Brůnová Bohumila

Deriváty hydroxyfenylsulfanylbenzoových a hydroxyfenylsulfanylaryloctových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284715

Dátum: 31.08.2005

Autori: Kmoníček Vojtěch, Jiříčková Hana, Kuchař Miroslav, Jandera Antonín, Brůnová Bohumila, Panajotová Vladimíra, Bucharová Věra

MPK: A61K 31/47, A61K 31/19, A61K 31/495...

Značky: deriváty, kyselin, hydroxyfenylsulfanylbenzoových, hydroxyfenylsulfanylaryloctových

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty hydroxyfenylsulfanylbenzoovej kyseliny a hydroxyfenylsulfanylaryloctovej kyseliny vzorca (I), kde X je H, halogén alebo NO2 skupina, a je 0 alebo 1 a m je 2 až 4, ak Z je 4-acetyl-3-hydroxy-2-propylfenoxy vzorca (II) alebo piperazinylový zvyšok. M je 1, ak Z je chinolin-2-yl alebo 6-chlórchinolin-2-yl. Ďalej je opísaný spôsob prípravy týchto zlúčenín a farmaceutické kompozície obsahujúce tieto zlúčeniny ako účinné zložky.

Ketonické deriváty 4(3H)-chinazolinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269461

Dátum: 11.04.1990

Autori: Maturová Eva, Kocfeldová Zuzana, Tíkalová Jana, Grimová Jaroslava, Fišnerová Ludmila, Brůnová Bohumila

MPK: C07D 239/91

Značky: ketonické, deriváty, 4(3h)-chinazolinonu

Text:

...řadu nežá«doucích vedlejších účinkú. Z tohoto důvodu je jeho používání stále více omezováno a v mnoha zemích byl už úplně z humánní medicíny vyloučen.Způsob výroby látek obecného vzorce I a dosud nepopsaných látek vzorců II a III je blíže popsán v následujících příkladech provedení.K roztoku 5,84 g 4/3 H/-chínazolinonu v B 0 m 1 dimethylformaidu se přidá při počáteční teplotě 25 °C pbstupně 1,24 5 80 n 1 ho hydrídu aodného, sěs se zahřeje 15...

Způsob výroby hydrochloridu selegilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269271

Dátum: 11.04.1990

Autori: Brůnová Bohumila, Pospíšil Josef, Hrbata Jiří, Ferenc Milan, Křepelka Jiří, Pihera Pavel, Hájíček Josef, Kvapil Lubomír

MPK: C07C 87/29, C07C 85/04

Značky: výroby, selegilinu, hydrochloridu, způsob

Text:

...kryatallsoce sloučenlny vzorce 1 probihá J vysokou výtěžnoeti, o rozpoučtědlo ná zároveň vysokou čistící schopnost. Pro kryotnllzacl je možno dále s přijatelnýu výsledkom použít I aceton.Při olkylačni reakci je možno použít se stejný výsledken recemické aloučeniny vzorce II i obou jejích Inantionerů.zjistili jsme, že sloučeniny vzorce I je možno vyrábět 9 vysokou výtěžnostl a ve vysoké člstotě za mirných podmínek bez použití silných host,...

Způsob výroby heterocyklických laktam-esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268274

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pihera Pavel, Hájíček Josef, Brůnová Bohumila

MPK: C07D 471/14

Značky: laktam-esterů, výroby, způsob, heterocyklických

Text:

...za se použije tryptemínu a pracuje se v bezvodém rozpouštědle. Nevýhodou tohoto postupu, i když poskytuje srovnatelnà výtêžky, je nutnost sušít rczpouštědlo, e navíc použít.gerçgární organické zásady, Jako tríethylamínu nebo pyrídinu, Jako cínidla poutející ho uvolněný chlorovodik.Následující příklady ílustrují, avšak nłkteübk neomezují, obecnost způsobu výroby podle vynâlezu.(tj. 1.2 ekvívalentu) oxalylchlorídu. Po odeznění bouřlívého...

