Bek Václav

Způsob řízení budicího proudu zářiče optoelektrické útkové zarážky s fototranzistorem jako snímačem u vzduchových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260590

Dátum: 15.12.1998

Autor: Bek Václav

MPK: D03D 51/34

Značky: zářiče, útkové, optoelektrické, řízení, budicího, způsob, snímačem, zarážky, proudu, fototranzistorem, strojů, vzduchových, tkacích

Text:

...zásah odborníka vybavenáho náročným měřioím zařízením. Jakúkoliv nutnost seřízení parametrů tkaoího stroje představuje neäádouoí stratu produkce.cílem vynálezu je odstranění nebo alespoň omezení těchto nedostatku řešením způsob řízení budicího proudu ařiče optoelektrickć útkové urážky s fototrsnzístorem jako snímačem u vsduchových tkacích strojů podle vynálezu, jeho podstatou je, že v průběhu alespoň časti časového úseku indikace...

Zapojení elektrického ovládání pracovního vinutí výkonového prvku pro chod a zastavení textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258751

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bek Václav, Doné Jan

MPK: G05D 3/10

Značky: výkonového, ovládání, textilního, zapojení, pracovního, stroje, elektrického, zastavení, prvků, vinutí

Text:

...rozpojen polovodičovým spínačem. Porucha v elektronické části nemůže tedy způsobit odpad kotvy relé v době, kdy proud ve vinutí výkonového prvku ještě nezanikl.Příklad zapojení elektronického ovládání pracovního vinutí výkonového prvku pro chod a zastavení tkacího stroje je schematicky znázorněn na výkrese.svorka § zdroje l pro napájení relé 3 je připojena k vývodu É vinutí relé 3 přes tlačítkona společný vodič, který je spojen s kostrou...

Zapojení přizpůsobovacího zesilovače pro signál optoelektrických prvků snímače útkové nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 257231

Dátum: 15.04.1988

Autori: Černocký Jiří, Bek Václav

MPK: D03D 51/34

Značky: přizpůsobovacího, nitě, prvků, signál, optoelektrických, zesilovače, útkové, snímače, zapojení

Text:

...zesilovač vstupnísignál ji kladné polarity a výstupní impulsy Ag mají polaritu kladnou.Je-li zesilovač g neinvertujícího typu a je-li první vstup A komparátoru Q invertující a druhý vstup § neinvertující a napětí na zdroji Q předpětí je nižší než klidové napětí na prvním vstupu 1 komparátoru E, zpraoovává přizpůsobovací zesilovač vstupní signál łł záporné polarity a výstupní impulsy 3 mají kladnou polaritu.Q invertující a druhý vstup Ä...

Zapojení přizpůsobovacího zesilovače pro snímač útkové niti, zejména pro měření průletu útkové niti prohozním kanálem vzduchového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256760

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bek Václav

MPK: D03D 51/34

Značky: stroje, kanálem, nití, přizpůsobovacího, vzduchového, útkové, průletu, prohozním, tkacího, zesilovače, měření, snímač, zapojení, zejména

Text:

...pro měření průletu útkovéjníti prohozním kanálem vzduchového tkacího stroje podle vy 256760.-2 nálezu, kde na invertujicí vstup operačniho.zesilovače je připojen jednak vstup signálu ze snimaciho prvku, jednak jeden vývod zpětnovezebniho odporu, jehož druhý vývod je zepojen do výstupu operačniho zesilovače, přičemž jeden krejni vývod potenciometru je připojen přes omezovaci odpor na kladnou svorku napájeoího zdroje a druhý krajni vývod...

Způsob stroboskopického sledování periodických dějů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250999

Dátum: 14.05.1987

Autor: Bek Václav

MPK: D03J 1/24

Značky: způsob, sledování, stroboskopického, dějů, periodických

Text:

...dopadá na sledovaný objekt a odražený paprsek prochází optoelektronickou clonkou s elektronicky řiditelnou světelnou prepustí do oka pozorovatele k vyhodnocení sledo vaněho děje.Hlavní výhodou řešení je, že stroboskopický jev nevzniká modulací světelného paprsku ve zdroji světla, ale modulací odražených paprsků průchodem optoelektronickou clonkou. Z toho pak plyne podstatné zjednodušení stroboskopického zařízení. odpadá u stroboskopického...

Zařízení pro ovládaní natočení hlavního hřídele tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233138

Dátum: 01.01.1987

Autori: Máca Oldřich, Bek Václav, Doné Jan

MPK: D03D 51/08

Značky: hřídele, tkacího, natočení, ovládání, stroje, hlavního, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je řešení jednoduchého způsobu, který umožňuje obsluze stroje dosažení kterékoliv polohy natočení hlavního hřídele stroje s dostatečnou rychlostí a přesností. Je to dosaženo elektronickým impulsním zařízením bez zpětné vazby ovládaným tlačítkem, které aktivuje výkonný prvek stroje - například elektromagnetickou spojku nebo elektromotor. Doba aktivace výkonného prvku je úměrná době stisku tlačítka, přičemž elektronické impulsní...