Beran Miroslav

Směs vodných disperzí polyuretanů a polyvinyl-alkoholu pro vytváření krycí vrstvy koženek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267223

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kříž Jiří, Fiala František, Beran Miroslav

MPK: C08L 75/04, D06N 3/14

Značky: vodných, směs, koženek, krycí, polyuretánu, disperzí, vrstvy, polyvinyl-alkoholu, vytváření

Text:

...se zvyšuje pouze viskozita vodné fáze a sice přidáním roztoku polyvinylalkoholu střední, ev. vyšší molekulové hmotnosti např. vyrobeného z polyvinylacetátu o K hodnotě 50 alkalickou hydrolýzou V metanolu. Tím se příznivě ovlivní takové vlastnosti systému,které jsou rozhodující zejména z hlediska výtytu defektů ve výoledněm materiálu. Aplikace roztoku polyvinylalkoholu do disperzí pro natírání podle vynálezu se ukázala výhodná z1) Umožňuje...

Aktivátor rozkladu azodikarbonamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265476

Dátum: 13.10.1989

Autori: Burian Petr, Beran Miroslav, Fiala František

MPK: D06N 3/06, C08K 5/20

Značky: azodikarbonamidu, rozkladu, aktivátor

Text:

...pasta byla nanesena na separačni papír a želatinaci při 180 OC po dobu 3 minut v přístroji Werner-Mathis ziskán lehčený PVC o objemové hmotnosti 770 kg/m 3. Pokud byla za jinak stejnýoh podmínek použita teplota želatinace 190 °C,činila objemová hmotnost 500 kg/m 3.Podle příkladu 2 byla testována základni pasta obsahující jako aktivátor rozkladu azodikarbonamidu 4 hmot. dílů dusičnanu amonného. Účinkem teploty 180 °C po dobu 3 minut bylo...

Hydrostatický pohon kompenzátoru nanášecí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263767

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jareš František, Beran Miroslav, Boček Otakar, Langmajer Miroslav, Šilhavý Lexa

MPK: F15B 15/00

Značky: pohon, hydrostatický, nanášecí, linky, kompenzátoru

Text:

...koncom protizavaží g. Druhý konec protizávaží g je spojen s druhou soustavou řetězd ll. spojených rovněž s pohybllvým ramem 3. Soustavy řetězů 3, łł zajiščují, že při otáčení hlavního hřídele 35 se pohyblivý rám A posouvá nahoru a dolů, aniž by měl možnost vycnýlení z vodorovné polohy. Hydromotnr 33 hydraulickěhopohonu má hrdla (obr. 2), která jsou přes hydraulický zámek 33 spojene s třípolohovým rozvaděčen gi. Vstupní kanál třípolohového...

Vodicí válec s vyvažovacími závažími

Načítavanie...

Číslo patentu: 259983

Dátum: 15.11.1988

Autori: Beran Miroslav, Langmajer Miroslav, Boček Otakar, Jareš František, Šilhavý Lexa

MPK: G01M 1/36

Značky: závažími, vodiči, válec, vyvažovacími

Text:

...s vyvažovacími závežímą je symetrické podél osy łł /obr.l/. Váleo sestává z trubky ł, z obou stran uzavřené čely g. Vzhledem k symetrii je dále popeána jedna polovina zařízení. K čelu g.je pevně připojen čep 1. Konec čepu 1 je uložen v ložieku 5, L usazeném v tělese Ž. Na střední část čepu 1 je prostředěí nictvím příložky Q a dvou šroubů 1 /viz též obr.2/ upev 259983něho vyvažovací závaží Q, které má půlválcové vybrání 3,jehož průměr je...

Chlazení přechodově části rotoru synchronních strojů mezních výkonů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246398

Dátum: 01.08.1988

Autori: Kondelíková Jaroslava, Vnuk Miroslav, Beran Miroslav, Fiala František

MPK: H02K 9/02

Značky: rotoru, hladkým, strojů, mezních, synchronních, výkonu, rotorem, chlazení, přechodové, částí

Text:

...vybrání. Druhým koncem jsou otevřoné dražky vyústěny do společné drážky, která je vytvořena v izolační vložce pod klínem. Tato společná drážka je vyústena doventi 1 ačního otvoru, který je vytvořen v klínu a je dale vyústěn do vzduchové mezery.Takto provedenym systémem chlazení je dosaženo nejen žádoucí úrovně odvodu ztrátového tepla z prostoru přechodové části, ale zároveň, což je zvláště důležité, je dosaženo intenzívního chlazení koncové...

