Balák Jiří

Sposob výroby 2,2-dialkoxypropánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260295

Dátum: 15.12.1998

Autori: Balák Jiří, Macho Vendelín, Kavala Miroslav, Svoboda Josef

MPK: C07C 41/06

Značky: spôsob, 2,2-dialkoxypropánu, výroby

Text:

...na rovnovážnost reakcie je výhodné odstraňovať z reakčnej zmesi LZ-dialkoxypropán i. vodu. Z reakčnej zmesi po druhom stupni syntézy možno izolovať 2,2-dialkoxypropán pomerne vysokej čistoty extrakciou vhodným roztokom hydroxidov alkalických kovov a prípadne 2,2-dialkoxypropán prečistit destiláclou za zníženého tlaku. Vhodná je tiež rektifikácia alebo špeciálne destilačné procesy Beregovych V. V. a i. Chim. farm. ž. 17, 454 /1983/ Brunner...

Odmasťovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 618

Dátum: 05.10.1994

Autori: Kavala Miroslav, Kubína Milan, Janoška Milan, Balák Jiří

MPK: C23G 5/04

Značky: zariadenie, odmasťovacie

Text:

...komory cez čerpadlo.Výhody zariadenia spočívajú v jeho univarzálnosti a nenáročnosti. Využíva štandardné zariadenie pre odmastřovanie, ktoré nekomplikovanou úpravou umožňuje kombinované odmastovanie ponorom a pplachom a môže využívať prakticky všetky druhy odmastujúoioh prípravkov, ktoré môžu nahradiť chlőrované uhľovodíky. Touto úpravou je možné vaňu naplniť až po prepad kvapalinou, po silniť ohrev a na jednej strane vane zabudovať...

Zariadenie na kontinuálnu prípravu 2,6- dialkylanilínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277903

Dátum: 18.11.1992

Autori: Kavala Miroslav, Dudáš Viliam, Filadelfy Ivan, Štovčík Imrich, Richter Ján, Hagara Anton, Janoška Milan, Balák Jiří

MPK: C07C 209/68

Značky: zariadenie, dialkylanilínov, přípravu, kontinuálnu

Zhrnutie / Anotácia:

2,6-Dialkylanilíny sa pripravujú z príslušného aromatického amínu s aspoň jednou neobsadenou orto-polohou na aromatickom jadre a olefínom s počtom atómov uhlíka 2 až 4 pri teplote 280 až 350°C, tlaku 6,0 až 12,0 MPa, mólovom pomere aromatický amín : olefín = 1 : 1,1 až 1 : 10 a dobe zdržania reakčnej zmesi v reaktore 0,5 až 3,5 h. Reakcia prebieha v cirkulačnom reaktore pozostávajúcom z reakčnej časti (1), pomer dĺžky k priemeru L/d reakčnej...

Spôsob selektívnej hydratácie organických nitrilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280951

Dátum: 17.12.1991

Autori: Kavala Miroslav, Balák Jiří, Macho Vendelín, Štovčík Imrich, Kiss Gabriel, Schmiedhamerová Katarína

MPK: C07C 231/22, C07C 231/06, C07C 233/09...

Značky: organických, hydratácie, spôsob, nitrilov, selektívnej

Zhrnutie / Anotácia:

Selektívna hydratácia organických nitrilov (akrylonitril, metakrylonitril, acetonitril a i.) na zodpovedajúce amidy sa uskutočňuje pri teplote 50 až 200 °C pri mólovom pomere vody k nitrilu 3 až 40 : 1 na heterogénnom katalyzátore s obsahom 1 až 50 % hmotn. medi alebo zmesi medi najmenej s jedným oxidom prvku zo skupiny vápnik, horčík, mangán, zinok, chróm, sodík a zvyšok do 100 % tvorí nosič na báze silikátu alebo alumosilikátu, prípadne...

