Braný Jaroslav

Reflexní optoelektronický snímač se světlovodnými vlákny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270471

Dátum: 13.06.1990

Autori: Trnka Rudolf, Braný Jaroslav

MPK: G01N 21/47, G02B 6/10

Značky: reflexní, vlákny, optoelektronický, světlovodnými, snímač

Text:

...průměr je roven dvojnásobku průměru evětlovodných vláken 3 a. 4. V kruhovém otvoru lobjímky l jsou. vedle světlovodných vlákenł aí umíetěny vymezovací válce si a§, jejichž průměr je roven jedné třetině průměru kruhového otvorugobjímkyl ve výhodněm provedení má opjímkał část vnějšího tvaru válcovou přičemž válcová část je eouosá e kruhovým otvoremg.oäjímkył, Vymezovací válce§a§mají polohu světlovodných vláken a gtakovou, že epojníoe jejich...

Zařízení pro optoelektronickou rozměrovou kontrolu součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268979

Dátum: 11.04.1990

Autori: Trnka Rudolf, Braný Jaroslav

MPK: G01B 7/02

Značky: součástí, rozměrovou, optoelektronickou, zařízení, kontrolu

Text:

...jednak vstup lineárního krokováho motoru i .a jednak měřicí vstup Q čítače g impulsu. Výstup čítače 21 ímpulsů je spojen s výstupem 2 motorickćho a měřicího bloku 6. . Před zahájením kontrolního cyklu je pinola lg motorického a mčřicího bloku g ve výchosí poloze oddálená od kontrolované plochy li kontrolované součástí lĺi. Kontrolní cyklus začíná na místní nebo dálkový povel do druhého vstupu 1 logickćho řídlcího obvodu kontroly x.Logicky...

Zařízení pro nastavování polohy elektromagnetem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265833

Dátum: 14.11.1989

Autori: Trnka Rudolf, Braný Jaroslav

MPK: G05D 3/10, H02K 35/04

Značky: zařízení, nastavování, polohy, elektromagnetem

Text:

...orientovány,~takže v případě,že cívkou § elektromagnetu protéká elektrický proud, jsou vyvolaným magnetickým polem vychylovány podle polarity a velikosti proudu souhlasným směrem. Při poklesu remanentní indukce permanentníchmagnetů g a,g kotvy vlivem teploty klesá i silově působení magne-tického toku cívky § elektronagnetu, současně však klesá i direktivní silové působení pevných permanentních magnetů Q a §,resp. 1 a Q, takže zařízení je tímto...

Zařízení pro elektromagnetické nastavování polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265832

Dátum: 14.11.1989

Autori: Trnka Rudolf, Braný Jaroslav

MPK: G05D 3/10, H02K 35/04

Značky: elektromagnetické, zařízení, polohy, nastavování

Text:

...mezerami mezi permanentními magnety 5 a g a permanentním magnetem § kotvy magnetickými nástavci 59 a 55. Polohovaný objekt 51 je spojen s permanentním magnetem g kotvy přes páku 53 kotvy, ktera procházímezerou mezi magnetickými jhy § ajg a je připevněna k permanent-i nímu magnetu § kotvy a k otočnému ložisku 5 §.Jadro 1 elektromagnetu, respektive §, magnetické jho §,respektive g, magnetický nástavec 59, respektive 55, vzduchová mezera...

Zařízení pro polohování s elektromagnetem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265378

Dátum: 13.10.1989

Autori: Trnka Rudolf, Braný Jaroslav

MPK: H02K 35/04, G05D 3/10

Značky: elektromagnetem, zařízení, polohování

Text:

...magnety 3 a g, permanentní magnet Q kotvy a vzduchové mezery mezi permanentním magnetem § kotvy a pevnými permanentními magnety ł,popřípadě gpředstavují hlavní magnetický obvod, kterým se uzavírá magnetický tok,vyvolaný proudem cívky 1 elektromagnetu. Jakmile cívkou 1 elektromegnetu protékà elektrický proud, působí vyvolaný magnetický tok silově na permanentní magnet Q kotvy a tento se vychyluje podle velikosti a polarity proudu ze střední...

Zařízení pro elektromagnetické polohování

Načítavanie...

