B67C

Zariadenie na plnenie do nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18784

Dátum: 22.06.2012

Autor: Gruson Bertrand

MPK: B67C 3/00, B67C 3/04, B67C 3/22...

Značky: plnenie, zariadenie, nádob

Text:

...menšieho obsahu. Avšak v plniacich nádržiach môžu vzduchové bubliny jednoduchšie vystúpiť k povrchu výrobku plniace nádrže teda uľahčujú odvzdušnenie alebo odstránenie bublín z výrobku a sú tým viac užitočnejšie, čím je výrobok viskóznejši. Avšak stále tu zostáva problém premývania0010 Cieľonl vynálezu je navrhnúť spoľahlivé zariadenie na plnenie výrobku do nádob, ktoré umožní. minimalizovať množstvoodpadu výrobku a spotrebu premývacej vody...

Balenie vína do hliníkových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17186

Dátum: 26.03.2012

Autori: Barics Steven John Anthony, Stokes Gregory John Charles

MPK: B65D 17/00, B65D 1/02, B67C 3/02...

Značky: nádob, hliníkových, balenie, vína

Text:

...situácii, kedy sa vínu otvárajú globálne trhy, si vinári želajú dodať svoje produkty globálnemu spotrebiteľovi v rovnakom stave, v akom bolo víno vyrobené. Na globálnom trhu sjeho premenlivými poveternostnými podmienkami,teplotnými výkyvmi, kvalitou a možnosťami logistických systémov udržiavať integritu vína, kým dorazí k spotrebiteľovi, je toto nesmierne ťažkou úlohou. Z toho plynie požiadavka na produkt, ktorý dodáva presný rovnovážny stav,...

Víno balené v hliníkových nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17589

Dátum: 26.03.2012

Autori: Barics Steven John Anthony, Stokes Gregory John Charles

MPK: B65D 17/00, C12G 1/00, B67C 3/02...

Značky: víno, nádobách, balené, hliníkových

Text:

...sulfátových aniónov, naplnenie telesa nádoby vínom a utesnenie nádoby hliníkovým uzáverom tak, že manometrický tlak vo vnútri súdka je aspoň 170 kPa,pričom vnútorné povrchy hliníkovej nádoby sú potiahnuté povlakom odolným voči korózii a kde zloženie priestoru nad kvapalinou v rovnovážnom stave po balení má zloženie Dusík 95 m/m, oxid uhličitý menej 5 m/m, kyslík menej ako 2 m/m,pričom teplota vína v čase plnenia telesa súdka je aspoň 10...

Sitko do lievika

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6062

Dátum: 02.03.2012

Autori: Skřivánek Pavel, Vaculík Jiří

MPK: A47J 19/00, B67C 11/02

Značky: sítko, lievika

Text:

...keď čelná strana valcovej časti vystupuje nad hranu kužeľovej časti a keď zvislé drážky čiastočne zasahujú do čelnej strany. Aby nedochádzalo ku kotúľaniu sitka a lievika, tak kužeľová časť sitka má trojuholníkový tvar. Podľa iného uskutočnenia má kužeľová časť kruhový tvar.Vyhodou sitka podľa technického riešenia je, že zvislé drážky vytvorené po obvode valcovej častí sitka vytvárajú väčšiu plochu na oddeľovanie nečistôt od tekutiny a...

Spôsob plnenia fliaš plynom, zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu a fľaša naplnená plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287485

Dátum: 22.10.2010

Autori: Poszert - Schwarz Štefan, Rajský Milan

MPK: B67C 3/00, F17C 5/00

Značky: fľaša, spôsobu, plnenia, tohto, spôsob, fliaš, vykonávanie, naplnená, zariadenie, plynom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob plnenia fliaš plynom spočíva v tom, že na hrdlo fľaše sa najskôr nasadí uzáver a pri nedotiahnutom uzávere sa fľaša naplní pôsobením vonkajšieho pretlaku plynu, pričom plyn prechádza predovšetkým cez medzery a drážky v závitovej časti hrdla. Po naplnení fľaše ešte za pôsobenia pretlaku plynu sa uzáver dotiahne. Zariadenie na plnenie fliaš plynom pozostáva z rúrkového telesa (3) s pružným tesniacim koncom (4). Hrdlo (6) fľaše s nasadeným,...

