Blažek Zdeněk

Hlavolam

Načítavanie...

Číslo patentu: 281957

Dátum: 16.07.2001

Autor: Blažek Zdeněk

MPK: A63F 9/08

Značky: hlavolam

Zhrnutie / Anotácia:

Hlavolam pozostáva z pohyblivých prvkov (3, 4), ktoré sú zostavené do skupín (2) aspoň štyroch vzájomne oddelených a proti sebe v rozsahu 360° posuvných plochých prvkov (3, 4), pričom jeden zo skupiny (2) tvoriacich plochých prvkov je vytvorený ako centrálny plochý prvok (3) a aspoň tri obežné ploché prvky (4) sú usporiadané symetricky okolo tohto centrálneho plochého prvku (3), pričom aspoň jeden z obežných plochých prvkov (4) je súčasťou...

Zařízení pro přesný lineární posuv vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270734

Dátum: 12.07.1990

Autori: Blažek Zdeněk, Jágr Václav, Hűbner Drahomír

MPK: B23Q 5/40

Značky: posuv, zařízení, přesný, lineární, vozíků

Text:

...výduti opatřen výsečemí závitu lichoběžníkového průřezu. Tento závitový segment je s malou vůlí uložen suvně ve vybrání telesa vozíku. Tlakem plochá pružiny upevnené ve dně vybrání telesa vozíku je závitový segment dotlačován na povrch závitů pohybového šrnubu, kam dosedají pouze boky lichoběžníkového závitu. Těleso vozíku je lehce posuvné na vodicí ose a svým vídlicovým vybráním obepíná rovnobežne 5 vodící osou orientovaný pohybový...

Lázeň pro galvanické vylučování lesklých povlaků zlata

Načítavanie...

Číslo patentu: 263437

Dátum: 11.04.1989

Autori: Blažek Zdeněk, Kopecký Karel, Pokorný Karel, Bečka Miloslav, Koníček Lubomír, Houfek Jiří, Nezbeda Rudolf, Chaloupka Slavomír

MPK: C25D 3/48

Značky: zlata, galvanické, povlaků, lázeň, vylučování, lesklých

Text:

...Použití uvedených přísad bez dalšího přídavku kovů předpoklâdalo výrazné zvýšení koncentrace organické přísady. Tím docházelo ke sníženíAproudové účinnosti. Požadované parametry byly také dosahoványpři nízke koncentraci přísady, po přídavku 0,01 až 0,05 g/1 Co nebo Ni a lázeň byla používána hlavně pro potřeby výroby kontaktů a konektorů. Snížení ryzosti zlata je ale nežádoucí při zlacení podkladových kovů pro polovodivé prvky v...

Lázeň pro galvanické zlacení elektronických součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263436

Dátum: 11.04.1989

Autori: Houfek Jiří, Blažek Zdeněk, Bečka Miloslav, Kopecký Karel, Nezbeda Rudolf, Pokorný Karel, Chaloupka Slavomír, Koníček Lubomír

MPK: C25D 3/48

Značky: součástí, lázeň, zlacení, elektronických, galvanické

Text:

...hydrazidu kyseliny oxamové umožňuje dosažení kompaktní, lesklé nebo ssténové struktury povlaku vysoce čistého zlata, které také může obsahovat malé množství kovů ze skupiny, T 1, As,Pb nebo Se. Hydrazid kyseliny oxamové dále snižuje poréznost povlaku zlata a tím ovlivňuje zvýšení korozní stâlosti a dosažení požadované pevnosti spojů při sváření. Jeho vliv na strukturu není závislý na přídavcích kovů, ale současný přídavek 0,1 až 10 mg/l Tl,...

Vodicí nosník přesných souřadnicových stolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262157

Dátum: 14.03.1989

Autori: Blažek Zdeněk, Jágr Václav, Metelec Miloš

MPK: G11B 33/00, G11B 3/38, G11B 3/31...

