Bárta Jaroslav

Vibrační budič s předvolbou výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260569

Dátum: 15.12.1998

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: E01C 19/28

Značky: výstředníkového, budič, vibrační, předvolbou, momentu

Text:

...a která je spojena s nízkými výrobními náklady. Další výhodou je i ruční nastavování předvolby výstředníkového momentu, zejména u ručně vedených vibračních válců.Na pžipojených výkresech je znázorněn na obr. 1 osový řez vibračním budičem, na obr. 2 radiální řez vihračním budičem a na obr. 3 je částečný osový řez vibračním budičem 5 upravenou objímkou.Vibrační budič s předvolbou výstředníkověho momentu (obr. 1) eestává z hřídele...

Zapojení ztrátového integrátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267813

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: H03F 3/30

Značky: zapojení, ztrátového, integrátoru

Text:

...velkých hodnotľľ,- ve srovnání s výše popsanými zapojeními ztrétových integrátorů lze použít -Ž- krát menší hodnotyintegračního odporu, respektive integračního kondenzátoru k dosažení stejné integroční časové konstanty. K docílení velké hodnoty íntegrační časové konstanty lze tedy použít malých hodnot kvalitních, stahilních odporů A malých hodnot kvalitních integračuích kondenzátorů s časově stálou hodnotou kapacity a malou...

Plynule regulovatelný budič vibrace s drážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267746

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: plynule, vibrace, drážkou, budič, regulovatelný

Text:

...v drážce, vytvořené v têlese vnitřního nevývažku. Tímto posunel se natáčí vnitřní nevývežek proti vnějšímu a tím dochází ke změně velikosti výslednice odstředivých síl obou nevývažků.výhoda řešení epočívá v ton, že celý oechanismua umožňuje výrazně zkrátít ovládání vzájemneho natáčení nevývažků, a tím zabudovat regulovatelný budíč víbrace do střednícha nalých válců s krátkýaí běhouny. Další výhodou je snížené opotłebení jednotlivých...

Budič vibrací s tlumeným pohybem nevývažku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267532

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kalisch Jiří, Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: budič, pohybem, nevývažku, tlumeným, vibrací

Text:

...Jdiče víbrací a také ve snížení hlučností stroje.Na přiloženém výkrese je na obr. 1 zobrazen budič vibraci, který sestává 2 hřidele l, uloženého ve valivých ložiskách 2, pevné spojeného se skříní 2, jejíž vnitřní prostor je válcového tvaru a je v něm pohyblivé uložen nevývažek 5, opatřený prútočnýn otvorem Q. Průtočný otvor Q lze nahradit štěrbinou 1, vytvořenou seřiznutím části boku nevývažku 5, jak je znázorněno na obr. 2, nebo pouze vúli...

Sanitační stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266902

Dátum: 12.01.1990

Autori: Havelka Josef, Boháč Miroslav, Bárta Jaroslav, Prokopec Vladimír

MPK: A61L 2/00

Značky: sanitační, stanice

Text:

...zařízením.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněn příklad provedení mycího a přípravného cirkulačního okruhu, kde jsou ve stanici za pojeny dva zásobníky 1 a 2 sanitačního vodné ho roztoku, z nichž zásobník 1 je určen ke skladování zásaditého a zásobník 2 ke skladování kyselého sanitačního roztoku.Mycí okruh vlastního zásobníku 1 stanice se vytvoří ze zásobníku 2, z něhož je přiváděn ky CS 266 902 B 1 2 .selý sanitační roztok přes...

Kompozitní materiály na bázi polyolefinů a hydroxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 261162

Dátum: 12.01.1989

Autori: Novák Jaroslav, Hofbauer František, Polouček Eduard, Kratochvíl František, Bárta Jaroslav, Foral Jiří, Holman Miroslav, Petrůj Jaroslav, Macíček Jaroslav, Veselý Karel, Kebrle Ondřej, Pác Jiří

MPK: C08K 3/22

Značky: kompozitní, bázi, polyolefinů, materiály, horečnatého, hydroxidů

Text:

...vyšší hořlavostí, především při hodnocení metodou UL-94. Ukázalo se, že voda odštěpovanâ při rozkladu plniva může působit- jen v nejbližším okolí a jen při dokonalé disperqaci plniva je dosahováno stupně samozháši~vosti V-0.K výraznému snížení hořlavosti při současnám zlepšení houževnatosti polyolefinů plněných hydroxidem hořečnatým dochází, jestliže do směsi polyolefinů s hydroxidem hořečnatým jsoupřidány parciální estery mastných...

