Beran Jaroslav

Spôsob a zariadenie na viazanie rybárskej návnady a rybárska návnada

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20322

Dátum: 12.12.2011

Autori: Kovář Šimon, Konečný Martin, Žabka Petr, Kopal Jaroslav, Beran Jaroslav

MPK: A01K 97/04, A01K 91/04, A01K 83/06...

Značky: rybárska, viazanie, zariadenie, spôsob, návnada, rybárskej, návnady

Text:

...trubice g je umiestnená výklopná zarážka g ovládaná pneumatickým valcom 15. Výklopná zarážka g zadržuje stĺpec guľôčok vo vnútri sklzovej trubice g. Dosadnutie stĺpca guľôčok vo vnútri sklzovej trubice g na odklopné veko tvoriace výklopnú zarážku g je kontrolované optickým snímačom g, ktorý je pripojený na riadiace zariadenie. Kontrola dosadnutia stĺpca guľôčok na odklopné veko g vo vnútri sklzovej trubice g je určená na správne a...

Způsob výroby vláken, zejména keramických žáruvzdorných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 260418

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novotný František, Beran Jaroslav

MPK: C03B 37/00

Značky: zejména, vláken, žáruvzdorných, způsob, výroby, keramických

Text:

...chromité o.Ve fyzikální chemii je popisován jev snižování povrchového napětí ő vlivem elektrického napětí. Působením elektrického napětí se na povrchu kapaliny shromáždí e 4lektrické náboje. Přítomn-ost elektrického náboje na povrchu snižuje povrchové napětí 6, protože odpuzováni nábojů stejného znaménka zmenšuje práci, potřebnou ke zvětšení povrchu. Tento jev je príčinou elektrokapilarity roztoků ve styku se rtutovou elektrodou. Prakticky...

Zařízení pro navíjení kuželových cívek, zejména pro neortodoní dopřádací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270473

Dátum: 13.06.1990

Autori: Beran Jaroslav, Pavlů Miloš

MPK: B65H 54/42, B65H 54/50

Značky: dopřádací, stroje, neortodoní, navíjení, zařízení, zejména, kuželových, cívek

Text:

...stroje podle vynélezu spočívejí v tom, že při likvidaoi přetrhu nebo při zepřádé~.ní jsou před dopadom cívky na hnaoí kužel obvodové rychlosti levého kužolovitéhoelementu e pravého kuželovitého elementu předledšny tak, že dochází jen k nepatrnému přeladšní obvodových rychlostí obou krajních kuželovitých elementů. Tím nedochá~ zí k nežédoucím jevúm při- rozbšhu oívky a tím k přetrhdm příze nebo k jejímu nevolnění. Další vyšší účinek...

Zařízení pro kontinuální sušení sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269940

Dátum: 14.05.1990

Autori: Beran Jaroslav, Němeček Zdeněk, Hauptefleisch Jarmil, Blahna Jan, Matoušek Josef, Mazuch Ladislav, Kolomazník Zdeněk

MPK: F26B 15/00

Značky: látek, sypkých, sušení, zařízení, kontinuální

Text:

...dochází ko třídłní čćauc o nestojnć topolno oxpozlcí. což jo joůtł potrnäjłí u suićron o různýml toplotníml zónu-nl. Poolodní poplaný způsob jo novýhodný z důvodu mnnlpulcco píl plnění a vyprczdňování oušlcího zařízení o dâlo z důvodu nuconőho přoruiwání tochnologlckćho toku matorlálu o z toho vy-ptývajícmo zvýšonáho dodotkovoho nároku na transport.Uvodonô novýhody odotraňujo zařízonĺ pro kontinuální oušoní sypkých látek. oootóvdjící z...

Zařízení k tvorbě kuželové křížové cívky na komorovém a podobném dopřádacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 268416

Dátum: 14.03.1990

Autori: Beran Jaroslav, Prášil Vladimír

MPK: B65H 54/42

Značky: cívky, kuželové, komorovém, tvorbě, křížové, podobném, zařízení, dopřádacím, stroji

Text:

...rozvâděeím kotoučem gg, pevně uloženým nn hlavním hřídelí gg, který je jednak otočnéa jednak posuvně ulo 2 env 1 ožiskách§g. Drážkařgwrozváděcíhokotouče gg vykazuje dvalnflexní body 5 a L při stoupání zleva doprava a další dva inflexní body 5 akÍ při stoupúní této drážky § v provedení opačném, značeném na obr. 6 jako drážka 8, zpravadolevn. V obou případech úhel stoupání Jvz dréžky Q uprostřed zdvihu g drážky g je menší než úhel stoupání ati u...