Značky: přesných, stolu, vodiči, souřadnicových, nosník

Text:

...Obr. 1 znázorňuje -příčný řez vodicím .nosníkem s připevněným ozubeným hřebenem mezi vodicí-mi plocłrami.Obr. 2 znázorňuje příčný řez vodicímnosníkem s připevněným ozubeným hřebenem .pod jednou .vodici jplochou a s dvojnásobným skříňovým profilom.Příčný řez vodicího nosniku 1 podle ob~ rázků 1 a 2 byl navržen optimálním tvarem ízaruíčující nízkou hmotnost, Jaterá umožní zvýšení pojezdové .a tím záznamové rychlo-stí. Tvar nosníku...

Lázeň pro galvanické vylučování zlata s obsahem arzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260918

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kopecký Karel, Blažek Zdeněk, Ducháček Václav, Bečka Miloslav, Miškech Ján

MPK: C25D 3/48

Značky: vylučování, arzenu, zlata, obsahem, galvanické, lázeň

Text:

...elektrolytu a vzhledem k omezené rozpustnosti arzonovýchkyselin je možno volit samoregulační způsob doplňování roztoku umístěním přebytku sloučeninydo porézních sáčků. V obecných vzorcích jsou R, R 1, R 2 organické zbytky -CH 3, -CH 2 CH 20 H,-CH 2 Co 0 H, fenyl, 3 ~amino-4-hydroxyfenyl, nebo. X, kde X, přednostně v poloze 2-, nebo4-, je -NH 2, -N 02, -CN, -SH, -OH, -NHR, -COOH, -RCOOH, -SO 3 H, -CONH 2, -OR, -Br, -Cl, -As 03 H 2,-NH 4 w 5/...

Galvanická lázeň pro vylučování slitiny železa s niklem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259491

Dátum: 17.10.1988

Autori: Záruba Jiří, Kühnl Zbyněk, Blažek Zdeněk, Bečka Miloslav, Novotný Miloš, Hroudová Miroslava, Houfek Jiří, Žabková Milada

MPK: C25D 3/56

Značky: slitiny, železa, niklem, lázeň, galvanická, vylučování

Text:

...slitiny železa s niklem, kobaltem, nebo také s niklem i kobaltem, tvořena sloučeninami dvojvalentního železa, niklu a/nebo kobaltu, kyselinou boritou, nebo také organickými přísadamiprvní, nebo také přísadami druhé třídy a jehož podstata spočívá ve stabilizační přísadě, tvořené anionty kyseliny beta-glukoheptonové, nebo boroesteru kyseliny beta-glukoheptonové, a že tyto anionty jsou do lázně přidávány ve formě kyseliny. nebo alkalické...

Lázeň pro katodické zlacení polovodičových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258807

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bečka Miloslav, Ducháček Václav, Miškech Ján, Blažek Zdeněk, Kopecký Karel

MPK: C25D 3/48

Značky: polovodičových, katodické, lázeň, zlacení, prvků

Text:

...skupiny As, Pb, Tl, Se, Sn,obsahuje dále alespoň jednu organickou sloučeninu v množství 0,001 až 10 g/1, cdvozenou od ethylen-karbonátu, obecného vzorcekde R 1, R 2 je vodik, nebo alkyl nebo hydroxyalkyl vždy s 1 až 4 atomy uhlíka a vinylenkarbo nátu obecného vzorceJako příklady obecně popeaných sloučenin je možné uvéstOrganická přísada podle vynálezu umožňuje dosažení jemně zrnitého, až lesklého, povlaku bez přídavku dalších přísad, nebo...

Držák snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 258561

Dátum: 16.08.1988

Autori: Blahůšek Jiří, Blažek Zdeněk

MPK: F16M 11/04

Značky: snímače, držák

Text:

...umístěn snímač. Tato výhoda se projevuje zejména při upevňování snímače na zakřivených nebo zúžených dotykových plochách. Zvýšení přítažné síly oproti dosavadním řešením je způsobeno tím, že i při zmenšené dotykové ploše prochází magnetický tok rozšířeným průřezem ve střední části pólového nástavce.Umístění rozšíření do střední části pólového nástavce současně způsobuje, že se V žádném z možných přĺpadů uchycení nezmenšuje přítažná síla...

