Blanárik Miroslav

Útlmové vedenie pre vysokofrekvenčný signál a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270101

Dátum: 13.06.1990

Autori: Verbich Otto, Blanárik Miroslav

MPK: H03K 6/00

Značky: spôsob, výroby, signál, vedenie, útlmové, vysokofrekvenčný

Text:

...Ne obr. 2 sú znázornené priečne rezy útlmovým vedením odetupňovené navzájom o jednu štvrtinu stúpania h äpirýlovitého ekrútenia vnútorného jadre. Na obr. 3 je výsledná frekvenčná charakteristika tlmenie útlnoveho vedenie e vnútorným jadrom 6 1 prvkov pri zmene sily spätného tehu u dvoch obvodových prvkov. VRiešenie podla vynblezu je objesnené na nasledujúcich príkladochůtlmove vedenie má lenkovâ vnútorné jadro so 6 1 dvakrát...

Zariadenie na skúšenie ohybnosti káblov, lán a ich konštrukčných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267366

Dátum: 12.02.1990

Autori: Blanárik Miroslav, Würfl Jozef

MPK: G01N 3/12

Značky: ohybnosti, zariadenie, káblov, skúšenie, prvkov, konštrukčných

Text:

...ohybnosti jemných jadier, žíl s rôznym izolačným materiálom, resp. káblov s rôznym plášťom, ako aj pramene oceľových drôtov a pod.jednoduchý spôsob otáčania vzorky v upínacom segmente napríklad o 60 ° uhol umožňuje odstrániť pri skúške tzv. tvarovú pamäť vzorky vzniklú po navinutí na cievku alebo do kruhu. čím je daná aj reprodukovateľnosť výsledkov ntcraní. V upíuacich scgmcíitoch sa nachádzajú vymeniteľné otočné objimky, ktoré umožňujú...

Optický kábel s kombinovanou ochrannou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260791

Dátum: 12.01.1989

Autori: Blanárik Miroslav, Kollárik Pavol, Frič Ondrej

MPK: G02B 6/02, G02B 6/44

Značky: vrstvou, opticky, kábel, kombinovanou, ochrannou

Text:

...k preskupeníu sklených ko-rdov, ktoré tvoria súčasť kombinovanej ochrannej vrstvy, pri ohýbani a skrúcani optického kábla, a to bez toho, v aby tieto museli byt spletené. hiôžu byt tedaukladané navzájom paralelne, čo podstatne urýchľuje výrobný proces.Materiálne zloženie lepiv.ej CÍÍSlPBPZÍE a plášte z PVCumožňuje vytvorit pevné spojenie v jednej operácii pri vytláčaní vonkajšieho plášta. To tiež priaznivo vplýva na kontinuálnosť a rýchlosť...

Optický kábel a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254030

Dátum: 17.12.1987

Autori: Blanárik Miroslav, Kollárik Pavol, Miertuš Roman, Verbich Otto

MPK: H01B 11/22, H01B 13/22, G02B 6/44...

Značky: opticky, spôsob, kábel, výroby

Text:

...že zjednodušuje celú konštrukciu optického kábla a tým aj jeho výrobu. Voči ovíjaniu sa zvyšuje rýchlosť až o jeden rád predtým 2,5 až 5 m/min., teraz 50 m/min.. Vytvorenie ochranného obalu optického vlákna sa uskutočňuje v jednej technologickej operácii, pričom sa zároveň centruje optické vlákno bez toho, aby bolo mechanicky namáhané na ťah. Tým sa podstatne zvyšuje plynulosť výroby. Vytvorenie matematického modelu konštrukcie umožnilo...

Štvoržilový miniatúrny kábel pre hĺbkové sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233240

Dátum: 17.04.1987

Autor: Blanárik Miroslav

MPK: H01B 11/04

Značky: hĺbkové, štvoržilový, miniatúrny, sondy, kábel

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukcia štvoržilového kábla podľa vynálezu je vhodná pre mechanické a elektrické pripojenie meracej hĺbkovej sondy pre geologické a hydrogeologické merania. Vynález rieši problém konštrukčného a materiálového usporiadania miniatúrnych oznamovacích káblov do priemeru 4,2 mm pozostávajúcich z kombinácie signálnych a nosných žíl o vysokej mechanickej pevnosti, ohybnosti a tepelnej odolnosti v rozsahu od -40 do +180 °C. Podstata vynálezu...

Miniatúrny viacžilový karotážny kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: 233239

Dátum: 17.04.1987

Autor: Blanárik Miroslav

MPK: B23K 11/04

Značky: kábel, viacžilový, miniatúrny, karotážny

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukcia miniatúrneho kábla na prepojenie meracích hĺbkových sond s automatickým meracím systémom a na zavesenie sond pri ich spúšťaní do hydrogeologických vrtov s prevádzkovou teplotou (-30 +70 °C). Vynález rieši konštrukciu a materiálové zloženie miniatúrneho viacžilového karotážneho kábla pre prenosové meracie geofyzikálne systémy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že signálne žily sú vytvorené z drôtov o priemere 0,15 až 0,25 mm z...

Zariadenie na skúšanie plochých vodičov a šnúr ohybovou skúškou

Načítavanie...

Číslo patentu: 216268

Dátum: 15.05.1984

Autori: Blatnický Ján, Blanárik Miroslav, Würfl Jozef

Značky: zariadenie, vodičov, plochých, skúškou, šnúr, skúšanie, ohybovou

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na skúšanie plochých vodičov a šnúr ohybovou skúškou, kde zvisle visiaci skúšobný vodič na jednom konci pripevnený upevňovacími skrutkami k nosnému rámu a zovretý medzi lištovými ohybovými segmentami je na volne visiacom druhom konci zaťažený diskovými závažiami, vyznačené tým, že pozostáva zo skrine s dvoma nad sebou umiestnenými horizontálnymi plošinami (19, 20), kde na hornej plošine (19) je umiestnená prevodovka (17) a zvislé...