B67D 1/00

Spôsob merania odberu sudových nápojov pod tlakom a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6390

Dátum: 01.03.2013

Autori: Šipikal Augustín, Fedák Ján

MPK: G01F 17/00, B67D 1/00

Značky: vykonávanie, zariadenie, nápojov, sudových, spôsob, odběru, merania, tlakom

Text:

...inštalované (oddelené prevedenie) a prepojené prepojovacím káblom (obr. 5, 7). Na zadnú redukciu 2 potrubia je napojená rozvodová hadica Lg sudového nápoja. Rozvodovou hadicou l 5 je sudový nápoj privedený do výčapného stojana Q. Odvzdušňovanie a napĺňanie zariadenia Q je prevádzané výlučne cez výčapné zariadenie l 8. Pri výpadku elektrickej energie je zriadenie u napájane zo záložného zdroja Q, aby ďalej plynule prebiehal výdaj a hlavne...

Mobilný samoobslužný výčapný stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: 287906

Dátum: 20.02.2012

Autor: Vaško Štefan

MPK: B67D 1/00, G07F 7/08

Značky: výčapný, mobilný, samoobslužný, stôl

Zhrnutie / Anotácia:

Mobilný samoobslužný výčapný stôl, ako jeden kompaktný celok, pozostávajúci z podstavca (4), na ktorom je upevnená stolová doska (3), v ktorej je umiestnený odkvap s ostrekom (2), na ňom upevnená výčapná hlava (1) s výpustnými kohútmi (11) a displejom (9) na sledovanie objemu čapovaného nápoja. V podstavci (4) sa nachádza antikorový sud (5) s nápojom, z ktorého ide nápoj cez chladič (6) do výčapnej hlavy (1) a do výpustných kohútov (11)....

Usporiadanie zariadenia na výdaj nápoja, nádoba a zariadenie na použitie v tomto zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 287494

Dátum: 10.11.2010

Autori: Magermans Marcel Peter, Timp Piet Hein Willem

MPK: B67D 1/00

Značky: nádoba, výdaj, tomto, zariadenie, zariadení, nápoja, zariadenia, usporiadanie, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Montáž zariadenia vydávajúceho nápoj (11), kde nádoba (1) na nápoje a zariadenie vydávajúce nápoj (11) sú (každé) vybavené polohovacími prostriedkami (13, 13'
16, 16') na orientáciu vzduchového konektora (20, 48) a vydávajúceho otvoru (4) nádoby (1) so vzduchovým kanálom (22) a vydávajúcim potrubím (5) vo veku (25) vydávajúceho zariadenia (11), pričom nádoba (1) je uvedená do stanovenej polohy vzhľadom na chladiacu komoru (12).

Nápojová čapovacia zostava, nápojové čapovacie potrubie a nádoba s nápojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287482

Dátum: 22.10.2010

Autori: Van Der Klaauw Guido Petrus Johannes, Van Duuren Marius Corstiaan, Bax Bart Jan

MPK: B67D 1/00

Značky: nápojová, nápojové, nápojom, potrubie, čapovacie, nádoba, zostava, čapovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález sa vzťahuje na nápojovú čapovaciu zostavu (1, 25), ktorá obsahuje čapovacie zariadenie (2, 37) majúce čapovaciu hlavu (18, 29) na zavedenie čapovacieho potrubia (17, 28) a nádobu (7, 27) s nádobu (7, 27) s nápojom, a to hlavne nápojom sýteným oxidom uhličitým, kedy pri použití je k tejto nádobe pripojené čapovacie potrubie (17, 28), ktoré má na výtokovom konci pripájaciu súčasť na pripojenie k čapovacej hlave (18, 29). Nápojová...

