Bareš Milan

Mliekárenské a kozmetické výrobky s obsahom rastlinných olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281896

Dátum: 02.07.2001

Autor: Bareš Milan

MPK: A23C 11/02, A61K 7/00, A23L 1/19...

Značky: výrobky, rastlinných, olejov, obsahom, kozmetické, mliekarenské

Zhrnutie / Anotácia:

Mliečne a kozmetické výrobky obsahujú 2 až 35 % hmotn. tukovej bázy zloženej zo zmesi rastlinných olejov, 1 až 10 % hmotn. emulgátora na báze acylglycerolov vyšších mastných kyselín a ich derivátov s karbónovými kyselinami, 0,01 až 3 % hmotn. stabilizátora a vodu. Zmes rastlinných olejov je výhodne tvorená palmovým olejom, repkovým olejom, kokosovým olejom, sójovým olejom alebo slnečnicovým olejom. Tieto výrobky výhodne obsahujú sorban...

Mliekarenské a kozmetické výrobky obsahujúce rastlinné oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1206

Dátum: 07.08.1996

Autor: Bareš Milan

MPK: A61K 9/107, A23C 11/10

Značky: rastlinné, výrobky, kozmetické, mliekarenské, obsahujúce, oleje

Text:

...podla technického riešenia neobsahujú zložky mlieka, neobsahujú cholesterol a laktózubežného mlieka alebo smotany. Majú vysokú dobu trvanlivosti a sú sterilne.V príkladoch uskutočnenia sa použije také množstvo pitnej vody, ktoré dopĺňa súčet všetkých zložiek do 100 hmotn.4 hmotn. tukovej bázy zloženej zo zmesi tvorenej palmovým olejom, čiastočne hydrogenovaným repkovým olejom s bodom topenia 30 C a kokosovým olejom V hmotnostnom pomere...

Dezinfekční přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 269725

Dátum: 14.05.1990

Autori: Šmidrkal Jan, Klecan Václav, Šmidrkalová Eva, Kořínek Jaroslav, Bareš Milan, Uhrová Helena

MPK: C11D 3/48

Značky: prísada, dezinfekční

Text:

...nevýhody nemá dezinfekční přísada podle čs. autorského osvedčení č.Výhodou dezinfekční prísady podle vynálezu je, že díky obehu tenzidu je dokonale eolubilizovatelná v detergentu a dezinfskćní přisada je v detergentu dokonale homogenizována. Obsah tenzidu, tj. povrchovš aktivní látka, má v dezinfekční přísadš zásadní význam, nebot se dosáhne dokonale homogenizsce deziníekční prísady i při použití zařízení s ménš účiným míchadlem. Výhodou...

Práškové a pastovité detergenty a mýdla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268712

Dátum: 11.04.1990

Autori: Haumer Jaroslav, Bareš Milan, Procházka Karel, Hrdina Pavel, Klecan Václav, Vanča Josef

MPK: C11D 9/44, C11D 3/50

Značky: práškové, detergenty, pastovité, mydla

Text:

...až 10 datergento u epotřebitelo, pasty pak prodloužení doby skladování bez nebezpečí jejich rozeazení a mýdla zajišřují snížení praakavosti až o 15 a umožňují zpracování speciálních přisad, jako jsou dermatologická, dezinfekčni a jiné látky bez nebezpečí zvýšení tohoto parametru.Prálkove a paetovitó detergenty a mýdla podle vynálezu jsou blíže popsány na typických příkladech»Při přípravě mycí pasty na ruce se důkladně promíchalo 26 hmot....

Prostředek na mazání destičkových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268608

Dátum: 14.03.1990

Autori: Němec Zbyněk, Šilha Josef, Cincibus Aleš, Rous Jaroslav, Fáměra Jiří, Bareš Milan

MPK: C10M 173/02, C11D 1/83

Značky: dopravníku, prostředek, mazání, destičkových

Text:

...hmot. vázanéhc ethylenoxidu a molekulovou hmotnosti 2 000 až 3 000 a dále obsahuje 42 až 64 hmot. vody. Prostředek jako sekvestrační přísadu obsahuje trojsodnou sůl kyseliny nitroltrioctové nebo tetrasod~nou sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové.Mazací prostředek na destičkové dopravníky podle vynálezu využívá velmi dobré mazací schopnosti N-acyl-N-ethanolaminu monoethanolaminového mydla mastných kyselín o defínovaném složení. Přípravek již...

