Brunninger Manfred

Nakladací vozeň na prepravu sypaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282214

Dátum: 12.10.2001

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: B61D 15/00, B61D 7/06, E01B 27/06...

Značky: materiálů, nakládací, vozeň, sypaného, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Nakladací vozeň (1) má na podvozkoch (3) uložený rám (2) vozňa a s ním spojenú skriňu (5) vozňa, ktorá má v oblasti podlahy podlahový dopravný pás (7) vybavený pohonom (11). V nadväznosti naň je upravený odovzdávací dopravný pás (8), ktorý prečnieva cez koniec rámu (2) vozňa, ktorý má vzhľadom na rám (2) vozňa odhadzovací vyšší koniec (9) a ktorý je vybavený pohonom (12) na pohon v prvom prepravnom smere (31) od podlahového dopravného pásu (7)...

Spôsob obnovovania koľaje a strojové zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281070

Dátum: 07.11.2000

Autori: Theurer Josef, Oellerer Friedrich, Brunninger Manfred

MPK: E01B 29/17, E01B 29/05

Značky: zariadenie, koľaje, strojové, obnovovania, tohto, spôsobu, vykonávanie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri obnovovaní koľaje sa staré koľajnice (13) kontinuálne nadvihujú zo starých podvalov (7), ktoré sa nahrádzajú novými podvalmi (8). Na nové podvaly sa kladú nové koľajnice (20), pričom nové koľajnice (20) sa kontinuálne zvárajú do nekonečných koľajnicových pásov. Nové koľajnice (20) sa zvárajú v smere obnovovania koľaje za výmenou podvalov a vymieňajú sa za staré koľajnice (13).

Pojazdné zariadenie na odoberanie alebo kladenie, ako aj na prepravu koľajových polí

Načítavanie...

Číslo patentu: 278635

Dátum: 10.12.1997

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 29/00

Značky: kladenie, prepravu, pojazdné, odoberanie, zariadenie, koľajových, polí

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdné zariadenie (1) sa skladá z koľajového vozňa (2) s podvozkami (8) s kolesami (44) s vencami a z pomocného vozňa (6). Na koľajovom vozni (5) nezávisle pojazdný pomocný vozeň (6) a koľajový vozeň (5) majú každý samostatný trakčný pohon (25, 12) a na pomocnom vozni (6) je na každom konci usporiadaný podvozok (15) a pásový podvozok (16). Aspoň jeden z týchto oboch rôznych, samostatným trakčným pohonom (17, 25) vybavených podvozkov (15, 16)...

Pojazdné zariadenie na snímanie alebo kladenie, ako aj na prepravu koľajových polí

Načítavanie...

Číslo patentu: 278199

Dátum: 06.03.1996

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 29/00

Značky: polí, zariadenie, prepravu, koľajových, pojazdné, kladenie, snímanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z nosného ústrojenstva (5) koľajového poľa (4) s úchytným ústrojenstvom (13) koľajníc (2), upraveným na nadvihovanie a kladenie koľajového poľa (4) na nosnom ráme (7) nosného ústrojenstva (5) a opatrené dvoma za sebou usporiadanými dvojicami (9, 10) naprieč k pozdĺžnemu smeru koľaje protiľahle upravených zdvihových stojok (11). Tieto sú prostredníctvom pohonu výškovo prestaviteľné vzhľadom na traťové teleso. Obe navzájom...

Čistička štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278155

Dátum: 07.02.1996

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 27/10

Značky: štrkového, lôžka, čistička

Zhrnutie / Anotácia:

Čistička má rám, ktorý je uložený na podvozkoch (12) a ktorý je tvorený aspoň dvoma navzájom v kĺbe (7) okolo zvislej osi (6) kĺbu výkyvnými časťami (2, 3). Tie sú podopreté na koncoch a v mieste kĺbu (7) koľajovým podvozkom (12). Na prvej časti (2) rámu sa nachádza nekonečný dopravník a brázdiaca reťaz (18), ktorá je vedená v priečnej vodiacej dráhe (36) reťaze priečne k pozdĺžnemu smeru stroja pod na nadvihovanie koľaje je spojené s prvou...