Čapovacie zariadenie, zásobníková nádoba čapovacieho zariadenia a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287371

Dátum: 19.07.2010

Autori: Bax Bart Jan, Van Duuren Marius Corstiaan, Van Der Klaauw Guido Petrus Johannes

MPK: B29C 45/17, B67D 1/00

Značky: nádoba, zásobníková, spôsob, zariadenia, zariadenie, výroby, čapovacieho, čapovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Čapovacie zariadenie (1) na nápoj obsahuje chladiace zariadenie a čapovací stojan (8) s čapovacím kohútom (14). Tento čapovací stojan má prvý a druhý kanálik (50 a 52) a tieto kanáliky (50, 52) sú navzájom priechodne prepojené v blízkosti čapovacieho kohútika (14). Prinajmenšom v priebehu používania prechádza čapovacie potrubie (48) druhým kanálikom (52) a toto čapovacie potrubie (48) má jeden koniec pripojený k zásobníkovej nádobe (6) s...

Vynálezy kategórie «B67D 1/00» v ZSSR.

Dávkovací uzáver PET fľaše

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5482

Dátum: 07.07.2010

Autor: Strelec Ján

MPK: B67D 1/00, B65D 47/34

Značky: uzáver, fľaše, dávkovací

Text:

...nápoja dostaneme z PET - fľaše otvorením dávkovacieho ventilu tlačidlom ovládania. Otvorením dávkovacieho ventilu začne napoj prúdiť cez nasávaciu trubku, siahajúcu až na dno PET - fľaše, otvorený dávkovací ventil a výtokové hrdlo do pripravenej nádoby. Po dosiahnutí požadovaného množstva nápoja tlačidlo ovládania uvoľnime, čím sa tok preruší. Ak uzavretú PET - fľašu so sýteným nápojom nepoužívame, z nápoja sa postupne uvoľňuje C 02,ktorý...

Ventilová zostava na nápojový kontajner, nádobu na nápoj a spôsob napĺňania a vyprázdňovania nápojového kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: 287242

Dátum: 17.03.2010

Autori: Van Baal Patrick Michael, Timp Piet Hein Willem

MPK: B67C 3/00, B67D 1/00

Značky: zostava, nápojový, spôsob, napĺňania, nádobu, vyprázdňovania, kontajner, kontajnera, nápojového, nápoj, ventilová

Zhrnutie / Anotácia:

Ventilová zostava na kontajner na nápoj, obzvlášť sýtený nápoj ako pivo, obsahujúca puzdro a nápojový kanál s ventilovým telesom, pričom prevádzkové prostriedky sú zabezpečené na pohyb ventilového telesa, uvedené prevádzkové prostriedky obsahujú: prvé spojovacie prostriedky na spojenie nápojového kanálu s nápojovými vypúšťacími prostriedkami na vyprázdnenie kontajnera skrz alebo pozdĺž ventilového telesa a druhé spojovacie prostriedky na...

Zásobník so zariadením na riadenie tlaku a spôsob vytvárania zásobníka pripraveného na dávkovanie tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 287205

Dátum: 25.02.2010

Autori: Vlooswijk Johannes Jacobus Thomas, Van Der Klaauw Guido Petrus Johannes

MPK: B67D 1/00, B65D 83/14

Značky: spôsob, tlaku, zásobník, riadenie, připraveného, dávkovanie, vytvárania, tekutiny, zásobníka, zariadením

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník so zariadením na riadenie tlaku kvôli udržovaniu v podstate konštantného vopred nastaveného tlaku v zásobníku, tento zásobník je upravený na dávkovanie kvapaliny. Zariadenie na riadenie tlaku obsahuje prvú komoru na pojímanie tlakovej tekutiny, hlavne tlakového plynu, druhú komoru, v ktorej aspoň počas použitia prevláda riadiaci tlak, a tretiu komoru, ktorá je vytvorená alebo je vo vzájomnom prepojení, alebo v akejkoľvek miere aspoň...

Zariadenie na dávkovanie tlakovej kvapaliny, spôsob udržiavania kvapaliny pod tlakom a jej dávkovanie a tlaková nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 287164

Dátum: 08.01.2010

Autor: Vlooswijk Johannes Jacobus Thomas

MPK: B67D 1/00, B67D 7/06, B65D 83/14...

