Beier Norbert

Deriváty beta-aminokyselín na liečenie diabetes

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12385

Dátum: 23.12.2008

Autori: Beier Norbert, Emde Ulrich, Burgdorf Lars Thore, Gleitz Johannes, Bender Stefan, Charon Christine

MPK: A61K 31/42, A61K 31/4155, A61K 31/4178...

Značky: beta-aminokyselín, diabetes, liečenie, deriváty

Text:

...a diabetes mellitus typu 2, či adultný diabetes či non-inzulín-dependentný diabetes mellitus (N IDDM). Pacienti s diabetes typu 1 majú absolútny nedostatok inzulínu vyvolaný imunologickým poškodením pankreatických buniek B, ktoré syntetizujú a secernujú inzulín. Diabetes typu 2 má zložitej šiu etiológiu a vyznačuje sa relatívnym nedostatkom inzulínu, zníženým účinkom inzulínu a inzulínovou rezistenciou. NIDDM s časným nástupom či...

N-(Pyrazol-3-yl)benzamidové deriváty ako aktivátory glukoinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14012

Dátum: 09.09.2008

Autori: Gleitz Johannes, Burgdorf Lars Thore, Emde Ulrich, Carniato Denis, Charon Christine, Beier Norbert

MPK: A61K 31/4155, A61P 3/10, A61P 3/04...

Značky: glukoinázy, aktivátory, deriváty, n-(pyrazol-3-yl)benzamidové

Text:

...majú rad spoločných znakov s najobvyklejšou formou NIDDM, ku ktorej nástupu dochádza V strednom veku (Rotter et al 1990). U MODY je pozorovaný jasný typ dedičnosti (autozomálne dominantný). V rodinách s MODY boli identiñkované aspoň 3 rôzne mutácie (Bell et al. 1996). Dôležitosť glukokinázy(GK) pri homeostáze glukózy dokladá súvislosť GK mutácií s diabetes mellitus u ľudí(MODY-2) a zmena metabolizmu glukózy u transgénnych myší a myší s...

Derivát arylalkylpyridazinónu, spôsob jeho prípravy, použitie derivátu arylalkylpyridazinónu, farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje, a spôsob prípravy farmaceutického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284167

Dátum: 02.09.2004

Autori: Wolf Michael, Beier Norbert, Jonas Rochus

MPK: A61K 31/50, C07D 237/04

Značky: farmaceutického, farmaceutický, arylalkylpyridazinónu, použitie, spôsob, obsahuje, prostriedku, ktorý, přípravy, derivát, derivátů, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty arylalkylpyridazinónu všeobecného vzorca (I), kde znamená R1 a R2 nezávisle H alebo A, R3 a R4 od seba nezávisle OH, -OR10, -SR10, -SOR10, -SO2R10, Hal, metyléndioxy, -NO2, -NH2, -NHR10 alebo NR10R11, R5 fenyl prípadne s jedným alebo s dvoma substituentmi R6 a/alebo R7, Q C1-6alkylén alebo chýba, R6 a R7 nezávisle -NH2, -NR8R9-, NHR10, NR10R11, -NO2, Hal, -CN, -OA, -COOH alebo -COOA, R8 a R9 nezávisle H, C1-8acyl prípadne substituovaný...

Heterocyklyloxybenzoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283040

Dátum: 23.12.2002

Autori: Gericke Rolf, Dorsch Dieter, Beier Norbert, Baumgarth Manfred, Minck Klaus-otto

MPK: A61K 31/40, A61K 31/50, A61K 31/495...

Značky: použitie, heterocyklyloxybenzoylguanidíny, výroby, farmaceutické, prostriedky, báze, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

N-Diaminometylén-3-metylsulfonyl-4-(1,6-dihydro-6-oxo-3- pyridazinyloxy)benzamidové deriváty spôsob ich výroby reakciou príslušnej 3-metylsulfonyl-4-(1,6-dihydro-6-oxo-3-pyridazinyloxy)benzoovej kyseliny alebo zodpovedajúceho benzoylchloridového alebo metylbenzoátového derivátu s guanidínom ich použitie na výrobu liečiv, najmä na liečenie arytmií, anginy pectoris, infarktov, ako aj na preventívne ošetrenie s uvedenými indikáciami farmaceutické...

Derivát arylalkanoylpyridazínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282480

Dátum: 04.01.2002

Autori: Beier Norbert, Rochus Jonas, Wolf Michael, Kluxen Franz-werner

MPK: C07D 237/04, A61K 31/50, C07D 401/12...

