúšťadiel, polymerizácie, etylénu, inicátorov

Text:

...nenasýten ných zlúčenin vyjadrený bromovým čislom 0,15 g Br na 100 g vzorky. Uvodeným spôsobom je možné jednoduchým a technicky nanâročným spôsobom pripraviť rozpúšťadla, ktorými je možné nahradit doposiaľipouživané rozpôštadlaZ benzi novej frakcie 00 až 175 °C po extrakcli aromâtov-rafinátu sa oddestilujć uhlbvodiky s teplotou varu do 130 OC na kolone o 30 TP a refluxnom pomere 5. Ziska sa destilačný zvyšok o destílačnom rozmedzí 130 až...

Sposob komplexného spracovania vedlajších produktov z výroby fenolu a acetónu a zariadenie na uskutočňovanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248562

Dátum: 12.02.1987

Autori: Mikula Oldřich, Schwarz František, Hagara Anton, Guba Gustáv, Adam Valér, Hlinšťák Karol, Bučko Miloš, Kovaľ Ján, Jureček Ľudovít, Richter Ján, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Masarovič František, Kopernický Ivan, Tomčík Kazimír, Kavala Miroslav

MPK: C07C 39/00, C07C 49/08

Značky: spracovania, výroby, spôsob, uskutočňovanie, komplexného, vedľajších, produktov, fenolů, spôsobu, zariadenie, acetónu, tohto

Text:

...rektifi káciu, koncentrovaný p-kumylfenol čistoty 70 až 100 a vyššiemolekulový viekőzny zvyšok, pričom koncentrovaný p-kumylfenolse popripade vedia na ďalšiu rafináciu, najmä raktifikáciou za tlaku 001 až 10 kPa na dosiahnutie čistoty 90 až 100 , pri ktorej sa oddelia dalšie diméry cxnmetylstyrénu, ktoré spolu s hlavnou frakciou dimérov oe-metylstyrénu a o-nkumylfenolom savedú ako náatrak, alebo po odobrati časti z tohto nástreku, spon1 u...

Spôsob výroby odorantu plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234983

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šebeň Michal, Bučko Miloš, Kolbányi Zoltán, Macho Vendelín, Matušková Mária, Leboc Ivan, Kavala Miroslav

MPK: C10J 1/28

Značky: výroby, plynov, spôsob, odorantů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technicky jednoduchým spôsobom výrobu bezsírneho odorantu vykurovacích plynov na báze dicyklopentadiénu z dostupných surovín. Podstatou spôsobu výroby odorantu plynov, ako svietiplynu, na báze dicyklopentadiénu, s teplotou tuhnutia nižšou ako -30 stupňov Celsia a s obsahom dicyklopentadiénu 70 až 98 % hmot. je, že z uhľovodíkovej frakcie obsahujúcej uhľovodíky C4 až C10, s výhodou z pyrolýznej C5-frakcie obsahujúcej 1 až 40 %...

Spôsob reaktivácie katalyzátora oxidácie etylénu na etylénoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 230865

Dátum: 15.11.1986

Autori: Harach Milan, Huba František, Kiss Gabriel, Zajačik Anton, Macho Vendelín, Vanko Anton, Šnajdr Václav, Bučko Miloš, Dérer Tibor, Hlinšťák Karel, Stuchlík Jiří, Kopernický Ivan

MPK: C07D 303/04, B01J 23/90

Značky: katalyzátora, etylénoxid, etylénu, oxidácie, reaktivácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktivácia katalyzátora na báze striebra, prípadne spolu s promótormi a aktivátormi, spravidla na nosičoch sa robí tak, že sa na katalyzátor pôsobí rozpúšťadlom (vodno-acetónový alebo vodno-alkoholický roztok) a/alebo roztokom kyseliny oxálovej. Rozpúšťadlo sa spravidla v ďalšom z katalyzátora odstráni a katalyzátor sa vystaví pôsobeniu teploty 100 až 500 °C (150-350 °C) v atmosfére syntézneho alebo inertného plynu s obsahom 10 až 100 % obj....

Spôsob spracovania primárneho benzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227556

Dátum: 01.06.1986

Autori: Maňák Jiří, Hlinšťák Karol, Tesař Ilja, Baxa Jozef, Bajús Martin, Bučko Miloš

Značky: benzinu, spôsob, spracovania, primárneho

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania primárneho benzínu na olefíny vyznačujúci sa tým, že sa z primárneho benzínu oddelí pentánová frakcia s teplotou varu 28 až 65°C s profilujúcim zastúpením n-a izopentánu, z ktorej sa oddelí izopentán a zvyšok obsahujúci prevážne n-pentán sa podrobí pyrolýze samotný alebo v zmesi s ľahkými uhľovodíkmi C3, C4 alebo s destilačným zbytkom z primárneho benzínu po oddelení pentánovej frakcie.