Značky: dávkovanie, tlaková, tlakom, kvapaliny, spôsob, udržiavania, zariadenie, nádoba, tlakovej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dávkovanie tlakovej kvapaliny má kontajner s prvým a druhým oddelením. Prvé oddelenie je určené na uloženie dávkovanej kvapaliny a druhé oddelenie je upravené na uschovanie propelentu, pričom v priebehu prevádzky je medzi prvým a druhým oddelením otvor. Na usmerňovanie tlaku použitého propelentu pretekajúceho z druhého do prvého oddelenia je vyhotovené zariadenie na ovládanie tlaku. V druhom oddelení je náplň na absorpciu a/alebo...

Zásobník na skladovanie a dávkovanie nápoja, najmä piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 286942

Dátum: 03.07.2009

Autori: Van Der Klaauw Guido Petrus Johannes, Vlooswijk Johannes Jacobus Thomas

MPK: B67D 1/00

Značky: nápoja, zásobník, skladovanie, dávkovanie, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník (1) na skladovanie a dávkovanie nápoja, najmä piva, obsahuje vrchný povrch (4), pričom je vo vrchnom povrchu ventil (7) na dávkovanie uvedenej tekutiny, ktorý je navrhnutý ako sprejový ventil. Vo vnútornom priestore (17) sú tlakové prostriedky (23) na vytláčanie piva obsiahnutého v zásobníku (1) prostredníctvom ventilu (7). Tlakové prostriedky (23) sú usporiadané na riadené uvoľňovanie stlačeného plynu zo zásobníka (24), riadené v...

Zariadenie na chladenie nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286909

Dátum: 24.06.2009

Autor: Behle Martin

MPK: B01F 15/00, B67D 1/00, B01F 7/16...

Značky: nápojov, chladenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na chladenie nápojov má nádržku (20), zahrnujúcu vodný kúpeľ (12), pričom vo vodnom kúpeli (12) sú usporiadané aspoň jedna plocha (16) výparníka chladiaceho okruhu, nápojové rúrky a miešacie zariadenie na ovplyvňovanie prúdenia (S) vody. Plocha (16) výparníka môže byť tvorená povrchom ľadového plástu (30). Zariadenie na chladenie nápojov má ďalej zariadenie (40) na usmerňovanie prúdenia, pomocou ktorého sa prúdenie (S) vody odchyľuje...

Zásobník so zariadením na riadenie tlaku, zariadenie na riadenie tlaku, spôsob prípravy zásobníka na dávkovanie kvapaliny a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286897

Dátum: 17.06.2009

Autori: Vlooswijk Johannes Jacobus Thomas, Van Der Klaauw Guido Petrus Johannes

MPK: B67D 1/00, B65D 83/14

Značky: zariadenie, kvapaliny, zásobník, použitie, spôsob, riadenie, zariadením, dávkovanie, přípravy, zásobníka, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník so zariadením na riadenie tlaku na udržovanie v podstate konštantného stanoveného tlaku v zásobníku, uvedený zásobník je usporiadaný na dávkovanie kvapaliny, kde zariadenie na riadenie tlaku zahŕňa prvú komoru obsahujúcu stlačenú kvapalinu, druhú komoru, v ktorej sa udržuje riadený tlak, a tretiu komoru, ktorá je vytvorená alebo spojená, alebo aspoň čiastočne prispôsobená vo vnútornom priestore zásobníka, pričom medzi prvou komorou a...

Mobilný samoobslužný výčapný stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5177

Dátum: 07.05.2009

Autor: Vaško Štefan

MPK: B67D 1/00

Značky: stôl, výčapný, samoobslužný, mobilný

Text:

...si zákazník čapuje pivo sám, priamo pri stole. Tieto stoly sú zabezpečené proti posunutiu, nakoľko každý stôl má samostatný rozvod piva, ktorý je zabezpečený pivným potrubím z pivného tanku ku stolu. Takéto rozvody piva sú nákladné na realizáciu a sanitáciu. Tieto samovýčapné stoly sú vhodné len pre zariadenia kde sa pivo skladuje v pivných tankoch.Nedostatky doterajšieho stavu techniky odstraňuje mobilný samoobslužný výčapný stôl, podstata...