Vynálezy kategórie «B67C» v ZSSR.

Ventilová zostava na nápojový kontajner, nádobu na nápoj a spôsob napĺňania a vyprázdňovania nápojového kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: 287242

Dátum: 17.03.2010

Autori: Timp Piet Hein Willem, Van Baal Patrick Michael

MPK: B67C 3/00, B67D 1/00

Značky: vyprázdňovania, ventilová, zostava, nápoj, kontajner, napĺňania, nádobu, spôsob, nápojového, nápojový, kontajnera

Zhrnutie / Anotácia:

Ventilová zostava na kontajner na nápoj, obzvlášť sýtený nápoj ako pivo, obsahujúca puzdro a nápojový kanál s ventilovým telesom, pričom prevádzkové prostriedky sú zabezpečené na pohyb ventilového telesa, uvedené prevádzkové prostriedky obsahujú: prvé spojovacie prostriedky na spojenie nápojového kanálu s nápojovými vypúšťacími prostriedkami na vyprázdnenie kontajnera skrz alebo pozdĺž ventilového telesa a druhé spojovacie prostriedky na...

Spôsob úpravy tenkostennej plastovej nádoby plnenej za tepla a príslušné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14609

Dátum: 29.07.2009

Autor: Outreman Jean-tristan

MPK: B65B 61/24, B29C 71/02, B29C 61/00...

Značky: zariadenie, příslušné, plnenej, tenkostennej, nádoby, spôsob, plastovej, tepla, úpravy

Text:

...tvaru predlisku, z ktorého bola vytvarovanáje dosiahnuté prostredníctvom zahriatía nádoby na teplotu vyššiu ako teplota, naktorú sa nádoba ohrieva pri plnení za tepla.0015 Pri znížení objemu sa vo vnútri nádoby zvýši tlak. V dôsledku tohto zvýšenia tlaku sa uzavretá nádoba vracia do pôvodného pravidelného tvaru a pred otvorením je pevná a drží tvar. S takto pevnou nádobou sa ľahko manipuluje a takáto nádoba je nádoba odolná voči stlačeniam,...

Zariadenie na plnenie zásobníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10964

Dátum: 26.05.2009

Autor: Hansen Bernd

MPK: F16K 23/00, B65B 39/00, B67C 3/28...

Značky: zariadenie, zásobníkov, plnenie

Text:

...je vynález podrobne vysvetlený na základe príkladu uskutočnenia zobrazeného na obrázku. Tu zobrazuje- obrázok l oproti praktickému uskutočneniu približne v polovičnej veľkosti zobrazený pohľad zboku len na dávkovací blok s prislúchajúcim rozdeľovačom plneného materiálu príkladu uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu- obrázok 2 V porovnaní s obrázkom l zväčšený pohľad v reze po línie rezu z obrázku l- obrázok 3 schematicky zjednodušený...

Spôsob výroby tenkostennej nádoby a spôsob vyfukovania nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19542

Dátum: 09.10.2008

Autor: Outreman Jean-tristan

MPK: B29C 49/64, B65B 3/02, B65B 3/04...

Značky: tenkostennej, výroby, spôsob, vyfukovania, nádoby

Text:

...dochádza k deformačnému javu, ktorý spôsobujedeformáciu nádoby pri jej uchopení.0013 Všeobecne platí, že tenkostenné nádoby sú naplnené studenými kvapalinami, ako sú minerálne vody, oleje, džúsy0014 Potom ďalej slúžia na naplnenie potrieb tuhosti, že sa majú vyrábať tieto tenkostenné nádoby pod vnútorným tlakom,a to pomocou dusíkového procesu drop, ktorý sa bežne používaV priemysle, alebo iným obdobným spôsobom výroby.0015 Spôsob použitia...