Způsob výroby nitrilu kyseliny 2,2-difenyl-4-piperidinobutanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 268273

Dátum: 14.03.1990

Autori: Brůnová Bohumila, Fišnerová Ludmila

MPK: C07D 211/06

Značky: kyseliny, 2,2-difenyl-4-piperidinobutanové, nitrilu, výroby, způsob

Text:

...jehož podstata spočivà v tom, že se k alkylaci dífenylacetonitrílu používá 2-piperldlnoethylchlorid ve formě hydrochlorldu, reakce probihá v přttomnostl hydroxidu sodného bez rozpouštědla při teplotě 90 až 110 °C, po ukončení alkylace se při uvedené teplotě reakčni směs rozpoušti v rozpouštědle, nemisitelném s vodou, typu arometického uhlovodiku s teplotou varu nad 100 OC, např. toluenu, přidánim vodné kyseliny chlorovodlkové 0 hmotnostni...

Způsob výroby methylesteru kyseliny 2-(4-hydroxybenzoyl)benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 267461

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šimek Stanislav, Brůnová Bohumila, Fišnerová Ludmila, Gajewski Karel

MPK: C07C 65/40

Značky: 2-(4-hydroxybenzoyl)benzoové, způsob, výroby, methylesteru, kyseliny

Text:

...kyseliny 2 ~/h~hydroxybonzoy 1/benzoové vzorce I, připravovaného dosudestorifikaoi kyseliny 2-/h~hydroxybenzoy 1/benzoové methylnlkoholem v množství 25 až 35 molů, za přitomnosti Q až 5 molů kone, kyseliny sirové Jako katalyzátoru, při teplotě varu raakčni směsi a 120 laci vzniklého esteru vzorce I nalitím roakčni směsi do nasyoeného vodného roztoku uh 1 i~ čitanu sodnćho, podle vynálezu, jehož podstata spočivá V tom, že so k...

Způsob výroby kyseliny 2-(4-hydroxybenzoyl)benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 267211

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gajewski Karel, Brůnová Bohumila, Fišnerová Ludmila, Šimek Stanislav

MPK: C07C 65/40

Značky: výroby, 2-(4-hydroxybenzoyl)benzoové, způsob, kyseliny

Text:

...v prostředí vodného hydroxidu sodného při. 267211 teplotě so až so °c, přidá při so až 85 °c zředěná kyselina sírová /asi 24/ a při teplotě 95 až 100 °C proběhne rozklad oximu na kyselinu. Po ochlazeni reakčni směsi se vyloučený krystalický produkt odsaje, promyje vodou a po vysušeni se v tomto stavu po« užije do dalšího stupně. Kyselina vzorce I se získá vqwýtěžku 87 až 99 teorie a vykazuje obsah 99-až 100 .k Ve srovnání s dosavadnim...

Způsob čišění methylesteru kyseliny 2-/4-/2-/1-piperidinyl/ethoxy/benzoyl/benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 266873

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brůnová Bohumila, Šimek Stanislav, Klaus Eduard, Gajewski Karel, Fišnerová Ludmila

MPK: C07D 295/08

Značky: čišění, kyseliny, způsob, methylesteru

Text:

...jako hlavní Itečistotu 2-piperidinoethylester kyseliny 2-4-(2-/1-piperidinyl/ethoxy)benzoyl benzoové vzorce ll, vyznačujícího se tím, že sepůsobením 4 až 6 obj. dílů methylalkoholu na 1 hmotnostní díl surového produktu přeesteriľikuje přítomný 2-piperidinoethylester vzorce ll na žádaný methylester vzorce l, který se z roztoku izoluje přidáním 0,5 až 0,6 násobného obj. množství vody, 55 už. 65 C lcplć.Báze vzorce l se získá ve výtěžku 90...

