Bocek Karel

Zapojení k uvolňování toku signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255277

Dátum: 15.02.1988

Autori: Feber Stanislav, Kuczera Vladislav, Tomanek Ervin, Bocek Karel

MPK: H03K 17/06

Značky: zapojení, signálu, uvolňování

Text:

...gg, až N-tý výstup gg paměčového členu Q je spojen s řídicím vstupem gpg N-tého hradla HN.První čítač gł má předvolbu 5 a nulovací vstup ggl, druhý čítač gg má předvolbu 53 a nulovací vstup oc 2, až N-tý čítač gg má pžedvolbu ny a nulovací vstup ocN.Paměčový člen g má nastavovaqí vstup mg, první záznamový vstup gł, druhý záznamový vstup 33, až N-tý záznamový vstup gg.Funkce zapojení k uvolñování toku signálů podle vynálezu je taková, že...

Kombinované zařízení na dopravu a dávkování látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241905

Dátum: 01.12.1987

Autor: Bocek Karel

MPK: B65G 53/10, B65G 33/14

Značky: dopravu, dávkování, látek, zařízení, kombinované

Text:

...dopravované látky. Proti ústí pouzdra dále působí pěchovací a uzavírací klap ka. Klapka je ovládána pružinou, kterou je přítlačována do úetípouzdra. Předpětí pružiny může být měněno. čímž se mění přítlačná eíla klapky a tím 1 stupeň pěchování doprsvovené látky.Výhodou kombínovaného zařízení dle vynálezu je vysoké objemová přesnoet dopravovaného množství s možností dávkovat látky do několika míst. Přeenost dopravovaného objemu se...

Zapojení pro měření odporu, indukčnosti, kapacity a činitele jakosti pomocí vektorvoltmetru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241904

Dátum: 01.12.1987

Autor: Bocek Karel

MPK: G01R 27/00

Značky: jakosti, zapojení, kapacity, indukčnosti, měření, pomocí, vektorvoltmetru, činitele, odporu

Text:

...bez dostavování v celém kmitočtovém pásmu, takže je možné vyhledávání maxim,minim, rezonancí a podobné.Další výhodou vynálezu je, že zapojení umožňuje měřit současně i napětí na měřeném objektu bez použití vnějšího vysokofrekvsnčního milivoltmetru, jehož připojení na měřený objekt by ovlivnilo přesnost měření.vynález blíže objasní přiložsný výkres, kde je blokově znázorněno zapojení pro měření odporu. índukčností, kapacity a činitele jakosti...

Zapojení pro měření diference počtu impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253207

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bocek Karel, Feber Stanislav, Tomanek Ervin

MPK: H03K 23/00

Značky: počtu, diference, zapojení, měření, impulsů

Text:

...nula je záporná. Této záporné hodnotě odpovídá dříve definovaný stav klopného obvodu Ä s jedničkovou hodnotou logického signálu na prvním výstupu Q a s nulovou hodnotou logického signálu na druhém výstupu 53.Dosáhne-li během testování měřeného signálu čítač 2 při čítaní vzad nulového stavu,vznikne na výstupu 2 signál, který přechází na druhý vstup 5 a překlopí klopný obvod Q.Následkem toho je jednak změna pracovního režimu čítače g na čítaní...

Zapojení pro řízení toku materiálu ve výrobní línce, zejména dopravníkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237351

Dátum: 01.08.1987

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel, Jekerle Pavel

MPK: B65G 43/08

Značky: dopravníkového, zapojení, zejména, lince, řízení, výrobní, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je určeno pro řízení toku materiálu ve výrobní lince, zejména dopravníkového typu, kde jednotlivý úsek výrobní linky se skládá z dílčích úšeků, osazených snímači přítomnosti materiálu. Výstupy snímačů přítomnosti materiálu jsou spojeny s pohony jednotlivých dílčích úseků dopravníku. V závislosti na variantách osazení snímači přítomnosti materiálu a požadovaných modifikacích výsledného pohybového stavu jsou výstupy těchto snímačů...

