Bartoš Ján

Jádrové rozpouštědlo barvotvorných látek pro výrobu přímoprůpisových papírů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261957

Dátum: 10.02.1989

Autori: Neuvirt Jiří, Vais Jiří, Bartoš Ján, Morávek Jaroslav

MPK: B41M 5/12

Značky: látek, barvotvorných, jádrové, přímoprůpisových, rozpouštědlo, výrobu, papíru

Text:

...ného n-alkánu C 10 až C 16 20 až 50 0/0 hmotnostních C 1 nebo z 1 váhového dílu směsi isopropyldifenylu a diisopropyldifenylu, kde obsah diísopropyldifenylu je 0,2 až 70 hmotnostních Pridaním uvedeného množství polypropylenového oleje se výrazně zlepší emulgovatelnost a trvanlivost jádro 4zlepšení vlastností jadrového rozpouštědla je dokumentoväno na níže uvedených príkladech, které však nevyčerpávají možné kombinace, ve kterých...

Záves výsuvného nosníka stropných oblúkov výstuže banskej chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258750

Dátum: 16.09.1988

Autori: Beriac Rudolf, Bartoš Ján, Kolář Jozef

MPK: E21D 11/40

Značky: závěs, výsuvného, výstuže, oblúkov, banskej, nosníka, chodby, stropných

Text:

...podľa tohoto vynálezu, podstata ktorého spočíva v tom, že k hákuv je pripevnený nosný stĺp opatrený závitom pre maticu, ktorá unáša objímku, pričom k objimke je prípevnený nosný rám unašajúci výsuvný nosník stropných. oblúkov a tyčka, opatrena vodítkom zasahujúcim do ryhy v nosnom stĺpe.Výhodou závesu výsuvného nosníka stropných oblükov výstuže banskej chodby podľa tohoto vynálezu je, že záves sa kstro-pnemu oblúku výstuže pripevňuje...

Pružná soustava, zejména pro vibrační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252068

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bartoš Ján, Lotterová Marie, Novák Vladimír, Smetanová Alena, Uzel Josef, Staněk Václav, Kastner Petr, Kocianová Květa, Machuta Pavel, Fiala Luděk, Klíma Karel

MPK: B65G 27/00

Značky: vibrační, pružná, soustava, zejména, zařízení

Text:

...že,je možno měnit plynule frekvencivkmitů soustawą a tím i dosáhnout optimálních parametrů stroje bez následných konstrukčních zásahu. oNa výkresu je na obr. 1 v nárysu nakreslen jeden přík 1 adÁ provedení pružné soustavy podle vynálezu, zatimco na obr. 2 je diagram závislosti amplitud A výchylky na frekvenci f kmitů. Na tomto diagramu je fp pracovní frekvence kmitového. generátoru 15, fv, je vlastní frekvence soustavy při výchozí tuhosti...

Zařízení pro buzení tvarovaných kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251335

Dátum: 11.06.1987

Autori: Uzel Josef, Kocianová Květa, Klíma Karel, Lotterová Marie, Bartoš Ján, Fiala Luděk, Novák Vladimír, Machuta Pavel, Smetanová Alena, Kastner Petr, Staněk Václav

MPK: B65G 27/20

Značky: buzení, kmitů, zařízení, tvarovaných

Text:

...podle vynálezu, které používá dvojici autosynchronních nevývažkových vibrátorů, to je takových, které mají rotující nevývažky.Při použití dvou takových autosynchronních nevývažkových vibrátorů lze například nastavovat různě jejích vzájemné polohy. U zařízení podle vynálezu jsou vibrátory propojeny nosníkem,na němž jsou umístěny v podstatě jako zrcadlový obraz. Podstata vynálezu spočíva v tom, že úhel ALFA, sevřený podélnými osami...

Způsob degradace ropných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249567

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rozum Jaroslav, Reichman Ferdinand, Záveský Zdeněk, Bartoš Ján, Heller Zdeněk

MPK: C02F 11/16, C05F 9/04

Značky: ropných, látek, degradace, způsob

Text:

...provedeme přeložení kompostu nebo Jej oohladíme zavlažením. Přeloženi je možno provést po uplynutí 3 6 týdnů od založení kompostu. V této době dochází ke tvorbě čpaevku,ktorý je kompostovou hmotou zpětně vázán ve formě dusíka. Tato vazba bývá ukončena v období ä W 6 týdnů. Stoupne-li teplota před uplynutim této doby nad 55 °C ,je výhodnější kompost ochledít zavlažením,čímž zabráníme vyvětrání. čpavku. ľroces humirikace je ukončen při poklesu...

