Baxa Jozef

Zmesný aditív do vykurovacích náft i olejov a paliva pre vznetové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269692

Dátum: 11.04.1990

Autori: Braunsteiner Michal, Trubač Karol, Bratský Daniel, Baxa Jozef, Fehér Pavol

MPK: C10L 1/16

Značky: paliva, motory, vykurovacích, náft, olejov, zmesný, vznětové, aditiv

Text:

...pri výrobe alkylbenadnov a kopolyméru etylćnu a vinylacetátu e obsahom vinylacetdtu od 35 do 40 hmot vo vzájomnom huotnoatnom pomere od 3,51 do l 2,5 l, výhodne od 4,81 do l 0,6 l.Nasledovné príklady dokumentujd výhody a synergický účinok pri aplikácii zmesného aditívu podľa vynalezuavlak bez toho, že by uvádzané skutočnosti v akomkoľvek smere obmedsovali predmet vynálezu.Nízkomolekulový polyetyldn e relatívnou molekulovou hmotnosťou 4200...

Emulzné palivo z ťažších ropných podielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267777

Dátum: 12.02.1990

Autori: Farbula Vilibald, Kabeš Vlastimil, Baxa Jozef, Sventek Ján, Huba František, Kachút Daniel, Horváth Jozef, Trubač Karol, Bučko Miloš

MPK: C10L 1/32

Značky: palivo, ropných, ťažších, emulzně, podielov

Text:

...parnom rozpraäovaní palivo coz dýzy horákov. Ďalšia výhoda zmesného emulgátoru je v jeho vyššom účinku, tj. že vytvorenie emulzie typu o/v z řažšíoh ropných podielov sa dosiahne pri nižšou množstve zložiek v znneenom emulgâtoro v porovnaní o nnwžatvnmi potrebnými na vytvorenie omulzie typu o/v za použitia emulgátora samostatne. zjednodušuje sa tiež príprava emxlzie typu o/v. zmeaný emulgátor eu mőže tiež vytváreł aj v procese emulgécie,...

Palivo z kyselinových kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267776

Dátum: 12.02.1990

Autori: Maťašová Soňa, Trubač Karol, Fekiač Karol, Baxa Jozef, Lichvár Milan

MPK: C10L 5/48

Značky: palivo, kyselinových, kalov

Text:

...oxidov siry v spalinbch a týn spĺnař požiadavky ekologických limitov pre speliny. Pri výrobe paliva 2 kyselinových kalov alebo neutralizovaných kyselinových kalov a vedĺajšiaho produktu z výroby pentaerytritolu, nevznikaiú kvapalne alebo tuhé ĺažkospracovateĺné odpady. V niektorých pripadoch sa pri výrobe paliva oddeli menšie množstvo vâd, ktore je možné pracovat sůčasnými dostupnýai technológiami. Tým, že výsledné palivo obsahuje zlúčeniny...

Spôsob odvodňovania a odsoľovania ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264961

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bajramalibejli Fikret, Trubač Karol, Horváth Jozef, Suchánek Vlastimil, Sventek Ján, Zatloukal Zdeněk, Křížka Pavol, Jagoš Ján, Baxa Jozef

MPK: C10G 33/00

Značky: odvodňovania, odsoľovania, spôsob

Text:

...000. zmesi deemulgátorov môžu byt účinnejšie ako každý osobitne. Niekedy sa deemulgátory pridávajú do ropy pri jej odvodňovani a odsoľovaní už na tažobných poliach a v rafinériáoh sa môže vystačiť s ich zvyškami v rope. Upravené ťažkorozrazitelné slopy v ropách V menších množstvách tnaprf do 10 hmot.) zosilňunú deemulgačný efekt. Príliš vysoký obsah slopov V rope i upravených by naopak mohol spôsobiť vytvorenie novej emulzie. Ďalšou výhodou...

Olej pre gumárenské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 264806

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jex Ján, Kotek Jiří, Kavec Ján, Guldan Ludovít, Baxa Jozef, Revúc Miloš

MPK: C08K 5/01, C07C 7/10, C08L 9/06...