Zařízení k identifikaci nepravidelných tvarů předmětů, zejména křivých háků na hákovém dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235854

Dátum: 01.03.1987

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel, Feber Stanislav

MPK: B65G 17/12

Značky: identifikaci, křivých, předmětů, tvaru, dopravníku, nepravidelných, zařízení, zejména, háků, hákovém

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší identifikaci nepravidelných tvarů předmětů při překročení přístupných odchylek geometrického tvaru od normálu, a to pomocí snímačů přítomnosti materiálu ve zvolené kontrolní rovině, v úseku před kritickým místem navazbení na další část výrobní linky. Snímač polohy je spojen se vstupem vazebního členu polohy, jehož výstup je spojen se vstupem polohy vyhodnocovacího členu, a snímače odchylky jsou spojeny se vstupy vazebních členů...

Způsob vymezení časového intervalu k odměřování délkových rozměrů při automatizovaném dělení materiálu ve válcovnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 235104

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bocek Karel, Feber Stanislav, Jekerle Pavel, Tomanek Ervin

MPK: H03K 17/296

Značky: vymezení, časového, odměřování, délkových, válcovnách, automatizovaném, rozměrů, intervalu, dělení, materiálů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vymezení časového intervalu se týká problematiky odměřování délkových rozměrů při automatizovaném dělení materiálu ve válcovnách. Začátek tohoto časového intervalu a konec časového intervalu se ohraničuje mezními časovými okamžiky přechodu děleného materiálu první mezní úrovní v první vzdálenosti od výchozí úrovně a druhou mezní úrovní v druhé vzdálenosti od výchozí úrovně na pohybové dráze děleného materiálu odměřováním první...

Zařízení k dotlačování konce materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232581

Dátum: 01.01.1987

Autori: Feber Stanislav, Bocek Karel, Tomanek Ervin

MPK: B65G 47/00

Značky: materiálů, dotlačování, konce, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k podávání kusového materiálu, například ploštin do nůžek, lisu apod. Posouvací válec uložený na kyvném rámu je spojen s posouvacím členem uloženým posuvně ve vedení spojeném v jeden tuhý celek s rámem, kterýžto rám je spojen se zvedacím válcem, přičemž s posouvacím členem je kyvně spojen tlačný člen. Předností zařízení je možnost kombinovaného podávání přerušovaným během válečkové dráhy a dotlačováním konce tlačným členem.

Způsob řízení odbavování vývalků na chladicí lože při válcování tyčového materiálu na spojitém válcovacím pořadí a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232664

Dátum: 15.12.1986

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel, Feber Stanislav

MPK: G01B 7/02

Značky: řízení, válcovacím, chladicí, lože, spojitém, odbavování, vývalků, materiálů, tyčového, způsobu, provádění, válcování, způsob, zařízení, pořadí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky srovnávání vývalků do jednotné úrovně na chladicím loži a řeší automatickou korekci časového okamžiku odbavení. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se koriguje zpoždění časového okamžiku odbavování oproti časovému okamžiku přechodu předního konce jednotlivé tyče kritickým místem na pohybové dráze vývalků při překročení tyčí zvolené úrovně srovnávání, v rozmezí časového intervalu bezhavarijního...

Zapojení pro nastavování stavu číslicového automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232658

Dátum: 15.12.1986

Autori: Feber Stanislav, Tomanek Ervin, Bocek Karel

MPK: H03K 17/00

Značky: stavu, číslicového, automatu, nastavování, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je určeno pro nastavování stavu číslicového automatu, zejména v oblasti řízení členěných výrobních úseků, a skládá se nejméně ze dvou úseků, z nichž každý obsahuje dva vazební členy spojené jednotlivě se dvěma snímači příslušného úseku, kde výstupy těchto vazebních členů jsou spojeny se vstupy paměťového obvodu příslušného úseku. Podstata zapojení záleží v tom, že vedlejší vstup prvního vazebního členu prvního úseku je spojen s...

