Bates Kenneth William

Zariadenie na vstrekovanie materiálov do kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281106

Dátum: 11.12.2000

Autor: Bates Kenneth William

MPK: C22B 9/05, C21C 7/072, C21C 7/00...

Značky: materiálov, vstrekovanie, kvapalín, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na vstrekovanie materiálov do kvapalín, pozostávajúceho zo žiaruvzdorného bloku (21) v stene nádoby (13) s obsahom kvapaliny. Na začiatku postupu je vstrekovací priechod (11) uzatvorený blokujúcim členom (22), na začiatku vstrekovania je blokujúci člen (22) odstránený prívodnou rúrkou (24), ktorá je v ňom pohyblivo uložená a tvorí časť vstrekovacej zostavy. Polohy vstrekovacej zostavy pred vstrekovaním a po...

Injektor plynu na uloženie v stene nádoby obsahujúcej roztavený kov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280495

Dátum: 12.08.1992

Autori: Bates Kenneth William, Woolley Nicolas

MPK: F27D 3/16, C21C 7/072, C22B 9/05...

Značky: injektor, uloženie, roztavený, plynů, nádoby, stěně, obsahujúcej

Zhrnutie / Anotácia:

Injektor (150) plynu na uloženie v stene nádoby (12) s roztaveným kovom obsahuje skriňu (163) ohraničujúcu vnútornú komoru (151) a vybavenú vstupom (153) a najmenej jedným výstupným otvorom (154), žiaruvzdorné teleso (162) injektora, nadväzujúce na skriňu (163) okolo výstupných otvorov (154), podlhovastú tyč (158), uloženú v žiaruvzdornom telese (162) a prechádzajúcu od výstupných otvorov (154) k výstupnému čelu, vyhotovenú zo žiaruvzdorného...

Ventilový mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 278285

Dátum: 16.01.1985

Autori: Watts Norman Henry, Bates Kenneth William, Griffiths William Albert

MPK: B22D 41/14, B22D 39/00

Značky: mechanizmus, ventilový

Zhrnutie / Anotácia:

Prúd kovu z odpichového otvoru pece do odlievacieho žľabu je ovládaný ventilom uloženým medzi nimi. Ventil obsahuje pevnú ventilovú dosku (15) a pridruženú posuvnú ventilovú dosku (16) na zatváranie alebo otváranie otvoru na prietok kovu. Ventil je vybavený ovládacím členom (20), upraveným šikmo na posuvnú ventilovú dosku (16), pružnými prostriedkami (25), pritláčajúcimi ovládací člen (20) proti posuvnej ventilovej doske (16) na pritlačenie...