Bauer Peter

Spôsob odstraňovania časticového znečisťujúceho materiálu z časticového materiálu zmiešaného kov-lítneho fosforečnanu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12587

Dátum: 15.10.2009

Autori: Bauer Peter, Vogler Christian, Michot Christophe

MPK: C01B 25/30, C01B 25/37

Značky: kov-lítneho, fosforečnanu, materiálů, zmiešaného, odstraňovania, znečisťujúceho, spôsob, částicového

Text:

...zmiešaného kov-lltneho fosforečnanu. 0016 Problém je riešený spôsobom odstraňovanie časticového znečisťujúceho materiálu z častlc materiálu zmiešaného kov-Iítneho fosforečnanu, ktorý pozostáva z krokova) poskytnutie časticového materiálu zmiešaného kov-Iítneho fosforečnanu, ktorý zahŕňa časticový znečisťujúci materiál ajemné častice zmiešaného kov-Iítneho fosforečnanu,majúceho hmotnosť ×m, kde x 2100,.3 b) privádzanie časticového...

Deliteľné jednolinkové tesnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287021

Dátum: 02.09.2009

Autori: Bauer Peter, Lederer Roland, Karl Markus

MPK: H02G 15/00

Značky: dělitelné, jednolinkové, tesnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Deliteľné jednolinkové tesnenie na káble je vytvorené s pozdĺžne deleným puzdrom (1), s uzatváracou sponou (2.1, 2.2) na toto puzdro (1), s tesniacou rohožou (4.1, 4.2) usporiadanou na vnútornej stene puzdra (1) a aspoň s jedným tesniacim kužeľom (5) na jednej strane jednolinkového tesnenia. V puzdre (1) je umiestnený tesniaci kužeľ (5) aspoň s jednou dosadacou plochou (5.11, 5.12) a s niekoľkými, svojou výškou odstupňovanými, vrstvenými...

Zväzok rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6556

Dátum: 07.12.2005

Autori: Bauer Peter, Lederer Roland, Karl Markus

MPK: F16L 9/18, H02G 3/04

Značky: zväzok, rúrok

Text:

...má miesto väčší počet flexibilných vnútorných rúrok, pričom sa používa rúrka káblového kanáliku, ktorá má vonkajší obvod, ktorý zodpovedá normovanej rúrke a môžusa na neho použit v obchode bežné tesniace a iné prvky.0006 Výhody docielené s predmetom vynálezu spočívajú najmä vtom, že väčší počet napríklad vnútorných rúrok vedúcich káble je držaných pohromade pomocou rúrky káblového kanálika s dostatočnou pevnosťou tak, že tieto sa môžu...

Káblová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3386

Dátum: 22.11.2005

Autori: Lederer Roland, Karl Markus, Bauer Peter

MPK: F16L 21/06, F16L 55/16, H02G 9/06...

Značky: káblová, spojka

Text:

...jednéhoprikladu uskutočnenia znázorneného na výkrese, pričom 0012 Výkres zobrazuje rozložené zobrazenie káblovej spojky.0013 Obe plášťové polovice (2) majú vždy upevňovaciu oblast (6) tesniaceho prostriedku (3), ktorú ohraničujú dva na plášťové polovice pevnenatvarované prstencové úseky úseky (7).0014 Na upevňovacej oblasti (6) sa presah tesniaceho prostriedku (3) medzi spájanými ochrannými rúrkami a plášťovými polovicami (2) stisne,...

Koncový uzáver pre káble a rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9469

Dátum: 08.11.2005

Autori: Bauer Peter, Karl Markus, Lederer Roland

MPK: H02G 3/04, H01R 13/46

Značky: káble, koncový, uzáver, rúrky

Text:

...káblov až do konečnej montáže pred nečistotami a vlhkosťou.0005 Výhody dosiahnuté vynálezom spočívajú obzvlášť v málo pracnom osádzaní koncového uzáveru a v možnosti prispôsobenia rôznym priemerom rúrok a káblov, ako aj v jeho otáčavosti na koncoch rúrok alebo káblov.0006 Vynález je ďalej opísaný pomocou prikladu uskutočnenia,znázorneného na výkrese.0007 Ako je viditeľné z vyobrazenia, je koncový uzáver (3) vytvorený ako hrncovité teleso a je...

Utesňovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12241

Dátum: 30.04.2005

Autori: Lederer Roland, Markus Karl, Bauer Peter

MPK: F16L 5/08

Značky: utěsňovací, prvok

Text:

...vybranie, ktorý alebo ktoré jev namontovanom stave V spojení tvarovým stykom s upínacímzariadením a/alebo tesniacinl prvkonu Upinacie zariadenie je pritom vytvorené z dvoch tvarovo stabilných upinacích dosiek,medzi ktorými je usporiadaný deformovateľný tesniaci prvok a ktoré sú schopné sa upnút prostrednictvom upínacieho svornika. Na jednej z upínacích dosiek, a sice na upinacej doske usporiadanej vonku na otvore, je usporiadaný lievikovito sa...

Zvieracie spojenie rúrok prostredníctvom zvieracej objímky

Načítavanie...

Číslo patentu: 283512

Dátum: 18.07.2003

Autori: Lederer Roland, Bauer Peter, Helf Walter

MPK: F16L 55/17, F16L 21/06

Značky: zvieracej, spojenie, prostredníctvom, objímky, rúrok, zvieracie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná zvieracia tlakovo tesná a pozdĺžnymi silami spojená objímka (1) na delené rúrky káblových kanálov a celé rúrky, do ktorých sa kladú napríklad káble so sklenými vláknami, ktoré sa ukladajú do týchto rúrok s vysokým tlakom, pričom na telese zvieracej objímky (1) sú upravené hermetické tesniace a zvieracie prostriedky. Zvieracie prostriedky majú v koncovej polohe vzájomný definovaný odstup a zvieracie prostriedky zhotovené ako uzavieracie...

Hrdlo rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282915

Dátum: 02.12.2002

Autori: Bauer Peter, Helf Walter

MPK: F16L 55/17, F16L 21/06

Značky: hrdlo, rúrky

Zhrnutie / Anotácia:

Objímka (M1, M2) pozostáva z dvoch pološkrupín (3, 4) a je určená na plné rúrky (1) a takzvané opravárske rúrky (2), ktoré sú zložené z dvoch pološkrupín (3, 4), pričom medzi vonkajšou stenou rúrky (1, 2) určenou na utesnenie a vnútornou stenou objímky (M1, M2) je vložená tesniaca rohož (5) z elastoméru alebo mäkčeného termoplastu, ktorá obklopuje vonkajšiu stenu rúrky (1, 2) a ktorá je aspoň jeden raz v smere osi rúrky (1, 2) delená a na...

Uzavierací a tesniaci prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2566

Dátum: 21.08.2002

Autori: Karl Markus, Bauer Peter, Haimerl Josef, Lederer Roland

MPK: H02G 3/08

Značky: prvok, tesniaci, uzavierací

Text:

...v prípade potreby bez nástroja odtrhnút od tesniaceho puzdra. Táto zátka 2.1 je umiestnená mimo tesniaceho puzdra 2, napríklad na jeho čelnej strane, čím je dovnútra vyčnievajúce zosilnenie 2.2 tesniaceho puzdra 2 v oblasti vnútorného priemeru hladké a tým je vhodné ako tesniaca plocha. Vzťáhovou značkou 2.3 je označený prstenec a vzťahovou značkou 2.4 je označené spojenie na čelnej strane, zatial čovonkajší priemer tesniaceho puzdra je...

Držiak rúrkových tvaroviek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1231

Dátum: 21.08.2002

Autori: Pellkofer Helmut, Bauer Peter, Endlich Patrizia

MPK: F16L 3/12

Značky: držiak, rúrkových, tvaroviek

Text:

...a rúrka by V týchto miestach bola vystavená poškodeniu. Pri príslušnom dimenzovaní rúrkových Vedení môže byť držiak rúrkových tvaroviek použitý tiež pre Viac dimenzií rúrok, bez toho, že by V ňom rúrky mali prílišPrehľad obrázkov na výkresochVynález je ďalej bližšie vysvetlený pomocou príkladuuskutočnenia znázorneného na výkresoch, kde značíobr. 1 držiak rúrkových tvaroviek podľa vynálezuobr. 2 ďalší pohľad na obr. 1 aDržiak rúrkových...

Kĺbová rúrka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280147

Dátum: 11.10.1995

Autori: Bauer Peter, Lederer Roland, Helf Walter

MPK: F16L 27/04

Značky: rúrka, kĺbová

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová rúrka je určená na potrubie na vedenie káblov a pozostáva z jednotlivých rúrok (R1, R2, R3), pričom koncové rúrky (R1, R3) majú kĺbové hrdlo (1), prípadne zásuvný koniec, a medzi jednotlivými rúrkami (R1, R3) sú upravené sférické kĺby, pozostávajúce z kĺbových hrdiel (1) a kĺbových guľových plôch (2), ktoré sú tlakotesne utesnené tesniacim krúžkom (3) usporiadaným na oblasti kĺbu. Jednotlivé časti (1a, 1b) kĺbového hrdla (1) a jednotlivé...

