Brokeš Peter

Spôsob získavania enzýmov z fermentačnej pôdy a matečných lúhov z výroby 1-lyzín ultrafiltráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269024

Dátum: 11.04.1990

Autori: Brokeš Peter, Hano Alexander, Forsthoffer Július, Bučko Michal, Sálka Ján, Hlaváček Juraj

MPK: C12N 11/00

Značky: fermentačnej, matečných, spôsob, 1-lyzín, lúhov, výroby, enzýmov, pôdy, ultrafiltráciou, získavania

Text:

...a naopak prepůšľe nizkoaolekuldtne zložky z fernentačnej p 6 dy. Pripadne ee tieto látky môžu odeeperovaľ ultrefiltráciou až z metečnýoh lůhov po vykryätelizovani 1-lyzinu.Z koncentrátu vyeokonolekulárnych látok ziakaneho poaocou ultrafiltrácie je aožne ziskat viacerá priemyselné významná enzýny, hlavně protaázy. Tieto enzýay, ktorá aa takto otenů vedľajšie produktoa výroby penicilinu ee doteraz nijako nevyuživejů.Priklad l 1 000 000 dielov...

Spôsob získavania enzýmov z fermentačnej pôdy z výroby penicilínu ultrafiltráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268591

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jakubová Antonia, Brokeš Peter, Višacký Viliam, Bučko Michal, Forsthoffer Július, Mazáň Štefan

MPK: C12N 9/58

Značky: získavania, penicilinů, výroby, fermentačnej, spôsob, enzýmov, ultrafiltráciou, pôdy

Text:

...neabrbnu a deliacou hranicou S 000 - 50 000 nolakulovej hnutnoati, ktoré zadrłiavo výaokouolekularne latky a naopak prepůiía nizkoaolekularne lot ky feraentačnaj pâdy.Z koncentràtu vyaokonolekulàrnych látok ziakaněho pomocou ultrafiltrácie je nožnt ziekavač viaceré prieayeelne významnú enzýay, hlavne proteazy. Tieto anzýay, ktoré sa stanú takto vedĺajiia produktu výroby penicilinu sa doteraz nijako nevyulivajú a naopak ako cudzoroda...

Sposob oddelovania vysokomolekulárnych látok z vyfermentovaného roztoku z výroby kyseliny citronovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 254223

Dátum: 15.01.1988

Autori: Brokeš Peter, Kollár Stanislav, Klempa Štefan, Vlšacký Viliam, Kučera Jozef, Kubica Oto

MPK: C07C 59/265, B01D 13/00

Značky: citronovej, spôsob, vyfermentovaného, kyseliny, vysokomolekulárnych, látok, roztoku, oddeľovania, výroby

Text:

...problémy sú vyriešené použitím novovyvinutých Liltraíiltračných membrán na báze PVC, ktoré sa pripravujú z roztokov PVC v N-xmetylpyrolídóne alebo v dimetylformamide, rozotieraním toht-o roztoku po povrchu textilnej podložky a následným ponorením textilnej podložky s vrstvou roztoku PVC na povrchu do vody, kde PVC želatínovatie a tým sa vytvorí PVC membrána.Táto PVC membrána má v porovnaní s estercelulóz-ovými membránami pri ultrafiltrácii...

Způsob plynulého lití betonových objektů a posuvná licí forma k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241130

Dátum: 15.12.1987

Autor: Brokeš Peter

MPK: B28B 5/00

Značky: objektu, licí, lití, plynulého, způsob, posuvná, provádění, forma, způsobu, betonových

Text:

...ústrojíł§ 2 válce s pístem a s pomocí spojovací tyče 3 kolem vodorovných hřídelü lg, łł synchronně vždy ve stejném směru ve vzájemnm stavu.Ústrojíłł z válce s pístem tlačí na svršekg formy 3 stejnoměrnou silou, přičemž se vytváří v betonu ke zhutňování tlak, např. 0,05 až 0,1 MPa.Takto byl popsän způsob zpracování betonové směsi, při němž dochází k lití v nehybně formě. Při posuvnám lití je postup v podstatě stejný, až na to ovšem, že...

Zapojení pro pneumatické řízení mazacího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 243115

Dátum: 15.10.1987

Autori: Brokeš Peter, Mikula Ján

MPK: F16N 25/00

Značky: zapojení, systému, mazacího, řízení, pneumatické

Text:

...oběma koncovými spínači 1 § a u. Ventilem | 2 je veden vzduch k maznici j, ventilem 1 § prochází vzduch do potrubí k pneumatickámu válci unéäeče l . 0 d koncového spínače 16 je proveden potrubní rozvod ovládacího vzduchu k jedné straně impulsních ventilů ł 8, 12 a 2 , od koncového spínače 1 Z k- jejich druhé straně. iPři uvedení odvzduěněné soustavy do provozu prochází tlskový vzduch přepínacíl ventilem 1 g pod vzduchovou část píetu a...

Sposob výroby emulzného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248977

Dátum: 12.03.1987

Autori: Smejkal Václav, Kráľ Bohumil, Bobula Stanislav, Kohút Anton, Mondočko Jozef, Novák František, Glevitzký Edmund, Brokeš Peter

MPK: C08F 114/06, C08F 6/20

Značky: emulzného, spôsob, výroby, polyvinylchloridu

Text:

...a tlaku 0,7 až 0,8 MPa za miešania polýmerizovalo8 800 g demineralizovanej vody 10 g persíram draselneho 30 g NazHPol . 12 H 2 O 1500 g Z 0 o/o-ného vodného roztoku emu 1 ~ gátora s povrchovým napätím pri kritickej micelárnej koncentrácii rovným 24,0 mNm 1 (2 ~etylhexýlsul~ fojantaran sodný 8500 g vinýlchloridu.Suroviny boli nadávkovaue do autoklávu na začiatku polymerizácie a po vyhriatí na polymerizačnú teplotu bola teplota udržovaná...

Podperná a rozvodová doska pre membránové procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220868

Dátum: 15.02.1986

Autori: Klempa Štefan, Borčin Branislav, Brokeš Peter

Značky: membránové, podpěrná, rozvodová, doska, procesy

Zhrnutie / Anotácia:

Podperná a rozvodná doska pre membránové procesy vyznačujúca sa tým, že má dva rady obdĺžnikových prietokových otvorov (1) vyúsťujúcich do radu kanálikov (2) otvormi (3), prechádzajúcich na rozvádzaciu stranu dosky do kanálikov (4) končiacich v kanáli (5) v profilovanej časti tvorenej radom vzájomne rovnobežných polvalcových výstupkov (6) a radom priečnych polvalcových výstupkov (7) vzájomne rovnobežných a na odvádzacej strane dosky rad...