Způsob výroby hydrochloridu methylestru kyseliny 2-/4-/2-/1-piperydinyl/ethoxy/benzoyl/benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 266674

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brůnová Bohumila, Šimek Stanislav, Gajewski Karel, Fišnerová Ludmila

MPK: C07D 295/08

Značky: methylestru, výroby, hydrochloridu, kyseliny, způsob

Text:

...1 ekonomicky výhodnější způsob výroby hydrochloridu methylestea ru vzorce I elkylací fenolické skupiny methylesteru kyseliny 2-/4-hydrokybenzoyl/benzoové hydrochloridem 2-piperidinoethylchloridu a převedením čisté báze na hydrochlorid v prostředí 2-propanolu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se alkylace hydrochloridem 2-piperidinoethylchloridu provádí v molárním poměru nebo nejvýše 10 přebytkem alkylačního činidla v...

Způsob výroby kyselin 1,3-diarylpyrazol-4-yloctových

Načítavanie...

Číslo patentu: 266520

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hrbata Jiří, Brůnová Bohumila, Hájíček Josef, Pihera Pavel, Michalský Jiří, Ferenc Milan

MPK: C07D 231/12

Značky: kyselin, 1,3-diarylpyrazol-4-yloctových, výroby, způsob

Text:

...působením směsi červeného fosforu a kyseliny jodovodíkové. Nevýhoda postupu spočívá V tom, že produkty reakce jsou méně čisté a výtěžky jsou nižší.Následující příklady ilustrují, avšak nikterak neomezují, obecnost způsobu výroby podle vynálezu.Ke směsi 31,0 g (0,1 mol) kyanhydrinu vzorce Il (R C 1), 60 ml kyseliny octové,60 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové a 0,5 ml koncentrované kyseliny jodovodíkové se přidá 24,0 g (0,l 06 mol)...

Způsob přípravy 2-ethyl-3-(3,5-dibrom-4-hydroxybenzoyl)kumaronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265559

Dátum: 13.10.1989

Autori: Zelenka Jaromír, Kuchař Miroslav, Hamoňová Miroslava, Brůnová Bohumila

MPK: C07D 307/80

Značky: 2-ethyl-3-(3,5-dibrom-4-hydroxybenzoyl)kumaronu, způsob, přípravy

Text:

...látka, což má zvláště velký významZpůsob podle Vynálezu se provádí tak, že se k 2-ethyl-3-(4-hydroxybenzoyl)kumaronu,rozpuštěnému v methanolu, přidá alkalické činidlo a při teplotě místnosti (20 až 25 °c) se přikape brom. Po následném ochlazení reakční směsi a jejím míchání se odsaje krystalická látka, která se promyje methanolem, vymíchá s vodou a překrystaluje z toluenu. Získa se zcela čistý produkt.62,0 g...

Způsob výroby esteru indometacinu s kyselinou tropovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264648

Dátum: 14.08.1989

Autori: Ferenc Milan, Brůnová Bohumila, Přehnal Arnošt, Michalský Jiří, Fišnerová Ludmila, Grimová Jaroslava, Dvořáková Alena

MPK: C07D 209/28

Značky: způsob, výroby, esterů, tropovou, indometacinu, kyselinou

Text:

...v prostředí toluenu V přítomnosti cyklického amidu typu laktamů thionylchloridem připraví chlorid indometacinu, který,aniž by se izoloval, reaguje dále ve stejném prostředí s kyselinou tropovou při teplotě 20 až 50 °C na žádaný ester. Produkt se izoluje bud odsátím a hydrochlorid laktamu se odstrañuje promýváním pevné substance vodou, nebo se reakčni směs po skončené reakci zředí toluenem a hydrochlorid se odstraňuje promýváním...