Zariadenie a spôsob kontinuálneho premiestňovania elastických kontejnerov z rotačného stroja k dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8014

Dátum: 22.04.2008

Autori: Le Brun Renato, Furlotti Filippo

MPK: B67C 7/00, B65G 47/84

Značky: kontinuálneho, stroja, zariadenie, dopravníku, premiestňovania, spôsob, rotačného, kontejnerov, elastických

Text:

...týmito kontajnermi sa normálne manipuluje a pohybuje pri výlevke,konkrétnej šie pri nátrubku § výlevky podľa doterajšieho stavu techniky.Zariadenie 1 je rotačné zariadenie, zahrnujúce rotačnú konštrukciu, ktorú tvorí doska i, na ktorej okraji sú prítomné viaceré kliešte Q, ktorých čeľuste Z sú tvarovanétak, aby uchopili kontajnery za ich teleso a nie ich nátrubok §.-3 Kliešte zasahujú do oblasti, odkiaľ sa kontajnery majú odobrat z...

Spôsob čistenia zariadenia na plnenie nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10495

Dátum: 08.01.2008

Autori: Czech Manuel, Saefkow Michael, Philipps André

MPK: B67C 3/00

Značky: plnenie, nápojov, spôsob, zariadenia, čistenia

Text:

...sa časové intervaly určujú podľa stupňa znečistenia zariadenia. Čistenie by sa tak mohlo vykonávať napr. synchrónne vždy po 3, 5, 7, lO minútach počasMôže íst o akékoľvek zariadenie alebo íistrojenstvo na plnenie nápojov. Všeobecne obsahujezariadenie na plnenie nápojov aspoň jedno plniace ústrojenstvo na nápoje s plniacou hlavicou, ďalej potom dopravné zariadenie pre fľaše, ktore je obvykle vedené v kruhu, a zariadenie na uzatváranie...

Zariadenie na obracanie nádobiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7494

Dátum: 21.08.2007

Autori: Campos Del Olmo Antonio, Ugolini Mario

MPK: B67C 9/00, C12M 3/04

Značky: nádobiek, zariadenie, obracanie

Text:

...upínacích tyčí 20 a stredový vŕtaný otvor gg na zafixovanie uvedených dielov 21 spolu s uchopovacimi tyčami gg k skrini § zariadenia 1.Dynamická brzda Q a reduktor g sú pripojené k rotačnému hnaciemu mechanizmu g pomocou transmisného hriadeľa 13, výhodne vyrobeného z nehrdzavejúcej ocele, zahrnujúceho,ako možno odvodit z obr. Sa, 5 b a 5 c, stredovú čast alebo hriadeľ 23 s kruhovým úsekom, hriadeľ gg, tiež s kruhovým úsekom, zaberajúcim s...

Zariadenie na plnenie fliaš plynom a fľaša naplnená plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4552

Dátum: 03.08.2006

Autori: Rajský Milan, Poszert - Schwarz Štefan

MPK: F17C 5/00, B67C 7/00

Značky: zariadenie, plynom, plnenie, fliaš, fľaša, naplnená

Text:

...uzáveru sa hrdlo fľaše zasunie do ústia plniacej hubice a otvorí sa ventil stlačeného plynu. Plyn preniká do fľaše cez prerušenia v závitovej časti hrdla. Po dosiahnutí požadovaného tlaku sa otáčaním fľaše uzáver pevne dotiahne, otočný mechanizmus sa odsunie smerom od plniacej hubice a fľaša sa vysunie z ústia plniacej hubice.Pre zvýšenie požiarnej odolnosti môže byť fľaša naplnená oxidom uhličitým.Prehľad obrázkov na...