Samoobslužný nápojový pult alebo stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: 286509

Dátum: 10.11.2008

Autor: Madič Saša

MPK: B67D 1/00, G07F 7/08, B67D 3/00...

Značky: samoobslužný, nápojový, stôl

Zhrnutie / Anotácia:

Samoobslužný pult alebo stôl obsahuje aspoň jednu vydávaciu jednotku (1) nápoja ako výčapné zariadenie, ktoré je otočné okolo zvislej osi a obsahuje najmenej dva blokovacie prvky so spínačmi (2) na umiestnenie, zablokovanie a prepnutie vydávacej jednotky v niektorej z polôh, kde táto poloha je vybavená zobrazovacím zákazníckym displejom (3).

Dvojkomorový pivný tank

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5040

Dátum: 06.11.2008

Autor: Vaško Štefan

MPK: B65D 88/00, B67D 1/00

Značky: dvojkomorový, pivný

Text:

...snažia prejsť z 1000 litrových tankov na 500 litrové tanky, čo vedie k potrebe nákupu nových 500 litrových tankov a má za následok stúpajúci počet nevyužitých, už existujúcich, 1000 litrových tankov.Uvedené nedostatky odstraňuje technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že je možné vyrobiť nové, alebo upraviť existujúce pivné tanky takým spôsobom, že tieto budú vnútri predelené klenutým dnom na dve, na sebe nezávislé časti....

Nápojové výčapné zariadenie ako nevratný súdok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7946

Dátum: 17.01.2008

Autori: Van Der Wiel Kasper, Schrepfer Bernd, Nadenau Stefan, Meike Klaus

MPK: B67D 1/00

Značky: výčapné, súdok, zariadenie, nevratný, nápojové

Text:

...plynu C 02.Tým sa súčasne vytlačí škodlivý kyslík nachádzajúci sa vo vnútri nádoby a nemôže tak škodlivo ovplyvňovať nápojovú tekutinu.0007 Alternatívne sa dá vložka do nádoby namontovat za podtlaku. Na to stačí asi 0,4 až 0,6 baru, pričom možno evakuáciou vnútri dosiahnut hygienicky nezávadný stav. Vložka, ktorá je vo východlskovom stave vreckovitá potom priplnení nápojovou tekutinou doľahne na vnútorné steny nádoby.0008 Vložka môže byt...

Zariadenie na sýtenie vody oxidom uhličitým

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8791

Dátum: 17.04.2007

Autor: Scott John

MPK: B01F 13/10, B67D 1/00, G05D 11/00...

Značky: uhličitým, zariadenie, oxidom, sýtenie

Text:

...nasýtenej oxidom uhličitým a po použitínevypúšťa veľké množstvá C 02 do ovzdušia.0008 Podľa jednej podoby vynálezu sa poskytuje zariadenie na výrobu a dodávku vodynasýtenej oxidom uhličitým, ako je definované v nároku 1.0009 Teraz budú opísané uskutočnenia vynálezu sodkazom na priložené výkresy, na ktorýchobr. l je schematický nákres znázorňujúci systém na výdaj nápojov, ktorý sa používa na vydávanie nápojov nasýtených oxidom uhličitým, obr....

Nádoba so zdrojom tlakového CO2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3605

Dátum: 27.09.2005

Autor: Oberhofer Kurt

MPK: B67D 1/00

Značky: tlakového, nádoba, zdrojom

Text:

...keď je aktivovaná ďalšia komora tlakového váčika, a následne potom klesá. Toto sa prejaví v nepravidelnomchovaní pri čapovaní. Čapovanie koliše medzi odberom piva silným prúdom aZverejnenia EP 1 642 861 A 1 prioritnej európskej patentovej prihlášky č. 05 01 18 96.7 a BE 1 004 018 A 3 sa týkajú nádoby s vložkou, ktorú možno utesnene vložiť do otvoru nádoby a ktorá je opatrená vysokotlakovou C 02 patrónou, tlakovým regulačným ventilom na...

