Buchta Jaroslav

Asfaltový reflexní lak

Načítavanie...

Číslo patentu: 268306

Dátum: 14.03.1990

Autor: Buchta Jaroslav

MPK: C09D 3/24

Značky: reflexní, asfaltový

Text:

...ina kolmých. relativně hladkých plochách. Aplikace reflexních asfaltových laků na hydroizolač nich asfaltovýoh krytinách je proti běžné lakařskê praxi značne odlišné. vzhledem k vy soké vydatnosti hliníkového pignentu a jeho potřebné koncentraci především na povrchu náteru pro dosažení předepsaně odrazivosti světla musí složení respektovat požadavek nízká viskozity,umožňující optimální lístkování pigmentu a jeho vyplavení na povrcha...

Přísada do kalicího prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267032

Dátum: 12.02.1990

Autori: Matějovský Vladimír, Novák Miroslav, Buchta Jaroslav

MPK: C21D 1/58

Značky: prísada, prostředí, kalícího

Text:

...olejů je popsána celé řada. Např. US pat. č. 2 868 729 fy SHELL chrání kalící olej s přísedou kopolymeru cykloalkadienu a kyseliny linolenové, petrosulfonátu barnatého a polyglykolesteru. V US pat. č. 3 489 619 a DE-PS č.1 783 033 je chráněno použití monokarbonových nebo dikarbonových kyselín vedle dalších přísad, jako např. kovových solí organických sulfonových kyselín. Jiný US pat. č. 3 498 850 chrání použití produktu vzniklého reakcí...

Asfaltová emulze stabilní

Načítavanie...

Číslo patentu: 265020

Dátum: 12.09.1989

Autor: Buchta Jaroslav

MPK: C08L 95/00

Značky: stabilní, emulze, asfaltová

Text:

...napň lecithin - USP 3 340 205 /l 967/,hydrolyzovaná zvířeoí krev a kasein »BP 353 303 /1929/,klih ~Dán.pat 38178 /192/,resp.alkalický hydrolyzát kvasnic - BP l 54 l 48/196/.Pro použití v surovinových podmínkách ČSSR jsou popsané stabilizační symémy nevhodné pro obtížnou dorupnost popisova~ ných produktů.V omezeném rozsahu se pro výrobustabilní emulze používal v k)p.PARAMO Pardubice Kašoin,pro stabilizaci emuls ze používané V pqňrenském...

Olej pro ochranu pájecích lázní v elektrotechnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 261913

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bardoň Otakar, Buchta Jaroslav

MPK: C10M 159/02, C10N 4/14

Značky: lázni, ochranu, pájecích, elektrotechnice

Text:

...především mastných kyselin,který velmi znepříjemňuje pracovní prostředí v okoli pájecich lázní a podstatné zhoršuje hygienu pracoviště.V ČSSR není obdobný olej dosud průmyslové vyráběn a podniKy,Které pájení cínovou vlnou provádějg buč olej dováží,nebo použivají různé náhražky, nwpř. rostlinné oleje potravinářské kvality,ropné oleje mazací spod. Tyto oleje rychle oxiduji,znehodnocují lázeň oxidačnimi zplodinami a vytvšřgfpří teplotě pájení...

Tavné lepidlo zejména pro uchycení součástek při opracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261255

Dátum: 12.01.1989

Autori: Valenta Zdeněk, Bardoň Otakar, Buchta Jaroslav, Daníček Zdeněk

MPK: C09J 3/26

Značky: opracování, uchycení, tavné, zejména, lepidlo, součástek

Text:

...směsi 50 až 95 8 z hnotnostních surového nebo rafinovaného montánního vosku a 5 až 50 S hmotnostních eeterifikované kalafuny s bodem měknutí 60 až 130 °c.Při použití tavného lepidla podle vynálezu je možno pracovat při teplotě až o 12 °C vyšší, což umožňuje uvolñcvání většího tepelného výkonu při leštění a tím lepší náběh chemické reakce.Výsledkem je rychlejší a úplnější průběh leštění, tj. kvantitativně i kvalitativně dokonalejší odstranění...

Částečně syntetický tlumičový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 253543

Dátum: 12.11.1987

Autori: Červenka Zdeněk, Marek Vladislav, Matějovský Vladimír, Štaňko Nikolaj, Buchta Jaroslav, Štěpina Václav

MPK: C10M 161/00, C10M 101/04

Značky: částečně, syntetický, tlumičový

Text:

...ale nemají vliv na snížení bodu tuhnutí. Proto musí být vedle nich přidán 1 snižovač bodu tuhnutí, nepř, polymetekrylát, polyakrylát nebo polyslkylneftalen.Tlumičové oleje se běžně vyrábějí z cyklenických olejových refinátů, kterémejí přirozené nízká body tuhnutí a dobrou tekutost za nízkých teplot, ale jejich nedostetkem jsou menší viskozitní indexy e horší termooxideční stáloat.Nelezli jame, že tlumičový olej s velmi dobrou termooxidační...