Značky: ktorý, arylalkanoylpyridazínu, farmaceutický, prostriedok, přípravy, použitie, spôsob, obsahuje, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát arylalkanoylpyridazínu všeobecného vzorca (I), kde B znamená A, OA, NH2, NHA, NAA' alebo nenasýtený heterocyklus s 1 až 4 atómami N, O a/alebo S, substituovaný prípadne 1 až 3 skupinami zo súboru Hal, A a/alebo OA Q chýba alebo znamená C1-6alkylén R1, R2 znamenajú od seba nezávisle OH, OR5, -S-R5, -SO-R5, -SO2-R5, Hal, NO2, NH2, NHR5 alebo -NR5R6, alebo R1 a R2 spolu tvoria -CH2-O- R5 a R6 znamenajú od seba nezávisle A, C3-8cykloalkyl,...

Derivát kyseliny benzoovej substituovanej v orto polohe, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282202

Dátum: 08.10.2001

Autori: Minck Klaus-otto, Baumgarth Manfred, Gericke Rolf, Beier Norbert, Dorsch Dieter

MPK: A61K 31/155, A61K 31/18, A61K 31/275...

Značky: derivát, benzoovej, obsahuje, substituovanej, spôsob, použitie, kyseliny, polohe, přípravy, farmaceutický, prostriedok, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená A, CF3, CH2F, CHF2, C2F5, CN, NO2, halogén, C///CH alebo -X-R4, R2 znamená CF3, -SOn-R6 alebo -SO2NR4R5, R3 znamená CN, halogén, COA, CHO, CSNR7R8, CONR7R8 alebo A, pokiaľ Q neznamená -N=C(NH2)2, Q znamená -N=C(NH2)2, Cl, Br, OA, O-CO-A, O-CO-Ph, OH alebo inú reaktívnu OH esterifikovanú skupinu, prípadne ľahko nukleofilne substituovanú uvoľňovanú skupinu, a ich farmaceuticky vhodné...

Derivát imidazopyridínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282116

Dátum: 18.09.2001

Autori: Schelling Pierre, Mederski Werner, Osswald Mathias, Beier Norbert, Minck Klaus-otto, Dorsch Dieter, Lues Ingeborg

MPK: A61P 25/00, A61K 31/435, A61K 31/4164...

Značky: prostriedok, farmaceutický, derivát, spôsob, imidazopyridínu, použitie, obsahuje, ktorý, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát imidazopyridínu všeobecného vzorca (I), kde znamená R skupinu a, R1 atóm F, R2 -SO2NH-COR5, R3 A, R4 -CnH2nCO-NR6R7, -CnH2nCOOA, -CnH2nCOOH, -CnH2nAr, -CnH2nCOAr, alebo -CnH2nCOA, R5 A, -CtH2t-C3-8cykloalkyl, -CtH2t-Ar, alebo -O-CtH2t-Ar, R6 a R7 vždy H, A, ArCnH2n alebo R6 R7 spolu tiež C2-5alkylén, A C1-6alkyl, Ar fenyl, t vždy nulu, 1, 2, 3 alebo 4, n 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6 a jeho fyziologicky vhodné soli sú pre svoje angiotenzín II...

Derivát benzoylguanidínu obsahujúceho fluór, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282052

Dátum: 21.08.2001

Autori: Dorsch Dieter, Baumgarth Manfred, Gericke Rolf, Minck Klaus-otto, Beier Norbert

MPK: A61K 31/16, C07C 279/22, C07C 317/32...

Značky: obsahuje, derivát, přípravy, použitie, farmaceutický, spôsob, benzoylguanidínu, prostriedok, obsahujúceho, ktorý, fluor

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde R1 = CH3, R2 = CF3 alebo OCF3, R3 = SO2CH3 a jej farmaceuticky vhodné soli. Uvedené zlúčeniny majú antiarytmické vlastnosti a pôsobia ako inhibítor celulárnych Na+/H+ antiporterov. Pripravujú sa reakciou guanidínu so zlúčeninou všeobecného vzorca (II), kde jednotlivé symboly majú uvedený význam a sú vhodné na výrobu farmaceutických prostriedkov, na liečbu, napríklad, arytmií, angíny pectoris, infarktu.

Derivát alkenylbenzoylguanidínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281919

Dátum: 09.07.2001

Autori: Baumgarth Manfred, Gericke Rolf, Beier Norbert, Minck Klaus-otto

MPK: C07C 279/22, A61K 31/155, A61K 31/165...

Značky: derivát, ktorý, alkenylbenzoylguanidínu, použitie, obsahuje, přípravy, spôsob, prostriedok, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde znamená R1 A, R2 SO2A, R3 -CR5=CR6R7, -C(R6R5)-CR7=CR9R8, -C(R6R5)-C(R7R8)-CR9=CR10R11 alebo C3-7cykloalkenyl alebo C4-8cykloalkenylalkyl, R4 A alebo Ph, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11 od seba nezávisle H alebo A, A C1-6alkyl, Ph fenyl prípadne substituovaný 1, 2 alebo 3 substituentmi zo súboru A, OA, NR4R5, F, Cl, Br, J a CF3 a jej fyziologicky vhodné soli, ktoré majú antiarytmické vlastnosti a...