Mýdlo se sníženou praskavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268450

Dátum: 14.03.1990

Autori: Klecan Václav, Hojgrová Jarmila, Uhrová Helena, Vrána Jan, Šmidrkal Jan, Bareš Milan

MPK: C11D 9/38, C11D 9/50

Značky: mýdlo, praskavostí, sníženou

Text:

...dalši přisady,běžné tenzídy, nebo jejich směsi, jehož podstata spočíva v toa, že obsahuje 0,001 až 10 X haotnostl saěsi nonoterpenických alkoholu z jehličnatých dřevin a jednosytného nebola dvojsytného alkoholu o počtu uhlikových atopů 1 až 4 v hnotnostním poměru 1 1 až 100.Výhodou nýdla podle vynalezu je, že na sniženou praskavost a zvýšenou dezinłekčni účinnost. Výhodou rovněž je, že jsou do značné miry eliminovany vady složení tukových...

Sanitační pevný prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268044

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bareš Milan, Husník Stanislav

MPK: A61K 9/00

Značky: pevný, sanitační, prostředek

Text:

...při jeho aplikaci, epočívajicí v přetržitém, popřípedě nepřetržitém styku s vodou,například formou oplachu. Vyšší účinek senitačního pevného prostředku podle vynálezu je dan kombinaci jeho složek umožňující omezené e regulované rozpouštění prostředku ve vodě, což vede k zíekávání vodného roztoku o koncentreci ůčinných složek dovolujicích dosežení přijetelneho čistíciho účinku, pěnicího e déodorečniho efektu až ve dvojnásobne delší době...

Sanitační kapalný prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267625

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bareš Milan, Husník Stanislav

MPK: C11D 3/48, C11D 1/83

Značky: prostředek, kapalný, sanitační

Text:

...schopnosti enčsí aktivnčních přísad tvořenýni polykarbonovýni kyselinomi, případně jejich deriváty, s hydtogensíranem drnselnýn vytvářet ve vodnéu roztoku kysele reagující puľrovený systém, jehož pH se pohybuje v rozmezí 2,0 až 2,5 a umožnuje Anorganické složky nečistot, nerozpustnó ve vodě, zejména oxidy železa, vípníku a hořčíku převâdět do vo vadi rozpuetnć formy. Doohàzí tak k porušení struktury původní vrstvy nečistoty typické pro...

Kapalné detergenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 266744

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bareš Milan, Haumer Jaroslav, Hrdina Pavel, Procházka Karel, Klecan Václav, Vanča Josef

MPK: C11D 3/50

Značky: kapalné, detergenty

Text:

...koncentraci Z 10,5 alkylbenzensulfonátu sodného, 7,4 mýdla, 22,4 trífosforečnanu sodného, 2,6 diethanolamidu kyseliny olejové,1 monoothanolamidu kyseliny kokosového tuku, 0,2 formalinu, 55,6 vody a 0,3 kapalné směsi tvořenć 3 hmot. pentaerytritftalátu o molekulové hmotnosti 3 300 a čísle kyselosti 195 mg KOH/g, 3 hmot. ethanolu a 94 i hmot. parfému na bázi geranylacetátu, amylskořicovéPo 12 měsíčním skladování byl zaznamenán pouze...

Dezinfekční přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 266429

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šmidrkal Jan, Uher Jiří, Hrdina Pavel, Hrbek Milan, Haumer Jaroslav, Bareš Milan, Němec Zbyněk, Uhrová Helena, Klecan Václav

MPK: C11D 3/48

Značky: prísada, dezinfekční

Text:

...že požadavek ne proetředek proetý mikroorganismů a současně obeolutně prootý všech nožádouoich látok je kontradikčni.Naproti tomu exietuje řada odborných a včdeokých praci o antiaikrobiálnich účincích různých přírodních eilic. De však velaí obtížné na základě těchto publikovaných informací ziekat konkrétní data použitelná v praxi. Jednak ae totiž velmi liší epoktra zvolených látek e výběr teatovaných organienn. na druhé etraně jeou použité...