Spôsob dobývania mocných uhoľných slojov čelným a stenovým uhoľným kombajnom

Načítavanie...

Číslo patentu: 235204

Dátum: 15.02.1987

Autor: Bartoš Ján

MPK: E21C 41/04, E21C 41/00

Značky: mocných, slojov, spôsob, čelným, stenovým, uhoľných, dobývania, kombajnom, uhoľným

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dobývania mocných uhoľných slojov čelným a stenovým uhoľným kombajnom je určený k dobývaniu uhlia a podobných hornín v hlbinných baniach. Čelným uhoľným kombajnom sa vo vrchnej lavici vyrazí zo zbernej chodby hlavná chodba, z ktorej sa ďalej razia po obidvoch stranách striedavo bočné chodby, narúbané uhlie sa od čelného kombajnu odťažuje pojazdným ohybným dopravníkom a ďalšími dopravníkmi, čelný kombajn sa proti závalu zaisťuje posuvnou...

Rotující člen pro vyvozování nastavitelné odstředivé sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 232404

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kastner Petr, Kocianová Květa, Smetanová Alena, Uzel Josef, Novák Vladimír, Lotterová Marie, Fiala Luděk, Bartoš Ján, Klíma Karel, Staněk Václav, Machuta Pavel

MPK: B06B 1/16

Značky: rotující, odstředivé, vyvozování, člen, nastavitelné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru vibračních elektromotorů a řeší problém nastavení odstředivé síly i její velikosti vzhledem k ose vibračního elektromotoru. Podstata rotujícího členu podle vynálezu spočívá v tom, že pozůstává ze dvou excentrů 10 a 20 v sobě uložených. Vnější excentr 10 má velkoprůměrový mimostředný otvor, ve kterém je natáčivě uložen kruhový vnitřní excentr 20 mající excentrický hřídelový otvor pro hřídel 30 elektromotoru. Vzájemné...

Vibrační elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 232403

Dátum: 15.07.1986

Autori: Fiala Luděk, Bartoš Ján, Smetanová Alena, Kastner Petr, Uzel Josef, Staněk Václav, Novák Vladimír, Machuta Pavel, Lotterová Marie, Klíma Karel, Kocianová Květa

MPK: B06B 1/02

Značky: vibrační, elektromotor

Zhrnutie / Anotácia:

Vibrační elektromotor se týká konstrukce takových vibračních elektromotorů, které mají na obou koncích svého rotorového hřídele po jednom excentrickém členu. Vynález řeší problém snadné nastavitelnosti směru maximálního působení vibrací vzhledem k ploše, na které je vibrační elektromotor svými patkami připevněn. Podstata vynálezu spočívá v následujícím Statorová skříň 10 vibračního elektromotoru je natáčivě uložené mezi dvěma ložiskovými věnci...

Čelní kryt vibračního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231712

Dátum: 15.07.1986

Autori: Lotterová Marie, Machuta Pavel, Novák Vladimír, Bartoš Ján, Fiala Luděk, Klíma Karel, Kocianová Květa, Kastner Petr, Uzel Josef, Smetanová Alena, Staněk Václav

MPK: B06B 1/02

Značky: vibračního, čelní, elektromotorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vibračních elektromotorů, u nichž překrývá prostory v nichž rotují excentry připevněné letmo na obou koncích hřídele elektromotoru. Vynález řeší problém zvukového tlumení zvuku vznikajícího kmitáním takového krytu, který vlastně tvoří rezonující desku. Podstata vynálezu je patrna z obr. 1 připojeného výkresu a spočívá v tom, že ve střední oblasti čelní plochy 13 čelního krytu 10 je množina maloprůměrových středových otvorů 14,...

Brázdiaco-válcový uhoľný kombajn

Načítavanie...