Přísada s depolarizačním účinkem při galvanickém, lesklém pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 258330

Dátum: 16.08.1988

Autori: Novotný Miloš, Záruba Jiří, Kopecký Karel, Blažek Zdeněk, Bečka Miloslav, Žabková Milada, Kühnl Zbyněk, Hroudová Miroslava

MPK: C25D 3/14

Značky: účinkem, depolarizačním, prísada, lesklém, galvanickém, pokovování

Text:

...acetylenickou sloučeninouv- 3 s jednou trojnou vazbou a jednou až dvěma sulŕonovými skupinami, ve kterých je trojná vazba a sulfonová skupina spojena uhlíkovým řetězcem s jedním až pěti atomyuh 1 íku. Přísada je používaná v množství 0,001 až 0,2 g/1 až do potlačení vidítelných následků polarizace, v lázni, jež kromě-přísad první třía dy obsahuje silně účinné polarizační přísady druhé třídy.jovlívňuje mechanismus obsazení povrchu katody. Již...

Přísada s depolarizačním účinkem při galvanickém, lesklém pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 258329

Dátum: 16.08.1988

Autori: Bečka Miloslav, Kopecký Karel, Hroudová Miroslava, Blažek Zdeněk, Žabková Milada, Záruba Jiří, Novotný Miloš, Kühnl Zbyněk

MPK: C25D 3/14

Značky: prísada, galvanickém, depolarizačním, účinkem, lesklém, pokovování

Text:

...lázní obsahujících silně účinné po-1 larizační přísady druhé třídy. Podstata vynélezu epočívá v tom,že přísada jo tvořena nejméně jednou sloučenínou, zc které vzni kají ionty acctylcnické karboxylové kyseliny. s jednou trojnou 258329,vazbou a jednou karboxylovou skupinou, ve kterých je trojná vazba a karboxylová skupina spojene uhlíkovým řetězcem s jed ním až pěti atomy úhlíku. Přísada je používaná V množství 0,001 až 0,1 g/1 až do potlačeni...

Vícepramenné ocelové lano

Načítavanie...

Číslo patentu: 236222

Dátum: 01.02.1988

Autor: Blažek Zdeněk

MPK: F16G 1/21

Značky: ocelové, vícepramenné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru výroby ocelových lan. Tyká se vícepramenného ocelového lana se sisalovou vložkou, zejména vhodného pro běžné zařízení hlubinných dolů. Jeho podstata spočívá v tom, že na sisalovou vložku je stejnoměrně navinutá vrstva trojbokých pramenů a na nich protisměrně jedna vrstva kruhových pramenů souběžné konstrukce. Vícepramenného ocelového lana podle vynálezu lze s výhodou použít dále u strojů pro povrchové dobývání, ku příkladu u...

Valivý přímočarý protisměrný převod

Načítavanie...

Číslo patentu: 252319

Dátum: 13.08.1987

Autor: Blažek Zdeněk

MPK: F16H 13/04

Značky: valivý, přímočarý, protisměrný, převod

Text:

...uvedené nevýhody.Tento úkol řeší předmět vynálezu, kterým je valivý přímočarý protisměrný převod v poměru 21 bez hystereze s neomezenou délkou zdvihu a s konstantní převodovou funkcí.Podstata vynálezu spočíva v tom, že převod je tvořen posouvatelným prizmatickýmtělesem a nosičem, uloženými ve vedení pomocí valivých těles otočnych na čepech hnacích liět a valivých těles otočných na čepech pevných držákú.Držáky jsou spojeny se základnou mezi...

Stínicí plášť vymývacího zařízení matric separačních komor vysokogradientního magnetického separátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239099

Dátum: 01.06.1987

Autori: Žížek František, Blažek Zdeněk, Fojtek Jiří

MPK: B03C 1/02

Značky: vymývacího, matric, separačních, plášť, magnetického, zařízení, komor, vysokogradientního, stínicí, separátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká vysokogradientních magnetických separátorů pro separaci kaolinového rmutu. Řeší problém magnetiského odstinění vymývacího zařízení tím, že používá stínicího pláště jehož vnější průměr je o třetinu větši než průměr každé z komor a axiálně ji přesahuje o třetinu její délky na každou stranu. Na straně přivrácené k elektromagnetické cívce je ukončen zesílenou části, jejíž vnitřní průměr je o 10 % větší než vnější průměr každé z...

