Bošanský Miloš

Spôsob izolácie salinomycínu z vyfermentovanej pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283167

Dátum: 27.01.2003

Autori: Lucina Dušan, Ivanič Pavol, Jakubčová Mária, Bošanský Miloš, Borošová Gabriela

MPK: A61K 31/435, C12P 17/12

Značky: izolácie, salinomycínu, spôsob, vyfermentovanej, pôdy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob izolácie salinomycínu, pri ktorom sa získa granulovaný produkt. Postup izolácie spočíva v tom, že sa vyfermentovaná pôda salinomycínu upraví do kyslej oblasti pH. K upravenej vyfermentovanej pôde sa pridá inertný filtračný prostriedok, výhodne kremelina, zeolity, drevitá múčka, respektíve ich zmes, v množstve 5 až 20 % na objem vyfermentovanej pôdy. Biomasa sa oddelí filtráciou a postupuje cez granuláciu do fluidnej sušiarne,...

Spôsob izolácie lovastatínu z vyfermentovanej pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282679

Dátum: 10.10.2002

Autori: Lucina Dušan, Borošová Gabriela, Bošanský Miloš, Jakubčová Mária

MPK: C07D 309/30, C12P 17/06, C07C 59/62...

Značky: lovastatínu, pôdy, vyfermentovanej, izolácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu izolácie lovastatínu s cieľom získať produkt, ktorý vyhovuje liekopisným kritériám. Uvedený cieľ sa dosiahne postupom izolácie lovastatínu z fermentačnej pôdy podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že sa vyfermentovaná pôda lovastatínu upraví do alkalickej oblasti pH. Biomasa sa oddelí a filtrát obsahujúci aktívnu zložku sa priamo extrahuje do organických rozpúšťadiel esterov karboxylových kyselín a alkánov v...

Spôsob prípravy 2-metyl-4-(2´,6´,6´-trimetyl-1-cyklohexenyl)-butén-2-alu-1

Načítavanie...

Číslo patentu: 269558

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kacina Roman, Bošanský Miloš, Gömöry Juraj

MPK: C07C 47/225

Značky: spôsob, 2-metyl-4-(2´,6´,6´-trimetyl-1-cyklohexenyl)-butén-2-alu-1, přípravy

Text:

...na C 14 -aldehyd v prítomnosti vodno-elkoholickóho roztoku hydroxidu dreeelneho alebo eodnàho.Predmet vynálazu je v aelšoe objaenený na príkladoch prevedenie bez toho, že by sa na ne obaadzovel.Príklad 1 Do 1500 el banky opatrenej Iieěadloa. taploeeroe e epštnýn chladičon sa predloží200 ml dichlőrnetánu, 74 nl diuetyleulfidu e 94 nl dieetyleulfátu. Reekčná zeee ee eieäe 2 hodiny tak, aby teplote neprekroćile 32 °c. Do banky ea potom pridá...

Spôsob prípravy nitrilu kyseliny N-benzyl-4-fenyl-piperidín-4-karboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 258646

Dátum: 16.09.1988

Autori: Zlatinský Emil, Nižnanský Jozef, Bošanský Miloš, Kacina Roman, Gömöry Juraj, Chrápková Mária

MPK: C07D 211/64

Značky: kyseliny, n-benzyl-4-fenyl-piperidín-4-karboxylovej, přípravy, nitrilu, spôsob

Text:

...zistit za rôznych makrokinetických podmienok rôznych reaktorov, pričom sa tým zabraňuje rozkladu vznikajúceho produktu a použitého katalyzátora.V ďalšom je postup podľa vynálezu ilustrovaný nasledovným príkladom.Do 250 l AKV reaktora sa predloží 22 kgtalýzy v prostredi koncentrovaného vodného roztoku hydroxidu sodného a. trietylbenzylamónium chloridu podľa reakčnej schémy A a, kilogramu 0,0057 kmolu trletylbenzylamó f nium chloridu na začiatok...

Spôsob indikácie ekvimolárneho pomeru reakčných komponent pri príprave Grignardovej zlúčeniny 3-metylpentén-2-ín-4-olu-1

Načítavanie...

Číslo patentu: 257108

Dátum: 15.04.1988

Autori: Valašík Tibor, Hanke Stanislav, Gömöry Juraj, Karabinoš Jozef, Cvíčela Ladislav, Kacina Roman, Hanák Stanislav, Bošanský Miloš

MPK: G01N 30/02

Značky: komponent, ekvimolárneho, spôsob, grignardovej, přípravě, zlúčeniny, reakčných, poměru, 3-metylpentén-2-ín-4-olu-1, indikácie

Text:

...1 -yl-nonadién 2,7-Ín-4-dio 1 u-1,6.Podstatou vynálezu je indikácia ekvimolámeho pomeru reakčných komponent pri príprave Grignardovej zlúčeniny 3-metylpentěn-2-in-4-woiu-l metódou chromatografie na tenkej vrstve a plynovej Chromatografia. Odobratá vzorka reakčného roztoku sa nechá zreagovat s prebytkom 2-mety 1-4-2,6,6-trimetylcyklohexén-j 1-y 1-butén-2 aalu-lj alebo acetaldehydu. Vo vzorke prítomný...

Sposob prípravy (R,S)-(E)-2-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-1-cyklohexenyl)-1,2-epoxy-3-buténu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254032

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kacina Roman, Gömöry Juraj, Bošanský Miloš, Štyráková Lýdia Ing

MPK: C07D 303/04

Značky: přípravy, r,s)-(e)-2-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-1-cyklohexenyl)-1,2-epoxy-3-buténu, spôsob

Text:

...vynálezu. Vychádza sa pritom z trimetylsulfóniovej solia a beta-jonönu, kedy v prostredí dlchlórmetánu a koncentrovaného vodného roztoku alkalického hydroxidu za prítom 4nosti medzifázového katalyzátora benzyltrietylamöniumchloridu, alebo tetra-n-butylamóniumchloridu pri teplote do 60 °C vzniká epoxid I. Podstatou vynálezu je použitie trimetylsulfónium metylsíranu, ktorý sa priprav.í zmiešaním dimetylsulfidu a dimetylsulfátu. Ešte vyššie...