Pojazdné zariadenie na prepravu koľajových polí

Načítavanie...

Číslo patentu: 281151

Dátum: 10.01.1996

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: B61D 15/00, E01B 29/02, E01B 29/17...

Značky: pojazdné, polí, zariadenie, koľajových, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdné zariadenie (1) na odoberanie, ukladanie a prepravu koľajových polí (6) zhotovených z koľajníc (4) a podvalov (5) sa skladá z nosného rámu (13) s výškovo prestaviteľnými nosnými mechanizmami (19), ktoré majú zdvíhací mechanizmus (3), ako aj z prepravného vozňa (2), ktorý je nezávisle pojazdný od zdvíhacieho mechanizmu (3) a na ktorom je uložené koľajové pole (6) spolu so zdvíhacím mechanizmom (3). Nosný rám (13) je podopierateľný na...

Koľajové dopravné zariadenie na sypký materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 278014

Dátum: 11.10.1995

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 27/06, E01B 27/00, E01B 27/10...

Značky: materiál, zariadenie, dopravné, koľajové, sypký

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravné zariadenie je opatrené dopravným pásovým ústrojenstvom, ktoré je umiestnené na koľajovom vozidle a prechádza v podstate v jeho pozdĺžnom smere. Dopravné pásové ústrojenstvo slúži na dopravu sypkého materiálu, najmä zeminy pri čistení štrku koľajového lôžka. Účelom vynálezu je vytvoriť zariadenie na vyriešenie praktických problémov vznikajúcich pri doprave a uskladňovaní odpadovej zeminy čo najjednoduchším spôsobom. Na tento účel je...

Nakladací voz na sypký materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 277892

Dátum: 07.06.1995

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 27/06, B61D 7/32

Značky: nakládací, sypký, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z rámu, ktorý je uložený na podvozkoch a s ktorým je spojená skriňa (5), ktorá má vo svojej oblasti dna dopravné ústrojenstvo (7), a z odovzdávacieho dopravného pásu (9) ktorý je uložený na ráme výkyvne okolo zvislého otočného čapu a ktorý nadväzuje na dopravné ústrojenstvo (7) v oblasti dna. Tento odovzdávací dopravný pás (9) a/alebo ten vstup skrine (5), ktorý je upravený v pozdĺžnom smere voza na protiľahlom konci nakladacieho voza...

Nákladný vagón na prepravu a ukladanie sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280753

Dátum: 10.05.1995

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: B60P 3/22

Značky: prepravu, materiálů, vagón, nákladný, ukladanie, sypkého

Zhrnutie / Anotácia:

Nákladný vagón (1) s podvozkami (19) na ráme vagóna (2) a na ukladanie upravenej vagónovej skrine (3), ktorá má v pozdĺžnom smere vagóna na dne uložený podlahový dopravný pás (4) a naň nadväzujúci podávací dopravný pás (6), ktorý presahuje cez rám vagóna (2) a ktorý je vychyľovateľný prostredníctvom výkyvného pohonu (12) okolo zvislej osi otáčania (13). Podávací dopravný pás (6) je v spodnej, s rámom vagóna (2) susediacej oblasti uložený navyše...

Stroj na obnovovanie, prípadne ukladanie železničnej koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 279156

Dátum: 12.04.1995

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: E01B 29/05

Značky: železničnej, případně, obnovovanie, ukladanie, stroj, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) má rám (3) stroja, ktorý je na koncoch uložený na podvozkoch (4, 5), na ktorom je upravené zbieracie ústrojenstvo (7) starých podvalov, ukladacie ústrojenstvo (10) nových podvalov, medzi nimi upravené a výškovo prestaviteľné urovnávacie ústrojenstvo štrku, ako aj vodiace ústrojenstvo (13) na staré koľajnice, prípadne novej koľajnice (15), pričom na jednom konci rámu (3) stroja je usporiadaný tak koľajový podvozok (4), ako aj vzhľadom...

