Biely Peter

Trojsodná soľ 0 {4-(N-etyl-N-fenylamino)-6-[4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1-hydroxy- 3,6-bissulfonaft-1-yl) amino] -1,3,5-triazín-2-yl} galaktomananu a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278476

Dátum: 07.12.1994

Autori: Biely Peter, Mislovičová Danica

MPK: C07D 251/52

Značky: spôsob, trojsodná, amino, přípravy, galaktomananů, 3,6-bissulfonaft-1-yl, 1,3,5-triazín-2-yl, 4-(n-etyl-n-fenylamino)-6-[4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1-hydroxy

Zhrnutie / Anotácia:

Farebný substrát - trojsodná soľ galaktomananu, použiteľný na stanovenie aktivity endo-beta-D-mananáz, sa pripraví rozpustením galaktomananu vo vode (20 až 50°C) s obsahom 2 až 3 % hmotn. alkalického hydroxidu, k vzniknutému roztoku sa pridá 0,4 až 1 hmotn. diel trojsodnej soli 2-chlór-4-(N-etyl-N-fenylamino)-6-[4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1- hydroxy-3,6-bissulfonaft-1-yl)amino]-1,3,5-triazínu a 1 až 5 hmotn. dielov alkalickej soli kyseliny...

Spôsob detekcie a lokalizácie endopolygalakturonáz

Načítavanie...

Číslo patentu: 277985

Dátum: 18.11.1992

Autori: Biely Peter, Mislovičová Danica, Markovič Oskar

MPK: C12N 11/04

Značky: lokalizacie, endopolygalakturonáz, detekcie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že na vrstvu separačného gélu - gél obsahujúci separované polygalakturonázy - sa pri laboratórnej teplote počas 2 až 10 min. pôsobí vrstvou gélu obsahujúceho chromogénny substrát - dvojsodnú soľ 0-{4-chlór-6-(benzénazo-2-(1-hydroxy-3,6-bissulfonaft-8-yl)-amino(- 1,3,5-triazín-2-yl}D-galakturónanu s priemerným stupňom polymerizácie 10 v množstve 3,4 až 4,3 % hmotn.. Po 2 až 10 minútovom pôsobení sa gély oddelia a z gélu...

Trojsodná sol 0-(4-(N-etyl-N-fenylamino)-6-(4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1- hydroxy-3,6-bissulfonaft-1-yl)amino)-1,3,5-triazín-2-yl)škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261080

Dátum: 12.01.1989

Autori: Biely Peter, Markovič Oskar, Kalač Vladimír, Mislovičová Danica

MPK: C08B 31/12

Značky: 0-(4-(n-etyl-n-fenylamino)-6-(4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1, hydroxy-3,6-bissulfonaft-1-yl)amino)-1,3,5-triazín-2-yl)škrobu, trojsodná

Text:

...zlúčenina sa pripraví z čiastočne hydrolyzovaného škrobu reakciou vo vod nom prostredí s obsahom 1 až 2 °/o hmot. hydroxidu sodnéhio alebo draselného za prítomnosti soli ako octan, siran alebo chlorid sodný alebo draselný pri teplote 40 až 60 °C počas 1 až 2 hodin s tro-jsodmou soľou 2-ch 1 ór-4-N-etyl-N-fenylamíno-6-4-metyl-Z-sultobenzén-l-azo-Z- 1-hydroxy-3,6-bissultonaft-l-yamínoj-LBE-triazínu pri hmotnostných pomeroch...

Sposob purifikácie extracelulárnej endo-1,4-beta-xylanázy kvasinek Cryptococcus albidus

Načítavanie...

Číslo patentu: 259581

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vršanská Mária, Biely Peter

MPK: C12N 9/24

Značky: spôsob, cryptococcus, endo-1,4-beta-xylanázy, extracelulárnej, albidus, kvasinek, purifikácie

Text:

...endo-lA-B-xylanázy Cry-ptococcus albidus je to, že- je jednoduchý a rýchly predovšetkým v porovnaní s postupom purifikácie enzýmu z rastových médií obsahujúcich rastlinné xylany ako zdroj uhlíka,- enzým sa vytesňuje z ionex-ového vnosiiča vysokou kroncentiáciou soli 0,45 M chlo-rid södny, ~čo umožňuje enzým viazat na iotnexe priamo prelievainím indukčných médiíí zbavených buniek cez nícm ná-plňené kolóny koncentrácia solí v iodukčných...