Způsob optimalizace úpravy a dělení kusového materiálu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230045

Dátum: 15.09.1986

Autori: Feber Stanislav, Tomanek Ervin, Bocek Karel

MPK: B23D 33/02

Značky: způsobu, zařízení, úpravy, kusového, provádění, způsob, optimalizace, dělení, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Optimalizace úpravy a dělení řeší relativně přesnou lokalizaci úprav, například děrování, ve vztahu k rovinám následného dělení. Jednotlivý kus se postupně posouvá o předem stanovený délkový rozměr do jednotlivých pracovních míst vždy s předem stanoveným přesahem, přičemž v posledním pracovním místě se od něj odděluje díl tohoto délkového rozměru až do úplného rozdělení jednotlivého kusu. Zařízení tvoří těleso nárazníku spojené s posouvacím...

Zapojení pro uvolňování průchodu logických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231703

Dátum: 15.07.1986

Autor: Bocek Karel

MPK: G08C 19/02

Značky: zapojení, logických, uvolňování, průchodu, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení se skládá nejméně ze dvou signálních vedení, kde první vstup prvního signálního vedení je spojen se vstupem prvního hradla, výstup prvního hradla je spojen s prvním výstupem prvního signálního vedení, a řídicí vstup prvního hradla je spojen s výstupem druhého hradla. Výstup prvního hradla je dále spojen s řídicím vstupem druhého hradla. Předností zapojení je vzájemná vazba a podmíněnost průchodu logických signálů v soustavě spřažených...

Zapojení pro záznam logických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231702

Dátum: 15.07.1986

Autor: Bocek Karel

MPK: G08C 19/02

Značky: záznam, logických, signálu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro záznam logických signálů je určeno k dosažení zvýšené spolehlivosti funkce záznamu logických signálů v podmínkách rušivého vlivu prostředí, zejména v průmyslových aplikacích jednoúčelových řídicích automatů. Podstata zapojení složeného nejméně z jednoho signálního vedení záleží v tom, že první vstup prvního signálního vedení je spojen jednak s prvním vstupem prvního paměťového obvodu a jednak s jedním vstupem kombinačního logického...

Zařízení k rozdělování kusových předmětu, zejména formovacích rámů ve výrobní lince sléváren

Načítavanie...

Číslo patentu: 227875

Dátum: 15.04.1986

Autor: Bocek Karel

Značky: lince, výrobní, formovacích, předmětů, kusových, zejména, sléváren, rámu, zařízení, rozdělování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k rozdělování kusových předmětů, zejména formovacích rámů ve výrobní lince sléváren, vyznačené tím, že na průběžném dopravníku (D2) jsou postupně ve směru toku kusových předmětů uspořádány nejméně první záchytný člen (M1) osazený první zarážkou (Z1) a druhý záchytný člen (M2) osazený druhou zarážkou (Z2), nejméně dva odběrové úseky, z nichž každý se skládá nejméně z prvního křížového členu (K1) umístěného proti první odběrové dráze...

Způsob měření délky za pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223401

Dátum: 15.03.1986

Autori: Tomanek Ervin, Feber Stanislav, Jekerle Pavel, Bocek Karel

Značky: délky, pohybu, měření, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob měření délky za pohybu založený na opakovaném měření časových úseků ohraničených časovými okamžiky přechodu čela, popřípadě konce kusového předmětu mezními místy osazenými například fotonkami na pohybové dráze tohoto kusového předmětu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se měří průběžně časové úseky a mezilehlé časové úseky, popřípadě mezilehlé komplementární časové úseky během přechodu kusového předmětu...

Zapojení k dekódování přenosového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223226

Dátum: 15.03.1986

Autori: Faber Stanislav, Tomanek Ervin, Bocek Karel

Značky: signálu, zapojení, dekódování, přenosového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k dekódování přenosového signálu, zejména v soustavách automatického řízení. Zapojení se používá k převedení signálů složených z kódových složek ve tvaru aditivní kombinace standardních frekvencí na jednotlivé signály jednotné logické úrovně na výstupech sběrného členu. Podstata zapojení spočívá v tom, že vstupní svorky jsou spojeny se soustavou sériově řazených vstupních rezonančních okruhů tvořených paralelními LC...

Zapojení k uvolňování průchodu signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221475

Dátum: 15.02.1986

Autori: Tomanek Ervin, Feber Stanislav, Bocek Karel

Značky: signálu, průchodu, zapojení, uvolňování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k uvolňování průchodu signálů složené ze dvou hradel spojených v kaskádě za sebou, přičemž signální vstup je spojen se vstupem prvního hradla, výstup prvního hradla je spojen jednak se vstupem druhého hradla, jehož výstup je spojen s výstupem zapojení, a jednak se vstupem derivačního členu, jehož výstup je spojen s prvním vstupem paměťového členu. Řídicí vstup je spojen jednak s řídicím vstupem prvního hradla, a jednak s druhým vstupem...