Spôsob plnenia nádoby kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14515

Dátum: 21.06.2006

Autor: Outreman Jean-tristan

MPK: B67C 3/14, B67C 3/08, B65B 3/02...

Značky: plnenia, kvapalinou, nádoby, spôsob

Text:

...chladnutím kvapaliny v uzavretej nádobe, ak nádoba bola uzavretá za tepla, aby bola zaistená sterilita kvapaliny. Chladenie spôsobuje dvojitú kontrakciu, jednak kvapaliny, jednak vzduchu v hornom priestore predmetnej0017 Je to z toho dôvodu, že profily sú ovela zložitejšie s panelmi a nosnikmi natele a tiež pásy medzi krkom a telom, ktorého tvarje trochu baňatý.0018 Výhodou hrúbky potrebnej na mechanickú pevnosť je tiež dosiahnutie0019...

Metóda plnenia tenkostennej nádoby za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7631

Dátum: 21.06.2006

Autor: Outreman Jean-tristan

MPK: B67C 3/00, B65B 3/00, B67C 7/00...

Značky: tenkostennej, tepla, plnenia, metoda, nádoby

Text:

...a operácia sa vykonáva v úplne sterílnom prostredi.0047 Avšak pochopiteľne je, že celá linka sa zložito inštaIuje,je náročné udržiavať ju neustále v aseptických podmienka a vyžaduje si veľmi dôsledný dohľad a náročnú údržbu, čo vedie k vysokým nákladom. Pri takejto linke je potrebné siahnuť po chemickej sterilizácii, pri ktorej sa používajú chemické látky vyžadujúce určité operácie a odborné znalosti personálu, pričom výkonnosť je...

Systém predradeného stola

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5005

Dátum: 04.02.2006

Autor: Zepf Georg

MPK: B67C 3/02, B65G 47/84, B65B 59/00...

Značky: systém, predradeného, stola

Text:

...umiestnené vo vnútri rámu a ak sú zvonka obklopené v určitej vzdialenosti výstužným a oddeľovacím rámom tvoriacim úseky.Pritom môže byť účelné vytvorit hrúbku úsekov vpôdoryse apri pohľade smerom kpodlahe menšiu než je priemer nosných skríň astojín, aby bolo možné pri dostatočnej stabilite nosnej konštrukcie vytvorit veľké pole s voľným priestorom a usporiadať čo možno najmenšie plochy, z ktorých by kvapaliny rýchlo stiekli.Vzhľadom na...

Naberačka, najmä na naberanie vysokoviskóznych látok z pevných nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3555

Dátum: 01.07.2003

Autor: Koukal Ivan

MPK: B67C 9/00

Značky: najmä, pevných, naberanie, vysokoviskóznych, látok, nádob, naberačka

Text:

...na použitie na guľové plochy obsiahnuté V tvare pevnej nádoby, t. j. je možné obslúžiť len určitý limitovaný rozsah guľových plôch danou naberačkou s rovnakými zaobleniami koncov spodnej hrany.Výhodne je však to, ak zaoblenia protiľahlých koncov spodnej hrany naberacej časti majú polomery rozdielnych veľkosti.Analogicky ako pri rozdielnych dlžkach hrán lichobežníkovej naberacej časti vyplývajúcich z výškového posunutia prechodov z držiaka do...

Stroj na dekorovanie výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 148

Dátum: 14.09.2002

Autor: Eder Erich

MPK: B67C 7/00

Značky: dekorovanie, stroj, výrobkov

Text:

...vynikajúcom prístupe vysokáflexibilita pre uživateľa stroja a zjednodušenie výroby a montáže pre výrobcu stroja vdôsledkujednotlivýclí strojových modulov, ktoré sa v prípade potreby dajú vymieňať,resp. individuálne kombinovať.Samostatne stojace otočné ložisko karuselu môže tvoriť konštrukcia podstavca typu stola a prípadne môže mať sklonené povrchy na zlepšené odxřádzanie tekutín a nečistôt, v dôsledku čoho sa uľahčí čistenie...

Etiketovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 31

Dátum: 14.09.2002

Autor: Eder Erich

MPK: B67C 7/00

Značky: etiketovací, stroj

Text:

...pripevňovanie uvedených súčiastok na podlahe haly na zafixovanie relativnych polôh nie je takto potrebné. Na tento účel sú vhodné vodorovné. resp. v obvodovom smereprestavitelné ramena na otočnom Iožisku. resp. podstavci karuselu. Výhodneje najma prstencovité vyhotovenie prvkov, ktoré je prispôsobené obvodu karuseáu. pretože sa pomocou neho dá jednoducho realizovať ľubovoľné bezstupnové polohovanie po obvode. Toto riešenie umožňuje...

Dávkovač kvapiek kryogénnej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280067

Dátum: 08.05.1996

Autor: Wardle David Grant

MPK: B65B 31/00, B67C 9/00

Značky: kvapaliny, dávkovač, kvapiek, kryogénnej

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovač (10) kvapiek kryogénnej kvapaliny obsahuje konsolidačný prostriedok (20) obklopujúci výpust (14), aby spôsobil konsolidáciu plynu obsiahnutého v kryogénnej kvapaline na bubliny s dostatočným vztlakom, aby vystúpili k povrchu kvapaliny skôr, ako by boli pretiahnuté výpustom (14), kde by mohli prerušiť spojitý prúd kryogénnej kvapaliny.

Prístroj pre obohacovanie nápojov plynmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 493

Dátum: 08.06.1994

Autori: Majoroš Dušan, Jardek Peter, Lupták Marián

MPK: B67C 3/10

Značky: plynmi, obohacovanie, prístroj, nápojov

Text:

...klasickou olovenou plynovou bombičkou,naplnenou kyslićníkom uhličitým na tlak cca 0,25 MPa. Na opačnej strane spojovacieho člena l je cez držiak g napevno umiestnený manometer 3, napr. typ A 60 s rozsahom do 60 HPa. V prietokovom smere spojovacieho člena l sú z obidvoch strán umiestnené dva redukčné držiaky Ž,prispôsobené tesneniami a závitovou časťou na namotovanie tekutinovej fľaše Q a plynovej fľaše 1.Do spodnej tekutinovej fľaše Q sa...

Rychlorozpojovací spojková soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 264259

Dátum: 13.06.1989

Autor: Credle William Swindell

MPK: B67C 9/00

Značky: soustava, rychlorozpojovací, spojková

Text:

...rychlorozpojované spojky 50, ventilových soustav zadržovaných uvnitř spojky 50 a jiné pomůcky pro udržení ponorné trubky 10 bud uvnitř rychlorozpojovací spojkové soustavy, nebo VIHIKOVŠÍIO okolku.Na obr. 7 je znázorněn člen, který bude nadále označován jako rychlorozpojovacíspojka 50 a koná v. podstatě stejnou funkci jako vaková spojka 17 podle obr. l. To znamená, že spojka 50 obsahuje ventilovou soustavu a má na. svých příslušných...

Zařízení pro odvádění kapalného výrobku ze skládací nádržky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264256

Dátum: 13.06.1989

Autor: Credle William Swindell

MPK: B67C 9/00

Značky: zařízení, nádržky, výrobků, skládací, kapalného, odvádění

Text:

...jsou od sebe oddáleny pro vytvoření kanálů 4001 - 4004 v obv-odovém povrchu ponorné trubky 40,přičemž tyto kanály probíhají v podstatě podél celé délky ,ponorné trubky. jak bylo shora uvedene, vytvoří se vhodný připojovací »díl tu jednoho konce ponorné trubky pro připojení (k vakovému okolku 14.rRůzná provedení ponorné trubky podlevynálezu mohou být vytvořena vytlačováním, odléváním nebo jakýmkoliv jiným způsobem umožňujícím získání pon-orné...