Značky: gumárenské, účely

Text:

...i výsledného produktu,vzhľadom na vztahy medzi štruktúrou a vlastnostami látok, zabezpečujú požadovanú aromatickost a dalšie vlastnosti oleja. Výhodou oleja pre gumárenská účely podľa tohoto vynálezu je jeho široký frakčný rozsah, lebo sa skladá z máloviskózneho olejového extraktu so strednou teplotou varu okolo 400 °Ľ a velmi visközneho reextraktu so strednou teplotou varu okolo 480 °C, vyrobeného následnou extrakciou extraktu...

Spôsob výroby nízkomolekulových alkénov a aromátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264748

Dátum: 12.09.1989

Autori: Rybar Ivan, Bajús Martin, Baxa Jozef, Danila František, Krivulka Ivan

MPK: C10G 9/00

Značky: nízkomolekulových, alkénov, spôsob, aromátov, výroby

Text:

...pri zdržnej dobe kratšej ako 1 sekunda, výhodne 0,2 sekundy. Spôsob podľa vynálezu je možné zlepšiť tým, že sa za účelom zväčšenia výtažkov nizkomolekulových alkénov a aromátov a potlačania tvorby koksu pyrolýza uskutočňuje v prítomnosti sirovodika v množstve 0,3 až 50 hmot. na východiskovú surovinu.Vynálezom sa dosahuje pokrok v tom, že sa zbytková frakcia C 3 zhodnocuje pyrolýzou nielen na etylén, ale aj propén, benzén, toluén a...

Spôsob výroby ložiskových olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261682

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jex Ján, Baxa Jozef, Šilhár Stanislav, Kotek Jiří, Révus Miloš

MPK: C10G 67/04

Značky: ložiskových, olejov, výroby, spôsob

Text:

...nižšou teplotou tuhnutia, alebo reextrakciu extraktu pre pripravu oleja pre gumárenske účely.Teploty tuhnutia extraktov a najmä reextraktov možno i miernou hydrogenłačnou rafinácí-ou na sírnikových katalyzátonoch typu Ni-Mo, Co-Mo, Ni-W znížiť približne o 8 °C čsl. autorské osvedčenie č. 193731). V prípade materiálov ako sú extrakty a najmä reextnakty vyrobené z parafinických rôp teplota tuhnutia nie je typickou pravou teplotou tuhnutia je tu...

Olej pre tepelné spracovanie kovových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 259590

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rusnáková Anna, Baxa Jozef, Trubač Karol, Kavka Jiří

MPK: C21D 1/58

Značky: kovových, súčiastok, tepelně, spracovanie

Text:

...používajú pri vyšších teplotách, má za následok krátke výmenné lehoty oleja. Tyto nedostatky odstraňuje olej pre tepelné spracovanie kovový-ch súčiastok, vodnou zmývateľný pri obsahu vo vode rozpusteného tenzidu nad 1 9/0,použiteľný pre kreslenie za studena i za horúca, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že má za základ ropný olej .o viskozite 4 až 30 mm 2 s 1 pri 1-00 °C, je hboko ratinovaný s viskozltným index-om 80.až 105...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259576

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lichvár Milan, Ambrož František, Macho Vendelín, Rendko Tibor, Cvengroš Ján, Sabadoš Július, Kopernický Ivan, Kavala Miroslav, Štovčíková Irena, Žedényi Mikuláš, Papp Jozef, Baxa Jozef

MPK: C10M 109/02

Značky: syntetického, spôsob, mazadla, komponentu, výroby

Text:

...a. ďalších,.bližšie .neidentifikovaných prímesí. Taký zriadený vodný roztok je nutné ešte pred použitím na esteritikáciu, preesterifikáciu a polyesterifika-ciu zbaviť .aspoň podstatnej.časti vody obvyklými postupmi, ako destiláciou alebo rektifikäciou, najmä za znížené.ho tlaku, ďalej za použitia vynášačov .a.zeotnopickou destilaciott, kryš-talizáciou,.pripadne navyše prekryštalizáciou ap.Takto pripravený koncentrát vedľajšieho...