Antimikrobiální přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 265895

Dátum: 14.11.1989

Autori: Trčka Jan, Krob Václav, Šmidrkal Jan, Bareš Milan, Uhrová Helena, Klecan Václav

MPK: C11D 3/48

Značky: prísada, antimikrobiální

Text:

...organismů a metodika testovaní, takže není možno na základě těchto dat provést alespoň orientační výběr. Protože přírodní eilice Jsou látky ve vodě téměř nerozpustnê, není.možno Je V původní formě aplikovat. Pro jejich použití jenejprve nutné je převêst na takovou aplikační formu, která by zaručila jejich dokonalou homogenmzaci v mycím prostřed ku. Výše uvedené problémy řeší antimikrobiální přísada, určená zejména do acylsacharidů,...

Biocidní přísada

Načítavanie...

Číslo patentu: 265891

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šmidrkal Jan, Bareš Milan, Uhrová Helena, Klecan Václav

MPK: C11D 3/48

Značky: biocidní, prísada

Text:

...nebo pracím prostředku, Výše uvedené problémv řeší biocidní přísada určená zejména do kosmetických, mycích e čisticích prostředků,prostředků sro hygienu ústní dutiny a surovin pro jejich výrobu, jejíž podstatou je, že obsahuje směs monoterpenických elkoholů z jehličnatých dřevin e methanolu nebo/a ethanolu nebo/a l-propanolu nebo/a 2-propanolu v hmotnost~ ním poměru 1 l až 100.Výhodou biocidní přísady podle vynálezu je, že obsahuje...

Petrifikovaná směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 260740

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bareš Milan, Procházka Karel, Klecan Václav, Haumer Jaroslav, Hrdina Pavel, Vanča Josef

MPK: C11D 3/50

Značky: petrifikovaná, směs

Text:

...pryskyřic s široukým rozsahem parfémových kompozic chartakterilzovaným rozdílnou polaritou, které vedou v prítomnosti ethylalkoholu k tvorbě kapainých směsi homogenních v celém objemu .a majících nízkou viskozitu. Tato skutečnost odstraňuje nedostatky dosud známých polymerních látek a umožňuje dosáhnout dobrou manipulovatelnost o přesné ciávko-vání v- technologicakém procesu. Výhodou je, že se dosáhne rovnomerné rozptýleni dávkované směsi...

Způsob rafinace hydrogenovaných mastných kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256802

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čmolík Jiří, Bareš Milan, Filip Vladimír, Zajíc Jiří

MPK: C11C 3/12

Značky: mastných, způsob, kyselin, rafinace, hydrogenovaných

Text:

...ky~ selin a fyzikálne-chemické adsorpci vhodným aktívním adsorben tem /aktivace kyselinou/. Na výsledný efekt má významný Vliv optimální teplota při technologickém režimu a vhodný způsob mí chání reakční směsi jak při rozkladu solí mastných kyselín, takVýhoda způsobu rafinace hydrogenovaných mastných kyselín podle vynálezu oproti běžně používané destílaci spočíva ves značném snížení energetické náročnosti ve výrobnítechnologii,...

Segment stěny aktivačního prostoru čistíren odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 246739

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rusina Blahoslav, Treml Petr, Bareš Milan, Buryan Petr, Mitera Jioí

MPK: C02F 3/12

Značky: segment, prostoru, čistíren, stěny, odpadních, aktivačního

Text:

...Mezi dolním okrajem stěny aktivačniho prostoru 2 a vnější stěnou 1 nádrže je přepouštěcí štěrbina 3 pro spojení aktivačního prostoru 2 s prostorem nad přepouštěcí štěrbinou 3. Stěna aktivačního prostoru 2 se skládá ze segmentů 4,které mají tvar vysokého lichoběžníku. Může se použít buď jeden segment 4 pro ce lou výšku aktivačního prostoru 2, nebo seklade dolní řada 7 a segmentů 4 a horní řada 7 h segmentů 4.V praxi se vyžadují čistírny...