Zapojení k ověřování informačního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221474

Dátum: 15.02.1986

Autori: Tomanek Ervin, Feber Stanislav, Bocek Karel

Značky: zapojení, signálu, ověřování, informačního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k ověřování informačního signálu složené ze vstupního členu (V) spojeného jednak se vstupem (t) časového členu (T), a jednak se vstupy (1h1, 2h1) hradla (1H, 2H), výstupy hradel jsou spojeny se vstupy (1n1,2n1) čítače [1N,2N), kde výstup časového členu (T) je spojen s řídicími vstupy (1ho, 2ho)hradel (1H, 2H), výstup vazebního členu (V) je spojen jednak se vstupem (1g) prvního generátoru impulsů (1G), jehož výstup je spojen s druhým...

Zapojení k ověřování informačního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221349

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bocek Karel, Feber Stanislav, Tomanek Ervin

Značky: signálu, ověřování, informačního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k ověřování informačního signálu složené ze vstupního členu (V), jehož výstup je spojen, jednak se vstupem (h1) hradla (H) a jednak se vstupem (t) časového členu (T). Výstup časového členu je spojen s řídicím vstupem (ho) hradla (H), jehož výstup je spojen se vstupem (n1) čítače (N). Zapojení je určeno k bezpečnému odlišení informačního signálu periodického průběhu od občasného poruchového signálu a uplatňuje se tam, kde toto odlišení...

Zapojení k řízení střihu konců, popř. průběžného dělení materiálu za pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224295

Dátum: 15.12.1985

Autor: Bocek Karel

Značky: průběžného, konců, zapojení, pohybu, střihu, dělení, řízení, materiálů, popř

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k řízení střihu konců, popř. průběžného dělení materiálu za pohybu, vyznačené tím, že měřidlo délkového přemístění (M) s impulsním výstupem umístěné na pohybové dráze (1) je spojeno se vstupem (n) čítače impulsů (N) s předvolbou, přičemž snímač polohy (F) umístěný rovněž na pohybové dráze (1) je spojen s řídicím vstupem (f) čítače impulzů (N), zatímco výstup čítače impulsů (N) je spojen jednak s nulovacím vstupem (p) tohoto čitače,...

Zapojení pro ověřování informačního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224446

Dátum: 01.12.1985

Autori: Feber Stanislav, Tomanek Ervin, Bocek Karel

Značky: ověřování, zapojení, signálu, informačního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro ověřování informačního signálu, složené ze vstupního členu spojeného jednak se vstupem časového členu, a jednak se vstupem hradla, jehož výstup je spojen se vstupem čítače, kde výstup časového členu je spojen s řídicím vstupem hradla, vyznačené tím, že výstup vazební ho členu (V) je spojen se vstupem (g) generátoru impulsů (G), jehož výstup je spojen s druhým vstupem (h2) hradla (H).

Zařízení ke změne dráhy kusových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227204

Dátum: 15.11.1985

Autori: Feber Stanislav, Tomanek Ervin, Bocek Karel

Značky: předmětů, dráhy, změne, zařízení, kusových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke změně dráhy kusových předmětů je určeno pro výrobní linky s dopravou předmětů stejného, například plochého tvaru. Skládá se z přiváděcí dráhy s výtlačným válcem, z odváděcí dráhy s posouvacím válcem, přičemž nad přiváděcí dráhou v jejím koncovém úseku je umístěn přítlačný válec s pístem s pístní tyčí spojenou otočně s pákou, uloženou jedním koncem v kloubu a opatřenou na druhém konci hnacím válečkem. Na přiváděcí dráze v jejím...