Spôsob výroby trianilidalumíniových zlúčenín a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269657

Dátum: 11.04.1990

Autori: Janoška Milan, Štovčík Imrich, Balák Jiří, Dudáš Viliam, Hagara Anton, Kavala Miroslav, Filadelfy Ivan, Richter Ján

MPK: C07F 5/06, B01J 31/14

Značky: spôsob, výroby, trianilidalumíniových, zariadenie, uskutočňovanie, zlúčenín

Text:

...že byt tiež bežná miešané tlakové nádoba, vybavená účinným mie ěadlom. Vyhrievanie je najvýhodnejšie uskutočnit plášťom, v ktorom pfúdi ohrevné médium.Veľkosť reaktora je volená v závislosti od množstva nástreku aromntickéhoamínu tak, aby zdržná doba bola 0,25 - 6 hod. s výhodou 0,5 - 3 hod.Surovinou može byť anilín, prípadne 2-alkylanilíny, ako napríklad 2-metylanilín,ktoré sa po predohriatí na 140 - 200 °C dávkujú do reaktora v množstve, aby...

Spôsob výroby 2-alkoxypropénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262799

Dátum: 11.04.1989

Autori: Balák Jiří, Kráľ Bohumil, Polievka Milan, Glevitzký Edmund, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Svoboda Jozef

MPK: C07C 11/06

Značky: 2-alkoxypropénu, výroby, spôsob

Text:

...allfatickým alkoholom C 1 až C 3. Najčastejšie je koncentrácia celkovej vody a hydroxidu súdneho alebohydroxidu draselného vo vodnoalkoholickom roztoku 0,1 až 10 hm-ot. Ako zriedený vodnoalkoholický roztok hydroxidu alkalického kovu podla tohto vynálezu sa rozumie aj vodnoalkoholický roztok zmesi hydnoxidov alkallckých kov.ov, ako aj alkoholátov alkalických kovov s alkoholom C 1 až C 3.Vodné roztoky alkoholov získané z extrakcie alebo...

Spôsob výroby 2,2-dialkoxypropánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261652

Dátum: 10.02.1989

Autori: Balák Jiří, Macho Vendelín, Svoboda Josef

MPK: C07C 41/06

Značky: spôsob, výroby, 2,2-dialkoxypropánu

Text:

...tvoria okolo 1 0/0.V neposlednom rade, podľa tohto vynálezu vhodným donórom alkoholov C 1 až C 5 môžu byť aj produkty hydrokondeiízácie zmesi vodika s oxidom uholnatým, najmä na zinočnato-chromltých, zinočnato-železnato-chromitých katalyzátoroch za zvýšenej teploty a tlaku, produkty modifikovanej Fischer-Tropschovej syntêzy na uvedených ako aj železnatých katalyzátoroch. Potom acetylénom inicovanej hydrokondenzácie, či iniciovanej...

Sposob výroby 2-metoxypropénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259389

Dátum: 17.10.1988

Autori: Svoboda Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Balák Jiří

MPK: C07C 41/00, C07C 11/06

Značky: spôsob, výroby, 2-metoxypropénu

Text:

...alebo drvený betón ap.Extrakčnými činidlami sú vodorezpustné dioly až trioly, najmä etylénglykol, dietylénglykol, trietylénglykol, polyetylénglykol,najmží do mólovej hmotnosti 600 g.mól 1,propgdfr rlykoL dipropylenglykol, glycerol,neopcn lykol, trimetylolpropán. Potom alkanolaićrsíny, ako monoetanolamín 2-amínoetanol), dietanolamín 2,2-dihydroxyetylamírlj, trietanolamín, monoizopropylalkoholamíu l-amíno-Z-propanol),...

Sposob výroby 2-alkoxypropénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259388

Dátum: 17.10.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Balák Jiří, Svoboda Josef, Glevitzký Edmund, Polievka Milan

MPK: C07C 11/06

Značky: spôsob, výroby, 2-alkoxypropénu

Text:

...kovov, ako aj alkoholát alkalického kovu s alkoholom C, až C 3.Vodné roztoky alkoholov získané z exthrakcie alebo extrakčnej destilácie je v prípade metanolu možno lahko regenerovať destiláciou, resp. rektitikáciou. V prípade alkoholov C 9 až C 3 je vhodná azeotropická destilacia, s využitím známych ternárnych azeotropických zmesí, selektívnou adsorbciouu Vody hydrofilnými, vo vode nerozpustnými, ale vodou len napučiavajúcimi polymérmi a...

Spôsob odstraňovania metanolu a/alebo vody z uhlovodíkov C3 až C5

Načítavanie...