Termoplast na bázi polypropylenu a polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245874

Dátum: 15.12.1987

Autori: Burian Petr, Boháe Pavel, Bareš Milan, Soueek Jioí, Kyral Josef, Šilha Josef, Maršo Jindoich, Mucha Antonín, Štipek Jioí Dr, Zajíc Jioí Dr

MPK: C08L 23/06, C08L 23/12

Značky: bázi, polypropylénu, polyetylénu, termoplast

Text:

...vynálezu je termoplast na bázi polypropylenu a polyetylěnu jehož nadmolelçulární struktura je modiíikoväna anorganickým plnivem, který obsahuje 16 až 76 proc. hmotnostních polypropylenu s inde xem toku vyšším než 10 g/lů min, s koeficientom polydisperzity menším než 5, 8 až 57 0/0 hmotnzstních polyetylénu s indexem toku nižším než 1 3/10 min. a 20 až. 70 1 až 5 umPoužití dostatečně nadkritickě koncentrace plniva zabraňuje separátní...

Zapojenie trojfázového rezonančného striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 253403

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vrabec Dominik, Bareš Milan, Hrabovec Ladislav

MPK: H02M 7/48

Značky: zapojenie, striedača, trojfázového, rezonančného

Text:

...strana komutačného kondenzátora 19 a záťaže 23. Katóda tyrist-ora 3 s anódou diódy 9 sú cez ko amutačnú tlmivku 14 a anódu tyristora 4 s katódou diódy 1,0 cez komutačnú itlmivku 17 pripojené na .svěŕku z~v,. käeiâje pripojená aj je,dnastrana komutačného kondenzátora 20 a záťaže ĺgłfŤKatödálftyristovra 5 s anödou diódy 11 sú cez ko-mutačnú tlmivku 15 a anóda tyristoradřš lľatödou diódy 12 cez komutačnú tlmivku 18 pripojené na svorku W,kde je...

Parfemační, deodorační, repelenční nebo pesticidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251179

Dátum: 11.06.1987

Autori: Veruovič Budimír, Králíček Jaroslav, Kubánek Vladimír, Bareš Milan

MPK: A61L 9/12, C08G 59/50, A01N 25/10...

Značky: repelenční, parfemační, deodorační, prostředek, pesticidní

Text:

...se urychluje přídavkem urychlovače do polymerační směsi. Nejúčinnější urychlovače jsou organické dusíksté sloučeniny takové jako guanidin, hydrazin, imidazol, pyridin a jejich deriváty,dále hexametylentetramin,resp. urotropin. Použitím uvedených urychlovačů se polymerační doba zkrátí řádově 8 ažl 0 krát.Tvar konečného produktu je dán formou, ve které se směs ponechá k reakoi, přičemž forma může mít nejrůznější tvary od jednoduchého až po...

Kapalné anionaktivní tenzidy s vysokou detergenční schopností na bázi solí esterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 250977

Dátum: 14.05.1987

Autori: Peterka Vlastimil, Petrus Tibor, Kepl Jiří, Paulovič Milan, Bareš Milan, Nikl Stanislav, Haumer Jaroslav

MPK: C11D 1/12

Značky: anionaktivní, kyseliny, kapalné, schopnosti, solí, esterů, vysokou, bázi, sulfojantarové, tenzidy, detergenční

Text:

...na 1 mol alkoholu. Po skončení esterifikace se směs neutralizuje hydroxidem alkalického kovu,amoniakem či aminem. Zneutralizovaný maleát se ve vodném roztoku sulfituje hydrogensiřičitanem,dvojsiřičitanem a/nebo siřičitanem alkalickáho kovu nebo amonia.Tenzid dále obsahuje 49 až 79 t vody a zbytek do 100 jsou produkty vedlejších reakcí. Snížení bodu zákalu a viskozity lze dosáhnout přídavkem alkoholu, glykolu či hydrotropního...