Přímočaré valivé vedení pro omezené zdvihy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250976

Dátum: 14.05.1987

Autor: Blažek Zdeněk

MPK: F16C 29/04

Značky: zdvihy, omezeně, vedení, valivé, přímočaré

Text:

...řešení je vhodné pro veškeré druhy otevřených 1 uzavřených, nepředepjatých i předepjatých přímočarých valivých vedení pro omezené zdvihy. Separace valivých válečků má jednoduchou konstrukcí, která umožňuje snadnou výrobu valivých vedení libovolných rozměrů bez nároků na speciální přípravu a technologii výroby. Konstrukce podle vynálezu zcela nahrazuje funkce valivých uložení na principu lineárních valivých ložisek, vyráběných...

Způsob kontroly mlecího procesu magneticky tvrdých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250618

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novák Petr, Blažek Zdeněk, Landa Václav

MPK: B02C 23/00

Značky: kontroly, materiálů, procesu, mlecího, magnetický, tvrdých, způsob

Text:

...je dále vyevětlen. V průběhu mletí jsou odebírána malá množství prášku - poetačují již desetiny gremu. Jelikož intenzita koercitivního po 1 eíHcJ u volně sypaného prášku prakticky nezávisí na jeho množství, není zde třeba přesného navažování vzorku prášku.Po krátkém vyeušení je prášok nasypán do pouzdra, například válcového, které je zhotoveno z nemagnetického materiálu a použit k měření intenzity koercitivního pole. Aby se zabránilo pohybu a...

Alkalická galvanická lázeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 231210

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bečka Miloslav, Blažek Zdeněk, Kopecký Karel

MPK: C25D 3/48, C25D 3/46, C25D 3/56...

Značky: alkalická, lázeň, galvanická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká alkalické galvanické lázně k vylučování zlata, stříbra s jejich slitin. Podstata řešení spočívá v tom, že lázeň obsahuje jako leskutvornou přísadu 0,000 1 až 5 g/l látky, v jejíž struktuře se vyskytuje sulfoniový kation (=S-)+ a která má obecné vyjádření [R3S] +X-, kde R je alkyl nebo aryl skupina jednoduchá nebo substituovaná nebo další určené skupiny.

Zubní náhrada s magnetickým systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229891

Dátum: 15.04.1986

Autori: Blažek Zdeněk, Rambousek Zdeněk, Landa Václav

MPK: A61C 13/10

Značky: náhrada, magnetickým, systémem, zubní

Zhrnutie / Anotácia:

Zubní náhrada s magnetickým systémem sestávajícím nejméně z jednoho permanentního magnetu umístěného v náhradě a z feromagnetické vložky zhotovené z magneticky měkkého materiálu. Na nejméně jednom místě vnější strany náhrady, přiléhající k dásni, je proti feromagnetické vložce, implantované do čelistní kosti, vsazena magnetická souprava se dvěma magnetickými póly opačné polarity na funkční ploše a sestávající nejméně z jednoho permanentního...

Lázeň pro lesklé galvanické zlacení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229970

Dátum: 01.02.1986

Autori: Lev Čestmír, Macho František, Smrčka Rudolf, Bečka Miroslav, Hejl Čestmír, Blažek Zdeněk

MPK: C25D 3/48

Značky: galvanické, zlacení, lesklé, lázeň

Zhrnutie / Anotácia:

Lázeň pro lesklé galvanické zlacení, mající pH 3 až 11 a obsahující kyanokomplexy zlata, organické nebo anorganické kyseliny i báze nebo jejich soli a nejméně jednu leskutvornou organickou přísadu, vyznačená tím, že obsahuje leskutvornou organickou přísadu v množství 0,001 g/1 až 10 g/1 odvozenou od formamidu či oxamidu obecného vzorce kde R je alkyl, aryl, substituovaný alkyl, substituovaný aryl a CN, nebo dimerizační skupa o vzorci a X, Y...