Zariadenie na sýtenie kvapaliny stlačeným plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7137

Dátum: 23.08.2005

Autori: Pateman Antony Frank, Thomson Michael Anthony

MPK: B01F 3/04, B67D 1/00

Značky: sýtenie, zariadenie, kvapaliny, plynom, stlačeným

Text:

...na prebublávanie plynu cez kvapalinu v nádobe, ktorá je tesne spojená sozariadením na sýtenie oxidom uhličitým.0011 Hlava na sýtenie oxidom uhličitým je súčasťou zariadenia na sýtenie oxidom uhličitýmtak, že sa môže pohybovať hore a dole vzhľadom na držiak nádoby, aby bolo možné priložiťhlavu na sýtenie oxidom uhličitým na otvor ústia nádoby alebo fľaše vloženej v držiaku namiesto toho, aby sa nádoba ručne umiestňovala do hlavy na sýtenie...

Spôsob a zariadenie na čistenie vedenia na čapovanie nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4083

Dátum: 12.08.2005

Autor: Robinson Michael

MPK: F28F 27/00, F28D 7/00, B67D 1/00...

Značky: spôsob, vedenia, nápojov, čapovanie, zariadenie, čistenie

Text:

...môže byt v tepelnom kontakte s jedným alebo viacerými nápojovými vedeniami tak, aby chladila nápoj v jednom alebo viacerých nápojových vedeniach.0024 Alternatívne je samostatné chladiace vedenie v tepelnom kontakte s jedným alebo viacerými nápojovými vedeniami, cez ktoré môže prúdiť chladiace médium tak, aby chladilo nápoj v jednom alebo viacerých nápojových vedeniach.-3 0025 Voliteľne je jeden alebo viac kohútikov prispôsobených na čapovanie...

Nádoba so zdrojom tlakového CO2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3961

Dátum: 02.06.2005

Autori: Bläss Jürgen, Oberhofer Kurt, Oberhofer Timm

MPK: B67D 1/00

Značky: tlakového, zdrojom, nádoba

Text:

...je aktivovaná ďalšia komora tlakovéhovaku, a následne potom klesá. Toto sa prejaví v nepravidelnom chovaní pričapovaní. Čapovanie kolíše medzi odberom piva silným prúdom a lenNádoba podľa predvýznakovej časti nároku 1, ktorú možno naplniť kvapalinou a tlakotesne uzavrieť a z ktorej možno odoberať kvapalinu, je známa z dokumentu BE 1 004 018. Nádoba má vložku, ktorú možno utesnene vložiť do otvoru nádoby a ktorá je opatrená vysokotlakovou C 02...

Nástroj na vytiahnutie zostavy ventilu z kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4633

Dátum: 20.05.2005

Autori: Anderson Ian, Angel Clive Graham

MPK: B67D 1/00, B67B 7/00

Značky: zostavy, kontajnera, ventilu, nástroj, vytiahnutie

Text:

...prstencový segment do polohy zapojenia so zostavou0008 V jednom uskutočnení má páčka zakrivenú druhú koncovúčasť s rozširujúcim sa koncom a ovládací mechanizmus zahŕňanosnú podperu. Nosná podpera má jednu nohu pre každú páčkovú zostavu a je pohyblivá vertikálne V zdvihu dolu a nahor. Na každú nohu je namontovaná dvojica valčekových ćapov, pre medzi podoprenie druhej koncovej časti zodpovedajúcej páčky V posuvnom spojení. Zdvih smerom dolu...

Zariadenie a spôsob na čistenie nápojových potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6281

Dátum: 10.03.2005

Autori: Donnellan Clint, Moore Gregory

MPK: B67D 1/00, B08B 9/02

Značky: spôsob, čistenie, potrubí, nápojových, zariadenie

Text:

...sa uzatvára táto bočná vetva, a táto vetva obsahuje druhý ventil umiestnený za dopravným bodom odmemého čerpadla, pričom sacie potrubie je možné pripojit do nádoby s koncentrovaným detergentom. Ventily ako aj odmemé čerpadlo je možné riadiť elektricky, teda pomocou elektrickej časti, ktorú je možné pripojit na zdroj energie, pričom sem patri aj ovládač na voľbu programu, tlačidlový spínač, a elektrický zdrojna poháňanie odmerného čerpadla...