Anionaktivní tenzidy na bázi sulfátů oxypropylenovaných destilačních zbytků po přípravě 2-etylhexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250376

Dátum: 15.04.1987

Autori: Petrus Tibor, Haummer Jaroslav, Peterka Vlastimil, Kepl Jiří, Bareš Milan, Paulovič Milav, Nikl Stanislav

MPK: C11D 1/29

Značky: sulfátu, bázi, anionaktivní, destilačních, zbytků, 2-etylhexanolu, tenzidy, oxypropylenovaných, přípravě

Text:

...a sultataci je směs neutralizována hydroxiudem ralkalického kovu, amoniakem a/nebo aminem.Tyto obtížné definovatelné látky vznikají i reakcí sulfatač~ního- činidla s .acetaly, estery či propylenglykoly, které jsou bud v destilačních zbytcích oohsaženy, a nebo vznikly při reakci s propylenoxidem. V některých případech, í když se nepodílí na povrchové aktivite, mohou přispívat ke zlepšení rezojlogickýlch vlastnosti výsledného...

Způsob přípravy tekutých detergentů a tekutých kosmetických přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238069

Dátum: 01.04.1987

Autori: Rieger František, Spal Milan, Ditl Pavel, Bareš Milan, Novák Václav, Kepl Jiří, Haumer Jaroslav, Novák Jan, Lopata Václav

MPK: C11D 11/04

Značky: způsob, přípravků, detergentů, přípravy, kosmetických, tekutých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že se kyselá forma syntetického tensidu neutralizuje neutralizačním činidlem, například čpavkem, hydroxidem sodným nebo draselným a nebo některými organickými zásadami jako je mono-, di-, triethanolamin, v hmotnostním poměru 1 : 0,05 až 1, s výhodou 1 : 0,1 až 0,5, vztaženo na 100 % tensid, v přítomnosti jedno nebo dvousytného alkoholu.

Anionaktivní tenzidy na bázi sulfojantaranů z oxypropylenovaných alifatických alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249429

Dátum: 12.03.1987

Autori: Haumer Jaroslav, Bareš Milan, Kepl Jiří, Nikl Stanislav, Peterka Vlastimil, Paulovič Milan

MPK: C11D 1/28, C11D 1/29

Značky: anionaktivní, sulfojantaranů, alkoholů, bázi, oxypropylenovaných, tenzidy, alifatických

Text:

...vzorcekde R, je allql se 5 až O atomy uhlíku v základním skeletu oqpropylenovený 2 aš 16 jednot kami propylenoxidu R 2 je R, anebo lie e le je alkelický kov, amonná anebo snoniová skupina.49 už 79 5 hmot. vody s zbytek do 100 i hmot. je tvořsn produkty vsdlojších reskci, které probíhudí pri oxyproyylsnsci, estorifikaci maleinmnhydridu a sulfitaci.Zbytek do 100 í tvoří voda, produkty vedelejších reskcí z prípravy vlastního alkoholu,jeho...

Anionaktivní tenzidy na bázi sulfátů oxypropylenovaných alifatických alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249428

Dátum: 12.03.1987

Autori: Nikl Stanislav, Haummer Jaroslav, Peterka Vlastimil, Kepl Jiří, Bareš Milan, Paulovič Milan

MPK: C11D 1/29

Značky: bázi, tenzidy, anionaktivní, oxypropylenovaných, alkoholů, sulfátu, alifatických

Text:

...sulfáty i když se nepodílí na povrchovä aktivních vlastnosteoh mohou v některých případech zlepsovat reologická vlastnosti roztoku oonzidl podle vy-ndlezu. Vzhledem k zvladnutým sulfatačním procesům a ekonomicwm relacím jsou tenzidy podle vynalozu vhodnědlí i z cenového hlediska.Průměrna molokulová hmotnost onqpropylenovaných alkoholů, případně Jejich směsí s propylenglykoly se stanoví na základě obsahu aktivní hvdroxylové skupiny.554...

Parfém se zvýšenou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248807

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bareš Milan, Souček Jiří, Procházka Karel, Hrdina Pavel, Haumer Jaroslav, Klecan Václav

MPK: C11D 3/50

Značky: zvýšenou, parfem, stabilitou

Text:

...přísad obsažených v detergentech..- 2 248 807 Zcela neomezenou aplikaci stabilizovaných parfémü umožňuje vynález parfému se zvýšenou stabilitou ve forme roztoku nebo gélu na bázi polyakrylátu, polyvinylchloridu, polyetylentereftalátuy polyamidů, močovinoformaldehydových a melamínoformaldehydových pryskyřic, kopolymerů akrylonitrilu, butadienu a styrenu, polyakrylonitrilu, kopolymeru vinylchloridu,s vínylacetátem, polyetylenu, polystyrenu,...