Zařízení k uchopení kusových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220067

Dátum: 15.10.1985

Autor: Bocek Karel

Značky: předmětů, uchopení, zařízení, kusových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení k uchopení kusových předmětů, sestávající z dvojice proti sobě orientovaných silových válců, zejména pro automatizovanou výrobní linku pracující s předměty střední velikosti a váhy, například rámy ve výrobní lince slévárenských forem jehož podstata spočívá v tom, že k tělesu silového válce je otočně připojeno unášecí ozubené kolo v ose tohoto silového válce, opatřené nejméně jedním vodítkem rovnoběžným s osou silového...

Zařízení pro měření rychlosti při rotačním pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225300

Dátum: 01.07.1985

Autor: Bocek Karel

Značky: pohybu, rotačním, rychlostí, zařízení, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření rychlosti při rotačním pohybu složené ze snímačů polohy a vyhodnocovací logické sítě spojené s těmito snímači, vyznačené tím, že první snímač polohy (D1,Z1) je spojen s kopírovacím přístrojem (K) spojeným s rotačním tělesem (N), a druhý snímač polohy (D2,Z2) je spojen s rotačním tělesem (N) popřípadě s pohonem (M) tohoto rotačního tělesa (N).

Zapojení pro indikaci průchodu signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218993

Dátum: 15.06.1985

Autori: Bocek Karel, Tomanek Ervin, Feber Stanislav

Značky: zapojení, indikaci, signálu, průchodu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky kontroly časových relací signálů, procházejících logickými obvody jednoúčelových řídicích automatů. Podstata vynálezu spočívá ve spojení obvodů do logické sítě, která kontroluje, zda žádaný signál přišel v časovém intervalu očekávaného příchodu, příp. indikuje poruchový stav. Jedná se o spojení časového obvodu, kombinačního obvodu, paměťového obvodu, hradla, popř. předřadného časového členu. Zapojení podle vynálezu...

Zapojení k odměřování délkových rozměrů zejména vývalků na spojitých tratích

Načítavanie...

Číslo patentu: 217717

Dátum: 15.02.1985

Autori: Bocek Karel, Feber Stanislav, Tomanek Ervin

Značky: spojitých, zapojení, zejména, tratích, vývalků, délkových, rozměrů, odměřování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zadávání a nastavování hodnot délkového rozměru při dělení materiálu, zejména vývalků, a řeší zapojení logických obvodů a čítačů impulsů k účelu automatického odměřování těchto hodnot. Podstata vynálezu záleží v tom, že generátor impulsů je spojen se vstupem prvního hradla a se vstupem druhého hradla, kde výstup prvního hradla je spojen se vstupem prvního čítače impulsů s předvolbou, jehož výstup je spojen jednak s druhým...

Zapojení k měření časových, délkových nebo jiných jednorozměrných veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217865

Dátum: 15.11.1984

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel, Feber Stanislav

Značky: veličin, délkových, časových, jiných, jednorozměrných, měření, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález představuje zapojení k měření časových, délkových nebo jiných jednorozměrných veličin zejména v soustavách jednoúčelového automatického řízení. Podstata vynálezu spočívá ve spojení čítače s přídavnou logickou sítí přes sběrnici spojující jednotlivé bitové výstupy se soustavou koincidenčních obvodů opatřených měnitelnou předvolbou. Vlastní přídavná logická síť sestává dále ze soustavy vstupních paměťových obvodů spojených s těmito...

Zařízení pro výběr přednosti při pohybu kusových předmětů v členěné výrobní lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 224060

Dátum: 01.10.1984

Autori: Tomanek Ervin, Feber Stanislav, Bocek Karel

Značky: členěné, výrobní, výběr, kusových, předmětů, lince, zařízení, pohybu, přednosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výběr přednosti při pohybu kusových předmětů v členěné výrobní lince složené nejméně ze dvou příčných dopravníků a jednoho sběrného dopravníku spojených pomocí křížových elementů vyznačené tím, že na konci příčného dopravníku (Ln) je mezní snímač (Cn) polohy, na rozhraní začátku jednotlivého křížového elementu (En) je jednotlivý výchozí snímač (An) polohy, na konci tohoto křížového elementu je jednotlivý koncový snímač (Bn) polohy...