Rúrkový spoj s tesniacim krúžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279621

Dátum: 09.11.1994

Autori: Helf Walter, Bauer Peter, Jirka Karl

MPK: F16L 21/04, F16L 21/03, F16L 21/02...

Značky: rúrkový, tesniacim, krúžkom

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrkový spoj je uskutočnený s tesniacim krúžkom (4), ktorý tvorí v zostavenom stave vzduchový vankúš, ktorý je vložený do obvodovej drážky hrdla (3) prvej rúrky a je vytvorený s jedným alebo niekoľkými obvodovými tesniacimi rebrami (5, 6) a s aspoň jednou tesniacou chlopňou, vyčnievajúcou dozadu ako predĺženie (7). Medzi tesniacim krúžkom (4) a priliehajúcimi povrchmi hrdla (3) prvej rúrky a zástrčným koncom (1) druhej rúrky je vytvorených...

Prípojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280975

Dátum: 05.10.1994

Autori: Lederer Roland, Bauer Peter, Helf Walter

MPK: F16L 41/00, F16L 5/00, H02G 3/04...

Značky: přípojka

Zhrnutie / Anotácia:

Prípojka rúrkového vedenia a šachty, najmä na rozvody káblovej televízie, s jedným jednostranne otvoreným prípojným hrdlom (1), pri ktorom sú hrdlá odbočiek (3, 4, 5), nachádzajúce sa na protiľahlej strane otvoreného konca prípojného hrdla (1) rozšírené tak, že umožňujú pripojenie vonkajších hrubostenných rúrok (ER), ktoré pri priechode hrdlami odbočiek (3, 4, 5) majú nemenný vnútorný priemer, pričom vonkajší priemer hrdiel odbočiek (3, 4, 5)...

Tesniaci element z plastu vložiteľný z čelnej strany do rúrky na vedenie káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280316

Dátum: 08.06.1994

Autori: Lorenz Rudolf, Helf Walter, Bauer Peter

MPK: F16L 5/02, H02G 15/013, H02G 9/06...

Značky: káblov, vložiteľný, element, rúrky, čelnej, tesniaci, strany, plastů, vedenie

Zhrnutie / Anotácia:

Tento tesniaci element je vložiteľný z čelnej strany a tak umožňuje utesnenie rúrok (3) na vedenie káblov (4) proti zaíľovaniu, pričom hrncové puzdro (1) tesniaceho elementu je v smere zasúvania kúžeľovito zúžené, má vonkajší okraj (1a) a je vybavené doskou (2), ktorá je zhotovená z trvalo pružnej ľahčenej hmoty s otvorenými pórmi a ktorej vonkajší priemer je pred vložením do hrncového puzdra (1) podstatne väčší ako jeho vnútorný priemer,...

Rúrka skladajúca sa z dvoch pološkrupín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278727

Dátum: 10.11.1993

Autori: Helf Walter, Bauer Peter

MPK: F16L 9/22, H02G 9/06

Značky: rúrka, dvoch, skladajúca, pološkrupín

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrka sa skladá z dvoch pološkrupín (1, 2), ktoré sú spolu vzájomne spojené. Medzi spájanými koncami oboch pološkrupín (1, 2) je v drážke (N) upravený tesniaci článok (3). Drážka (N) je vytvorená vždy na jednej čelnej strane jednej pološkrupiny (1) a do nej je zaskočené pero v tvare ozubu, vytvorené na čelnej strane druhej pološkrupiny (2). Pero (2a) má aspoň jednu klznú plochu (G), ktorá po vložení do drážky (N) bočne dosadá na klznú plochu...

Tesniaci element káblových kanálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280254

Dátum: 14.10.1992

Autori: Wolf Walter, Bauer Peter, Jirka Karl

MPK: H02G 9/06

Značky: tesniaci, kanálov, káblových, element

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniaci element káblových kanálov alebo podobne je určený na plynotesné a vodotesné utesnenie vnútorného priestoru káblového kanála proti káblovému vedeniu alebo káblovým vedeniam. Prítlačný kotúč (1) a oporný kotúč (3) sú vybavené prídržnými krúžkami (2), prítlačný kotúč (1) a prídržný krúžok (2) sú uskutočnené ako jednodielne a prídržný kotúč (2) je v prítlačnom kotúči (1), prípadne v opornom kotúči (3) zaskočený výstupkom (2.1) do...