Číslo patentu: 257133

Dátum: 15.04.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Balák Jiří, Kavala Miroslav

MPK: C10G 21/16, C07C 7/08

Značky: odstraňovania, uhľovodíkov, spôsob, metanolu

Text:

...obohacovacia časť má 22 a ochudobňovacia 15 teoretických stupňov opatrené rektifikačuou hlavou, kontinuálnym varákom a dvoma nástrekovými miestami). Nastrekuje sa 100 g.h 1 na 16 teoretický stupeň pri teplote 20-30 °C a do vrchnej časti na 38. teoretický stupeň etylénglykol v množstve 80 cmľh pri teplote 20 až 24 °C. Destilát sa zachytáva v dvoch vymrazovačkäch za destilačnou hlavou (výmenník tepla v destilačnej hlave sa temperoval na -10...

Spôsob izolácie amidov kyseliny antranilovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 256091

Dátum: 15.04.1988

Autori: Polievka Milan, Sojka Jozef, Uhlár Ladislav, Balák Jiří

MPK: C07C 103/76

Značky: spôsob, kyseliny, antranilovej, izolácie, amidov

Text:

...40 dielmi 3 O/o-nej kyseliny chlorovodikovej na pH z 0,9. Reakčná zmes sa nechá doreagovať 4 sekun~ dy pri 30 °C a potom sa dávkuje do extraktora 311 dielov), do ktorého sa privádza 311 dielov toluénu pri teplote v extraktore 80 (7. Extraktoi je konštruovaný tak, aby sa zdržuá doba pohybovala od 15 až 20 min.Z cxtraktora odchádza zmes pri teplote 80 C do temperovanej (leličlçy, kde sa za tepla reekčná zmes rozdelí, pričom orgetnická vrstva sa...

Sposob prípravy vysokoaktívného a selektívneho katalyzátora pre výrobu akrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254217

Dátum: 15.01.1988

Autori: Polievka Milan, Chripková Naděžda, Balák Jiří, Lojka Jaromír

MPK: B01J 25/04, B01J 23/72, B01J 23/94...

Značky: vysokoaktívného, spôsob, katalyzátora, akrylamidu, selektívneho, přípravy, výrobu

Text:

...aditíva D~Glukózy na množstvo zliatiny. Roztok sa dävkuje do re~ aktora počas 4 hodín v množstve 200 ml/h na 60 g katalyžátora, pričom je možné roztok stale vracať. V reaktore sa udržuje teplota 20 až 70 °C, s výhodou 50 až 85 °C, ako pri vlastnej aktivácii. Uvolnený vodík sa odvádza z reaktora odplynom. Uvedený spôsob reaktivácie je možné uplatnit v 5 až 10 cykloch. Reaktivovaný katalyzátor je opäť v-yso» ko aktívny a výťažky akrylamidu sa...

Sposob výroby 2-alkoxypropénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251990

Dátum: 13.08.1987

Autori: Polievka Milan, Matušková Mária, Hojč Ján, Glevitzký Edmund, Svoboda Jozef, Balák Jiří

MPK: C07C 41/06, C07C 41/08, C07C 43/15...

Značky: spôsob, výroby, 2-alkoxypropénov

Text:

...izoluje extrakčnou rektitikáciou, kde sa ako extrakčné rozpúštadlo použije voda 10/0-ný .roztok N.a 0 H, KOH), glykoly, monoetanolaumíny atď. Proces pracuje s 55 0/0 až 65 0/o-nou konverziou -metylacetylénu a alé 251090nu pri takmer 100 o/o-nej selektivite. Za uvedených reakčných podmienok neprebíeha adícia alkoholu na propylen. V produkte boli nájdené lein -stopy 2,2-dia 1 koxypropánu a stopy iaoetonu, Z-Alkoxypropéiny sú za tlaku citlivé...