Způsob přípravy kyseliny 1-/4-chlorbenzoyl/-5-methoxy-2-methyl-3-indolacetoxyoctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 264471

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dvořáková Alena, Fišnerová Ludmila, Brůnová Bohumila

MPK: C07D 209/12

Značky: kyseliny, přípravy, způsob

Text:

...v provozním měřítku náhrada éteru toluenem.vynález se tedy týká zpúsobu pípravy kyseliny 1-/4-chlorbenzoyl/-S-methoxy-2-methy 1-3-indolacetoxyoctové převedením kyseliny 1-/4-chlorbenzoy 1/-5-methoxy-2-methyl-3-indolyloctové (indometacinu) působením thionylchloridu na chlorid v prostředí netečného rozpouštědla jako jo například toluen, v přítomnosti činidla, sohopného vázat vznikající chlorovodík a reakcí in situ vzniklého chloridu s...

Způsob výroby esteru indometacinu s kyselinou tropovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264470

Dátum: 14.08.1989

Autori: Brůnová Bohumila, Fišnerová Ludmila, Michalský Jiří, Přehnal Arnošt, Hájíček Josef, Grimová Jaroslava, Dvořáková Alena, Pihera Pavel, Ferenc Milan

MPK: C07D 209/28

Značky: indometacinu, tropovou, esterů, kyselinou, způsob, výroby

Text:

...přids benzin, produkt se odsaje a promývá ee v pevném stavu. Surový este se čistí krystalizací z methylalkoholn, výtěžky čistého produktu se pohybují v rozmezí 65 až GB E.Provedení zpúsobu podle vynálezu je velmi jednoduchá a technologický a ekonomický prínos je evidentní.Bliłši podrobnosti jsou patrné 2 pŕlkledů provedení, které způsob podle vynálezu pouze dokládají, ale neomezují. .K suspenzi 17,9 g indometeoinu v B 0 ml toluenu se pridá...

Způsob výroby vápenaté soli kyseliny 1-fenyl-3-(4-chlorfenyl)pyrazol-4-yloctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 264450

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hájíček Josef, Brůnová Bohumila, Hrbata Jiří, Ferenc Milan, Pihera Pavel, Michalský Jiří

MPK: C07D 231/12

Značky: kyseliny, způsob, vápenaté, 1-fenyl-3-(4-chlorfenyl)pyrazol-4-yloctové, výroby

Text:

...chloridu cínatého. Směs se za mícháni zahřeje během 0,5 h k varu, přičemž dojde k rozpuštění pevné fáze. Po 2 h míchání za mírného varu se reakční směs ochladí, pevná látka se odfiltruje a promyje se 10 ml kyseliny octové. Ke spojeným filtrátům se přidá 250 ml chloroformu a 250 ml vody a po protřepání se vodná fáze oddělí a extrahuje 40 ml chloroformu. spojené chloroformové výtřepy se promyjí 2 x vodou (100 a 50 ml) a potom se extrahují 250 ml...

Způsob výroby 4-kyanmethyl-1-fenyl-3-(4-chlorfenyl) pyrazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262249

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pihera Pavel, Brůnová Bohumila, Hájíček Josef

MPK: C07D 231/12

Značky: 4-kyanmethyl-1-fenyl-3-(4-chlorfenyl, výroby, pyrazolů, způsob

Text:

...0,75 ml kyseliny octové a reakční směs se zahřívá 20 minut na 110 °C. Ke krystalicke směsi se po zchladnutí na 60 °C přidä 100 m 1 ethanolu nebo methanolu,ochladí se na teplotu 20 °C a udržuje se při této teplotě 1 hodinu. Krystaly se potom odsají a promyjI 10 ml téhož rozpouštědle. Získá se 68,3 g 93,3 0/0) krystalického produktu, obsahujícího jednu mečistotu v množství cca 5 , vyhovující kvality pro následující cyklizaci. Rekrystalizaci...