Způsob přípravy heterogenního katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230634

Dátum: 15.05.1986

Autori: Filip Vladimír, Bareš Milan, Čmolík Jiří, Zajíc Jiří

MPK: C07C 51/36, B01J 23/74, B01J 23/86...

Značky: přípravy, katalyzátoru, heterogenního, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy heterogenního katalyzátoru, zejména ke katalýze hydrogenace volných nenasycených mastných kyselin, při němž se heterogenní katalyzátor připravuje kalcinací uhličitanu nikelnatého nebo chromitého, případně jejich směsí, na oxid tohoto kovu a jeho redukcí na katalyzátor, vyznačující se tím, že se oxid kovu případně směsi kovů redukuje při 380 až 460 °C na 50 až 80 % vyredukovaného kovu a po redukci se získaný katalyzátor pasivuje...

Práškový prací prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229717

Dátum: 01.05.1986

Autori: Peterka Vlastimil, Krob Václav, Haumer Jaroslav, Šimůnek Jaroslav, Šmidrkal Jan, Paulovič Milan, Kepl Jiří, Novák Jan, Bareš Milan, Čmolík Jiří, Novák Ladislav

MPK: C11D 1/83

Značky: prací, prostředek, práškový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká práškového pracího prostředku s vysokou účinností a sypnou hmotností vhodného pro automatické pračky, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje 0,5 až 10 % hmot. polyglykolamidů obecného vzorce I, ve kterém Rl značí alkylskupinu s 8 až 19 atomy uhlíku a n je přirozené číslo 3 až 30, 1 až 8 % hmot. sodných solí alifatických karboxylových kyselin s 8 až 22 atomy uhlíku a 1 až 15 % hmot. alkylbenzensulfonanu sodného nebo...

Práškový prací prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229716

Dátum: 01.05.1986

Autori: Bareš Milan, Paulovič Milan, Šmidrkal Jan, Novák Ladislav, Šimůnek Jaroslav, Novák Jan

MPK: C11D 1/831

Značky: práškový, prací, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká práškového pracího prostředku, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje 1,0 až 10 hmot. % polyglykolesterů obecného vzorce I, ve kterém R1 značí alkylskupinu s 8 až 19 atomy uhlíku, n je přirozené číslo 3 až 30, 1 až 8 hmot. alifatických karboxylových kyselin s 8 až 22 atomy uhlíku nebo jejich sodných solí a 1 až 15 hmot. alkylbenzensulfonanu sodného nebo alkylsulfátu sodného.

Detergenční směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 226226

Dátum: 01.02.1986

Autori: Haumer Jaroslav, Bareš Milan, Růžička Vladimír, Novák Jan, Müller Václav, Procházka Karel, Klecan Václav, Lopata Václav

Značky: směs, detergenční

Zhrnutie / Anotácia:

Detergenční směs tvořená práškovým sorbentem s vysokým aktivním povrchem a povrchově aktivní látkou, popřípadě jejím roztokem, vyznačující se tím, že detergenční směs obsahuje nejméně jednu ze skupiny látek tvořených trifosfátem, difosfátem a uhličitanem sodným a jako povrchově aktivní látku obsahuje alespoň jednu ze skupiny alkylarylsulfokyselin, alkánsulfonových nebo alkensulfonových kyselin, mastných kyselin nebo alkylbetainů,...

Způsob zabránění úletu kysličníku chromového z chromovací lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 224406

Dátum: 01.12.1985

Autori: Treml Petr, Bareš Milan, Mitera Jiří, Buryan Petr

Značky: kysličníku, chromovací, lázně, chromového, úletů, zabránění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zabránění úletu kysličníku chromového z chromovací lázně, vyznačený tím, že k chromovací lázni se přidává tenzid typu oxyethylovaného alkylaminu nebo alkylarylaminu s 5 až 25 moly navázaného ethylenoxidu, přičemž alkyl obsahuje 8 až 20 atomů uhlíku a aryl představuje fenyl a/nebo oxyethylovaný alkanolamid vyšších mastných kyselin s 5 až 25 moly navázaného ethylenoxidu, přičemž obsahuje 11 až 17 atomů uhlíku v alkylovém řetězci mastně...