Pružné zavěšení a pohon vibračního běhounu na straně regulace výstředníkového momentu vibrátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259998

Dátum: 15.11.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: pohon, zavěšení, výstředníkového, běhounu, regulace, pružné, momentu, vibračního, vibrátorů, straně

Text:

...je tento zetêžován jen radiálniVýhoda pružného zavěšeni a pohonu vibračniho běhounu na straně regulace výetřednikového momentu vibrátoru epočivá v ton. že na jedné straně válce je nejen pohon pro běhoun. ale 1 regu~ lace výstřednikového momentu vibračniho budiće. Další výhode epočivá v tom, že je oddělen pohon běhounu od zevěěeni. čímžse toto stává pružnějši.Ne přiloženém výkresu je echematicky znázorněn na obr. 1 podelný řez pružného...

Vibrační budič s předvolbou výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259937

Dátum: 15.11.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: výstředníkového, vibrační, momentu, předvolbou, budič

Text:

...sobě centricky uloženy v ložískách.Vnitřní nevývažek má na svém konci drážkování, ve kterém se posouvá objímka s výstupky. opačné výstupky jsou i na vnějším nevývažku. zasunutím objímky se spojí vnitřní a vnější nevývažek, čímž se dosáhne maximální výstředníkový moment. Výhoda víbračního budiče podle vynálezu spočíva v jeho jednoduché konstrukcí, jež podléhá v malé míře opotřebení a znečištění.Jsou odstraněny dorazy, které jsou u známých typů...

Zařízení pro stabilizaci a snímání velikosti výstředníkového momentu vibračních budičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259748

Dátum: 17.10.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: stabilizaci, snímání, budičů, velikostí, zařízení, výstředníkového, momentu, vibračních

Text:

...takové, že táhlo ovládající vlbrační budič je vedeno přes blokovací zařízení, například brzdu, která je prepojenia s příslušným hydraulickým válcem. Nevýhodou tohoto řešení je, že zabírá velký prostor. Brzda je uložena v jedné řadě s táhlem.Nevýhody uvedených řešení spočívaji ve složitosti konstrukce a tím jejich následné vyšší ceně.Uvedené nedostatky odstraňuje regulova.telný budič vibrace podle vynálezu, jehožpodstata spočívá v tom, že brzda...

Plynule regulovatelný budič vibrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 258514

Dátum: 16.08.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: regulovatelný, budič, plynule, vibrace

Text:

...výstředníkového momentu. Ke jmenovaným výhodám přietupuje rovněž konstrukční jednoduchost budiče vibrace.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněn na obr. 1 osový řez budičem vibrace a na obr. 2 radiální řez budičem vibrace.Budič vibrace s plynulou reýulací výstředníkového momentu (obr. 1) sestává z hřídele ll uloženého ve dvojici ložisek lg, lg, která jsou uchycena ve skříni 5 běhounu vibračního válce. Na povrchu hŕídele łł je v...

Plynule regulovatelný budič vibrace se dvěma pohyblivými nevývažky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258356

Dátum: 16.08.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: nevývažky, budič, dvěma, pohyblivými, regulovatelný, vibrace, plynule

Text:

...nevývažky.Budič vibrace podle obrázku je poháněn hydromotorem lg, jehož ozubené kolo ll hnací je v záběru s ozubeným kolem ll hnaným, pevně nasazeném na dutém hřídeli g. Dutý hřídel skříně uchycených ve skříni l běhounu vibračního válce. V plášti dutého hřídele l jsou do dvou otvorů, ohraničených vedením lg, lg a umístěných naproti sobě, vloženy dva pohyblivé nevývažky 3. 3. Pohyblivé nevývažky g. ll jsou v dané poloze ve vedení lg,...