Pohon plniče lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 264023

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kühnast Bernd, Leipold Willibald, Konietschke Horst, Hennig Joachim

MPK: B67C 3/00

Značky: pohon, plniče, lahví

Text:

...3 aH c KoneHqaTúMvpmqaroM 26 ĺ Topmosnmü pmqar 19 noBopoTHo cnasan c KoneHqaTuM pmqarou-27. Hopmnenoň mToK 29 oTKnHo yxpeně.neunoro B pame 11 paöoqero nnnunpa 28 orxunuo cnnsan c Koneuqarumu pmqara MM 26, 27.Ynopm 30, 31 orpaHnqnBamT Xo Topmosámx mex 23, 24.npnnuun pa 5 oTm yćwpoñcwna no nsoöpeweunm á.cnenymmnň Hepenaua aneprnn nunrawenx 1 npoucxonnw non 3 c 6 pameHnmM B DHCYHKE M 1 coe~,unuwenbnmm nnnnnu Memny y 3 naMH. B npaKTHKe Te...

Zařízení na přepouštění kapalin v ochranné atmosféře

Načítavanie...

Číslo patentu: 262863

Dátum: 11.04.1989

Autori: Červenka Ota, Pařízek Jiří

MPK: B67C 9/00

Značky: přepouštění, atmosfére, zařízení, kapalin, ochranné

Text:

...kroužkem Ž čepy 3. Ve střední, spodní částí vložky Ž je dutína Já, ze které se pří přečerpávàní vytlačuje vzduch a vytváří se přetlak. Do vložky 2 a dutíny 12 je vertíkálně vedena posuvná vnější trubka lg opatřená hrotem 13, který slouží k proražení zátky 12. V trubce 13 je souose uložena vnítřní trubka li. Vstupní otvor 13 pro odvod oleje je blíže k zakon čení hrbtu 13 než výstupní otvor 11 pro přívod helíą. Hermetíčnost zařízení je zaručene...

Řídicí zařízení plnicího ústrojí plničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259010

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kynast Klaus, Urban Friedrich

MPK: B67C 3/28

Značky: plničů, řídící, ústrojí, plnicího, zařízení

Text:

...oua öyrunxa coenuunemcn c pasnnaoqHoň rononxoň. Hepexnwqawenb coćrouw na nsnmymerocn pasnunouuoň ronosxoň nocwoxnuoro Marunra, Koropmň orxpubaer oöuquo saxpuwmü nepexnmqamenb rana Dry-Reed ecnu MaPHHT nnoTHonpHnerąeT K HeMy. QŤOT Hanonnurenb umeer TOTHeocTaroK, qro Heoőxonnuo oőopynonarb Kamnuň paannaoqnuü opraa Taxuu nepexnmqeunen. B pesynhwawe TOPO Bosuuxamr öonhmue 3 aTpaTH na Texuuqeckux cpencwn.Henąmvnaoöpewennn annaercn ýcrpaúenne...

Plnicí zařízení tekutých a polotekutých látek stejnorodé a nestejnorodé konzistence

Načítavanie...

Číslo patentu: 258264

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vašinka Jan

MPK: A23L 2/26, B67C 3/04

Značky: tekutých, stejnorodé, zařízení, konzistence, látek, polotekutých, nestejnorodé, plnicí

Text:

...která je v zásobní nádabě s míchadlem, přičemž je dodržen nastaveny objem plněně látky. Plněná látka je nasávána čerpadlem ze zásobní nádoby s míchadlem a potrubím je dopravována k pevné a otočné části plnícího ústrojí. otáčky čerpadla a plnícího ústrojí se mohou měnit převody pro plynulou requlaci otáčok, které jsou spojeny s pohonem a proto je možné plynule měnit jah počet plněnýoh obalu tak plněný objem. Po naplnění se obaly přesunou...