Způsob výroby kyanhydrinů 1,3-diaryl-4-pyrazol-karboxyaldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262099

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hájíček Josef, Michalský Jiří, Hrbata Jiří, Ferenc Milan, Pihera Pavel, Brůnová Bohumila

MPK: C07D 231/12

Značky: výroby, kyanhydrinů, 1,3-diaryl-4-pyrazol-karboxyaldehydů, způsob

Text:

...z 91 0/0 kyanhydrlnu vzorce I Cl), 6 9/0 aldehydu vzorce II R Cl a 3 0/0 neidentifikovaných nečistort. I tento produkt je bez další úpravy použitelný pro reduktivní hydrolýzu chloridem cínaçtým. Rekrystalizací produktu z methanolu nebo ethanolu se získa 25,4 g 82,1 procenta kyanhydrinu l-fenyl-B-tí-chlorfenyl-4-pyrazolkarboxaldehydu I, R C 1 s teplotou taní 124 až 126,5 °c a čistotou dle HPLC 99 .Postupem podle příkladu 1, s tím...

Způsob zpracování odpadního rmutu po sorpci

Načítavanie...

Číslo patentu: 244083

Dátum: 01.06.1988

Autori: Grimová Jaroslava, Široký Jaroslav, Brůnová Bohumila, Mišák Jozef, Kuchao Miroslav

MPK: G21F 9/04

Značky: zpracování, odpadního, způsob, sorpci, rmutu

Text:

...snížení spotřeby neutralizačního činidla. Tím, že se sníží objem odpadního rmutu, sníží se i spotřeba elektrické energie na jeho čerpaní do kalojemu.Na přiloženém výkresu je znázorněno schěma.zapojení navrhovaného způsobu zpracování odpadního rmutu po sorpci do klasického zpüsobu zpracování uranových rud.Při provádění způsobu zpracování odpadního rmutu po sorpci,které předchází proces mĺetí vstupní rudy 3 v mlýnech 1, proces eměäování fází...

Kryty pro úložné kabely, spojky a koncovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243708

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kuchao Miroslav, Brůnová Bohumila

MPK: H01R 9/24

Značky: úložné, krytý, koncovky, spojky, kabely

Text:

...krytů spojek a kon covek. Před přiklopením víka na kryt spojky lze spojku zalít zaléva cí hmotou a v průběhu tuhnutí hmoty snadno kontrolovat její stav, případně ji dolévat do potřebnáho objemu. Kryt spojky a koncovkylze v případě potřeby snadno otevřít pouhým odklopením víka krytu. Na připojených výkresoch jsou znázorněny příklady.provedeníkrytu, kde na obr. 1 je znázorněno jedno možné provedení víka kry tu v kosoúhlém promítání. Na...

Zařízení pro cyklické vyhodnocování měrné spotřeby energie v technologickém procesu pro operativní kontrolu a řízení výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241420

Dátum: 01.02.1988

Autor: Brůnová Bohumila

MPK: G05B 19/21

Značky: energie, spotřeby, řízení, vyhodnocování, kontrolu, zařízení, technologickém, výroby, cyklické, operativní, měrné, procesu

Text:

...jeho vstup gg je spojen s výstu~ pem łłł řídících obvodů łł a jeho výstup 22 je zapojen na vstup Q čítače 1, jehož nulovací vstup.gg je spojen s výstupem.łł řídících obvodů łł a jeho výstup 55.3 e spojen se vstupem gg pamětových obvodů.§, jejichž výstup gg je spojen se vstupem indikační jednotky Q, při čemž výstup 5 čítače 3 je připojen na vstup koincidenčních obvodů 1,jejichž výstup je spojen se signar lizeční jednotkou Q, při čemž...

Způsob čištění 2,6-dichlordifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252794

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kejha Jiří, Sluková Daria, Nováček Alois, Gref Jan, Brůnová Bohumila

MPK: C07C 85/26, C07C 87/60, C07C 87/54...