Spôsob výroby alkénov, motorových a reaktívnych paliv a koncentrátu aromatických uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230144

Dátum: 01.05.1986

Autori: Sučanský Peter, Bučko Miloš, Jurčacko Milan, Skalák Pavol, Spitzer Pavol, Maťaš Michal, Kopernický Ivan

MPK: C07C 15/00, C07C 11/00

Značky: palív, reaktívnych, koncentrátů, alkénov, aromatických, motorových, uhľovodíkov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby alkénov, motorových a reaktívnych palív a koncentrátu aromatických uhľovodíkov z ľahkých a stredných uhľovodíkových frakcií vyznačujúci sa tým, že sa v kombinácií technologických procesov izolácie n-alkánov, pyrolýzy, katalytického reformovania alebo dehydrogenácie, hydrogenácie a destilácie vyizolujú z uhľovodíkových frakcií najprv n-alká-nické uhľovodíky a to privedením uhľovodíkových frakcií vria-cich v rozmedzí 30 °C až 360°C...

Spôsob výroby alkénov z ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 221178

Dátum: 15.03.1986

Autori: Baxa Jozef, Maťaš Michal, Bučko Miloš, Veselý Václav, Smiešková Agáta, Hlinšťák Karol, Bajús Martin, Matejíček Jozef

Značky: výroby, ropných, alkénov, spôsob, frakcií

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania uhľovodíkov. Týka sa spôsobu výroby alkénov pyrolýzou hydrogenových ropných frakcií. Postupuje sa tak, že benzín, petrolej, plynový olej alebo ich ľubovoľná zmes sa privedie za prítomnosti vodíka do kontaktu s katalyzátorom, obsahujúcim kovy 8. podskupiny v množstve 0,2 až 5 % hmot. nanesených na alumíne alebo na amorfnom, respektíve kryštalickom alumínosilikáte alebo ich zmesi, pričom pomer SiO2/Al2O3 v...

Spôsob reesterifikácie vyšších esterov z destilačných zbytkov vznikajúcich pri výrobe dimetyltereftalátu, metanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 220926

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kopernický Ivan, Štefánik Vincent, Masarovič František, Kovaľ Ján, Mokráň Pavol, Mikula Oldřich, Révus Miloš, Tatranský Ivan, Bučko Miloš, Hronec Milan

Značky: zbytkov, vznikajúcich, spôsob, dimetyltereftalátu, reesterifikácie, metanolom, výrobe, vyšších, esterov, destilačných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob reesterifikácie vyšších esterov z destilačných zbytkov vznikajúcich pri výrobe dimetyltereftalátu, metanolom. Uvedený spôsob je určený na reesterifikáciu vyšších esterov na príslušné nižšie estery. Vyznačuje sa tým, že sa vyššie estery reesterifikujú kontinuálne na nižšie metylestery za prítomnosti katalyzátorov pozostávajúcich z prírodných aluminosilikátov alebo kysličníka hlinitého, ktoré obsahujú kysličník zirkoničitý a/alebo...

Spôsob kontinuálnej regenerácie trichlóretylénu alebo perchlóretylénu z olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220886

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hronec Milan, Bučko Ján, Danilla František, Révus Miloš, Kovaľ Ján, Hromec Dezider, Bučko Miloš

Značky: kontinuálnej, spôsob, trichlóretylénu, perchlóretylénu, regenerácie, olejov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém regenerácie trichlóretylénu alebo perchlóretylénu z olejov, ktoré v oboroch chémie alebo strojárstva odpadajú pri povrchovej úprave kovových predmetov alebo v procese odmasťovania. Jeho podstata spočíva v protiprúdnom odparovaní rozpustného trichlóretylénu alebo perchlóretylénu v odparovacej zóne plynulým alebo pulzujúcim prívodom nereaktívneho plynu, vodnej pary alebo ich zmesi. Vynález je možné využiť v obore chémie...

Ropná živica a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 220277

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kaszonyi Alexander, Révus Miloš, Ilavský Ján, Bučko Miloš, Mikulec Jozef, Kopernický Ivan, Hronec Milan

Značky: živica, výroby, spôsob, ropná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru petrochemických výrob. Rieši výrobu ropnej živice, obsahujúcej 1 až 10 % hmotnosti produktov oligomerizácie a polymerizácie (-olefínov s počtom 8 až 30 atómov uhlíka, a to z nenasýtenej pyrolýznej frakcie s teplotou varu 30 až 260 °C. Reakcia kyslo-katalyzovanej kopolymerizácie sa uskutočňuje v prítomnosti 0,5 až 5,0 % hmotnosti kvapalných oligomérov a polymérov (-olefínov, ktoré v molekule obsahujú 8 až 30 atómov uhlíka.