Způsob výroby textilních materiálů nebo textilních výrobků s ochrannými vlastnostmi na bázi textilní podložky s nánosem měkčeného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237376

Dátum: 01.08.1987

Autori: Beran Miroslav, Verner Josef, Kyral Josef, Kitzler Jaroslav

MPK: A41D 13/10, D06N 3/06

Značky: měkčeného, výrobků, textilní, ochrannými, polyvinylchloridu, způsob, bázi, textilních, materiálů, nánosem, podložky, vlastnostmi, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby textilních materiálů nebo textilních výrobků s ochrannými vlastnostmi na bázi textilní podložky s nánosem měkčeného polyvinylchloridu. Na textilní podložku se nejprvé nanese alespoň jedna vrstva plastisolu polyvinylchloridu specifikovaného složení, načež se nanesený plastisol nechá při teplotě 90 až 230 °C zželatinovat a potom se vznik1ý textilní materiál buď ochladí na teplotu nejvýše 85 °C a povrch nanesené...

Pasta z polymeru nebo z kopolymerů vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237940

Dátum: 15.03.1987

Autori: Kyral Josef, Fiala František, Beran Miroslav, Verner Josef

MPK: C08L 27/06

Značky: pasta, vinylchloridu, kopolymerů, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Pasta z polymeru nebo z kopolymerů vinylchloridu, připravená ze změkčovadel ftalátového typu, pro výrobu prostorově tvarovaných výrobků, například ochranných rukavic, které sestávají z vnitřní textilní vrstvy a z vnější makroporézní vrstvy se zdrsněným povrchem, vyznačená tím, že obsahuje 10 až 60 hmotnostních procent, vztaženo na hmotnost pasty, rovnoměrně rozptýleného hydrofilního systému, sestávajícího z mírně těkavé, ve vodě rozpustné a se...

Oděvní výrobek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233375

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kochta Zdeněk, Beran Miroslav, Kyral Josef, Piller Bohumil, Rosík Peter, Dubeň Ladislav

MPK: A41D 19/00, D04H 1/48

Značky: výrobek, oděvní

Zhrnutie / Anotácia:

Oděvní výrobek, zejména rukavice, sestává z textilní podložky vytvořené z vlákenného rouna zpevněného proplétajícími se nitmi a/nebo některými rounovými vlákny seskupenými do svazků vláken provazujících tloušťku rouna a tato textilní podložka je na jedné straně povlečená vrstvou po.ymerní ohebné hmoty, která je spojena s textilní podložkou částečnou penetrací vrstvy do části tloušťky zpevněného rouna. Oděvní výrobek je pružně roztažný a tvarově...

Hydrostatický pohon tažných válců nanášecí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231140

Dátum: 01.06.1986

Autori: Beran Miroslav, Jareš František, Boček Otakar, Langmajer Miroslav

MPK: F15B 11/00

Značky: nanášecí, pohon, linky, válců, tažných, hydrostatický

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrostatický pohon tažných válců nanášecí linky na výrobu koženek, u kterého je každý z tažných válců buď přímo nebo přes převod spojen s hydromotorem, přičemž všechny hydromotory jsou sériově spojeny do jednoho okruhu s regulačním hydrogenerátorem. Ke každému hydromotoru je paralelně připojen přepouštěcí ventil, a to tak, že u jednoho hydromotoru je přepouštěcí ventil v paralelní větvi zapojen proti smyslu průtoku hlavního proudu, zatímco u...

Nosič tuhého preparačního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235692

Dátum: 01.06.1986

Autori: Beran Miroslav, Soukup Jiří

MPK: D06B 1/10

Značky: nosič, tuhého, preparačního, prostředků

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o nosič tuhého preparačního prostředku kotoučovitého tvaru opatřeného otvorem čtvercového průřezu, který je tvořen rotačním tělesem s opěrným nákružkem a s čepem jehož malý průměr je menší než strana čtverce a jehož smysl stoupání je opačný než je směr otáčení nosiče, respektive preparačního prostředku textilního stroje.

Spôsob prípravy 2-(2-chlóracetamido-4-tiazolyl)-(Z)-2-etoxyiminooctanov alkylových

Načítavanie...

Číslo patentu: 245873

Dátum: 13.02.1986

Autori: Beran Miroslav, Fiala František

MPK: C07D 277/46

Značky: přípravy, 2-(2-chlóracetamido-4-tiazolyl)-(z)-2-etoxyiminooctanov, alkylových, spôsob

Text:

...zlúčenina odflltruje a organické rozpúšťadlo oddestiluje s výhodou za vákua. Destilačný odparok je surová zlúčenina vzorca I, ktorá sa čistí konvenčne používanými metódami ako kryštalizacia alebo Chromatografia.Zlúčeninu vzorca I možno izolovat z reakčnej zmesi i tak, že sa po odfiltrovaní anorganickej zlúčeniny k jej roztoku zahustenému na 10 až 20 pôvodného objemu,s výhodou za vákua, pridá ďalšie organické rozpúšťadlo, v ktorom nie je...