Kyanidová lázeň pro vylučování lesklých povlaků zlata, stříbra a jejich slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 228293

Dátum: 01.11.1985

Autori: Blažek Zdeněk, Žabková Milada, Bečka Miloslav, Kopecký Karel

Značky: vylučování, jejich, kyanidová, lesklých, lázeň, stříbra, povlaků, slitin, zlata

Zhrnutie / Anotácia:

Kyanidová lázeň pro vylučování lesklých povlaků zlata, stříbra a jejich slitin, obsahující kyanokomplexy zlata a stříbra, volný kyanid a nejméně jednu na povrchu elektrody aktivní látku, vyznačená tím, že elektrodově aktivní látkou jsou vyšší hydroxyalkenové, hydroxypolyenové a hydroxyalkinové kyseliny s počtem uhlíků v řetězci nejméně C 10 a dále bez omezení, diméry a polyméry od těchto kyselin odvozené s počtem monomerních jednotek 2 až 6,...

Způsob výroby anizotropních permanentních magnetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213750

Dátum: 01.07.1984

Autori: Blažek Zdeněk, Landa Václav

Značky: anizotropních, magnetů, permanentních, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby anizotropních permanentních magnetů, jejichž řízená orientace je v části nebo v celém objemu magnetu sbíhavá. Podstata řešení spočívá v tom, že anizotropní permanentní magnety se zhotoví seskupením nejméně dvou anizotropních částí, které se orientují homogenně a jejichž seskupení směrů snadného magnetování nejméně dvou sousedících anizotropních částí se provede v dutém úhlu, do jehož vrcholu směřují souhlasné polarity...

Způsob výroby anizotropních permanentních magnetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213928

Dátum: 01.06.1984

Autori: Landa Václav, Blažek Zdeněk

Značky: magnetů, permanentních, způsob, výroby, anizotropních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby anizotropních permanentních magnetů, jejichž řízená orientace je v části nebo v celém objemu magnetu sbíhavá. Magnetická orientace permanentních magnetů je vytvářena působením magnetického pole na práškový materiál permanentního magnetu před nebo během lisování prášku. Podstata řešení spočívá v tom, že v tělese zpracovávaného permanentního magnetu se vytvoří magnetická orientace působením stejnosměrného nebo...

Anizotropní permanentní magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 213709

Dátum: 01.04.1984

Autori: Blažek Zdeněk, Landa Václav

Značky: magnety, anizotropní, permanentní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší anizotropní permanentní magnety s magnetickou strukturou, která zvyšuje hodnotu magnetické indukce dodávané do vzduchové mezery nebo jiných částí magnetického obvodu. Podstata řešení spočívá v tom, že magnet je opatřen nehomogenní magnetickou strukturou jejíž orientace je v okolí funkčního povrchu alespoň jednoho pólu sbíhavá, přímočará nebo křivočará a s plynulými, popřípadě stupňovitými směrovými změnami.

Lázeň pro selektivní bezproudové odstraňování vrstev zlata

Načítavanie...

Číslo patentu: 215185

Dátum: 15.10.1982

Autori: Žabka Josef, Bečka Miloslav, Blažek Zdeněk

Značky: selektivní, bezproudové, vrstev, lázeň, odstraňování, zlata

Zhrnutie / Anotácia:

Lázeň pro selektivní, bezproudové odstraňování vrstev zlata z výrobků zhotovených z niklu, stříbra, mědi, železa a jejich slitin nebo opatřených mezivrstvou z těchto kovů, která je tvořena ve vodném roztoku přítomnou organickou nitrosloučeninou v koncentraci 1 až 500 g/l a kyanosloučeninou v koncentraci 0,1 až 100 g/l, která má pH 9 až 14, vyznačená tím, že v roztoku je dále přítomna jedna nebo více komplexních sloučenin olova PbII,...