Berka Miroslav

Držák pro připevnění izolačních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260672

Dátum: 12.01.1989

Autori: Král Petr, Berka Miroslav

MPK: E04B 1/76, E04B 1/60

Značky: držák, materiálů, izolačních, připevnění

Text:

...možnosti nepříznivého vzájemného ovlivnění působením rozdílné roztažnosti kovové a keramické části.Držák podle vynálezu může být proveden tak, že keramický trn tvoří s podložkou jeden äeleka přičemž k 3 ľ 3 mi°kÝ tľn je HSPO řádán zpravidla kolmo k dosedací ploše podložky.Výhodou tohoto provedení je, že podložka umožňuje snadné spojení kovového trnu-s držákem a rovněž držáku i s nekovovým pláštěm. Keramický trn nemusí být tmelen do...

Nosič vláknité izolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 256288

Dátum: 15.04.1988

Autor: Berka Miroslav

MPK: F27D 1/04, F27D 1/00

Značky: vláknité, nosič, izolace

Text:

...šrouby pro připevnění ke stěně izolovaného zařízení.Obr. 1 znázorňuje příčný řez nosičem vláknité izolace v místě, kde je připevněn ke stěně izolovaného zařízení.Obr. 2 znázorňuje boční pohled na nosič vláknité izolace s jedním upevňovacím elementem.Obr. 3 znázorňuje příčný řez uspořádáním nosičů s vláknitou izolací, provedenou z lamel ve tvaru písmena U .Nosná část 3 má tvar hranolu, v příčném řezu v podobě rovnoramenného trojúhelníka se...

Přitlačovací zařízení pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 253650

Dátum: 12.11.1987

Autor: Berka Miroslav

MPK: F27B 9/30, F27D 3/12

Značky: průmyslové, přitlačovací, zařízení

Text:

...poloze zevřeno.Ne obr. 4 je znázorněnn tčnnioí souprava v poloze dot 1 ečeno e. Dotlečoveoí zařízení 1 eetává z pracovního válce 3, uzavřenáho vodicím víkem 3 e upevňovecím víkem 4.ráh 1 o 5 je vedeno vodicím víkn 3, pínt § je v prącovnín vá 1 oi.3. V precovnímválci g je tlačrwívýplň 1, jíž může být pružina, tlakový vzduch nebo kopalina. Dotlačovací zařízeníal IN vřozeno mezi tahotlačnou jednotku § a přitlačovací mechanizmus 3, s nímž je...

Stavitelné přitlačovací zařízení těsnicích žlabů pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252623

Dátum: 17.09.1987

Autori: Berka Miroslav, Jirka Josef

MPK: F27B 9/30, F27D 3/12

Značky: přitlačovací, zařízení, průmyslové, žlabu, těsnicích, stavitelné

Text:

...nebot všechny ustavující prvky jsou snadno přísłupné. Na nepřístupném místě jsou pouze tlačné části, jejichž polohu je však možno sledovat z vnější strany a je tudíž možné snadné ustavení celé těsnicí soupravy do nové polohy jednoduchým způsobem změnou délky koncového stavitelného táhle, spojujícího stavitelný paralelogram s tsžným zařízením.stavitelné přitlačovací zařízení těsnicich žlabů pro průmyslové pece je zobrazeno na obr. 1 až 5.Obr....

Průmyslová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 252174

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jirka Josef, Berka Miroslav, Květoň Karel

MPK: F27D 1/00, F27B 9/32

Značky: průmyslová

Text:

...pro montáž, nebot manipulace s podkladovými deskami a jejich ustavení je lehčí a rychlejší než při používání svislých nosníků stěn.Podkladové desky slouží pro upevnění obvodového rámu i dílů ocelové konstrukce,která nese výzdivku. Tím, že jsou podkladové desky osazeny do vodorovné roviny,je montáž dílů ocelové konstrukce jednoduchá, přesné a rychlá.Montáž celé ocelové konstrukce průmysrychlé. Vzhledem k tomu, že jsou rámy lové pece je...