Značky: způsob, čištění, 2,6-dichlordifenylaminu

Text:

...prachu. Vznikajici 2 ~chlordifeny 1 amin se odstraní destilací nebo krystalisací.Bylo zjištěno, že lze aromatícky vážený atom bromu v tomto případě selektivně odredukovat zinkem v roztoku hydroxidu draselného V ethanolu.Vzniklý 2-chlordifenylamin se již svými fyzikálne chemickými vlastnostmi liší od 2,6-dichlordifenylaminu natolik,že ho lze oddělit na př.krystalisací.Redukce nevyžaduje zvláštníWL operací, protože ji lze zaradit do...

Mutagenní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241201

Dátum: 15.09.1987

Autori: Brůnová Bohumila, Hrubala Henrich, Florovie Stanislav, Mostecký Jioí Akademik, Ellinger Karel, Paleeek Jaroslav, Mlekovský Miloslav, Machatka Milan, Kubelka Vladislav, Svoboda Jioí, Didek Václav

MPK: C07H 5/04, C12N 15/00

Značky: mutagenní, prostředek

Text:

...reverantů Salmonella.1 000,0 421 4 5 ako positivní kontroly byly použity P ř í k l a d 21 nitrosometylmočovina, vyvolávajicí mutace pouze u kmene TA 1535, 2 2,7-diamino-4,9-dioxy-5,10-dioxo-4,5,9,10 -tetrahydro-4,9-diazopyren, vyvolávající mu tace pouze u kmene TA 1538, 3 protlavin, vyvolávající mutace pouze u kmene TA 1537.Protože kmen TA 1535 registruje účinek mutagenů, indikujícich mutace typu zäměny nukleotidů v molekule...

3-arylcyklohexyloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237750

Dátum: 15.04.1987

Autori: Maturová Eva, Grimová Jaroslava, Kuchař Miroslav, Brůnová Bohumila

MPK: C07C 53/136

Značky: kyseliny, 3-arylcyklohexyloctové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nových 3-arylcyklohexyloctových kyselin (I), připravovaných hydrogenací 3-arylcyklohex-2-enylidenoctových (II) nebo 3-arylcyklohexylidenoctových kyselin (III) na vhodném katalyzátoru za atmosférického tlaku a při teplotě 20 až 30 °C. Rovněž je popsána syntéza kyselin II a III z odpovídajících 3-arylcyklohex-2-enonů, resp. 3-arylcyklohexanonů reakcí s trialkylfosfonoacetátem a následující hydrolýzou. Kyseliny (I) se vyznačují...

Způsob výroby 3-[2-(2-benzimidazolyl)benzoyloxyethyl]-4-(3H)-chinazolinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249493

Dátum: 12.03.1987

Autori: Roubal Zdeněk, Fišnerová Ludmila, Grimová Jaroslava, Brůnová Bohumila

MPK: C07D 403/12

Značky: 3-[2-(2-benzimidazolyl)benzoyloxyethyl]-4-(3h)-chinazolinonu, výroby, způsob

Text:

...v literatura (D. W. Hain ee sp., J. her. Chan. Soc. 79, 427, | 957, B. E. Baker ae ap., J. Ors. Chou. 17, 46. 1952)»Pri. provedení apůaobu výroby podle vynález ae úćelně postupuje tak, le ae a kyseliny vaorce II půaobenín roatoku ethylútu aodnáho vo vhodné rospoultadle, nejlépe dinethwlfornaIidu, pripraví aodnl sůl, ktera se v další Iasi nechá reagovat a Jodethylderiviteu vaorca III, přidanýn v pevné forme. nejlépe při teplota okolo 100...

Způsob výroby hydrochloridu methylesteru kyseliny 2-‹4’-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]benzoyl›benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 248548

Dátum: 12.02.1987

Autori: Brůnová Bohumila, Fišnerová Ludmila

MPK: C07D 295/08

Značky: hydrochloridu, kyseliny, 2-‹4’-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]benzoyl›benzoové, způsob, methylesteru, výroby

Text:

...I podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se nechá reagovat methylester kyseliny 2-(4 Ľhydroxybenzoyl)benzoové vzorce II s hydrochloridem 2-piperidinoethylchloridu vzorce IIIv prostředí acetonu, methylethylketonu nebo dimethylformamidu nebo směsí těchto rozpouštědel v libovolném poměru, v přítomnosti činidla poutajíoího chlorovodík, například uhličitanu alkalickěho kovu, zejména uhličitanu draselného, při teplotě 50 až 70 °C,...

