Bubendorf André

Polymorfné formy oseltamivir fosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14235

Dátum: 23.12.2008

Autori: Bubendorf André, Trussardi René, Grassmann Olaf, Sauer Ines, Hennig Michael, Goldbach Pierre

MPK: C07C 233/52, C07C 231/22

Značky: polymorfné, oseltamivir, fosfátu, formy

Text:

...za použitia synchrotrónoveho žiarenia. Monokryštál bolupevnený v slučke a prúdom dusíka ochladený na 100 K. Dáta boli zbierané na beamlineX 1 OSA Swiss Light Source za použitia detektora MAR CCD 225 so synchrotrónovym žiarením a boli spracované v programe XDS. Štruktúra kryštálu bola určená a spresnená za použitia štandardného kiyštalograñckého programu. V tomto prípade bol použitý program ShelXTL od spoločnosti Bruker AXS...

Kokryštál A metylparabénu a [4-(3-fluór-5-trifluórmetylpyridín-2-yl )piperazín-1-yl]-[5-metánsulfonyl-2-((S)-2,2,2,-trifluór-1- metyletoxy)fenyl]metanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18783

Dátum: 18.12.2007

Autori: Lindenstruth Kai, Bubendorf André, Diodone Ralph, Rohrer Franziska, Grassmann Olaf, Schwitter Urs, Pinard Emmanuel, Deynet-vucenovic Annette

MPK: C07D 213/74

Značky: 4-(3-fluór-5-trifluórmetylpyridín-2-yl, piperazín-1-yl]-[5-metánsulfonyl-2-((s)-2,2,2,-trifluór-1, kokryštál, metylparabénu, metyletoxy)fenyl]metanónu

Text:

...sosenzorom FRSO 5. Testy vhodnosti systému a kalibrácie boli uskutočnené podľa interného štandardného uskutočňovacieho postupu.Za účelom merania kryštalickej formy bolo na hliníkové panvičky presne navážené 2 až 6 mg vzorky. Panvičky boli hermeticky uzavreté perforačnýmí vrchnáčíkmi. Pred meraním boli vrchnáčiky automaticky prepichnuté tak, že vznikli približne l,5 mm dirky. Vzorky bolipotom pod prúdom dusíka asi 100 ml/mín zahrievané...