Číslo patentu: 265265

Dátum: 13.10.1989

Autori: Braný Jaroslav, Trnka Rudolf

MPK: G05D 3/10, H02K 35/04

Značky: zařízení, polohování, elektromagnetické

Text:

...g, vzduchové mezera mezi druhým pevným permanentnim magnetem g a permanentním magnetem § kotvy, permanentní magnet § kotvy, vzduchové mezera mezi permanentním magnetem § kotvy a prvním pevným permanentním magnetem g a první pevný permanentní magnet 3 představují hlavní magnetický obvod, kterým se uzavírá magnetický tok vyvolaný proudem cívky 1 elektromagnetu. Jakmile cívkou 1 elektromagnetu protéká elektrický proud, působí vyvolaný...

Elektromagnetické polohovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265156

Dátum: 13.10.1989

Autori: Braný Jaroslav, Trnka Rudolf

MPK: G05D 3/10, H02K 35/04

Značky: elektromagnetické, zařízení, polohovací

Text:

...pevné permanentní magnety Ž a É představují hlavní magnetické obvody, kterými se uzavĺrá magnetický tok vyvolaný elektrickým proudem cívek 2 a lg elektromagnetü. Cívky 2 a lg elektromagnetú mohou být zapojeny buč paralelné/nebo sériové tak, aby vyvolávaly v ose permanentních magnetů magnetický tok navzájem v opačněm směru. Ve stavu, kdy cívkami g a lg elektromagnetů proteká nulový proud, zaujíma permanentní magnet l kotvy klidovou polohu v...

Stojanové zařízení pro balení do smrštitelné fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 218310

Dátum: 15.02.1985

Autori: Lenner Raimund, Braný Jaroslav

Značky: fólie, stojanové, smrštitelné, zařízení, balení

Zhrnutie / Anotácia:

Stojanové zařízení pro balení do smrštitelné fólie je určeno pro balení předmětů, které se umísťují před toto zařízení. Předměty pokryté smrštitelnou fólií se umísťují před trysky zařízení, ze kterých proudí teplý vzduch, odrážející se od povrchu balených předmětů a vracející se zpět do teplovzdušného okruhu, čímž se snižují energetické ztráty na ohřev vzduchu. Zařízení má teplovzdušnou jednotku, která je rozdělena na dvě ohřívací komory, mezi...

Způsob vyhodnocování měřených rozměrů součástí a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214975

Dátum: 15.09.1984

Autor: Braný Jaroslav

Značky: provádění, zařízení, rozměrů, součástí, způsob, měřených, vyhodnocování, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyhodnocování měřených součástí při rozměrové kontrole na dobré a špatné kusy. Účelu se dosahuje tím, že v oblasti krajů tolerančního pole působí na třídicí za řízení současně signál snímače s přímou funkcí a signál snímače s inverzní funkcí. Seřízení snímače umožňuje, že osy souměrnosti hustoty pravděpodobnosti chyby měřidla leží přímo na hranicích tolerančního pole rozměru tříděných součástí. Tím se sníží počet dobrých kusů...

Způsob řízeného odvalování ložiskových kuliček za účelem kontroly celého jejich povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216398

Dátum: 01.07.1984

Autor: Braný Jaroslav

Značky: odvalování, způsob, kontroly, účelem, celého, jejich, řízeného, kuliček, povrchu, ložiskových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ložiskových kuliček a řeší způsob řízeného odvalování za účelem kontroly celého jejich povrchu. Kontrolovaná kulička se odvaluje pomocí přítlačného náhonného kotouče pod kontrolním místem na svém řídícím elementu. Při tomto odvalování se během každé poloviny otáčky řídícího elementu periodicky mění osa rotace kontrolované kuličky. Na jejím povrchu se vytváří poledníkový systém, jehož každý bod se postupně dostává pod kontrolní...

Způsob vyvažování klopného momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215827

Dátum: 20.12.1983

Autor: Braný Jaroslav

Značky: vyvažování, momentu, způsob, klopného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vyvažování klopného momentu, který je důsledkem odstředivé síly působící na odpružené karosérie motorových vozidel při průjezdu zatáčkami. Účelu se dosahuje tím, že na karosérii působí gyroskopický moment setrvačníku, jehož vektor úhlové rychlosti má opačný smysl než vektor úhlové rychlosti náhonných kol a jehož otáčky jsou úměrné rychlosti vozidla.