Asfalt modifikovaný polymerními látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 238006

Dátum: 15.10.1987

Autori: Beneš Václav, Kubánek Ladislav, Buchta Jaroslav, Matějů Karel

MPK: CO8L 95/00

Značky: látkami, modifikovaný, polymerními, asfalt

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká asfaltu modifikovaného polymerními látkami, jako jsou nízkomolekulární polyetylen amorfní polypropylen styren-butadienový kaučuk /SBR/, termoplastický kaučuk /SBS/, kopolymer vinyl-acetat-etylen, resp. jejich směsí, charakterizovaného tím, že základní asfalt k modifikaci je tvořen extrakčním zbytkem, získaným propanovým odasfaltováním ropného vakuového destilačního zbytku, který se upraví na potřebné vlastnosti přídavkem těžké...

Reakční produkty vyšších nasycených a/nebo nenasycených karboxylových kyselin s polytopickými aminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252771

Dátum: 15.10.1987

Autori: Buchta Jaroslav, Urbánek Josef

MPK: C07C 103/70, C07C 103/54

Značky: kyselin, reakční, nenasycených, vyšších, karboxylových, nasycených, produkty, aminy, polytopickými

Text:

...potřeb zpracovatelů a oproti stávajíoím tuzemským a dovozovým produktům na bázi imidazolů jsou devizově významně méně náročné. Mají vyšší schopnost zvýšit přilnavost živice ke kamenivu a to i mokrému a kyselému. Vyrobené produktynemění časom své rheologioké vlastnosti e snadno se zprecovévejí za normální teploty a nemusí ee před použitím zahřívet na vyšší teploty. Toxikologioká testy prokázaly, že reakční produkty podle vynálezu jsou...

Kaučuková směs s vysokou soudržností k viskózové přízi

Načítavanie...

Číslo patentu: 241291

Dátum: 01.09.1987

Autori: Buchta Jaroslav, Smalla Kornelia

MPK: C08L 9/00

Značky: soudržnosti, kaučuková, přízí, směs, vysokou, viskózové

Text:

...hmotnostní.řřídavtk malého množství reuorcínu do systému působí spolu s účinky volného fenolu z předpolykondenzované fenolformaldehydové pryskyřice Jako katalicky účinný promotor na adhezivní vlastnosti, kde zřejmě oxidační narušení struktury viskózové příze při teplotě vulkanizace způsobí větší reaktivitu hydroxylových skupinla tím účinější chemickou vazbu mezi textilní výztuží a kaučukovou složkou. Adhezivní účinek je částečně zesílen i...

Asfaltové tmely, pojiva a laky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250508

Dátum: 15.04.1987

Autori: Švajgl Oldřich, Buchta Jaroslav

MPK: C09J 3/30, C09D 3/24

Značky: asfaltové, tmely, pojiva

Text:

...145 naž 220 °c, výhodné 150 až 1 ao°c, v nichž hlavní část tvoří polymetyl nebo/ia metyletylderiváty benzenu.složení asfaltových tmelů, pojiv a laků podle vyinalezu respektuje okolností, které jsou technicky i ekonomicky významné a souvisí s dosahovaným vyšším účinkem. By.la nalezena koncentračni oblast aromatlckých i nearomatických složek v rozpouštědle asfaltů pro jednotlivé výrobky, při níž dochází ke stabilnímu koloidnimu systému. S...

Zařízení pro výrobu licích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244538

Dátum: 16.02.1987

Autori: Buchta Jaroslav, Kosina Zdenik, Ullrich Gert

MPK: B22C 11/10

Značky: výrobu, licích, forem, zařízení

Text:

...c yueHLmenHHMu uamnnuuún n ynpnJxeuqecxo-wexnuvacKMMM aarpawamm n ornuqaercn.nucoxuM TeXH 0 l 0 ľMH 6 CKHM~CTBHeHeMOBOÓOĽH ÓG 3 BJHHKHK na HPOMSBOJCTBGHHYD OKODOOTB.Ocnonon nsoópewenns snnxewca aaauue coaxannn Qopmonounon Mamnuu uns u 3 šoToBneHuH deaonoqnux ropnaonwaasuo xenenuux uecqanuux nmweüaux mapu, kowopan aarepanpno uaroroanaew unxnue n Bepxuua nnreünue ůonywopmu, nonopaunnaew nnmnue nonymepmu no ropzaoawanbHoü ocn Ha I 80 ° u...

Způsob přípravy 5-(2-alkoxyfenyl)-thiazolidindionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241149

Dátum: 16.07.1985

Autor: Buchta Jaroslav

MPK: C07D 277/34, A61K 31/425

Značky: 5-(2-alkoxyfenyl)-thiazolidindionů, způsob, přípravy

Text:

...V přítomnosti katalytického množství Lewisovy kyseliny, například jodidu zinečnatého.Jestliže aldehyd je pevná látka, používá se rozpouštědlo inertní k reakci /například methylenchlorid, ether/, výhodné je však, jestliže aldehyd je kapalinou. Teplota reakce není rozhodující, s výhodou se však provádí při snížené teplotě /například 0 až 25 °c/ a pak se nechá probíhat při teplotě místnosti několik hodin nebo dnů, jak je to nutné pro dokončení...