Plnicí přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258062

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kubálek Jiří

MPK: B67C 11/00

Značky: plnicí, přípravek

Text:

...umožňuàiopřitdiatančni kroužak v hrdla aklonicąrůznwdhvo 1 ikoati 4 jAÁ, VNa přiložoném výkrosu je àchamaticky znázoŕněn plnia příprasPlnící přípravek 3 tvóřon ňálevkou , ktoré se vyznačujé volňi. Aätrokým výtokovým hrdlam g. Takto uzpůsobanä náleýka je těaně zae . ĺaazýna do diataněního kroužknT§,opatŕenáho koliky 1, umožňujieiminic§§.VD 1 atančn 1 krpužok ľ§je navržen tàk, aby jąho spodní okraj ĺ přcaąhçval přes apodni okraj výtokového...

Zařízení pro přenášení lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 245933

Dátum: 01.07.1988

Autor: Hofmann Ulrich

MPK: B67C 3/24

Značky: přenášení, lahví, zařízení

Text:

...při vstupu do zařízení na přenášení lahví. Pro různé výšky lahví lze při shodnémxtýpu hrdla. přestavení provést pouhým vjškovým přestavením tubusu objektívu s nímž je pevně spojen nosník s příslušenstvím a není nutné měnit vzdálenost objektiv-hrdlo. Kola tvarových řemenů ze směru náběhu lahví svým poloměrem-i klínově plynule navádí hrdly všechny lahve, případně stranově vychýlené z ideálního směru. Rozety dopravních pâsů svým poloměrem...

Zařízení pro unášení lahví z jednořadého toku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247006

Dátum: 15.01.1988

Autor: Cekota Bohuslav

MPK: B67C 3/24

Značky: lahví, unášení, jednořadého, zařízení

Text:

...zařízení podle vynálezu je to, že láhve jsou bez porušování mamíce unášeny ve vzpřímené poloze a ve vzájem~ něm dotyku, čímž je zamezeiío narážení lahví na sebe a snížena hlučnost. Další výhodou je možnost použití stejných kotoučů pro různé typy lahví se stejným průměrem těla a hrdla. Při různém průměru lze mě 4nít pouze jeden kotouč, nejvýhlodněji horní. Použitím k-rullrových kottoučů se výrazně sníží pracnost výroby uvedeného zařízení....

Zařízení pro vyřazování lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 242413

Dátum: 01.12.1987

Autor: Günter Rolf

MPK: B67C 3/24

Značky: zařízení, lahví, vyřazování

Text:

...stálym tvareą a to bez ohledu na jejích tvar a materíál.Na výkresu je schenatícky znázorněn příklad provedení zařízení pro vyřazování lahví podle vynálezu, kde na obr.1 je nárys a na obr.2 půdorys zařízení.Zdroj tlakové vody je přípojen potrubím lg přes škrtící ventíl 2 a ventíl 1 se servomechenísmem Q na vodnítľYsku Q,jejíž ústí je v otvoru .lg vodícího zábradlí àh-etqľĺůĺľdt/ZOĚ bradlí 5 je v prostoru protí trysce g...

Zařízení pro vyřazování lahví nižších než typových

Načítavanie...

Číslo patentu: 242406

Dátum: 01.12.1987

Autor: Sládek Vladimír

MPK: B67C 3/24

Značky: nižších, typových, lahví, zařízení, vyřazování

Text:

...s tvarovým výřezem 2. Funkce zařízení je následující vstupní dopravnío páse 5 jsou příváděny lahve 1, 3 do prostoru křívkové odvàděcí kulísy 11. Lahve 3, nižší než typové, i lahve ležící, procházejí pod odvàděcí kulísou 11 po dopravní pásu 3. Typově lahve 1 se přesunují na odvàděcí dopravní pes 5 působení odvůdůcí kulísy 11 na hrdla těchto lahví. Akcelereční čàet g e retardační část 5 křívkové odvàděcí kulísy 11 jí tvar odpovídající...

