Brož Teofil

Závěsný manipulátor pro ukládání ocelových profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257621

Dátum: 16.05.1988

Autor: Brož Teofil

MPK: B65G 57/08, B66C 1/64

Značky: oceľových, profilů, ukládání, manipulátor, závěsný

Text:

...ze závěsné traverzy l zavěšené na lanech 3 jeřábové kočky. K závěsné traverze ł jsou připevněny dva krajní nosiče A a dva vnitřní nosiče É. Všechny nosiče 5, É, jež jsou krabicové konstrukce, jsou vzájemné propojcny klikovým hřídelem 3 spojeným na svých koncích, kteréNosiče A, 5 jsou opatřeny ojnicí lg jedním koncem spojenou s klikou klikového hřídele 3 a druhým koncem s řetězovým kolem lg, které je řetězovým převodem ll spojeno s řetězkou lg...

Kompozitní materiál na bázi polyprolenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246639

Dátum: 16.11.1987

Autori: Špieka Jaroslav, Práchenský Jioí, Benetka Václav, Brož Teofil, Vítek Karel, Bula Lumír, Jilich Josef, Franz Milan, Havlu Václav, Franzová Eva

MPK: C08L 23/26, C08L 23/10

Značky: bázi, polyprolenu, kompozitní, materiál

Text:

...polýmarem ve rormö franuletd s tím, ie k homogenizaci dojde a va vstřikovaoím stroji.Podmínkou dosožení optimálních vlastností ternárníoh kompozitů polypropylen-»keućuk-plnivo je dosažsní dokonalé dispergace kaučuku i plnive v polypropylenu. Při použití odbourenáho polypropylenu charekterizovenáho indexem toku taveniny vetším než 10 je doeažení požadované dispergace kaučuku i plniva velmi obtížné, protože v málo viskozní tevenině je...

Zařízení pro automatický nástřik desek, zejména keramickými povlaky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253349

Dátum: 12.11.1987

Autor: Brož Teofil

MPK: B05B 13/02

Značky: zejména, nástřik, desek, zařízení, automatický, keramickými, povlaky

Text:

...možnost ovládání zařízení z kabiny, čímž je odstraněna možnost vzniku nemoci z povolání. Rovněž je výhodou zvýšený výkon nástřiku.Na přiložených výkresech je znázorněno příkladné provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněn jeho čelní pohled, na obr. 2 jeho půdorys a na obr. 3 je řez rovinou A-A z obr. 1.Zařízení pro automatický nástřik desek zejména keramickými povlaky, v příkladném provedení podle vynálezu sestává z nosného...

Upevnenie brzdnej čeľuste závesných brzdných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241324

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hermann Antonín, Brož Teofil, Kucharský Jioí, Hooejš Slavomír

MPK: F16D 65/02

Značky: brzdných, čeľuste, zariadení, závěsných, upevnenie, brzdnej

Text:

...brzdnej čeľuste závesných brzdných zariadeni s brzdnou čeľusťou, ktorá pologuľovitým v-ybraním je uložená na brzdnom čape s pologuľovýmukončením, podstata ktorého spočíva v tom, 4že pologuľa brzdného čapu je opatrená prechodovýlm driekom, ktorého prie-mer ď je menší ako priemer D pologule, pričom brzdná tíeľust je na brzdnom čape upevnená pružnou vi-dličkou v mieste prechodového drieku. iVýhodou upevnenia brzdnej čeľuste závesných brzdvných...

Jímač spalin zkujňovacího zařízení, zejména konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237478

Dátum: 15.01.1987

Autori: Žižka Ivan, Brož Teofil, Pastrňák Václav, Holaň Ladislav, Bajda Miloslav, Kabelka Miloslav, Bula Lumír

MPK: C21C 5/38

Značky: konvertoru, spalin, zejména, zařízení, zkujňovacího, jímač

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je prodloužení životnosti jímače při současném zvýšení teplot technologického procesu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že vnitřní funkční plochy tvarovaných chladicích trubek (1) a pláště jímače se opatří kovovým ochranným povlakem (4), na kterém je plazmovým stříkáním nanesena ochranná vrstva (5) obsahující v procentech hmotnosti 60 až 80 % kysličníku hlinitého, zbytek do 100 % hmotnosti kysličník zirkonu.

Zařízení pro nástřik vnějších ploch rotačních dílů keramickými nebo kovovými povlaky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232692

Dátum: 15.12.1986

Autor: Brož Teofil

MPK: B05C 13/02

Značky: rotačních, vnějších, ploch, nástřik, dílů, povlaky, kovovými, zařízení, keramickými

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení ustavení těchto rotačních dílů různých průměrů na unášecí válečky bez potřeby jejich upínání. Uvedeného účelu se dosáhne točným uložením pevného předního válce (2) na rám (1). Vedle tohoto válce (2) je uložen stavitelný zadní válec (3). Suport (10), uložený na loži rámu (1), je opatřen reverzačním mechanismem (11) a stříkací pistolí (33).

Zařízení pro bandážování zápletů závěsných ok vázacích, manipulačních a nekončitých ocelových lan

Načítavanie...

Číslo patentu: 220529

Dátum: 15.11.1985

Autori: Brož Teofil, Tovaryš Zdeněk

Značky: závěsných, bandážování, manipulačních, vázacích, zápletů, oceľových, nekončitých, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro bandážování zápletů závěsných ok vázacích, manipulačních a nekončitých ocelových lan, které sestává z nosného rámu (1) opatřeného na své jedné straně pohonem (2) podélného posuvu bandážovací hlavy (6) po loži nosného rámu (1), tvořeného vodicími tyčemi (7). Nosný rám (l) je dále opatřen čelisťovým upínacím zařízením (16) ocelového lana (9) a bandážovací hlava (6) vodicím a opěrným zařízením (11) ocelového lana (9)....