Vozeň pre prepravu výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 280737

Dátum: 05.10.1994

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: E01B 29/02

Značky: výhybiek, vozeň, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vozeň (1) na prepravu výhybiek má podvozky (3) a vzhľadom na ich nápravy centrálne uložený, v tvare nosníka vytvorený rám (2) vozňa, na ktorom je kolmo v pozdĺžnom smere vozňa upravenej osi (7) natáčania výkyvne upevnená ložná plošina (6) na spojenie s výhybkou (16). Medzi ložnou plošinou (6) a medzi rámom (2) vozňa sú upravené pohony (8), pričom sú v pozdĺžnom smere vozňa usporiadané vo vzájomnom odstupe najmenej dve ložné plošiny (6) so vždy...

Zariadenie na výrobu ochrannej vrstvy pláne

Načítavanie...

Číslo patentu: 278179

Dátum: 11.05.1994

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: E01B 27/11, E01B 27/02

Značky: pláně, výrobu, ochrannej, zariadenie, vrstvy

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) má dve od seba navzájom nezávislé vozidlá (4, 5) na stavbu koľaje, ktoré sú uložené na koľajových podvozkoch (10, 13) a ktoré sú opatrené rámom (9) stroja. K prvému vozidlu (4) na stavbu koľaje je priradené výškovo prestaviteľné odoberacie ústrojenstvo (18) na odstraňovanie starého štrku a naň nadväzujú dopravné pásy (21, 24) na jeho transport. Druhé vozidlo (5) na stavbu koľaje má urovnávacie a zhutňovacie ústrojenstvo (35)...

Nakladací voz na príjem, prepravu a vysypávanie sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279317

Dátum: 14.10.1992

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: E01B 27/04

Značky: vysypávanie, materiálů, příjem, sypkého, nakládací, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Nakladací voz (1) na príjem, prepravu a vysypávanie sypkého materiálu na prepravný voz (23) sypkého materiálu je opatrený na koľajových podvozkoch (2) uloženým a šikmým usporiadaním (4) pásového dopravníka, spojeným s násypníkom (10), upraveným v hlbšie položenej prijímacej oblasti. Zadný koľajový podvozok (2), ktorý je umiestnený v oblasti hlbšie položeného prijímacieho konca (26) prijímacieho dopravného pásu (8), je vzhľadom na rám (3)...

Koľajový prepravný voz

Načítavanie...

Číslo patentu: 277808

Dátum: 16.09.1992

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: B61D 47/00, B61D 3/16, B61D 7/32...

Značky: prepravný, koľajový

Zhrnutie / Anotácia:

Prepravný voz (1) je zložený z rámu (3), ktorý je uložený na podvozkoch (2), a zo šikmého dopravného pásu (4) s dnom, ktorý je upravený v pozdĺžnom smere prepravného voza (1) a umiestnený nad rámom (3). Ten má vzhľadom na rovinu koľaje hlbšie položený vstupný koniec (8) a vyššie položený odhadzovací koniec (9). Na jeho bočné obmedzenie a vytvorenie zásobného priestoru sú k nemu priradené navzájom rovnobežne upravené bočné steny (6). Odhadzovací...

Nakladací voz na prepravu a ukladanie sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278612

Dátum: 17.06.1992

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: B61D 15/00, E01B 27/06

Značky: sypkého, nakládací, materiálů, ukladanie, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Nakladací voz (2) má rám (4) podvozka, ktorý je uložený na podvozkoch (3), skriňu (5) voza na ukladanie materiálu, ktorá má v oblasti dna v pozdĺžnom smere nakladacieho voza (2) upravený dnový dopravný pás (7) a na neho nadväzujúci prostredníctvom výkyvného pohonu (13) výkyvný odovzdávací dopravný pás (10), ktorý je spojený s blokovacím ústrojenstvom. Odovzdávací dopravný pás (10) je pritom spojený s dvojsmerným blokovacím ústrojenstvom (19) na...