Spôsob obmedzenia polymerizácie a rozkladu vstupných surovín a medziproduktov pri výrobe C1 až C4 esterov kyseliny metakrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 238426

Dátum: 15.05.1987

Autori: Letz Štefan, Balák Jiří, Macho Vendelín, Polievka Milan

MPK: C07C 67/22, C07C 69/653

Značky: obmedzenia, polymerizácie, esterov, metakrylovej, spôsob, výrobe, medziproduktov, vstupných, surovin, kyseliny, rozkladu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši obmedzenie polymerizácie a rozkladu vstupných surovín a medziproduktov pri výrobe C1 a C4 esterov kyseliny metakrylovej z acetónkyanhydrínu zmesným anorganicko-organickým inhibičným systémom. Pri tomto spôsobe se v zmiešavacej fáze vstupných surovín pridáva síran meďnatý a aspoň jedna látka zo skupiny pyrokatechín, hydrochinón, p-aminodifenylamín, difenylamín, pričom amínické inhibítory sa používajú buď v čistej forme, alebo ako...

Spôsob výroby 2,2´-hydrazobisizobutyronitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233242

Dátum: 17.04.1987

Autori: Letz Štefan, Blaho Milan, Polievka Milan, Balák Jiří

MPK: C07C 121/82, C08K 5/23

Značky: 2,2´-hydrazobisizobutyronitrilu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši výrobu 2,2´-hydrazobisizobutyronitrilu z acetónkyanhydrínu a hydrazínsulfátu, hydrazínhydrátu prípadne z voľného hydrazínu. Pri tejto výrobe sa ako východisková surovina použije okrem koncentrovaného acetonkyanhydrínu odpadný nízkokoncentrovaný acetónkyanhydrín a/alebo vodou zriedený o koncentrácii acetonkyanhydrínu vo vode 1 až 97 % hmot., pričom celkový mólový pomer koncentrovaného a odpadného nízkokoncentrovaného a/alebo vodou...

Spôsob výroby 1,1´-azobisformamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237123

Dátum: 15.03.1987

Autori: Balák Jiří, Grečnár Milan, Polievka Milan, Letz Štefan, Chovanec František

MPK: C07C 107/02

Značky: výroby, spôsob, 1,1´-azobisformamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby 1,1(-azobisformamidu oxidáciou hydrazodikarboxamidu peroxidom vodíka za prítomnosti silnej kyseliny a zlúčeniny brómu. Oxidácia sa uskutočňuje za prítomnosti molybdénanu amónneho, oxidu molybdénového alebo komplexu solí molybdénu alebo volfrámu s trietanolamínom, pričom obsah katalytických zložiek molybdénu alebo volfrámu na hydrazodikarbonamid je 0,1 až 10 percent hmot. Oxidácia prebieha pri teplote 25 až 65 °C v...

Sposob výroby 1,1-hydrazobisformamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249209

Dátum: 12.03.1987

Autori: Letz Štefan, Blaho Milan, Balák Jiří, Marton Ivan, Polievka Milan

MPK: C07C 127/00

Značky: výroby, spôsob, 1,1-hydrazobisformamidu

Text:

...a to buď ihneď na začiatku reakcie, alebo až po 3 vh kon-denzácie. Penenie reakčne zmesi nie je na závadu,ak reakčná nádoba »nie je nauplnená via-c ako do ,poloviny svojho objemu.V prípade nutnosti sa penenie potlazčí prídavkom malého množstva metanolu alebo iného odpeň-ovacieho prípravku. Manipulačné ťažkosti s viskóznou reakčnott zmesousa odstránia tým, že .po ukončení kondenzacie sa- všetka odudestilovaná voda vráti do reakčnej zmesi...

Spôsob výroby metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236998

Dátum: 01.10.1986

Autori: Letz Štefan, Balák Jiří, Polievka Milan

MPK: C07C 69/54

Značky: výroby, metylmetakrylátu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje spôsob výroby metylmetakrylátu, pri ktorom je východiskovou surovinou acetónkyanhydrin. Z neho pripravený metakrylamidsulfát sa esterifikuje v prvom stupni 1,5 až 2 mólmi metanolu, počítané na acetónkyanhydrin, v druhom stupni sa esterifikuje 0,05 až 1 mólom metanolu. Za kontinuálneho oddestilovánia metylmetakrylátu. Ďalej sa esterifikačná zmes riedi vodou v hmotnostnom pomere 3 : 1 až l : 1 za vydestilovania metylmetakrylátu a...