Způsob výroby parfemovaných kosmetických výrobků a kapalných a pastovitých detergentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220084

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kubánek Vladimír, Klecan Václav, Souček Jiří, Haumer Jaroslav, Bareš Milan, Králíček Jaroslav, Veruovič Budimír, Zajíc Jiří

Značky: detergentů, kosmetických, způsob, kapalných, parfemovaných, výrobků, výroby, pastovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je stabilizace parfému ve výrobku a zachování jeho vlastností i po delší době skladování. Podle vynálezu se v parfému nejdříve rozpouští nebo bobtná polymer na bázi uhlovodíků, například polyetylén, polypropylen, polystyren nebo halogenových derivátů uhlovodíků, například polyvinylchloridů nebo alkoholů, jejich esterů, například polyvinylalkohol, polyvinylacetát, nebo organických kyselin a jejich derivátů, například polyakrylové...

Stabilizovaný parfém

Načítavanie...

Číslo patentu: 220083

Dátum: 15.10.1985

Autori: Králíček Jaroslav, Haumer Jaroslav, Bareš Milan, Klecan Václav, Souček Jiří, Veruovič Budimír, Zajíc Jiří, Kubánek Vladimír

Značky: stabilizovaný, parfem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení stability parfému při jeho aplikaci do mýdel, kosmetických výrobků, práškových, kapalných, pastovitých tenzidů a detergentů. Stabilizovaný parfém ve formě gelu nebo roztoku je tvořen polymerem na bázi polyakrylátů, polyvinylchloridu, polyalkylmetakrylátu, acetylcelulózy, polyfenylenoxidu, polyetyléntereftalátu, polyamidů, močovinoformaldehydových a melaminoformaldehydových pryskyřic, kopolymerů akrylonitrilu,...

Způsob parfemace mýdel

Načítavanie...

Číslo patentu: 218312

Dátum: 15.02.1985

Autori: Zajíc Jiří, Souček Jiří, Veruovič Budimír, Haumer Jaroslav, Kubánek Vladimír, Králíček Jaroslav, Bareš Milan, Klecan Václav

Značky: parfemace, mýdel, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je stabilizace parfémové složky v mýdlech během skladování snížením její těkavosti a zvýšením odolnosti vůči chemickým změnám. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se v parfému rozpouští polymer na bázi uhlovodíků a jejich derivátů, alkoholů, jejich éterů a esterů,organických kyselin a jejich derivátů, nebo polymer s heterogenním řetězcem obsahujícím dusík nebo kopolymery a terpolymery a jejich vzájemné směsi v množství od 2 do 40...

Způsob čištění textilních tkanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218306

Dátum: 15.02.1985

Autori: Husák Zbyněk, Stejskalová Marie, Kubal Tomáš, Bareš Milan

Značky: textilních, tkanin, způsob, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení účinku při chemickém čištění textilních tkanin, zejména oděvů z bavlněných, vlněných a syntetických vláken a jejich směsí kombinovaným čištěním a praním v organickém rozpouštědle, vodě a detergentu. Uvedeného účinku se dosáhne způsobem očištění textilních tkanin, podle kterého se znečištěná tkanina nejdříve podrobí působení směsi organického rozpouštědla, např. perchloretylénu, vody a detergenu na bázi anionaktivního...

Prostředek pro čištění silně zašpiněných textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218305

Dátum: 15.02.1985

Autori: Husák Zbyněk, Bareš Milan, Stejskalová Marie

Značky: textilních, zašpiněných, silně, materiálů, prostředek, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení odstraňování nečistoty a vody z textilních tkanin z bavlny, směsi bavlny a syntetických vláken, polyesteru, nylonu, vlny apod. v bázi tvořené organickým rozpouštědlem, anebo organickým rozpouštědlem a vodou. Uvedeného účelu se dosáhne prostředkem pro čištění silně zašpiněných textilních materiálů na bázi anionaktivních a neionogenních tenzidů, který obsahuje 33 až 55 % hmot. alkylpolyetylénglykoléterfosforečnanu...