Číslo patentu: 229753

Dátum: 01.05.1986

Autori: Bartoš Ján, Vlachovský Ivan

MPK: E21C 25/52

Značky: kombajn, brázdiaco-válcový, uhoľný

Zhrnutie / Anotácia:

Brázdiaco-válcový uhoľný kombajn skladajúci sa z telesa kombajnu s elektromotormi, zbíjacích ramien s ozubenými prevodmi, zbíjacieho valca a hydraulických valcov vyznačený tým, že zbíjacie rameno /2/ je opatrené brázdiacim reťazovým ramenom /5/ výkyvným okolo osi /3/ hydraulickým valcom /6/ vo smere šípky /19/ a pohyblivým smerom hore a dolu výkyvom zbíjacieho ramena /2/ okolo osi /8/ hydraulickým valcom /16/ smerom šípky /20/ a brázdiaca reťaz...

Kombajnový samozabrusovací nôž s držiakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 225151

Dátum: 15.04.1986

Autor: Bartoš Ján

Značky: samozabrusovací, nôž, kombajnový, držiakom

Zhrnutie / Anotácia:

Kombajnový samozabrusovací n(ž s držiakom tvorený valcovým telesom, vpredu zahroteným kužeľom britu, navazujúcim na kužeľ dríku, vyznačený tým, že brit (1) je vymeniteľný, vzadu je teleso (3) opatrené drážkou (4) a kužeľom (5) opierajúcim sa o pätku (6) držiaka (8) opatreného vyrážacím otvorom (a).

Kladkové hrablo dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 221156

Dátum: 15.03.1986

Autor: Bartoš Ján

Značky: hrablo, dopravníka, kladkové

Zhrnutie / Anotácia:

Kladkové hrablo je určené pre plynule ohybné hrablové dopravníky za účelom zníženia trecích odporov hrabiel v oblúkoch týchto dopravníkov. Na obidvoch koncoch je opatrené čapom s kladkou so samomazným ložiskom, pred ktorým je umiestnený škrabák. Kladkové hrablo možno použiť pri hrablových dopravníkoch, ktoré sú ohybné plynule po cele] ich dĺžke, a to hlavne v uhoľných baniach.

Dopravný žľab ohybného dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 223052

Dátum: 15.03.1986

Autor: Bartoš Ján

Značky: žľab, dopravný, dopravníka, ohybného

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravný žľab ohybného dopravníka je určený pre hrablové a pásové dopravníky ohybné plynule po celej ich dĺžke do obidvoch strán, ako aj smerom hore a dolu, ktoré sa užívajú na odťažbu uhlia a iných hornín od raziacich kombajnov, ktoré ich za sebou ťahajú pri razení zakrivených chodieb. Raziace kombajny môžu s použitím týchto dopravných žľabov použitých v uvedených dopravníkoch raziť bánské chodby aj s prudkou zmenou smeru do strán, alebo...

Způsob výroby P+ emitoru výkonové polovodičové struktury difuzí bóru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229108

Dátum: 01.02.1986

Autori: Stöckelová Jaroslava, Bartoš Ján, Gabaš Ivan, Oulík Jaromír, Šimko Timotěj, Dušek Jaroslav

MPK: H01L 21/38

Značky: bóru, výroby, emitoru, difuzí, struktury, způsob, polovodičové, výkonové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby P+ emitoru výkonové polovodičové struktury difusí bóru, jehož podstatou je, že zdroj difuzantu pro difusi bóru de křemíku, např. kysličník boritý, je umístěn v nádobce z materiálu, který při teplotě rovné teplotě zdroje difuzantu má rovnovážný tlak nasycených par elektricky aktivních složek v křemíku nižší než 10-7 Pa.

Způsob vytvoření kontaktní vrstvy na dilatačních elektrodách polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221134

Dátum: 15.01.1986

Autori: Šimko Timotěj, Zamastil Jaroslav, May Jan, Bloudková Lenka, Stejskal Pavel, Bartoš Ján, Praha

Značky: kontaktní, dilatačních, způsob, polovodičových, vytvoření, elektrodách, vrstvy, součástek

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob vytváření kontaktní vrstvy na dilatačních wolframových nebo molybdenových elektrodách polovodičových součástek. Na odmaštěný a oleptaný povrch elektrody se galvanicky nanese vrstva niklu o tloušťce 0,3 až 1,0 µm a po oplachu vodou a osušení se nanese galvanicky vrstva zlata o tloušťce 0,3 až 2,0 µm s následným zažíhnutím ve vakuu při tlaku nižším než 10-2 Pa nebo v inertní či redukční atmosféře při procesu připájení...