Způsob výroby hydrochloridu 2-piperidinoethylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248547

Dátum: 12.02.1987

Autori: Brůnová Bohumila, Fišnerová Ludmila

MPK: C07D 295/06

Značky: hydrochloridu, 2-piperidinoethylchloridu, způsob, výroby

Text:

...teploty varu reakční směsi. Jeho podstata spočívá v tom,že se po ukončené hydroxyethylaci piperidinu a po zředěni reakční směsi použitým rozpouštědlem v množství 0,4 až 0,6 jejího objemu provádí v jednom reakčním stupni chlorace vzniklého hydroxyethyl 24 nš 47piperidinu thionylchloridem při teplotě 70 až 85 °C a vylouoeny produkt se po ochlezení reakční směsi izoluje.Provedení způeobu podle vynálezu je velmi jednoduchá. Způsob lze realizovat...

2-Aryl-8-chlor-6-flavonylalifatické kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247572

Dátum: 15.01.1987

Autori: Frycová Hana, Němec Jiří, Maturová Eva, Grimová Jaroslava, Brůnová Bohumila, Kuchař Miroslav

MPK: C07D 311/30

Značky: 2-aryl-8-chlor-6-flavonylalifatické, kyseliny

Text:

...příklady provedení vynález dostatečně iluotrují, ale nijak neomezují. P f I k l a d 1Do reakčni baňky se předložt 3-chlor-4-hydroxy-5-(4 ~isopropylbenzylidenacetyl)fenyloctová kyselina 24,3 g, (70,5 milimolul a přelíje se 940 ml kyseliny octově. Do roztoku se přikape 13,6 g (84,5 milimolu) bromu tak, aby teplota reakční směsi nepřestoupila 20 °C a poté se při této teplotě michá ještě 5 hodin. Pžidá sevl 125 ml 1 roztoku thiosiłičitanu...

Způsob přípravy ethylesteru 2-(4′-isobutylfenyl)mléčné kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 220734

Dátum: 15.12.1985

Autori: Brůnová Bohumila, Grimová Jaroslava, Němeček Oldřich, Kuchař Miroslav, Smrž Rudolf

Značky: ethylesteru, kyseliny, způsob, 2-(4'-isobutylfenyl)mléčné, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy ethylesteru 2-(4'-isobutylfenyl)mléčné kyseliny reakcí ethylesteru kyseliny 4-isobutylfenylglyoxylové s methylmagnesiumjodidem, který se provádí v prostředí toluenu, při teplotě od -10 do 10 °C, s výhodou při teplotě od -2 do 2 °C. Titulní sloučenina je základním meziproduktem syntézy klinicky používaného antiflogistika a analgetika.

Způsob přípravy 3-chlor-4-hydroxyfenyloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 220733

Dátum: 15.12.1985

Autori: Grimová Jaroslava, Němeček Oldřich, Kuchař Miroslav, Brůnová Bohumila

Značky: přípravy, kyseliny, způsob, 3-chlor-4-hydroxyfenyloctové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 3-chlor-4-hydroxyfenyloctové kyseliny demethylací kyseliny 3-chlor-4-methoxyfenyloctové, který se provádí působením chloridu hlinitého v molárním poměru 2 až 3 : 1, s výhodou 2,5 : 1, v rozpouštědle typu o-, p- nebo m-xylenu, chlorbenzenu nebo ve směsi těchto rozpouštědel, při teplotě varu reakční směsi. Titulní kyselina je klíčovým meziproduktem přípravy antiflogistik a analgetik.