Sposob čistenia súčiastok za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 258242

Dátum: 15.07.1988

Autori: Dudešek Jozef, Baxa Jozef, Paulovič Milan

MPK: B08B 3/12

Značky: čistenia, spôsob, súčiastok, studena

Text:

...nízkeho medzipovrchového napätia odstráni prilipnuté vrstvy z povrchu súčiastok a ich očistenie je ľepšie ako pri čisteni starým spôsobom. Pri novom spôsobe čistenia je zaistená trvalá koncentrácia tenzidov potrebná na následné čistenie vodou. Pri novom spôsobe čistenia je zaistená trvalá koncentrácia tenzidov potrebná na následné čistenie vodou.Uvolnený konzervačný prostriedok plávajúci na hladine čistiacej vody sa odvádza do zbernej...

Spôsob spracovania slopových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256175

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sventek Ján, Kopernický Ivan, Křižka Pavel, Huba František, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Trubač Karol, Horváth Jozef, Baxa Jozef

MPK: B01D 17/05

Značky: materiálov, slopových, spracovania, spôsob

Text:

...v závislosti ako od stability slopov, tak .aj dostupnosti vedľajších nízkozhodnocovaných vedľajších produktov. Navyše prímesi zlúčeníu kobaltu a mangánu, prípadne soli aj ďalších prechodných kovov, ktoré se z destilačných zvyškov výroby »dimetyltereftalátu a »kyseliny tereftálovej dostanú do finálneho materiálu, najmä pri jeho aplikácii na palivárske účely, majú katalytický účinok na spaľovanievedľajší produkt - nderstilačné zvyšky z výroby...

Spôsob spracovania slopových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256171

Dátum: 15.04.1988

Autori: Trubač Karol, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Huba František, Baxa Jozef, Sventek Ján, Horváth Jozef, Kopernický Ivan, Kachút Daniel

MPK: B01D 17/05

Značky: spôsob, spracovania, materiálov, slopových

Text:

...lkarboxylových kyselín je hlavne siran amónny, ktorý vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe kaprolaktánu, clalej metyl-metakrylátu cez aceton-kyánhyudvrin,v koksárňaoh ap. spravidla si nevyžaduje rafináciu. Možno ho využiť nielen ako tuhý práškový, .kryštalíckýj, ale tiež vo forme vodného roztoku, suspenzie vo vodnom roztoku, ale tiež v ďalších, hlavne v horlavých organických r-ozpúšťadlách. Dokonce je možno na uvedené účely využiť...

Spôsob spracovania slopových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256170

Dátum: 15.04.1988

Autori: Trubač Karol, Baxa Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Křižka Pavel, Huba František, Horváth Jozef, Sventek Ján, Kopernický Ivan

MPK: B01D 17/05

Značky: spôsob, spracovania, slopových, materiálov

Text:

...-spttacovania slopových materiálov, zvlášť ťažkorozložiteľnjtch slopových emulzií podľa tohto vynálezu je hlboké odvodneíiie slopových emulzií, či slopových materiálov, čo sa do~si.a 1 .nepodarilo žiadnymi deemulgátormi a.ani známymi postupmi -odvodnenia slopov. získaný materiál v podstate zbavený vody,prípadne obsahujúci malé množstvo emulgovanej vody obvykle pod 5 0/0 a navyše obsahujúci časť vedľajšieho produktu, z procesu .katalytickej...

Sposob výroby nízkomolekulových alkénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254946

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bajús Martin, Křižka Pavel, Lexa Ivan, Baxa Jozef, Krivulka Ivan

MPK: C10G 9/14

Značky: nízkomolekulových, výroby, spôsob, alkénov

Text:

...pre stredneteplotnú pyrolýzu na Gtyĺéll doteraz neponžívajú. Hlavným dôvodom je výrazný priebeh reakcií, v dôsledlçu ktorých vznika koks. Gáče, ktorých molekulová hmotnost sa pohybuje od 320 do 500 g.mól 1 totiž obsahujú 3 až 30 0/0 olejových podielov. Pre ich využitie za podmienok kopyrolýzy na nízkomolekulové alkény sa doteraz nenašla vhodná uhľovodíková frakcie, ktorá by spl nila funkciu nosiča. Dá sa predpokladať,že by to mala byt...