Elektro-hydraulické odsávacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 222102

Dátum: 15.07.1985

Autor: Bartoš Ján

Značky: elektro-hydraulické, zariadenie, odsávacie

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrohydraulické odsávacie zariadenie je určené na odsávanie prachu pri razení bánskych chodieb bánskými raziacimi kombajnami. Jeho prednosťou je a vyšší technický účinok sa dosahuje tým, že pohonom ventilátoru hydraulickým motorom sa dá aj v malých a tesných priestoroch na raziacom kombajne dosiahnuť tak veľký odsávací účinok prachu v čelbe razenej bánskej chodby, že tento stačí na odsávanie prachu priamo v mieste jeho vzniku za zbíjacím...

Vrtáčkový diferenciálny dvojuťahovák skrutiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216403

Dátum: 01.06.1985

Autor: Bartoš Ján

Značky: vrtačkový, dvojuťahovák, diferenciálny, skrutiek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť a urýchliť uťahovanie skrutiek oceľových výstuží banských chodieb banskou ručnou vŕtačkou hlavne vo výbušných baniach, kde dodnes elektrických uťahovákov niet, banskú elektrickú vŕtačku tak použiť ako viacúčelové zariadenie a pri uťahovaní skrutiek odstrániť tak doterajší hluk a vibrácie nárazových uťahovákov. Uvedeného účelu sa dosiahne vŕtačkovým diferenciálnym dvojuťahovákom skrutiek podľa vynálezu tým, že tento...

Klanica banskej výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 216858

Dátum: 31.10.1984

Autori: Beriac Rudolf, Bartoš Ján, Kolář Josef

Značky: banskej, klanica, výstuže

Zhrnutie / Anotácia:

Klanica banskej výstuže vyznačujúca sa tým, že pozostáva z pružnej objímky (1) tvaru písmena V opatrenej záchytom (2) a západkou (3) pre pripevnenie klanice na okraj (8) a protiľahlú časť (9) výstuže (7) a podperou (4), pre podopieranie pažníc (12) na výstuži (7).

Zapojení obvodu čítače a digitálně-analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216386

Dátum: 01.07.1984

Autori: Bartoš Ján, Dušek Jaroslav, Gabaš Ivan

Značky: převodníku, čítače, obvodů, digitálně-analogového, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu čítače a digitálně analogického převodníku sestávajícího z oddělovacího členu, tvarovače pulsů, blokovací jednotky, programovatelné děličky frekvence, řídicí jednotky, jednotky signalizace funkce čítače, jednotky nulování, předvolby a omezení, výstupní jednotky, stejnosměrné zesilovací jednotky, jednotky signalizace stavu čítače a kompenzační jednotky, vyznačené tím, že na zdroj hodinových pulsů je připojen buď výstup /11/...

Odstredivá spojka s chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: 213987

Dátum: 01.06.1984

Autor: Bartoš Ján

Značky: odstredivá, spojka, chladením

Zhrnutie / Anotácia:

Odstredivá spojka s chladením, ktorá je chladená prúdom vzduchu tvoreným hnacím kotúčom vyznačená tým, že hnací kotúč /17/ je opatrený ventilátorovými lopatkami /19/, ventilátorovým plášťom /20/ a čapmi /31, 32/ s čeľusťovými ramenami /13, 23/ a spojkovými čeľusťami /12, 25/, pričom voľné konce čeľusťových ramien /13, 23/ sú spojené tlmiacim valcom /28/ s pružinou /27/ a škrtiacim ventilom /29/, hnaný bubon /10/ je s hnacím kotúčom /17/ spojený...

Bánsky vrtačkový bezhlučný uťahovák skrutiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 213900

Dátum: 01.05.1984

Autor: Bartoš Ján

Značky: skrutiek, vrtačkový, bezhlučný, uťahovák, bánsky

Zhrnutie / Anotácia:

Bánsky vrtačkový, bezhlučný uťahovák skrutiek skladajúci sa z prevodovej skrine, hriadeľov, ozubených kolies a čapov vyznačený tým, že prevodová skriňa (9) je opatrená hnacím hriadeľom (1) s ozubeným pastorkom (3) a výkyvnou vidlicou (21) neúscou tretí, štvrtý a piaty čap (23, 25, 27), pri čom tretí čap (23) nesie prvé ozubené koleso (4) pevne spojené s druhým ozubeným kolesom (5), štvrtý čap (25) nesie desiate ozubené koleso (24), piaty čap...