Způsob výroby trans- a cis-1, 5, 5 ,5-tetrachlor-2- pentenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241855

Dátum: 01.12.1987

Autori: Mislovieová Danica, Markovie Oskar, Biely Peter

MPK: C07C 19/02

Značky: 5-tetrachlor-2, trans, cis-1, pentenu, výroby, způsob

Text:

...vzorce je např. aziridin, pyrolidin, piperidin, diethylamin nebo morfolin.Výtěžky trans- a cis-1,5,5,5-tetrachlor-2-pentenu jsou v reakcich katalyzovaných práškovou kovovou mědi v prítomnosti uvedených aminů srovnatelné nebo vyšší ve srovnání s dřiva popsanými katalytickými systémy, a to při podstatné kratší reakčni době. Dále uvedené příklady bliže popisuji způsob připravy trans- a cis-1,5,5,5-tetrachlor-2-pentenu, aniž by vymezovaly nebo...

Lamelová tvářená deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 245634

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hrmová Mária, Svobodová Gabriela, Vršanská Mária, Biely Peter

MPK: C02F 1/00, C02F 3/00

Značky: deska, tvářená, lamelová

Text:

...provedení lamelové tvářené desky podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojených vyobrazeních, kde na obr. 1 a Ž je vyznačen tvar lamelové desky v axonometrickém pohledu, na obr. 3 je detail vlny s lištou a jejím vybráním a na obr. 4 jsou okraje desky s krajovými výstupky a vybráním pro spojování desky s bočnicemí lamelového bloku.Lamelová tvářená deska /ohr. 1 až 4/, určená pro lamelové bloky usazovacího zařízení...

Zařízení pro řízení stavové veličiny zrychlení spolupracujících elektrických pohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241845

Dátum: 15.09.1987

Autori: Karpiš Ladislav, Štefek Slavomír, Ebringerová Anna, Biely Peter

MPK: G05D 5/03

Značky: stavové, elektrických, veličiny, pohonů, zrychlení, zařízení, spolupracujících, řízení

Text:

...5.13 prvního vyhodnocovvacího bloku 5.Na »ovládací vstupy 5.4, 5.9, 5.14 prvního vyhodnocovacího bloku 5 jsou palk zapojeny příslvušné tři ovládací -výíst-upy 4.1, 4.2,4.3 a na korekční vstupy 5.5, 5.10, 5.15, příslušné »druhé tři ovládací výstupy 4.4, 4.5,4.6 ovládacíiho bl-oku 4.Blokovalcí výstup 4.7 ovlá-dascího bloku 4 je paralelné spo-jen .s blokovacím vstupom 6.2 prvního hradl-a 6 .a s blok-ovacím vstupem 7.2 drulhého~ hradla 7, .na...

Způsob selekce a nahromaďování mikroorganismů hydrolyzujících fenoxymethylpenicilin na 6-aminopenicilánovou kyselinu a kmen mikroorganismu Cryptococcus sp. CCY 17-22-1

Načítavanie...

Číslo patentu: 240247

Dátum: 15.06.1987

Autori: Biely Peter, Drusa Milan, Faix Alexej, Mislovieová Danica, Kováe Pavol, Šetina Peter

MPK: C21N 15/00

Značky: 17-22-1, mikroorganismu, způsob, cryptococcus, hydrolyzujících, 6-aminopenicilánovou, nahromaďování, fenoxymethylpenicilin, kyselinu, selekce

Text:

...umol ô-Ařłcmgří suché hmoty buněk. Dosaženä specifické aktivita závisí na složení živné půdy, kultivačních podmínkách a fyziologickém stavu kultury Chronístogrefiítenke srsti-u celulózy a vysokotlałrou kepalinofvcu chromąitogreíií hy lo prokázáiro, žerpři styku intaktnich bu něk s vodnými roztoky K-soli V-penicilinu, vzniká pouze B-APK a tenoxyoctová kyseli na.Jednotka enzymové aktivity V-penicilin amidázy je. takové množství enzymu, které...