Spôsob výroby 1,1´-hydrazobisformamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230244

Dátum: 15.08.1986

Autori: Letz Štefan, Polievka Milan, Balák Jiří, Grečnár Milan, Chovanec František

MPK: C07C 109/087

Značky: spôsob, výroby, 1,1´-hydrazobisformamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 1,1´-hydrazobisformamidu z močoviny a hydrazínu, vyznačujúci sa tým, že reakčný produkt z prípravy hydrazínu, pozostávajúci z nereagovanej močoviny, hydroxidu sodného, chlórnanu sodného, chloridu sodného a hydrazínu sa okyslí na pH 1,3 až 1,7, s výhodou na pH 1,5 a na tento sa pôsobí močovinou.

Spôsob obmedzenia polymerizácie pri výrobe C1 až C4 esterov kyseliny akrylovej a metakrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 229529

Dátum: 15.08.1986

Autori: Polievka Milan, Grečnár Milan, Balák Jiří

MPK: C07C 69/653

Značky: esterov, akrylovej, metakrylovej, spôsob, výrobe, polymerizácie, obmedzenia, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob obmedzenia polymerizácie pri výrobe C1 až C4 esterov kyseliny akrylovej a metakrylovej s použitím anorganického inhibítora polymerizácie, vyznačujúci sa tým, že do alkalických neutralizačných roztokov a extrakčných vôd sa pridáva 0,02 až 0,5 % hmot. solí pridávaných jednotlivo alebo v zmesi, obsahujúcich dusitanový a jodidový anion, a prípadne sa recyklujú takto inhibované vody do esterifikácie.

Spôsob výroby 2,2′-azobisizobutyronitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232350

Dátum: 15.07.1986

Autori: Polievka Milan, Macho Vendelín, Letz Štefan, Balák Jiří

MPK: C07C 121/16

Značky: výroby, spôsob, 2,2'-azobisizobutyronitrilu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby 2,2´-azobisizobutyronitrilu z hydrazínu a/alebo jeho adičných zlúčenín cez 2,2´-hydrazobisizobutyronitril ako medziprodukt, na ktorý sa pôsobí peroxidom vodíka vo vodnom prostredí za prítomnosti minerálnej kyseliny a/alebo organickej kyseliny a za prítomnosti zlúčenín brómu tak, že pôsobenie peroxidu vodíka na 2,2´-hydrazobisizobutyronitril sa katalyzuje aspoň jedným prvkom a/alebo aspoň jednou zlúčeninou z prvkov...

Spôsob obmedzenia polymerizácie a rozkladu vstupných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 229851

Dátum: 15.04.1986

Autori: Grečnár Milan, Polievka Milan, Halmová Anna, Uhlár Ladislav, Balák Jiří

MPK: C07C 69/54, C09K 15/26, C09K 15/02...

Značky: obmedzenia, surovin, vstupných, rozkladu, polymerizácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Systém inhibície polymerizácie nenasýtených zlúčenín pri výrobe metylmetakrylátu z acetonkyanhydrínu a kyseliny sírovej. Dávkovanie inhibičného systému sa uskutočňuje v časti zmiešavania acetonkyanhydrínu s kyselinou sírovou pri teplote 80 až 90 stupňov Celzia. Inhibičná zmes, síran meďnatý a fenotiazín, sa dávkuje v práškovej forme. Inhibítor možno použiť aj pre syntézu akrylátov z akrylonitrilu.

Koncentráty antistatických midifikátorov v tekutej forme pre polyamidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 218608

Dátum: 01.06.1985

Autori: Benický Milan, Švoňavec Pavel, Polievka Milan, Drobný Michal, Balák Jiří, Macho Vendelín

Značky: tekutej, přípravy, antistatických, polyamidy, spôsob, formě, midifikátorov, koncentráty

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty antistatických modifikátorov v tekutej forme pre modifikáciu polyamidov pozostávajú z 5 až 60 % hmot. polyéteramidov alebo ich predpolymérov, pripravených polykondenzáciou zmesi 50 až 95 % hmot. diamínopolyetylénglykolov s priemernou mol. hmotnosťou 800 až 4000, z dikarboxylových kyselín so 4 až 8 atómami uhlíka, alebo ich esterov, v množstve 1 až 1,2 ekvivalentu na použitý diamínopolyetylénglykol, príp. prídavku do 100 % hmot....