Uspořádání dopravního, případně brázdicího řetězu pro stroj pro stavbu koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268660

Dátum: 11.04.1990

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: E01B 27/10

Značky: případně, řetězů, stavbu, koleje, uspořádání, stroj, brázdicího, dopravního

Text:

...deska, přičemž krycí desky navzájom sousedících článků řetězu jsou ve svých spojovoných oblastech upraveny se vzéjemným přesahem při vytvoření zakřivené koncové oblasti. ve tvaru kruhověho obloukn.Toto výhodné vytvoření podle vynálezu zajišťuje účinnou a trvalou ochranu kloubů řetězupřed otěrem ostrohrannými kamínky štěrku a proti působení prachu, čímž se dosáhnevyšší životnosti dopravního, případně brdzdicího řetězu. I při této rozsáhld...

Dopravní a brázdicí řetězové ústrojí pro železniční stavební stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 268159

Dátum: 14.03.1990

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 27/10

Značky: řetězové, stavební, stroj, ústrojí, železniční, dopravní, brázdicí

Text:

...řetězovćho ústrojí.Podla daliího význasu vynalezu je zo dopravníu a brézdící řetězen a za ponocný řetěza ve saěru práce strojní člstíčky ulolena dvojice vzájenně nezávisle řídltelných víbračních sít, uuístčných V podélnén sněru stroje za sebou, příčeui dopravní a brazdící řstůzové ústrojí a/nebo poaocný řetäz jsou spojeny přes líbovolné použítelný dopravní pás e jední z obou víbračních aít. Strojní číatíčka takového provedení á tu...

Pojízdná čistička štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 266557

Dátum: 12.01.1990

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: E01B 27/10

Značky: čistička, pojízdná, lože, štěrkového

Text:

...je zajištěn velmi rychlýPodle dalšího výhodného provedení vynálezu jsou vibrační a výškové přestavovací pohony obou sítových soustav uzpůsobeny pro vzájemně nezávislé ovládání. Tím lze hospodárným způsobem provést přizpůsobení podle různého stupně znečištění štěrkového lože změnou prosévacího výkonu, s to odpojením nebo připojením druhé sítové soustavy. Nezávislé ovládání výškových pfestsvovacích pohonů, která slouží k přestavování příčného...

Způsob kontinuální sanace kolejového spodku a pojízdné zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 235033

Dátum: 15.02.1987

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 27/02

Značky: sanace, způsob, zařízení, kontinuální, spodku, pojízdné, kolejového, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdné zařízení pro kontinuální výrobu pískové vrstvy mezi plání a štěrkovým ložem prostřednictvím podepřeného pracovního vozu kolejovými podvozky, který přemosťuje montážní mezeru. Toto pojízdné zařízení má brázdicí ústrojí pro odběr štěrku a pásová dopravní ústrojí pro přivádění štěrku a písku, jakož i další dopravní ústrojí pro dopravu odebraného, případně znečištěného štěrku. Účelem vynálezu je vytvořit zařízení, které má jednoduchou a...

Pojízdné zařízení pro kontinuální pokládání pražců

Načítavanie...

Číslo patentu: 227657

Dátum: 15.02.1986

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

Značky: pojízdné, zařízení, pražců, pokládání, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdné zařízení pro kontinuální pokládání pražců, popřípadě pro odebírání koleje i s kolejnicemi, které má alespoň jeden kolejový podvozek a, popřípadě nebo, na kolejích nezávislý pásový podvozek, mostový podélník a ústrojí s brázdicím řetězem pro odebírání a současné urovnávání štěrku kolejového lože, a toto ústrojí má nekonečný brázdicí řetěz s alespoň jednou příčnou větví, upravenou po délce pražců, popřípadě v šířce koleje, dále za horní...