Benedikty Ján

Spôsob výroby katalyzátora selektívnej oxidácie amoniaku na oxid dusnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 247315

Dátum: 15.01.1988

Autori: Benedikty Ján, Mezovský Milan, Szentivány Norbert, Maeurák Milan, Franko Peter, Marko Vladimír, Bezák Štefan, Oddejmiška Koloman, Samuhel Jozef

MPK: B01J 21/00, C01B 21/26

Značky: spôsob, amoniaku, katalyzátora, selektívnej, oxidácie, výroby, dusnatý

Text:

...oxidy kobaltu, s Výhodou 30 až 8 U °/0 hmot. a 0,1 až 10 hmot. oxidu titaničitého. K takejtozmesi sa musia pred jej formovaním do tvaru plných, s Výhodou dutých valčekov veľkosti 3 až 9 mm, alebo guličiek, alebo teliesok iných tvarov a veľkosti pridať všeobecne používané pomocné formovacie, - lepivé a kĺzne prísady. Ako pomocné formovacie prísady sa používajú napríklad vyššie mastné kyseliny a ich estery s vyššími alkoholmi, vyššie...

Lamelová obmedzovacia spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 245524

Dátum: 15.12.1987

Autori: Benedikty Ján, Maeurák Milan

MPK: F16D 13/52

Značky: lamelová, obmedzovacia, spojka

Text:

...spojky.Funkcia lamelovej obmedzovacej spojky podľa obr. 1 a 2.Ťažna sila priváclzaná na obvodové ozubenie hnacieho člena 111 sa prenáša hnacím členom 11 na šikmé bočné ozubenie 112,dalej sa prenáša odpovedajúcim šikmým ozubením 121 na unášací člen 12. Prítlačnou ploškou unášacieho člena 123 sa táto prenaša na vonkajšie lamely 13 a vnútorné lamely 14. Za pomoci bočných plošiek šikmého ozubenia 112 a 121 a ich vzájomného posúvania sa...

Kontinuálne plniace zariadenie pre zberné vozidlá komunálneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245517

Dátum: 15.12.1987

Autori: Benedikty Ján, Faneovie Karol, Oddejmiška Koloman, Marcinein Anton, Maeurák Milan, Franko Peter, Fleischmann Pavol

MPK: B65F 3/02, B65F 3/00

Značky: odpadů, zberné, kontinuálně, plniace, zariadenie, vozidla, komunálneho

Text:

...doska,ktorej hnacie čapy sú na ozubených kolách poháňaných rotačnými hydromotormi.Trajektorie hnacích čapov plniacej dosky sú Ikružnice zo stredmi na osi ozubených kolies, voči ktorej je excentricky uložena os bubna a body- opačnej, prehrabávace hrany plniacej dosky opisujú konchoidy.Pri zatläčaní odpadu z násypky do zbernej skrine prehrabávaoia hrana plniacej dosky drvi väčšie kusy odpadu a stieraciahrana z hnacími čapmi zatlačí do...

Koncentráty organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkoch v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 238450

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mačurák Milan, Franko Peter, Marcinčin Antón, Benedikty Ján, Jambrich Pavol, Szentiványi Norbert, Zemanová Elena, Jambrich Martin, Macho Vendelín, Samuhel Jozef, Mihály František, Polievka Milan, Ondrejmiška Koloman

MPK: D01F 1/04, C08J 3/22, C09B 67/22...

Značky: farbenie, organických, pigmentov, polyolefínových, hmotě, výrobkoch, koncentráty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka koncentrátov organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkov v hmote. Koncentráty pozostávajú z organických pigmentov, polypropylénového nosiča a dispergátora na báze alkylpolyglykoléterov. Vynález sa dá použiť na farbenie polyetylénových alebo polypropylénových vlákien, fólií, trubiek alebo iných výrobkov v hmote.

Farebné koncentráty pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 235399

Dátum: 15.02.1987

Autori: Ondrejmiška Koloman, Samuhel Jozef, Szentiványi Norbert, Marcinčin Antón, Pavlovič Milan, Zemanová Elena, Benedikty Ján, Mačurák Milan, Franko Peter, Beniska Jozef

MPK: C09D 17/00

Značky: polyolefínov, hmotě, koncentráty, farebne, farbenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka farebných koncentrátov pre farbenie polyolefínov v hmote. Farebné koncentráty podľa vynálezu sa vyznačujú tým, že pozostávajú z 99,4 až 50 percent hmotnostných polyolefínu, 0,5 až 40 % hmotnostných pigmentu a 0,1 až 30 % hmotnostných dispergátora na báze kopolyméru etylénoxidu a propylénoxidu s molekulovou hmotnosťou 300 až 20 000 alebo jeho esteru s alifatickými karboxylovými kyselinami s počtom atomov uhlíku 5 až 20, alebo...