Samosvorná podložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251439

Dátum: 16.07.1987

Autori: Berka Miroslav, Král Petr

MPK: F27D 1/08, F27D 1/00

Značky: podložka, samosvorná

Text:

...samosvorné podložky spočívá v tom, že je výrohně ne 2 - 251 439náročná a nevyžaduje zvláštní úpravu trnu, po domáčknutí na izolaci se již nemůže sama o sobě posunout zpět po trnu. Jinou výhodou je to, že použití pružné podložky není potřebné, neboř samosvorná podložka se udrží zafixovaná v potřebné poloze. Další u výhodou při použití keramických samosvorných podložek je, že samosvornou podložku, která nemusí být přitmelena, můžeme bez...

Hlídací souprava se světlovodným čidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249593

Dátum: 15.04.1987

Autori: Toman František, Berka Miroslav

MPK: F23N 5/08

Značky: světlovodným, hlídací, souprava, čidlem

Text:

...nejsou vázány na dobu použití a hlídací soupravu je možno umístit do libovolného místa, což umožňuje minimální ztráta účinnosti vedení světla ve světlovodu.Příklad praktického provedení předmětu vynálezu jebřezen na Přiloženém výkresu. Na obr. l je celkové schema uspořádání hořáku e čidlem se světlovodem u hořáků s rekuperací a na obr. 2 je pohled. na ústí hořáku.Na obr. 1 je na etěně pece l osazen hořák g. Středem hořáku 2 je trubka...

Spalinový kanál hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232536

Dátum: 15.08.1986

Autor: Berka Miroslav

MPK: F27D 1/06

Značky: kanál, hořáku, spalinový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spalinového kanálu hořáku, které je vhodná zejména pro hořáky vysokorychlostní. Podstata vynálezu spočívá v tom, že těleso spalinového kanálu je vytvořeno z ochranného obalu ve tvaru válce, jehož výduska je opatřena dutinou kuželovitého tvaru, do níž vsazený hořákový kámen je sestavený z tvarovaného dílu, jímž je vymezený spalovací prostor, a z mezivložky, prstencovitého tvaru, k níž přiléhá těsnicí vložka z vláknitého...

Keramický trn pro kotvení vrstev vysokoteplotní izolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 233830

Dátum: 01.07.1986

Autor: Berka Miroslav

MPK: F27D 1/00

Značky: vysokoteplotní, vrstev, izolace, keramický, kotvení

Zhrnutie / Anotácia:

Keramický trn pro kotvení vrstev vysokoteplotní izolace k opláštění tepelných zařízení, zejména pecí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že alespoň na volném konci keramického trnu, odvráceném od opláštění směrem do pracovního prostoru, je uspořádána keramická podložka, jejíž poloha na vnější vrstvě vysokoteplotní izolace je fixována prostřednictvím na ní uložené pomocné kovové podložky a keramického tmelu.

Kovový trn pro kotvení kombinované vysokoteplotní izolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 233829

Dátum: 01.07.1986

Autor: Berka Miroslav

MPK: F27D 1/00

Značky: kotvení, kovový, kombinované, vysokoteplotní, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Kovový trn pro kotvení kombinované vysokoteplotní izolace, složené ze spodní izolační vrstvy, na příklad z vápenokřemičitých desek, a z vrchní izolační vrstvy, na příklad z minerálních a keramických vláken, jež jsou připevněny k opláštění pece z kovového materiálu, přičemž spodní izolační vrstvou může být i opláštění z nekovového materiálu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kovový trn sestává z přidržovací části a z nosné části, vytvořené...

Pecní vyzdívka, zejména pro stropy a dveře pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224500

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hubková Anna, Berka Miroslav, Pešek Jiří

Značky: vyzdívka, stropy, pecí, pecní, dveře, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Pecní vyzdívka, zejména pro stropy a dveří pecí, která se skládá z bloků, jež jsou složeny z trámců, vytvořených slepením desek z lehčeného izolačního materiálu, vyznačená tím, že desky (3) ve tvaru obráceného písmene T jsou uspořádány do nosných trámců (2), umístěných v bloku (1) tak, že mezi každými dvěma nosnými trámci (2), jež jsou opatřeny závěsnými elementy (10), je vložený trámec (5), sestavený z desek (6) ve tvaru písmene T, kteréžto...