Vsázka pro výrobu žáruvzdorných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 265192

Dátum: 13.10.1989

Autori: Zink Stanislav, Veselovský Petr, Beran Jaroslav, Novotný František

MPK: C03C 10/04, C04B 35/68

Značky: vsázka, žáruvzdorných, výrobu, vláken

Text:

...použít jako donoru kyslíku, nehoč s oxidem hlinitým AIZO 3 tvoří dvojici tetraedrů A 104, PO 4, která se může zabudovat do prostorové sítě namísto dvou tetraedtů Si 04, čímž se zvýši vhodnost taveniny pro rozvlákňování.Výhodou složení vsázky podle vynálezu je získání taveniny s nízkým poměrem povrchového napětí k viskozitě, umožňující dobré mechanické rozvlákñování. Dlquhodobými zkušenostmi bylo ověřeno, že použítím složení vsázky podle...

Ztekucující přísada do betonových záměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260085

Dátum: 15.11.1988

Autori: Simonides Jan, Beran Jaroslav

MPK: C04B 24/20, C04B 24/30

Značky: betonových, záměsi, ztekucující, prísada

Text:

...solemi sulfonovaných oyklických organických látek typu fenolu, naftalenu a jejich derivátů,popř. jejich směsí, kde polykondenzační řetězec je tvořen třemi až deseti základními členy ą je na methylolových členech ukončen navázáním aniontů N 05, HZPOE, HSO nebo jejich směsi,přičemž 1 molu formaldehydu vázanému v polykondenzátu odpovídá 0,1 až 0,3 molu N 03, H 2 P 0.HSO 3 nebo jejich směsí. Methylolové členy molekuly přísady se tedy nechají...

Zapojení obvodu elektrochemické ochrany molybdenové nebo wolframové výtokové trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252202

Dátum: 13.08.1987

Autori: Beran Jaroslav, Novotný František

MPK: C03B 37/08

Značky: wolframové, trysky, molybdenové, obvodů, výtokové, elektrochemické, zapojení, ochrany

Text:

...nebo topných elektrod jakožto anody, protože ve vnitřním prostoru výtokové trysky je polarizační elektrické pole odstíněnc vlastním tělesem trysky a částečně též tělesem uzavírací jehly. Také nelze vytvořit výtokovou trysku nebo uzavírací jehlu z platiny nebo oxidu ciničitého,protože tyto materiály nemají při užívaných teplotách potřebnou mechanickou pevnost.Uvedené nevýhody se odstraní nebo podstatné omezí u zařízení podle vynálezu, jehož...

Ztekucující přísada do betonových záměsí a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236116

Dátum: 01.08.1987

Autori: Simonides Jan, Beran Jaroslav

MPK: C04B 13/30, C08K 5/01

Značky: prísada, její, ztekucující, záměsi, betonových, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Ztekující přísada do betonových záměsí složená z vodných roztoků solí sulfonovaných polykondenzátů formaldehydu a cyklických organických látek, která obsahuje jako cyklické organické látky v sušině 30 až 40 % hmot. destilační frakce metylnaftalenového podílu z dehtu o teplotě varu 240 až 265 °C složené ze 40 až 62 % metylnaftalenu, 0,1 až 30 % dimetylnaftalenu, 0,1 až 12 % naftalenu, 0,1 až 10 % thionaftenu, 0,1 až 15 % difenylu, 0,1 až 15...

Způsob přípravy vyhořelého uranového palivového článku k transportu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248619

Dátum: 12.02.1987

Autori: Beran Jaroslav, Nykles Oldřich

MPK: G21C 19/00

Značky: článků, palivového, transportu, přípravy, vyhořelého, uranového, způsob

Text:

...prodčravční pouzdra nástřihem s následným vypultčním chladící kapaliny, přestřižení pouzdra včetnl č 1 án~ ku s částečně uzavřsní koncu v místě střihu, aby při dalších manipulacích nevypedly zbytky článků. Svislá poloha stříhsnčho pouzdra je nutná proto, če před stříháním nesmí dojít k vylití vysokoaktivní chladící kapaliny, což by mělo za následek nežádoucí kontaminaci Iaŕísení.Spuštění odstŕičenych dílo o hmotnosti několika set kilogramů do...