Farebné koncentráty so zlepšenou dispergáciou pigmentov na báze polyolefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220957

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mačurák Milan, Szentiványi Norbert, Marcinčin Antón, Benedikty Ján, Franko Peter, Zemanová Elena, Samuhel Jozef, Ondrejmiška Koloman

Značky: koncentráty, pigmentov, báze, polyolefínov, farebne, zlepšenou, dispergáciou

Zhrnutie / Anotácia:

Farebné koncentráty so zlepšenou dispergáciou pigmentov na báze polyolefínov, vhodné na farbenie polyolefínových vlákien vo hmote pozostávajú z polyolefínu ako nosiča v množstve 99,4 až 60 % hm., pigmentu v množstve 0,5 až 30 % hm. a 0,1 až 10 % hm. esterov mastných kyselín s 8 až 22 atómami uhlíka v reťazci a viacmocných alkoholov s voľnou hydroxylovou skupinou a prípadne aj stabilizátorov alebo iných prímesí modifikátorov vlastností vlákien.

Koncentráty v polymére rozpustných farbív na báze polyesterov, najmä na farbenie polyesterových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 220956

Dátum: 15.03.1986

Autori: Benedikty Ján, Ondrejmiška Koloman, Szentiványi Norbert, Mačurák Milan, Franko Peter, Slavík Vlastimil, Mezovský Milan

Značky: farbenie, báze, polyesterových, polyesterov, koncentráty, polymére, najmä, vlákien, farbív, rozpustných

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty v polyméroch rozpustných farbív na báze polyesterov, vhodné najmä na farbenie polyesterových vlákien vo hmote pozostávajú z polyesterového nosiča v množstve 97 až 35 % hm., z 2 až 40 % hm. farbiva rozpusteného v polyestere, 1 až 15 percent hm. polyetylénového vosku, najviac však 50 % hm. z množstva farbiva a prípadné stabilizátorov alebo iných modifikátorov vlastností polyméru a vlákien z neho.

Koncentráty organických pigmentov na báze polypropylénu so zvýšenou farbiacou výdatnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220955

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mačurák Milan, Benedikty Ján, Ondrejmiška Koloman, Szentiványi Norbert, Marcinčin Antón, Franko Peter, Samuhel Jozef

Značky: pigmentov, polypropylénu, výdatnosťou, organických, báze, zvýšenou, koncentráty, farbiacou

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty organických pigmentov na báze polypropylénu s obsahom polyetylénglykolov a ich zmesí antioxidantmi majú zvýšenú farbiacu výdatnosť ak obsahujú prídavok 0,1 až 5,0 % hm. esterov mastných kyselín s 8 až 22 atómami uhlíka v reťazci a viacmocných alkoholov s voľnými hydroxylovými skupinami.

Spôsob farbenia polykaproamidového granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224494

Dátum: 15.02.1986

Autori: Mačurák Milan, Benedikty Ján, Franko Peter, Ondrejmiška Koloman, Szentiványi Norbert

Značky: farbenia, spôsob, granulátu, polykaproamidového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob farbenia polykaproamidového granulátu pre farbenie polyamidových vlákien v hmote nanášaním práškového farbiva a/alebo pigmentu na granulát vyznačený tým, že polykaproamidový granulát sa najprv povrství s 0,01 až 2,0 % hmot. polyetylénglykolu alebo jeho diamínoderivátu s teplotou tavenia 40 až 80°C a nad jeho teplotou tavenia ku povrstvenému granulátu sa pridá 0,01 až 1,5 % hmot, farbiva alebo pigmentu a po zhomogenizovaní pri teplote 90...

Prostředek k ochraně kulturních rostlin proti škodlivým účinkům herbicidů a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245782

Dátum: 16.01.1986

Autor: Benedikty Ján

MPK: A01N 43/42

Značky: účinné, ochraně, proti, škodlivým, způsob, herbicidu, kulturních, rostlin, výroby, složky, prostředek, účinkům

Text:

...je po~ případě mono nebo -disubstituována alkylovou skupinou s 1 až 3 atomy uhlíku, »nebo cykloalkylovou skupinu se 3 až 6 atomy uhlĺku.Další výhodný prostředek podle předlaženého vynálezu obsahuje jako účinnou složku alespoň jednu sloučenínu obecného vzorce I, V němž R 1 znamená aiom vodíku,atom chloru nebo atom bromu, R znamená atom vodĺku, R 3 znamená aiom vodíku, tom chloru nebo atom bromu, R 1, R 5 a R 3 znamenají atomy vodíku, X...