Budič vibrace s plynulou regulací výstředníkového momentu a zajištěním nastavené polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258355

Dátum: 16.08.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: momentu, polohy, regulaci, zajištěním, plynulou, budič, nastavené, vibrace, výstředníkového

Text:

...hřídel l. Na dutém hřídeli 3 je pevně nasazeno hnané ozubené kolo l§,které je v zâběru s vnějším hnacím ozubeným kolem lg, poháněným hydromotorem, ten není zakreslen. V objímce lg, uložené na ložisku 2 objímky mimo prostor dutého hřídele Ä, je otočné upevnén šroub g, jehož těleso je souměrně uloženo V dutém hřídeli ł. závit ll šroubu g je spojen s vnitřním závitem lg hlavy lg čepu łł. Dřík čepu ll, vyplňujíoí zbývající část dutého hřídele...

Budič s částečně usměrněnou vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 257523

Dátum: 16.05.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: částečně, vibrací, budič, usměrněnou

Text:

...u těchto zařízení nejsou vystavení tak silným vibračním účinkům a důsledkům usměrněných vibraoí na rukojetích a sedadlech strojů lze snadno zabránit.Na přiložených výkresech je schematicky znázorněn příklad provedení budiče vibrace 5 částečně usměrněnou vibrací podle vynálezu, kde naobr. 1 je znázorněn budič vibrace v osovém řezu,obr. 2 je řez nevývažkem, v tomto případě ve tvaru vačky,obr. 3 je řez alternativním provedením budíče...

Plynule regulovatelný budič vibrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 257336

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: budič, plynule, regulovatelný, vibrace

Text:

...na vnitřním průměru zasahují do šroubovicových drážek, otáčejí proti sobě do požadované polohy. Otáčením hřídele s nevývažky vzniká odstředivá síla, jejíž velikost, mimo jiné, odpovídá vzájemnému nastavení nevývažků.Výhoda budiče vibrace podle vynálezu spočívá v plynulé regulaci výstředníkového momentuod nuly do maximální hodnoty. Navrženým provedením dosáhneme toho, že posuv hřídele, potřebnýk nastavení výstředníků do krajní...

Dvoustupňový budič vibrace nulováním výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257243

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: dvoustupňový, budič, výstředníkového, vibrace, momentu, nulováním

Text:

...nulování výstředníkového momentudosažení lepší kvality zhutnění a rovnosti zhutňovaného povrchu.Na připojených výkresech je znázorněno naobr. 1 - osový řez hudičem vibraceobr. 2 - tvar drážek a zářezů na vnitřní ploše otvoru pohyblivého nevývažku obr. 3 - poloha nevývažku s minimálním výstředníkovým momentemDvoustupňový budič vibrace (obr. 1) sestava 2 hřídele 5, uloženého ve dvojici ložisek É, §, která jsou uchycena ve skříni 3 běhounu...

Dvoustupňový budič vibrace s nulováním výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257029

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: nulováním, dvoustupňový, budič, vibrace, momentu, výstředníkového

Text:

...a střední výškou průřezu. Mezi pohyblivý nevývažek a hřídel může být s výhodou vložena pružina.Výhoda budiče vibrace podle vynálezu spočivá v možnosti nulování výstřednikového momentu při reversaci pojezdu stroje. Při zastavování pojezdu umožňuje nulování výstředníkového momentu dosažení lepší kvality zhutnění a rovinnosti zhutňovacího povrchu.Na přiloženém výkrese je sohematicky na obr. znázorněn osový řez dvoustupňovým budičem s...

Dvoustupňový budič vibrace s nulováním výstředníkového momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256442

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: budič, výstředníkového, vibrace, momentu, dvoustupňový, nulováním

Text:

...budič víbrace podle obr. 1 eeetává z hřídele g. uloženého ve dvojici ložisek 5, 1, která jsou uchycena ve ekříni g běhounu vibračního válce. Na hřídeli 3 jsou pevné uloženy dve nepohyblivá nevývažky ł, 3. mezi nimiž je ne oeezoní g hřídehg otočně uložsn pohyblivý nevývažek I 5. Nepohyblívé nevývažky ł. łl spojuje unašeč Z. Na povrchu hřídele 3 je v exiálním eměru vytvořena drážka Q. ve které je uložena exiálně posuvná tyč §,...