Fenolformeldehydový rezol pro úpravu vláknitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232911

Dátum: 15.08.1986

Autori: Balling Karel Dipl .tech., Adamovský Zdeněk, Beran Jaroslav

MPK: C08G 8/10

Značky: materiálů, úpravu, vláknitých, fenolformeldehydový, rezol

Zhrnutie / Anotácia:

Fenolformaldehydový rezol pro úpravu vláknitých materiálů popřípadě modifikovaný močovinou a nebo amoniakem obsahující zbytky alkalických katalyzátorů v množství 0,3 až 5 hmotnostních % přítomného kovového iontu podle vynálezu spočívá v tom, že zbytek alkalického katalyzátoru tvoří draselné ionty vázané ve formě mravenčanu a fenolátových skupin, popřípadě vázané ve formě síranu draselného nebo primárního fosforečnanu draselného KH2 PO4.

Zařízení pro rozevírání deformovaných okrajů pásových textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 227850

Dátum: 15.04.1986

Autori: Beran Alois, Beran Jiří, Beran Vladimír, Beran Jaroslav

Značky: okrajů, pásových, textilií, zařízení, deformovaných, rozevírání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro rozevírání deformovaných okrajů pásových textilií, zejména tkanin a pletenin při zpracování v plné šíři. Je vhodné pro většinu strojů, používaných při úpravě a zušlechťování textilií, kde rozevírá záložky na okrajích, nahrazuje nebo doplňuje funkci dosud používaných rozevíračů. Zařízení je u každého kraje upevněno na konstrukci stroje a skládá se z lícního rozevírače 1 a rubního rozevírače 2. Textilie prochází mezi...

Přísada do betonových směsí a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222134

Dátum: 15.07.1985

Autori: Beran Jaroslav, Simonides Jan

Značky: betonových, její, prísada, směsi, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přísady do betonových směsí, která je složena z popílků o velikosti 0,1 až 100 ?m, k nimž jsou přimíseny kondenzáty kyseliny sírové a sulfonových kyselin, připravitelné sulfonací a současnou esterifikací parafinů, dehtů, asfaltů, vosků, mazutu, minerálních a rostlinných olejů, tuků, kondenzátů fenolů s aldehydy nebo ketony ze skupiny sacharidů, produktů hydrolýzy složených sacharidů, škrobů, melasy nebo směsí formaldehydových...

Přísada do betonů, malt a omítek a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216742

Dátum: 01.10.1984

Autori: Zvoník Milan, Beran Jaroslav, Simonides Jan, Kaplan Miloš

Značky: způsob, výroby, prísada, omítek, její, betonů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přísady do betonů, malt a omítek, sestávající z minerálních částic přirozeného nebo umělého původu, z nich nejméně 30 % částic má velikost 0,1 až 50 (m a obsahují příměs hydrofobizujících látek a sice parafínů, asfaltů nebo vosků s bodem tání nad 25 °C nebo jejich směsí, nebo směsí těchto hydrofobizujících látek s oleji parafinickými, silikonovými, rostlinnými nebo minerálními a to v množství od 1 do 20 % hmotnostních. Přísada...

Spôsob automatického riadenia protikoróznej ochrany výrobných aparátov proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: 224154

Dátum: 01.07.1984

Autori: Hečko Jozef, Podhradský Milan, Beran Jaroslav

Značky: ochrany, spôsob, aparátov, automatického, proti, výrobných, protikoróznej, riadenia, korózii

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob automatického riadenia ochrany výrobných aparátov proti korózii vo vodných roztokoch s použitím systému pre sledovanie korózie elektrochemickými metódami a systému ovládania regulačných orgánov vyznačený tým, že systém pre kontrolu prerušovane, podľa nastaveného programu signalizuje, či odchylka, potenciálu indikačnej elektródy, ustálená alebo neustálená, vyvolaná po nemennej, trvale nastavenej dobe katodickej polarizácie, vykonanej...

Spôsob kontinuálnej kontroly korózie aparátov chemickej technológie

Načítavanie...

Číslo patentu: 217463

Dátum: 15.05.1984

Autori: Podhradský Milan, Beran Jaroslav

Značky: technológie, aparátov, korózie, chemickej, spôsob, kontinuálnej, kontroly

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej kontroly korózie aparátov chemickej technológie vyznačujúci sa tým, že sa meria priebežne korózny potenciál kontrolovaného aparátu voči porovnávacím elektródam, ktoré sú vyrobené z takého istého materiálu ako aparát, pričom sa indikuje, či sa elektródy nachádzajú v korózií aktívnom alebo pasívnom stave, pričom aspoň jedna porovnávaná elektróda sa bez ohľadu na kolísanie prevádzkových parametrov media nachádza v určitom...