Sposob výroby 1-alkénov C6 až C18

Načítavanie...

Číslo patentu: 254941

Dátum: 15.02.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Bučko Miloš, Lexa Ivan, Baxa Jozef, Hlinšťák Karol, Bajús Martin

MPK: C10G 47/32

Značky: výroby, 1-alkénov, spôsob

Text:

...na jede priechod, najmä však selektivity na lvaikés ny a zabránenie následným reakciäm, j vhodná zdržnzí doba 4 s.Jeleuie jednotlivými lrakcií krakovanizi sa robí známymi metódami a postupmi, á ko je destilácia, rektiíllçzícia, oxtrukcia. kryštalizácia s extrokciou. Izolácia nenasý~ tených. uhľovodíkov najmä vyšších alkéuov a s nimi hlavne 1 ~ulkeuov od allçanov a ďalších uhľovodíkov s prekrývajilcimi ra. temotami varu sa robí kryštalizáciou...

Prostředek pro rozpářku kožešin a kožešinových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242054

Dátum: 01.02.1988

Autori: Baxa Jozef, Hrádocký Ladislav, Hlinš?ák Karel, Kra1ovie Alban

MPK: C14C 11/00

Značky: prostředek, výrobků, kožešinových, kožešin, rozpářku

Text:

...vysekáváni polotovarů z usní. Pro jejich použití při tříbení jsou vhodné pouze ty druhy činěných odpadů, které mají nizký obsah látek extrahovatelnýchdichlornetanen. Kroněbrusneho prachu je nutná jejich mechanika úpuna sekänín, nletím na maximální dě 1 ku~hrany čňstics 20 nm a vysuäení na maximální obsah vlhkosti 20 až 32 hnotnoetníchV Na jednu kožku se používá 0,06 až 7,5 kg prostředku pro rozpášku.Poněkud podrobněji je vynález výsvětlen...

Sposob výroby kovových solí karboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 254225

Dátum: 15.01.1988

Autori: Střešinka Jozef, Čollák Mikuláš, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Lichvár Milan, Baxa Jozef

MPK: C07C 51/41

Značky: karboxylových, kyselin, kovových, spôsob, výroby, solí

Text:

...skupin 3,5 až 14 9/0 hmot.Tak v. pripade určenia kohaltnatej solí ako kaťalyzátora oxidácie cyklohexánu je vhodné kobaltnatú sol dávkovat do procesu v pod-obe roztoku, pozostávajúceho z uvedeného predného alkoholickêho vedľajšieho nproduktu FK-102 a cyklohexänu v prípade aplikácie vo výrobe dimetyltereftalátu v. rozpúštadle, pozostávajüceho okrem organických polárnych komponentov a z p-xylénu. Na pripravu kobaltnatej soli pre...

Sklopný manipulačný stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: 246038

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šimko Marián, Šimková Mária, Baxa Jozef

MPK: A47B 23/02

Značky: stôl, sklopný, manipulačný

Text:

...priestor. Sklopný manipulačný stôl je možné použit ako výhodnú pomôcku .pre puavcienstolv pľĺpüĺlälľlýłch dlhšiu dobu na lôžko, najmä však pre telesne postihnuté deti, kde slúži pri písaní, vyučovaní, kreslelní, čítaní ako aj pri podávaní stravy.Predmet vynálezu je schematicky znázornený na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je znázornený v bokorysnom pohľade a v- polohe B ako sklopený, na obrázku Z -vpôdorysnom pohľade a v polohe B ako...

Kalorimeter pre meranie tepelnej vodivosti a tepelnej kapacity pre oblasť nízkych až izbových teplôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 246036

Dátum: 15.12.1987

Autor: Baxa Jozef

MPK: G01K 17/00

Značky: vodivosti, kapacity, nízkých, meranie, oblast, teplot, kalorimeter, izbových, tepelnej

Text:

...umiestnená medzi strednou doskou 3, hornou doskou 2, a dolnou doskou 4 vlastného kalorimetra, tvoreného ešte ra.diačným plášťom 5 a stahovaclml skrutkami 6 s dotláčacimi pružinamwi 7.Dosky vlastného kalorimetrua sú so vzorkou v dokonalom tepelnom kontakte, zabezpečenom pri objemových zmenách vzorky a skrutiek dotláčiacími pružinami. Vlastný kalorimeter je tepelným mostom 8 spojený s hornou príru-bou 9 kal-orimetra a jeho plášťom 1 ll, ktoré...