Oběžné kolo kapalinokružných strojů, zejména vývěv

Načítavanie...

Číslo patentu: 242071

Dátum: 01.02.1988

Autori: Bárta Jaroslav, Janda Jaroslav

MPK: F04C 19/00

Značky: strojů, oběžné, zejména, kapalinokružných, vývěv

Text:

...ocelí, hlavně pro vývěvy větších výkonů s vysokou produktivitou.Příklad konkrétního provedení je schematícky znázorněný na přiložených výkreseoh, kde na obr. 1 je znázorněný podélný řez kapalinokružnou vývěvou s oběžným kolem podle vynálezu,na obr. 2 je podélný řez oběžným kolem kapelinokružné vývěvy řešeným podle vynálezu, na obr. 3 Qnázoľňüâe levá polovina Výkream, oddělená svislou osou, bokorys při pohledu směrem A na obäžné kolo z...

Zapojení reproduktorové kombinace se společnou hlubokotónovou jednotkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254275

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bárta Jaroslav, Jončev Mirčo

MPK: H04S 1/00

Značky: hlubokotónovou, společnou, kombinace, jednotkou, zapojení, reproduktorové

Text:

...výhybky V sérii s výkonovými zesilovači nebo přes pasivní elektrické výhybky, přičemž reproduktory jsou umístěny v hlubokotonové ozvuč nici.vynález využívá všesměrový charakter vyzařování reproduktorů v hlubokotőnové jednotce na nízkých kmitočtech, a proto do dělíoího kmitočtu lze vytvořit signál pro napájení hlubokotönové jednotky akustickým sečtením signálu z levěho a pravého kanálu stereofonního zesilovače nebo stereofonního...

Roštová paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 245180

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bárta Jaroslav, Bláha Vojtich, Trojan Oldoich

MPK: B65D 19/10

Značky: roštová, paleta

Text:

...palety podle vynálezu spočívá především v její nízká hmotnosti.vsteěsnć ns jednotku únosnosti. Roětovs základna dovoluje vhodným způsobem upevnitzejména přepracovsne kusov( a členitć materialy, což dosud známá proste palety bez upravy noená desky neumožňují. Bánov( konstrukce tvorená ocelovými pásy, oboustrsnně spojene ooelovými pruty, tvoří dokonale tuhý celok. ktorý odolávě rězdm nebo účinkůmrdsnőho neěetrnóho zachdsení s zachovává...

Způsob adaptivního řízení brousicí hlavice průmyslového robotu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243884

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bárta Jaroslav, Hajdu Pavel

MPK: B24B 49/16

Značky: způsobu, průmyslového, provádění, řízení, hlavice, tohoto, zařízení, robotu, způsob, adaptivního, brousící

Text:

...k adaptivnímu řízení rychlosti posuvu brousicí hlavice poháněné pneumatickým nebo hydraulickým motorom spočíva v tom, že do přívodu nebo do odvodu pracovního média je umístěn snímač počtu pulsací propojený prostřednictvím elektronického převodníku s řídicím systémem ovládajícím činnost robotu. Při praktickém provedení předmětu vynálezu snímač počtu pulsací, například piezoelektrický, kontlnuálně sníma pulsace vznikající v přívodu nebo...

Zařízení k zajištění pracovní polohy ručně vedeného kolového vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250736

Dátum: 14.05.1987

Autori: Bárta Jaroslav, Bártová Marie

MPK: B62B 5/04

Značky: vedeného, pracovní, kolového, polohy, zajištění, ručné, vozíků, zařízení

Text:

...łi, pŕívařených no epodní etraně.Do otvoru Š zákíndn gje vaunute jedním koncem trubka §, která je na základně gg přívnřenm. Na trubku § jsou vsunuty ąxiální ložiska łł, které ae mpodní stranou opírá o zâklndnn łg,točn łg apočínnjící volně nn axiáiním ložisku łł I volně otášivá trubka g stojící nn točně łg. Ke druhému konci trubky §je pak přivnřen kroužek 1. Do trubky § je pak vloženo hřídel g ukončená rukojetí ł. NI opačném konci přechází...