Zapojení k spřažení návazných výrobních úkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217569

Dátum: 15.09.1984

Autori: Tomanek Ervin, Feber Stanislav, Bocek Karel

Značky: zapojení, úkonů, návazných, spřažení, výrobních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k spřažení návazných výrobních úkonů ve výrobních linkách a řeší automatické zabezpečení plynulosti pohybu kusových předmětů proti následkům poruch při podávání posouvacími válci. Podstata vynálezu záleží v tom, že snímač polohy v mezní úrovni na dráze odběrového elementu je spojen s řídicím vstupem hradla, výstup hradla je spojen s druhým ovládacím vstupem prvního elektromagnetické ho šoupátka spřaženého s posouvacím...

Zapojení pro kombinované uvolňování průchodu signálů podle pořadí a času

Načítavanie...

Číslo patentu: 217551

Dátum: 15.09.1984

Autor: Bocek Karel

Značky: uvolňování, kombinované, podle, zapojení, času, signálu, pořadí, průchodu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro kombinované uvolňování průchodu signálů podle pořadí a času, složené nejméně ze dvou signálních vedení, vyznačené tím, že první vstup (S1) prvního signálního vedení je spojen se záznamovým vstupem (l?1) prvního paměťového obvodu (R1), jehož výstup je spojen jednak se vstupem (lh1) prvního hradla (H1) a jednak se vstupem (tl) prvního časového členu (Tl). přičemž výstup prvního časového členu (T1) je spojen s řídicím vstupem (2h1)...

Zapojení k číslicovému odměřování jednorozměrných veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217830

Dátum: 15.07.1984

Autor: Bocek Karel

Značky: veličin, jednorozměrných, odměřování, zapojení, číslicovému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k číslicovému odměřování jednorozměrných veličin, v soustavách automatického řízení. Podstata tohoto zapojení spočívá ve spojení generátoru impulsů, vstupního hradla a čítače s přídavnou logickou sítí sestávající z časového obvodu, jehož výstup je propojen s předvolbami čítače přes hradla, řízené výstupními signály rozdělovacího paměťového obvodu, přičemž jednotlivé měření uvolňuje řídicí paměťový obvod, napojený na...

Zařízení pro stabilizaci vlhkosti sypkého materiálu ve spojité výrobní lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 217826

Dátum: 15.07.1984

Autori: Bocek Karel, Tomanek Ervin, Feber Stanislav

Značky: materiálů, spojité, vlhkosti, lince, zařízení, stabilizaci, výrobní, sypkého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky stabilizace technologických parametrů, zejména vlhkosti sypkého materiálu, a řeší tuto stabilizaci automatickou korekcí přenosu regulátoru podle výstupní hodnoty technologického parametru. Podstata vynálezu záleží v tom, že základní přenos regulátoru podle odchylky vstupní hodnoty technologického parametru od žádané hodnoty tohoto parametru se koriguje podle odchylky výstupní hodnoty technologického parametru od...

Zařízení pro stabilizaci vlhkosti sypkého materiálu ve spojité výrobní lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 217825

Dátum: 15.07.1984

Autori: Feber Stanislav, Bocek Karel, Tomanek Ervin

Značky: sypkého, vlhkosti, zařízení, stabilizaci, spojité, materiálů, výrobní, lince

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky stabilizace technologických parametrů zejména vlhkosti sypkého materiálu, a řeší tuto stabilizaci korekcí vstupního signálu do regulátoru. Podstata vynálezu záleží v tom, že se přivede proud materiálu do upravovače, na vstupu a na výstupu upravovače se měří hodnoty technologického parametru, přičemž podle hodnot technologického parametru na vstupu upravovače a žádané hodnoty technologického parametru se nastavuje...

Zapojení k číslicovému odměřování jednorozměrných veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217818

Dátum: 15.07.1984

Autor: Bocek Karel

Značky: číslicovému, odměřování, zapojení, veličin, jednorozměrných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k číslicovému odměřování jednorozměrných veličin, například času, geometrických veličin a podobně v soustavách automatického řízení výrobních procesů. Podstata tohoto zapojení spočívá ve spojení generátoru impulsu, vstupního hradla, čítače s přídavnou logickou sítí sestávající z časového obvodu, jehož výstup je spojen s řídicími vstupy přídavných hradel, propojujících výstupy rozdělovacích paměťových obvodů a řídicími...