Dealkanizačný a hydrogenačný katalyzátor ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 246035

Dátum: 15.12.1987

Autori: Forró Juraj, Oddejovie Gregor, Florovie Stanislav, Oddejkovieová Iveta, Baxa Jozef, Galba Vladimar, Bajús Martin

MPK: B01J 29/12

Značky: frakcií, dealkanizačný, katalyzátor, hydrogenačný, ropných

Text:

...2 0/0 hmotnostné, v asmiorfnom alumínnolsilirkáite menej ako 5 0/0 hmotnostných, s výhodou menej ako 1 0/0 hmloonostné, v zeolite typu faujassit menej alko 5 0/0 hmotnosbných, s výhod/alu menej ako 2,5 0/0 himotuosmného.Ka-talyzátor a spôsob jeho prípravy je o~ písaný v« nasledujúcich príkladoch.A Z vysokoukremílkvatého ze-oliwt-u zloženia 94 0/0 hmotnostných SiO 2, 5 0/0 hmotnostných A 1203, 0,1 0/0 hmotnostného Na 20 sa pripraví vodná...

Spôsob úpravy depresantu do ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253442

Dátum: 12.11.1987

Autori: Baxa Jozef, Kopernický Ivan, Révus Miloš, Šimko Karol, Trubač Karol

MPK: C10M 119/02

Značky: depresantu, úpravy, ropných, frakcií, spôsob

Text:

...ako depresaantu do .ropných produktov sú zrejmé z nasledujúcich prikladov bez toho, že by sa iba na tieto priklady vztĺahovali.Nízkomvoleikulový polyetylén o limitu-om visvkozitno-m čísle 0,120 rozpustený v techniokoin hexáne alko 10 Ú/o-ný roztok sa »v lasbowratárny-oh podmienkach owdwstreďotval na odsttredivrke typu Wyroxkía MPW-Z pri 3000 otáčkach za minútu ,po dobu 15 min. Odstreďovaním sa vytvorili 2 vrstvyzhornáčíra a spodná -...

Spôsob rafinácie ropných olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253410

Dátum: 12.11.1987

Autori: Baxa Jozef, Šilhár Stanislav

MPK: C10G 21/02

Značky: ropných, olejov, spôsob, rafinácie

Text:

...stupňa 1. Vzniklý roztok aromatickejšieho extraktu 6 sa vedie do regeneračnej časti zariadenia, kde sa z neho odstráni rozpúšťadlo. Roztok rafinátu 5 z predraiinácie sa privádza do extraktora 2, kde sa k nemu protlprúdne privedie rozpúšťadlo 3. Vzniklý roztok ratinátu 7 a menej aromatického extraktu 8 sa v ďalšom destilačne zbavia rozpúšťadla.Ako predraiinačný stupeň môže byť použité protiprúdne zariadenie napr. typu RDC alebo typu...

Antimikrobiálny prípravok do emulgačných olejov a do emulzií olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237168

Dátum: 01.10.1987

Autori: Zemanovič Jaroslav, Krištofíková Ľudmila, Baxa Jozef, Smreková Katarína, Smrek Peter, Vollek Valter, Trubač Karol

MPK: C10M 115/08

Značky: emulgačných, olejov, emulzií, prípravok, antimikrobiálny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka antimikrobiálného prípravku do emulgačných olejov a do emulzií olejov s cídnymi účinkami voči baktériám, hubám a riasam. Antimikrobiálny prostriedok pozostáva zo zmesi formaldehydu a kvartérnych amoniových solí v hmotnostnom pomere 0,1 až 5 : l, prípadne ešte m(že obsahovať až do 75 % hmot. poloformálu alebo látky vytvárajúce poloformál.