Prostředek pro čištění silně zašpiněných textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218304

Dátum: 15.02.1985

Autori: Stejskalová Marie, Bareš Milan, Husák Zbyněk

Značky: čištění, zašpiněných, materiálů, textilních, prostředek, silně

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení odstraňování nečistoty z textilních tkanin z bavlny, směsi bavlny a syntetických vláken, polyesteru, nylonu, vlny apod. a současně jejich dezinfekce v lázni tvořené organickým rozpouštědlem nebo organickým rozpouštědlem a vodou. Uvedeného účinku se dosáhne prostředkem pro čištění silně zašpiněných textilních materiálů na bázi anionaktivních a neionogenních tenzidů, který obsahuje 26 až 46 % hmot....

Způsob výroby detergenční směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 217173

Dátum: 15.02.1985

Autori: Haumer Jaroslav, Lopata Václav, Novák Jan, Procházka Karel, Růžička Vladimír, Tolman Jiří, Klecan Václav, Bareš Milan

Značky: výroby, směsi, způsob, detergenční

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby detergenčních směsí určených jako práškový detergenční prostředek nebo jako poloprodukt, popřípadě součást produktu při výrobě práškových detergenčných prostředků, vyznačený tím, že povrchově aktivní látka v množství od 5 do 80 % hmot. se před jejím přidáním k ostatním složkám směsi nasorbuje na nejméně jednu ze skupiny polymerů na bázi organických kyselin a jejich derivátů, halogenovaných derivátů uhlovodíků, uhlovodíků, polymerů...

Způsob výroby polyaduktů alkylenoxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216988

Dátum: 15.02.1985

Autori: Votavová Eva, Bareš Milan, Bleha Miroslav, Zajíc Jiří

Značky: výroby, alkylenoxidů, polyaduktů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby polyaduktů alkylenoxidů adicí alkylenoxidů na látky obsahující aktivní vodík za přítomnosti katalyzátorů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jako katalyzátor se použije polymerů obsahujících v postranním řetězci aromatický aminový systém sestávající ze strukturních jednotek obecného vzorce kde R1 je vodík nebo metyl, R2 je alkyl obsahující 1 až 6 uhlíkových atomů a R3 a R4 značí vodík, alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku...

Způsob výroby práškových detergenčních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 216618

Dátum: 01.10.1984

Autori: Klecan Václav, Tolman Jiří, Bareš Milan, Souček Jiří, Procházka Karel, Haumer Jaroslav, Lopata Václav, Novák Jan

Značky: práškových, způsob, prostředků, detergenčních, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby práškových detergenčních prostředků, který spočívá v tom, že se anionaktivní tenzid nasorbuje na látku s aktivním povrchem od 40 do 300 m2/g v hmotnostním poměru 0,5 až 15 : 1, s výhodou 2 až 5 : 1, načež se přidají ostatní složky detergenčního prostředku. Sorbent může obsahovat 0,5 % až 50 % hmot. naadsorbované vody.

Imobilisovaný parfem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215930

Dátum: 01.10.1984

Autori: Bareš Milan, Klecan Václav, Souček Jiří, Haumer Jaroslav, Králíček Jaroslav, Kubánek Vladimír, Zajíc Jiří

Značky: imobilisovaný, parfem

Zhrnutie / Anotácia:

Imobilisovaný parfem vyznačující se tím, že je tvořen sorbentem s vysokým aktivním povrchem na bázi polyakrylátů, polyvinylchloridu, polyalkylmetakrylátů, acetylcelulosy, polyfenylenoxidů, polyetylentereftalátu, polyamidů, močovinoformaldehydových a melaminoformaldehydových pryskyřic, kopolymerů akrylonitrilu, butadienu a styrenu, polyakrylonitrilu, kopolymeru vinylchloridu s vinylacetátem, polyetylenu, polypropylenu, polystyrenu, hydratovaného...