Nápojový automat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2703

Dátum: 15.07.2004

Autori: Innikel Quintijn, Pakkert Engbert Hermannes

MPK: B67D 1/00

Značky: nápojový, automat

Text:

...použiť viackrát, keď znečistenie potrubia môže byť vyriešené jednoduchým spôsobom.0005 Konkrétne jedným cieľonn uvádzaného vynálezu je zaistiť nápojový automat a také potrubie, ktoré sa dá ľahko čistiť, a 2 ktorého je možné vydávať spoľahlivý nápoj, konkrétne nápoj0006 Na tento cieľ sa nápojový automat podľa vynálezu Vyznačuje tým, že toto potrubie má relatívne pevnú sekciu potrubia s prvou časťou a druhou časťou, ktoré sú vo vzájomnom...

Mechanizmus nápojového automatu a automat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2631

Dátum: 15.07.2004

Autori: Innikel Quintijn, Pakkert Engbert Hermannes

MPK: B67D 1/00

Značky: mechanizmus, nápojového, automatu, automat

Text:

...obsah zásobníka je pripojený k nádrži tlakového média bez ďalšíchmedzioperácií na strane užívateľa, pokiaľ je veko zavreté.Poloha zásobníka vzhľadom k veku je presne určená, napríklad použitím polohovacích bočníc na zásobníku, ako je opísané V NL-A 1019526 na meno prihlasovateľa. Zatváranie veka vytvára spojenie medzi nádržou tlakového média a zásobníkom bez významnejšich strát tlakového média. Na uskutočnenie správnej zatváracej operácie...

Spôsob dávkovania nápoja a zariadenia nato určené

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2114

Dátum: 06.05.2004

Autor: Rasmussen Jan Noerager

MPK: B67D 1/00

Značky: určené, dávkovania, spôsob, nápoja, zariadenia

Text:

...na vytvorenie tesnenia s vnútornou stenou telesa na spodnom povrchu ružice a tak vytvorenie tlakovej komory medzivnútomou stenou telesa, valcovou časťou steny fľaše a prírubou na osadení fľaše. Keď jeuzatvorené veko, je tlakové médium zavedené do telesa. Zvýšený tlak v tlakovej komore bude tlačiť fľašu nahor smerom k nižšiemu tlaku okolitého prostredia, dovtedy, než sa homá časť príruby fľaše dotkne spodného povrchu ružice. Nápoj je...

Mobilné zariadenie na čapovanie nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3782

Dátum: 06.04.2004

Autori: Maruniak Ľuboš, Zvrškovec Bohumír

MPK: B67D 1/00

Značky: zariadenie, čapovanie, nápojov, mobilné

Text:

...najednorázové použitie, čo do značnej miery predražuje cenu nápoja.Uvedené nedostatky doterajšieho stavu techniky do značnej miery odstraňuje mobilne zariadenie na čapovanie nápojov, ktoré pozostáva z podstavca, na ktorom je umiestnený nástavec, nad ktorým sa nachádza valec s ciachovaním, ktorý má V spodnej časti tesnú zátku. Valec s ciachovaním je opatrený výpustným kohútom a homá časť valca je uzavretá zátkou so zavzdušnením.Prehľad...

Súdok s vnútorným vakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4634

Dátum: 25.11.2003

Autor: Anderson Ian

MPK: B67D 1/00

Značky: vakom, vnútorným, súdok

Text:

...môže byť uskutočnený odkaz na pripojené schematicke vyobrazenia, na ktorýchObr. 1 je predný nárys domáceho pivneho čapovacieho zariadenia podľa prihlasovaneho vynálezuObr. 2 je bokorys domáceho pivneho čapovacieho zariadeniaObr. 3 je rozložený pohľad na vak, ventil a ihlovú zostavu pre alkoholovú nádobu podľa prihlasovaneho vynálezuObr. 4 je bokorys spojovacej objímky a ventilovej zostavy Obr. 5 až 8 sú čiastočne priečne rezy z pohľadu...