Sposob výroby n-alkánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252524

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kopernický Ivan, Hlinšťák Karol, Baxa Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Bajús Martin

MPK: C10G 73/02

Značky: spôsob, n-alkánov, výroby

Text:

...druhu a aktivity katalyzátora, tak aj požadovanej hĺbky hydrokrakovania ulíľovoçiíkových surovín. Pracovat možno pri teplotách. 290 až 500 °C, ale obvykle itajvhodnejšia je teplota V rozsahu 380 až 430 °C.Hydrokrakovecie katalyzátory sú najčastejšie na báze kovov alebo zlúčením VI. a. VIII. skupiny periodického systému prvkov,spravidla na kyslých nosičoch, ako je alumina, hlinitokreníičiiany prírodné, ale najmä syntetické, ďalej oxidy...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252019

Dátum: 13.08.1987

Autori: Střešinka Jozef, Matějovský Vladimír, Rendko Tibor, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Baxa Jozef, Štěpina Václav, Kavala Miroslav, Štovčíková Irena

MPK: C10M 105/32, C07C 67/03

Značky: mazadla, syntetického, komponentu, spôsob, výroby

Text:

...z príkladov.Do sklenenej banky o obsahu 4 dm, opatrenej teplomerom a vodným zostupným chladičom, sa naváži 1 450 g veďajších produktov - destilačných zvyškov z oxidácie cyklohexánu s takouto analýzou číslo kyslosti z 269,2 ma KOH.g 1 číslo zmydelnenia z 416,2 mg KOIł.g hydroxyiové číslo z 188,1 mg KOH.g 1 hustota pri 20 stupňoch Celsia 1137 kg.m 3. Potom 970 g Z-etyihexanolu a 5,0 g kataiyzátora kyseliny sírovej. Za prefukovaiíia reakčnej...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250026

Dátum: 15.04.1987

Autori: Matějovský Vladimír Ing, Střešinka Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Malčovský Eugen, Baxa Jozef, Rendko Tibor, Štěpina Václav, Čollák Mikuláš

MPK: C10M 109/02

Značky: syntetického, výroby, spôsob, komponentu, mazadla

Text:

...ettoxylácie, ako aj propoxvlátcie glycerolu a trimetylo-lpropánu, ďalej produlkty jpolya-dície etylén-oxidu a/alebvo propylénoxidu na uvedené a ďalšie technicky dostupné trojmocné alkoholy.Zo štvormocných až šesťmocnýtch alkoho lov najvýznamnejší je pentaerytritol, xylitol,dipentaerytritol, redukované culkry, produ~k~ ty edície a polyadicie etylénoxiwdu, ako aj propylén-oxidu na viacmocné alko-holý, veud~ ľajšie produlkty z výroby...

Zařízení na výrobu lemovaných výlisků explosivním tvářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 245035

Dátum: 16.03.1987

Autori: Sventek Ján, Oddus Miloš, Huba František, Kopernický Ivan, Kachút Daniel, Mostecký Jioí Akademik, Baxa Jozef

MPK: B21D 26/08

Značky: lemovaných, zařízení, výrobu, explosivním, výlisků, tvářením

Text:

...Meere 1203 xpOBaHBBI cnoopnmmpołaammñ Sagem napmqawxx.Home uponxaxsozcmsa Bepwaa, B COOTBGTDTBKE c BHCOTOÍ Kpaenoro m» ccvyna oTóopToBKu, HPOIIIHBBBTCH n OTÓOQTOBHBQBTCH oTBepcTne.KoHTyp Mawpmm onpeneJmeT KOHTYp ou-óopronnn.Owóopmozaoqnax BHTSJKICB. zrpyóooópasmnc neTarxeň ocymecwmmeroa anaJxor-Jmnm cHocoÓoM Ten, rn-o sneplvonepenammaa opena n BBLHBÉBTICS. Bnonmca n saómamrc 13 mpyóy, samem KOOQIIHHHWGTCH nanMawpjąueů o Lyanconom x...