Spôsob prípravy D-/U-14C/erytrózy a D-/U-14C/treózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232889

Dátum: 01.01.1987

Autori: Bílik Vojtech, Kolina Jozef, Biely Peter

MPK: C07H 3/02

Značky: přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy D-/U-14C/erytrózy a D-/U-14C/treózy z D-/U-14C/arabinózy resp. D-/U-14C/ xylózy. Podstata vynálezu spočíva v oxidačnom odbúraní 4-nitrofenylhydrazónov D-/U-14C/aldopentóz peroxidom vodíka za katalytického účinku molybdénanových iónov na odpovedajúce D-/U-14C/aldotetrózy. Vynález má význam pre prípravu D-/U-14C/aldotetróz, ktoré sa využívajú pri štúdiách chemických a biochemických premien sacharidov.

Spôsob prípravy D-/U-14C/glukózy a D-/U-14C/manózy z a-/U-14C/glukánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232888

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kolina Jozef, Bílik Vojtech, Biely Peter

MPK: C07H 3/02

Značky: přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy D-/U-14C/glukózy a D-/U-14C/-manózy z ?-/U-14C/glukánu. Podstata vynálezu spočíva v hydrolýze ? -/U-14C/glukánu a za upravených reakčných podmienok následnej epimerizácii D-/U-14C/glukózy katalyzovanej molybdénanovými iónmi za vytvorenia rovnovážnej zmesi D-/U-14C/ glukózy a D-/U-14C/manózy v pomere 3 : l. Vynález má význam pre prípravu D-/U-14C/glukózy a D-/U-14C/-manózy, ktoré sa veľmi často využívajú pri...

Spôsob stanovenia aktivity endo-1,4-ß-xylanáz

Načítavanie...

Číslo patentu: 234607

Dátum: 01.01.1987

Autori: Biely Peter, Toman Rudolf, Mislovičová Danica

MPK: C12N 9/24

Značky: endo-1,4-ß-xylanáz, aktivity, stanovenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu stanovenia aktivity endo-l,4-?-xylanáz. Podstata spôsobu stanovenia spočíva v tom, že 4-0-metyl-D-glukorono-D-xylan so 4 až 20 % kovalentne naviazaného farbiva dvojsodnou soľou 1-amino-2-sulfo-4- [3-(2-sulfátoetylsulfonylanilino)]antrachinónu sa rozpustí vo vode alebo v pufri o pH 4 až 6 a v koncentrácii 0,2 až 2 % sa použije ako substrát do inkubačných zmesí s endo-l,4-?-xylanázami, v ktorých sa enzýmová reakcia...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245798

Dátum: 17.09.1985

Autori: Biely Peter, Košík Martin, Šturdak Ernest

MPK: A01N 39/02

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...například rozpuštěním účinné látky v organickém rozpouštědle, například v butanolu, cyklohexanonu, dimethylformamidu, xylenu, isoforonu nebo také ve výše vroucích aromatických uhlovodícich za přídavku jednoho nebo několika emulgátorů. ako emulgátory se mohou používat například vápenaté soli alkylarylsulfonové kyseliny, polyglykolestery mastných kyselín, alkylarylpolyglykolethery, polyglykolethery mastných alkoholů,polyoxyethylované oleyl- nebo...

Spôsob prípravy ß-1,4-xylooligosacharidov a ß-1,4-(U-14C)xylooligosacharidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218624

Dátum: 01.06.1985

Autori: Vršanská Mária, Krátký Zdeněk, Biely Peter

Značky: přípravy, ß-1,4-xylooligosacharidov, spôsob, ß-1,4-(u-14c)xylooligosacharidov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy (-1,4-xylooligosacharidov neznačených alebo značených rádionuklidom uhlíka 14C. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa na aryl-(-xylozidy alebo aryl-(-(U-14C)xylozidy . v koncentrácii vyššej ako 100 mM pôsobí extracelulárnou (-xylanázou kvasiniek Cryptococcus albidus a výsledný produkt sa izoluje papierovou chromatografiou. Lineárne (-1,4-xylooligosacharidy majú využitie ako modelové látky na štúdium chemických...