N-Diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-5-metylsulfonylbenzamidové deriváty, ich použitie na výrobu liečiv a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 281721

Dátum: 18.05.2001

Autori: Dorsch Dieter, Gericke Rolf, Baumgarth Manfred, Beier Norbert, Minck Klaus-otto, Lues Ingeborg

MPK: A61K 31/445, A61P 9/10, A61P 9/06...

Značky: deriváty, prostriedky, farmaceutické, liečiv, výrobu, báze, použitie, n-diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-5-metylsulfonylbenzamidové

Zhrnutie / Anotácia:

N-Diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-5-metylsulfonylbenzamidové deriváty, ktorými sú N-diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-2-mety1-5- metylsulfonylbenzamid, N-diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-2-metoxy-5- metylsulfonylbenzamid alebo N-diaminometylén-4-(4-aminopiperidino)-2-chlór-5- metylsulfonylbenzamid, alebo ich fyziologicky vhodné soli farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje aspoň jednu uvedenú zlúčeninu použitie týchto zlúčenín na...

Derivát sulfonylbenzoylguanidínu alebo sulfinylbenzoylguanidínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281661

Dátum: 20.04.2001

Autori: Minck Klaus-otto, Baumgarth Manfred, Beier Norbert, Gericke Rolf

MPK: C07C 317/32, A61K 31/18

Značky: sulfinylbenzoylguanidínu, sulfonylbenzoylguanidínu, prostriedok, spôsob, přípravy, použitie, derivát, farmaceutický, ktorý, obsahuje

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam substituentov je uvedený v opise. Opísaný je spôsob prípravy uvedených zlúčenín, farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje aspoň jeden derivát všeobecného vzorca (I). Deriváty sulfonylbenzoylguanidínu alebo sulfinylbenzoylguanidínu sa používajú na výrobu farmaceutických prostriedkov na ošetrovanie arytmií, srdcových ochorení ako aj na inhibíciu chorôb súvisiacich s Na+/H+ antiporterom.

Deriváty arylalkyldiazinónu, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281474

Dátum: 06.08.1997

Autori: Beier Norbert, Jonas Rochus, Wolf Michael

MPK: A61K 31/42, C07D 401/12, A61K 31/50...

Značky: prostriedok, přípravy, spôsob, obsahuje, použitie, deriváty, farmaceutický, ktorý, arylalkyldiazinónu

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát arylalkyldiazinónu všeobecného vzorca (I), kde znamená B pyridyl, pyrazinyl, izoxazolyl alebo tienyl, Q metylénovú skupinu, X metylén alebo S, R1 a R2 H, R3 OR5, R4 OA, R5 A, C4-6cykloalkyl, A C1-6alkyl, a jeho fyziologicky vhodné soli a enantioméry, ktoré vykazujú brzdenie fosfodiesterázy IV a sú vhodné na ošetrovanie zápalových procesov ako aj alergií, astmy a autoimúnnych chorôb spôsob ich prípravy farmaceutický prostriedok, ktorý...

Derivát 4-merkaptobenzoylguanidínu, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281199

Dátum: 04.09.1996

Autori: Minck Klaus-otto, Baukmgart Manfred, Gericke Rolf, Beier Norbert

MPK: A61K 31/44, A61K 31/425, A61K 31/155...

Značky: 4-merkaptobenzoylguanidínu, derivát, obsahuje, prostriedok, přípravy, ktorý, farmaceutický, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde znamená R1 A, R2 A, Ph alebo Het, Het nesusbstituovanú monocyklickú aromatickú heterocyklickú skupinu s 1 atómom dusíka, A C1-6alkyl, Hal F, Cl, Br alebo J, Ph fenyl prípadne substituovaný jedným atómom F, Cl, Br a jeho fyziologicky vhodné soli majú antiarytmické vlastnosti a pôsobia ako inhibítor celulárneho Na+/H+ antiporteru. Ďalej sa opisuje spôsob prípravy uvedeného derivátu a farmaceutický...

Derivát 4-aminobenzoylguanidínu, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281198

Dátum: 04.09.1996

Autori: Beier Norbert, Gericke Rolf, Minck Klaus-otto, Baumgarth Manfred

MPK: C07C 317/48, A61K 31/44, A61K 31/155...

Značky: prostriedok, ktorý, spôsob, farmaceutický, obsahuje, derivát, přípravy, 4-aminobenzoylguanidínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde znamená R1 skupinu symbolu A, R2 a R3 vždy od seba nezávisle atóm vodíka, skupinu Ph alebo Het, alebo spolu tiež alkylénovú skupinu so 4 alebo 5 atómami uhlíka, Het jednojadrovú alebo dvojjadrovú, aromatickú heterocyklickú skupinu s 1 až 2 atómami dusíka, Ph fenylovú skupinu, prípadne substituovanú jedným alebo dvoma atómami fluóru, chlóru alebo brómu, A alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka,...