Způsob stabilizace vysoce citlivých fotografických emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239604

Dátum: 16.03.1987

Autori: Koš?álik Milan, Baxa Jozef, Kotek Jioí, Révus Miloš

MPK: G03C 1/34, G03C 1/30

Značky: způsob, vysoce, emulzí, stabilizace, citlivých, fotografických

Text:

...kg emulze obsahující 45 g Ag. Emulze se spolu se želatinovou ochrannou vrstvou, obsahující obvyklé přísady a 3,5 ml 5 vodného roztoku 2-hydroxy-4,6-dichlor-1,3,5-triazinu, polije na triacetátovou podložku. Pořízené senzitogramy se vyvolaji podle ČSN 66 6403.Jako srovnávacích zkoušek se použije tatáž panchromaticky sensibilizovaná emulzeah neobsahujíci roztok sodné soli 2-hydroxy-4,6-dichlor-1,3,5-triazinu a roztok laurylalkoholu kondenzovaného...

Spôsob dekarbonizácie a odvodnenia opotrebovaných ropných olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237145

Dátum: 15.03.1987

Autori: Baxa Jozef, Trubač Karol, Žúži Bohuslav, Révus Miloš

Značky: opotřebovaných, odvodnenia, ropných, olejov, dekarbonizácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vo vynáleze sa rieši problém dekarbonizácie a odvodnenia opotrebovaných ropných olejov pomocou vodného roztoku povrchovo-aktívnej látky - oxyetylovaného alkylfenolu, majúceho hodnotu HLB 5 až 10, pri teplotách do 200 °C. Po premiešaní sa oddelí olej v podstatnej miere zbavený vody a nečistôt, ktorý sa môže použiť pri ďalších technologických operáciách alebo priamo pre menej náročné účely.

Spôsob spracovania primárneho benzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227556

Dátum: 01.06.1986

Autori: Bučko Miloš, Hlinšťák Karol, Baxa Jozef, Bajús Martin, Tesař Ilja, Maňák Jiří

Značky: benzinu, spôsob, primárneho, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania primárneho benzínu na olefíny vyznačujúci sa tým, že sa z primárneho benzínu oddelí pentánová frakcia s teplotou varu 28 až 65°C s profilujúcim zastúpením n-a izopentánu, z ktorej sa oddelí izopentán a zvyšok obsahujúci prevážne n-pentán sa podrobí pyrolýze samotný alebo v zmesi s ľahkými uhľovodíkmi C3, C4 alebo s destilačným zbytkom z primárneho benzínu po oddelení pentánovej frakcie.

Ložiskový olej z parafinických rôp

Načítavanie...

Číslo patentu: 230149

Dátum: 01.05.1986

Autori: Stopka Jozef, Potisk Jozef, Irová Magda, Révus Miloš, Kotek Juraj, Stuchlík Juraj, Matějovský Vladimír, Kopernický Ivan, Baxa Jozef, Kabeš Vlastimil

MPK: C10M 1/04

Značky: parafinických, ložiskový

Zhrnutie / Anotácia:

Ložiskový olej z parafinických rôp vyznačujúci sa tým, že je tvorený zmesou ľahkej neodparafínovanej komponenty, ktorou sú destiláty alebo rafináty frakčného rozmedzia 220 až 460°C a ťažkej odparafínovanej komponenty, ktorou sú odparafínované destiláty alebo rafináty stredného vákuového oleja s bodom vzplanutia min. 230°C a viskozitou pri 100 °C max. 12 mm2.s-1 a/alebo ťažkého vákuového oleja s bodom vzplanutia min. 250°C a viskozitou pri 100oC...

Pohonné látky alebo komponenty pohonných látok a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229708

Dátum: 01.05.1986

Autori: Baxa Jozef, Veselý Václav, Macho Vendelín, Kordík Jozef, Jurečeková Emília, Trubač Karol, Kavala Miroslav

MPK: C10L 1/02

Značky: komponenty, výroby, pohonných, látok, látky, spôsob, pohonné

Zhrnutie / Anotácia:

Pohonné látky alebo komponenty pohonných látok s prímesami vody na báze alifatických kyslíkatých zlúčenín pozostávajúce z 1 až 95 hmot. uhľovodíkov obsahujúcich 0,1 až 20 % hmot. diizoolefínov s 8 a/alebo 10 atómami uhlíka v molekule 5 až 98 hmot. častí najmenej dvoch rôznych látok obecného vzorca RlOR2, kde R1 je vodík alebo alkyl alebo hydroxyalkyl s 1 až 8 atómami uhlíka a R2 je alkyl- so 4 až 5 atómami uhlíka, s výhodou s terciárnym uhlíkom...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou ťažkých podielov z hydrokrakovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 230447

Dátum: 01.04.1986

Autori: Bajús Martin, Hlinšťák Karol, Baxa Jozef

MPK: C10G 69/06

Značky: pyrolýzou, ťažkých, výroby, podielov, spôsob, hydrokrakovania, olefínov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je výroba olefínov pyrolýzou ťažkých podielov z hydrokrakovania. Podľa vynálezu sa z produktov hydrokrakovania oddelí zvyšok skladajúci sa zo zmesi alkánov a alkylmonocyklánov s obsahom aromátov do 10 % hm. s teplotou varu nad 360 °C, ktorý sa pyrolyzuje pri teplote 750 až 900 °C pričom sa získa 26 - 38 % hm. etylénu. Zvýšenie konverzie a potláčanie tvorby koksu sa dosahuje prídavkom sírnych zlúčenín. Vynález može byť využitý v...

Spôsob výroby alkénov z ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 221178

Dátum: 15.03.1986

Autori: Veselý Václav, Matejíček Jozef, Maťaš Michal, Smiešková Agáta, Bučko Miloš, Bajús Martin, Baxa Jozef, Hlinšťák Karol

Značky: výroby, ropných, alkénov, spôsob, frakcií

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania uhľovodíkov. Týka sa spôsobu výroby alkénov pyrolýzou hydrogenových ropných frakcií. Postupuje sa tak, že benzín, petrolej, plynový olej alebo ich ľubovoľná zmes sa privedie za prítomnosti vodíka do kontaktu s katalyzátorom, obsahujúcim kovy 8. podskupiny v množstve 0,2 až 5 % hmot. nanesených na alumíne alebo na amorfnom, respektíve kryštalickom alumínosilikáte alebo ich zmesi, pričom pomer SiO2/Al2O3 v...

Spôsob výroby olefínov z hydrogenovaných ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 221048

Dátum: 15.03.1986

Autori: Svoboda Jiří, Zelenka Jan, Baxa Jozef, Kubička Rudolf, Kadlec Vlastimil, Novák Václav, Smrž Zdeněk, Bajús Martin, Veselý Václav

Značky: spôsob, olefínov, hydrogenovaných, ropných, výroby, frakcií

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania uhľovodíkov. Rieši spôsob výroby olefínov z hydrogenovaných ropných frakcií, pri ktorom sa postupuje tak, že petrolej, atmosférický alebo vákuový plynový olej sa hydrogenuje za prítomnosti katalyzátora, ktorý obsahuje aktívne zložky WS2 a/alebo MoS2 a ako aktivátory NiS a/alebo CoS na Al2O3, výhodne WS2 . NiS na Al2O3 pri tlaku 7 až 30 MPa a teplote 280 až 450 °C a získaný hydrogenát sa pyrolyzuje v...

Způsob výroby derivátů pyridazinu substituovaných v poloze 3 substituovanou aminoskupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245789

Dátum: 13.06.1985

Autori: Štaudner Emil, Orlak Ivo, Baxa Jozef

MPK: C07D 237/20

Značky: poloze, substituovanou, výroby, derivátů, způsob, pyridazinu, substituovaných, aminoskupinou

Text:

...reakčních složek V pro~ středí rozpouštědla, například dimethylíormamídu, při teplotě 50 až 100 °C.B-chlorpyrídaziny, použité jako výchozí látky, jsou známé sloučeniny nebo je možno je přípravít známymi postupy, zejména působením nadbytku oxychloridu fosforečného na príslušné ZH-pyridaz-B-ony.Dále uvedené příklady vynález blíže objasňují.Směs 6,0 g 3-chlor-4-methy 1 ~ 6-naft-l-yll-pyridazinu se 4,8 g hydrazinhydratu se zahřívá 4...