Spôsob reaktivácie alebo regenerácie katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 222335

Dátum: 01.12.1985

Autori: Macho Vendelín, Hlinšťák Karel, Gabriel, Dérer Tibor, Harach Milan, Bučko Miloš, Vanko Anton, Kopernický Ivan, Šnajdr Václav, Zajačik Anton, Ondiš Jozef, Huba František

Značky: reaktivácie, katalyzátora, spôsob, regenerácie

Zhrnutie / Anotácia:

Strieborné katalyzátory priamej oxidácie etylénu na etylénoxid po priotrávení sa reaktivujú alebo regenerujú pri tlaku 0,1 kPa až 3 MPa pôsobením teploty 150-500 °C (220-320 °C), v atmosfére syntézneho plynu, spravidla v podstate s vyreagovaným kyslíkom (C2H4, C02, N2, Ar2, CH4, C2H6) a stopových množstiev pár chlórorganických zlúčenín a/alebo inertného plynu (N2, Ar2, CO2, CH4, C2H6) a/ alebo korodujúcej 1átky (NO2, CI2, HC1, S03, HJ atd.) v...

Spôsob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227502

Dátum: 01.09.1985

Autori: Šingliar Michal, Bučko Miloš, Macho Vendelín, Beseda Viliam, Střešinka Jozef, Mokrý Jozef

Značky: spôsob, polyesterpolyolov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polyesterpolyolov esterifikáciou a/alebo transesterifikáciou 10 až 100 % hmot. zvyškov z výroby kyseliny tereftalovej a/alebo jej dimetylesteru prípadne tiež v zmesi s dikarboxylovými kyselinami a/alebo jej derivátmi pôsobením dvojsýtnych až viac sýtnych alkoholov a/alebo alkanolamínov pri teplote 120 až 300 °C, prípadne za prítomnosti esterifikačného a/alebo transesterifikačného katalyzátora, spravidla v inertnej atmosfére,...

Spôsob výroby nízkotuhnúcich uhľovodíkových palív a/alebo komponentov uhľovodíkových palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 221862

Dátum: 15.06.1985

Autori: Střešinka Jozef, Mistrík Edmund Juraj, Macho Vendelín, Kabeš Vlastimil, Filadelfy Ivan, Bučko Miloš

Značky: uhlovodíkových, palív, nízkotuhnúcich, spôsob, výroby, komponentov

Zhrnutie / Anotácia:

Ha výrobu nízkotuhnúcich uhľovodíkových palív alebo komponentov uhľovodíkových palív vhodných hlavne pre reaktívne, resp. tryskové motory, prípadne tiež raketové motory, na báze alkylcyklánov až polyalkylcyklánov s počtom uhlíkov v alkyloch 1 až 12, prípadne tiež indánov a bicyklohexánov, sa ako východiskové suroviny používajú hlavne vedľajšie produkty výroby kuménu, etylbenzénu a ďalších alkylbenzénov. Ide predovšetkým o destilačné zvyšky...

Spôsob pasivácie reaktora pri pyrolýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 214923

Dátum: 30.10.1984

Autori: Kopernický Ivan, Bučko Miloš, Baxa Jozef, Metke Marian, Veselý Václav, Slimák Jozef, Krivulka Ivan, Bajús Martin

Značky: reaktora, spôsob, pyrolýze, pasivácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pasivácie reaktora pri pyrolýze individuálnych uhľovodíkov a ropných frakcií s teplotou varu 30 až 400 °C v prítomnosti vodnej pary na olefíny vyznačujúci sa tým, že sa vnútorný povrch pyrolýzneho reaktora pred pyrolýzou pasivuje sírou alebo tepelne rozložiteľnými sírnymi zlúčeninami v teplotnom intervale 600 až 900 °C v trvaní 10 až 180 minút pri priestorovej rýchlosti od 2 kg/m3 . h do 3000 kg/m3 . h vzhľadom na prítomnú síru v...

Spôsob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218170

Dátum: 15.09.1984

Autori: Střešinka Jozef, Beseda Viliam, Šingliar Michal, Macho Vendelín, Mokrý Jozef, Bučko Miloš

Značky: výroby, spôsob, polyesterpolyolov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otázku výroby polyesterpolyolov z netradičných východiskových surovín, keď ako východiskovú surovinu používa zvyšky z výroby dikarboxylových kyselín z ich esterifikácií alebo destilačné zvyšky z takýchto procesov. Vhodné sú najmä destilačné zvyšky z výroby dimetyltereftalátu. Postup kompenzuje v riešení aj prítomnosť niektorých kovov a ich zlúčenín, ktoré sú obvykle v týchto zvyškoch prítomné. Vynález možno realizovať v podnikoch...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov v prítomnosti síry a sírovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 214406

Dátum: 01.07.1984

Autori: Veselý Václav, Baxa Jozef, Bučko Miloš, Bajús Martin, Huba František, Potisk Jozef, Kopernický Ivan, Hlinšťák Karol

Značky: pyrolýzou, spôsob, uhľovodíkov, výroby, olefínov, sírovodíka, síry, přítomnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov z ropných frakcií v prítomnosti elementárnej síry a sírovodíka. Vynálezom sa rieši problém zvýšenia konverzie pri pyrolýze ropnej frakcie pôsobením elementárnou sírou a sírovodíkom na olefíny za súčasného potláčania tvorby koksu. Pyrolýza sa podrobuje frakcia s teplotou varu 170 - 240°C, ktorá obsahuje 12 až 20 % hmotnostných aromátov s nízkym substitučným stupňom alkylových...