Zařízení na vyřazování lahví s větším průměrem dna

Načítavanie...

Číslo patentu: 242405

Dátum: 01.12.1987

Autor: Stauber Jioí

MPK: B67C 3/24

Značky: zařízení, průměrem, lahví, větším, vyřazování

Text:

...připojenéa výkresu je znazorněn příklad provedení zařízení pro vyřazovàní lahví s včtšín průaěrem dne podle vynálezu, kde na obr.1 je nàrys, na obr.Z je půdorys řezu A - A aNa protilehlé straně opěrného zábradlí 3 je přestavitelně uchycena zvedaci lišta 3, jejíž náběh 3 je ukončen hranou 3 uaístěnou v úrovní dna dopravovených lahví 1, 3. Na sloupcích lg je aaticení 1 uchycene vyklàněci lište 13 s křívkovýa vyřazen 11. jehož počàtek je...

Způsob dopravy a slučování lahví do jediné řady a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244123

Dátum: 15.07.1987

Autor: Petrů Kamil

MPK: B67C 3/24, B65G 47/52

Značky: dopravy, způsob, tohoto, provádění, jediné, zařízení, řady, lahví, způsobu, slučování

Text:

...lehví.Dále je vynález blíze vysvltlen na příkladu provedení e odvoláním na výkresy, na nichž značí obr. I schematický pohled shore na zařízení pro slučování řad lahví, obr. 2 řez v rovinł II-II zařízením podle obr. 1.Jak je pstrne z obr. t, seetàvá zsřízenííz přivádäcího dopravníku 1, z vloienáho dopravníku g a z odvádecího doprsvníku l, které vleohny mohou být vytvoreny známým způsobem jako kloubove řetlzove pásy i uložené na nosné...

Uzávěr s výlevkou zabraňující opětnému naplnění zčásti nebo zcela vyprázdněné láhve

Načítavanie...

Číslo patentu: 231865

Dátum: 15.12.1986

Autori: Svatek Jaroslav, Had Miloslav, Mikeštík Josef

MPK: B67C 3/28

Značky: opětnému, vyprázdněné, uzáver, zčásti, zcela, láhve, naplnění, zabraňující, výlevkou

Zhrnutie / Anotácia:

Uzávěr s výlevkou, zabraňující opětnému naplnění zčásti nebo zcela vyprázdněné láhve a umožňující kapalinu z láhve vylévat, vyznačující se tím, že průtoková výlevka /5/, upevněná na hrdle láhve /8/, se skládá nejméně ze dvou průtokových krytů /6/ a z vnitřního ochranného prstence /7/, uložených v dutině trubice /1/, pod nimiž je uložena pohyblivá kulička /4/, uzavírající průtokový otvor /3/ v sedle průtokového otvoru /2/ ve dnu trubice /1/.

Zařízení pro čištění plničů lahví s protitlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231356

Dátum: 01.04.1985

Autori: Frank Wolfgang, Göthling Klaus, Anker Bardolf, Löwe Edgar, Ueberschär Klaus

MPK: B67C 3/22

Značky: zařízení, protitlakem, lahví, čištění, plničů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se používá u plničů lahví s protitlakem a týká se čištění takových strojů, které mají zvenčí na otáčivém kruhovém kanále umístěné plnicí ventily, které jsou spojeny se stran plynu a kapaliny s kruhovým kanálem a kromě toho s odděleným vákuovým kruhovým vedením a jejichž horní části jsou navzájem spojeny kruhovým vedením, přičemž je možné připojit kruhový kanál a vakuové kruhové vedení k čisticímu zařízení. Podstata vynálezu spočívá v...