Derivát 3-alkoxykarbonyltiadiazinónu, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje a jeho použitie na výrobu farmaceutického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 280532

Dátum: 07.08.1996

Autori: Jonas Rochus, Lues Inge, Beier Norbert, Minck Klaus-otto

MPK: C07D 417/14, A61K 31/54, C07D 417/04...

Značky: obsahuje, farmaceutický, 3-alkoxykarbonyltiadiazinónu, přípravy, ktorý, spôsob, farmaceutického, prostriedok, výrobu, prostriedku, použitie, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát 3-alkoxykarbonyltiadiazinónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená A, R2 a R3 znamenajú H, R4 znamená C1-6alkoxyskupinou substituovaný benzoyl, R5 skupinu NA2 alebo nasýtenú 5-člennú heterocyklickú skupinu s aspoň jedným N, Q znamená rozvetvený alebo nerozvetvený C1-10alkylén, n znamená 1, 2 alebo 3, A znamená C1-6alkyl, a ich fyziologicky vhodné soli, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie...

Heterocyklylbenzoylguanidín, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281446

Dátum: 05.06.1996

Autori: Baumgarth Manfred, Gericke Rolf, Minck Klaus-otto, Dorsch Dieter, Beier Norbert

MPK: A61K 31/44, C07D 207/327, A61K 31/415...

Značky: heterocyklylbenzoylguanidín, použitie, ktorý, prostriedok, farmaceutický, obsahuje, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde substituenty sú opísané v opisnej časti, a jeho fyziologicky vhodné soli. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) boli pripravené reakciou guanidínu a chloridmi alebo estermi príslušných substituoavaných benzoových kyselín. Vzhľadom na antiarytmické vlastnosti derivátov heterocyklybenzoylguanidínu podľa všeobecného vzorca (I) sa používajú pri výrobe farmaceutických prostriedkov, používaných pri liečbe arytmií,...

Derivát alkyl-5-metylsulfonylbenzoguanidínu, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281363

Dátum: 08.05.1996

Autori: Baumgarth Manfred, Beier Norbert, Minck Klaus-otto, Dorsch Dieter, Gericke Rolf

MPK: C07C 317/50, A61K 31/155

Značky: alkyl-5-metylsulfonylbenzoguanidínu, spôsob, farmaceutický, prostriedok, ktorý, obsahuje, přípravy, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde znamená R1 metyl alebo etyl, R2 H, C1-6alkyl alebo C1-6alkenyl vždy s priamym alebo s rozvetveným reťazcom, C3-7cykloalkyl, benzyl alebo fenyl prípadne substituovaný jedným, dvoma alebo tromi substituentmi zo súboru metyl, metoxy, amino, F, Cl, Br a CF3, a ich fyziologicky vhodné soli. Opísaný je aj spôsob ich prípravy a farmaceutické prostriedky s ich obsahom. Uvedené zlúčeniny sú vhodné na...

Derivát arylbenzoylguanidínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281135

Dátum: 06.03.1996

Autori: Baumgarth Manfred, Gericke Rolf, Minck Klaus-otto, Beier Norbert, Dorsch Dieter

MPK: A61K 31/155, A61K 31/18, A61K 31/63...

Značky: spôsob, prostriedok, farmaceutický, obsahuje, použitie, arylbenzoylguanidínu, přípravy, derivát, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Opisuje sa spôsob prípravy tohto derivátu, farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje aspoň jednu zlúčeninu všeobecného vzorca (I) a/alebo jej fyziologicky nezávadnú soľ. Vzhľadom na antiarytmické vlastnosti týchto zlúčenín a ich schopnosť pôsobiť ako inhibítory celulárnych antiporterov Na+/H+ sa používajú na výrobu liečiv na liečenie arytmií, angíny...

Derivát alkylbenzolguanidínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281051

Dátum: 06.03.1996

Autori: Gericke Rolf, Baumgarth Manfred, Minck Klaus-otto, Beier Norbert, Dorsch Dieter

MPK: A61K 31/18, A61K 31/275, A61K 31/155...

Značky: obsahuje, použitie, prostriedok, alkylbenzolguanidínu, ktorý, přípravy, derivát, spôsob, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Opisuje sa i spôsob prípravy tohto derivátu, farmaceutický prípravok, ktorý ho obsahuje, a jeho použitie pri výrobe farmaceutických prostriedkov na ošetrovanie arytmií, anginy pectoris, infarktu a na preventívne ošetrovanie týchto indikácií.