Vibrační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247811

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bárta Jaroslav, Rosenberg Alois

MPK: E01C 19/28

Značky: vibrační, zařízení

Text:

...skříní, ve kterých jsou uloženy oba budiče vibrací, což nese zvýšené výrobní náklady na výrobu skříní a tím snížený ekonomický efekt.Nehledě na to, že při různých velikostech běhounu vibračních válců není možné z konstrukčního hlediska umístění dvou skříní.Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje vibrační zařízení podle vynälezu, které je uložené na hřídeli v běhounu vibračního válce, jehož podstata spočíva v tom. že je tvořeno nejméně...

Úchytný prvek gumokovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247705

Dátum: 15.01.1987

Autori: Trojan Oldřich, Bárta Jaroslav

MPK: E01C 19/26

Značky: prvek, gumokovu, úchytný

Text:

...nahrazen novým. Nevýhoda tohoto řešení je, že výmělnu gumołeovů může provést jen pracoviště, které má príslušný přípravek.Tyto nevýhody odstraňuje řešení podle vynálezu, kde úchytný prvek gumlolkovu je tak příchycelí k ulíášeči, že výměna gumokovu je jtłdřlljüdllššĺ. segment s nový-m gumolrovem se vloží na původní místo, dvěmastahovacímí šmuby se dosáhne požadovaného stlačení, plotom se úchytnými šnouby přípevxní segment k ujnášečí a...

Zařízení k ovládání vzdálených agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228484

Dátum: 15.07.1986

Autori: Bárta Jaroslav, Polda Josef

Značky: ovládání, zařízení, vzdálených, agregátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k ovládání vzdálených agregátů určených pro pohon stroje. Podstata zařízení spočívá v tom, že je tvořeno nejméně dvěma těsně do sebe nasunutými bovdenovými hadicemi, do nichž je suvně uložen drát. Konce drátu jsou svěrným spojením uchyceny ve vidlicích. Vidlice mají ze strany uchycení drátu tvar komolého kužele, který má po délce vytvořen zářez a je opatřen maticí. Konce bovdenových hadic jsou uloženy ve vedení, které...

Zařízení k vypouštění, případně plnění kapaliny z málo přístupných míst

Načítavanie...

Číslo patentu: 229318

Dátum: 01.03.1986

Autori: Bárta Jaroslav, Urbánek Bohumil, Trojan Oldřich

MPK: F01M 11/04

Značky: málo, případně, prístupných, míst, zařízení, kapaliny, vypouštění, plnění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k vypouštění, případně plněni kapaliny z málo přístupných míst, zejména motorů a převodových skříní. Zařízení je tvořeno dutým šroubem, jehož vnitřní prostor je odstupňován a šroub je vnějším průměrem uchycen v otvoru tělesa, obsahujícího kapalinovou náplň. Dutý šroub obepíná přípojka, opatřená radiálním vrtáním, ke kterému je připevněn nátrubek. Dále je zařízení tvořeno šroubem s čepovým osazením, opatřeným těsnícím...

Pružné spojení běhounu vibračního válce s rámem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216476

Dátum: 01.07.1984

Autori: Trojan Oldřich, Polda Josef, Bárta Jaroslav, Uxa Milan

Značky: pružné, rámem, běhounu, válce, vibračního, spojení

Zhrnutie / Anotácia:

Pružné spojení běhounu vibračního válce s rámem, s budičem vibrace uloženým zejména ve středu běhounu a s umístěním agregátů pohonu budiče vibrace na jedné straně běhounu a agregátů pohonu pojezdu na druhé straně běhounu, vyznačující se tím, že je tvořeno dvojicí nosičů(6,16), pevně spojených s nábojem (14,22), který je na straně pohonu vibrace uložen přes ložiska (5,5´) na dutém náboji (4), jenž je součástí čela (3´) běhounu (4), a na straně...