Zapojení pro kombinované nastavování stavu číslicového automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214472

Dátum: 01.07.1984

Autori: Bocek Karel, Feber Stanislav, Tomanek Ervin

Značky: stavu, zapojení, nastavování, kombinované, automatu, číslicového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro kombinované na stavení stavu číslicového automatu složené nejméně ze čtyř úseků, z nichž každý obsahuje nejméně jeden vazební člen spojený se snímačem příslušného úseku, kde výstup tohoto vazebního členu je spojen se vstupem paměťového obvodu příslušného úseku, a složené nejméně ze tří přídavných řetězců logických obvodů, jeho podstata záleží v tom, že vedlejší vstupy vazebních členů jednotlivých úseků jsou spojeny s...

Zapojení pro kódování přenosového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217097

Dátum: 01.07.1984

Autori: Feber Stanislav, Tomanek Ervin, Bocek Karel

Značky: přenosového, signálu, zapojení, kódování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro kódování přenosového signálu, zejména v soustavách automatického řízení v průmyslových podmínkách se značnými nároky na spolehlivost. Zapojení se skládá za soustavy generátorů frekvence, jejichž výstupy jsou propojeny přes propojovací pole se vstupy směšovače. Výstup směšovače je spojen se vstupem zesilovače, a výstup tohoto zesilovače je spojen se vstupem vysílače. Zapojení umožňuje spolehlivý přenos řídicích...

Zařízení pro digitální zadávání hodnot

Načítavanie...

Číslo patentu: 215612

Dátum: 15.05.1984

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel

Značky: hodnot, zařízení, digitální, zadávání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro digitální zadávání hodnot, zejména v oblasti elektronických soustav při ovládání výrobních agregátů, v oblasti elektrických přístrojů apod. Běžným prvkem pro zadáváni hodnot je odporový potenciometr s frakcí odporového děliče, napěťového děliče apod. Při požadavku digitálního zadávání hodnot se celkový odpor potenciometru skládá z dílčích odporů zapojených do řady za sebou, přičemž jednotlivé uzly z této řady jsou...

Zapojení pro vyhodnocování stavu čítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 213758

Dátum: 01.05.1984

Autori: Bocek Karel, Tomanek Ervin

Značky: čítače, stavu, vyhodnocování, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vyhodnocování stav u čítače, vyznačené tím, že výstup posledního stupně (Bk) tohoto čítače je spojen se vstupem (t) koncového obvodu (T), jehož výstup je spojen se vstupem (h) hradla (H), a řídicí vstup (?) tohoto hradla je spojen s mazacím vedením (M), přičemž výstup tohoto hradla je spojen s výstupem (X) tohoto zapojení.

Zařízení pro postupné hrazení a uvolňování kusových předmětů ve výrobní lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 213742

Dátum: 01.04.1984

Autori: Tomanek Ervin, Feber Stanislav, Bocek Karel

Značky: zařízení, lince, hrazení, předmětů, výrobní, uvolňování, postupné, kusových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro postupné hrazeni a uvolňování kusových předmětů ve výrobní lince složené z jednosměrného válečkového dopravníku obsahujícího nejméně dva záchytné elementy z nichž každý je osazen zarážkou a dvěma snímači polohy v mezních polohách záchytného elementu spojenými se vstupy logické sítě složené z úseků přiřazených jednotlivě těmto záchytným elementům vyznačené tím, že výchozí snímač polohy (A1) prvního záchytného elementu (El) je spojen...

Zapojení k přeměně signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215710

Dátum: 15.03.1984

Autori: Feber Stanislav, Bocek Karel, Tomanek Ervin, Jekerle Pavel

Značky: signálu, zapojení, přeměně

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k přeměně signálů složené nejméně ze dvou skupin signálních vedení, z nichž každá se skládá nejméně ze dvou jednotlivých signálních vedení, vyznačené tím, že první signální vedení první skupiny se skládá z prvního vstupu (S1) spojeného přes první vstupní odpor (1R1) s bází prvního tranzistoru (T1), jehož kolektor je spojen přes první napájecí odpor (ZR1) s napájecím napěťovým vedením (U) a jehož emitor je spojen přes první výstupní...