Konstrukce stěny průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 225397

Dátum: 30.06.1985

Autor: Berka Miroslav

Značky: konstrukce, stěny, průmyslové

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukce stěny průmyslové pece, vhodná pro stropy i dveře, sestávající z rámu ocelové konstrukce s pláštěm z azbestocementových desek a z vyzdívky, vyznačená tím, že azbestocementové desky (3) a rám (2) ocelové konstrukce jsou uspořádány posuvně vůči sobě navzájem, přičemž azbestocementové desky (3) jsou součástí vyzdívky (4), která je upevněna k rámu (2) ocelové konstrukce.

Keramický držák vláknitých izolačných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217246

Dátum: 15.03.1985

Autori: Berka Miroslav, Flaks Jiří

Značky: vláknitých, keramický, izolačných, držák, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká keramického držáku vláknitých izolačních materiálů, který je nasazen na kovovém trnu kruhového nebo obdélníkového průřezu, opatřeném výstupky, jímž je vláknitý izolační materiál připevněn k plášti pece. Podstata vynálezu spočívá v tom, že těleso keramického držáku, usazené na přírubě, má tvar kloboučku miskovitého tvaru, jehož dno je opatřeno otvorem ve tvaru kosočtverce, jehož velikost je ve směru delší úhlopříčky větší než...

Pecní izolace z vláknitých žáruvzdorných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217245

Dátum: 15.03.1985

Autor: Berka Miroslav

Značky: izolace, materiálů, vláknitých, pecní, žáruvzdorných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pecní izolace z vláknitých žáruvzdorných materiálů, sestávající ze základní izolační vrstvy, složené na příklad z vrstvy ze žáruvzdorných minerálních vláken a z vrstvy ze žáruvzdorných keramických vláken, připevněných k plášti pece kovovými trny, a z vrstvy ze žáruvzdorných vysocehlinitanových vláken. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vrstva ze žáruvzdorných vysocehlinitanových vláken, uspořádaná na žárové straně, je se...

Stropní blok pro pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 217244

Dátum: 15.03.1985

Autor: Berka Miroslav

Značky: stropní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stropního bloku pro pece, který je vytvořený z desek z lehčeného žáruvzdorného materiálu, navzájem slepených žáruvzdorným tmelem a je zavěšena kovové konstrukci pece kotevními elementy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že desky jsou uspořádány do trámců obdélníkového profilu a jsou opatřeny alespoň jedním po délce trámce umístěným otvorem, do něhož je zasunutý kovový prut, uchycený kotevními elementy, uspořádanými v...

Spojovací ocelový trn pro pecní stěny ze žáruvzdorné, zejména vláknité izolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 218247

Dátum: 15.02.1985

Autori: Berka Miroslav, Flaks Jiří

Značky: vláknité, pecní, ocelový, stěny, spojovací, izolace, žáruvzdorné, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojovacího ocelového trnu pro pecní stěny ze žáruvzdorné, zejména vláknité izolace, připevněné k opláštění pece kovovými trny. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jeden konec dříku ocelového trnu je opatřen plochou hlavou, uspořádanou na žárové straně pecní stěny, a protilehlý volný konec dříku ocelového trnu je na lícové straně pecní stěny připevněn k opláštění pecní stěny.

Těsnění částí tepelných zařízení, zejména pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224900

Dátum: 31.12.1982

Autor: Berka Miroslav

Značky: částí, tepelných, pecí, těsnění, zařízení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Ťesnění částí tepelných zařízení, zejména pecí, sestávající z těsnicího žlabu, v němž je uspořádán vláknitý keramický materiál, vyznačené tím, že vláknitý keramický materiál (3), jímž je těsnicí žlab (2) vyplněný, má tvar lamel (4).