Zariadenie na vytváranie čapice peny na nápoji

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2510

Dátum: 30.07.2003

Autori: Smith Paul, Walshe Justin

MPK: A23L 1/025, B67D 1/00

Značky: nápoji, vytváranie, zariadenie, čapice

Text:

...ultrazvukového prevodnika, hneď potom sú zapnuté ultrazvukové vibrácie po určitú dobu, postačujúcena vytvorenie požadovanej čapice peny.0005 Patentový spis GB-A-2 166 715 (Bass plc) sa tiež týka vytvárania čapice peny s využitím ultrazvuku. Podľa jedného uskutočnenia je kovová miska s elektromagnetickým prevodníkom na svojej spodnej strane zabudovaná do barového pultu. Po naplnení pohára piva je tento pohár umiestnený na misku, pričom je...

Nápojová nádoba s vypúšťacím ventilom so zdokonalenými ovládacími prostriedkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1556

Dátum: 22.05.2003

Autori: Sillince Mark Erich, Vlooswijk Johannes Jacobus Thomas

MPK: B67D 1/00

Značky: nápojová, zdokonalenými, prostriedkami, vypúšťacím, ovládacími, nádoba, ventilom

Text:

...zatiaľ čo je otočné rameno navyše dobre viditeľné a prístupné zo strany nádoby. Tu sa uprednostňuje,že otočné rameno V pokojnej polohe smeruje približne zvisle,prinajmenšom pod pravým uhlom na spomínanú rovinu. Týmto spôsobom sú pristupnosť, viditeľnosť a činnosť ešte viac vylepšené.0009 Tlakové vyrovnávanie za nápojom ostávajúcim vo vypušťacom kanáliku vedie k prúdeniu nápoja ľahko a rýchlo z vypúšťacieho kanálika napriklad. do pohára...

Výtokový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 760

Dátum: 12.12.2002

Autor: Raats Paul

MPK: B67D 1/00

Značky: ventil, výtokový

Text:

...vak, škatuľa a podobne. Prekvapivo bolo zistené, že taká zostava ventilu poskytuje dostatočné utesnenie pre vnútornývak a že pri preprave kontajnera nápojový ventil jednoduchobráni aspoň počas relatívne dlhej doby objemu vnútorného vaku,aby sa zvàčšoval pri odstránení tlaku V obklopujúcom priestore. To znamená, že pri dočasnej zmene tlaku to, čomu sa môže predísť, je styk vzduchu vo vnútornom vaku s nápojom alebo výskyt nežiaduceho...

Kalibrátor tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2524

Dátum: 12.06.2000

Autor: Grigľák Pavel

MPK: B67D 1/00

Značky: tekutin, kalibrátor

Text:

...technické riešenie kalibrátora tekutínKalibrátor tekutín /obr 1/ pozostáva z nádoby 1 na tekutinu, ktorá je prepojovacím článkom 2 spojená s. kalibrovacou nádobou Q , ktorá je postavená voči nádobe 1 na tekutinu pod uhlom 45 stupňov, pričom nádoba L na tekutinu je v hornej Časti vybavená nalievacím otvorom 5 a kalíbrovacia nádoba Q je v hornej časti vybavená vylíevacím otvorom ÁPo načerpaní tekutiny do nádoby 1 po určenú hladinu sa...

Odmerné teleso automatického dávkovača tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 489

Dátum: 08.06.1994

Autor: Medzihradský Vladimír

MPK: B67D 1/00, G01F 11/00, G01F 11/30...

Značky: odměrné, automatického, tekutin, těleso, dávkovača

Text:

...nádrže.Pridaním dalších elektromagnetických ventilov regulujúcich prívod meranej tekutiny sa vytvorí možnosť voľby rôznych objemov meranej tekutiny.Významnou výhodou takto vytvoreného zariadenia ako súčasti automatického dávkovača tekutín je dosiahnutie presnéhoNa obr. 1 je zobrazené odmerné teleso automatického dávkovača tekutín v reze, ktorý poskytuje prehľad o usporiadaní jednotlivých komponentov, z ktorých je zostavené.Príklad...