B67B

Otvárač viečok nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7313

Dátum: 03.12.2015

Autor: Oravec Vladimír

MPK: B65D 51/32, B67B 7/00

Značky: otvárač, viečok, nádob

Text:

...do drevenej tyče. Je výhodné, ak klin hranatej drevenej tyče má uhol 30 °.Výhody súpravy otvárača viečok nádob podľa technického riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky spočívajú najmä V tom, že vo všeobecnosti otvárač plechoviek slúži na rýchle,efektívne a účelné využitie náterových hmôt s bezpečnou manipuláciou.Prehľad obrázkov na výkresochOtvárač viečok nádob podľa technického riešenia bude bližšie...

Spôsob a zariadenie na obrubovanie zásobníkov na uchovávanie látok na medicínske, farmaceutické alebo kozmetické použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20964

Dátum: 02.05.2013

Autori: Wissner Kai, Pawlowski Edgar, Koch Kristophe, Deutschle Gregor Fritz

MPK: B67B 3/10, F26B 25/00, B67B 3/14...

Značky: obrubovanie, uchovávanie, látok, zariadenie, farmaceutické, kozmetické, medicínske, použitia, spôsob, zásobníkov

Text:

...Úlohou predloženého vynálezu je poskytnúť zlepšený spôsob úpravy alebo spracovania zásobníkov, ktoré slúžia na uchovávanie látok na kozmetické, medicínske alebo farmaceutické použitia, pri ktorom sa zásobníky obrubujú, a ktorý je možné realizovať ešte rýchlejšie a hospodárnejšie, s lepšou možnosťou automatizácie a spoľahlivejšie. Podla ďalšieho hľadiska predloženého vynálezu sa má poskytnúť príslušne dimenzované zariadenie.0012 Táto úloha...

Uzatváranie nádrží pomocou cievky na spracovanie viacnásobných rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9299

Dátum: 22.04.2008

Autori: Pasquale Pablo, Schütz Wolfgang

MPK: B21D 26/14, B65B 7/28, B67B 3/10...

Značky: viacnásobných, spracovanie, nádrží, cievky, pomocou, uzatváranie

Text:

...nevýhoda je, že cievky spočetnými vinutiami sú výhodné na prispôsobenie sa aktuálne použiteľným kondenzátorom stypicky veľmi vysokými napätiami. Nevýhoda takejcievky s viacerými vinutiami je však, že sa jednotlivé vinutia počas prietoku prúdu navzájompodopierajú a musia odolávať rovnakej vysokej reakčnej sile, ktorá V polotovare zabezpečí trvalú deformáciu. Toto môže viesť k tomu, že sa vodiče cievky medzi sebou dotýkajú a pritom svoju...

Otvárač pre uzatváracie viečko fľaše a uzáverová zostava obsahujúca viečko a otvárač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15737

Dátum: 12.03.2008

Autori: Gonzalez Christian, Leduc Nicolas, Collard Jérôme, Hainon Laurent, Christophe Philippe, Barange Jacques

MPK: B67B 7/16, B65D 51/24

Značky: viečko, otvárač, uzatváracie, fľaše, uzáverová, obsahujúca, zostava

Text:

...je typickykoncová stena uvedenej postrannej vonkajšej steny. S výhodou sú háčiky uložené na kryte tak, že sa môžu radiálne posunúť smerom von tak, aby prekročili pri prvom zasúvaní postrannú vonkajšiu stenu viečka a po prekročení postrannej vonkajšej steny sa pohybovali radiálne smerom dovnútra do polohy,kde leží V styku s uvedenou dolnou plochou.0013 S výhodou obsahuje kryt axiálnu časť vo forme prstencového plášťa a háčiky sú vytvorené...

Uzatváracia hlava viečok na zaváracie poháre

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4455

Dátum: 04.05.2006

Autor: Svitek Vladimír

MPK: B67B 7/00

Značky: zaváracie, poháre, uzatváracia, viečok, hlava

Text:

...látky, ktorá pri snímaní nepatme zapruží a umožní tak ľahšie uvoľnenie uzatváracej hlavy.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje uzatváracia hlava viečok na zaváracie poháre, umožňujúca predovšetkým ľahké následné snímanie upevnených a zarolovaných viečok na pohároch. Uzatváraeia hlava je na Vnútomej šikmo zrezanej stene vybavená výstupkami. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že na vonkajšej vrchnej strane telesa hlavy...

Vynálezy kategórie «B67B» v ZSSR.

Mechanizmus pre otvárač na konzervy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7271

Dátum: 07.12.2005

Autori: Sanders Mark Andrew, Mah Pat Yin

MPK: B67B 7/00

Značky: konzervy, otvárač, mechanizmus

Text:

...hnacieho kolesa beží naprázdno vdutej oblasti na ozubenom kolese uloženom na vretene nožového kolesa tak, žerezací nôž zostáva vpolohe na rezanie. Po dokončení rezu sa obráti smer otáčania hnacieho kolesa, čo spôsobuje uvedenie ozubených kolies do záberua uvoľnenie rezacieho noža zo záberu s konzervou.0009 V súvislosti stým bol prihlasovateľom navrhnutý mechanizmus pre otvárač na konzervy typu opísaného vdokumente US 4,365,417, ktorý je...

Zariadenie na otváranie fľaše uzatvorenej korunkovým uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6323

Dátum: 06.12.2005

Autor: Fink Bernhard

MPK: B67B 7/00

Značky: uzatvorenej, korunkovým, fľaše, otváranie, uzáverom, zariadenie

Text:

...priamo pod korunkovým uzáverom so stláčacou plochou na hrdle fľaše. Pre otvorenie fľaše je po nasadení zariadenia na hrdlo fľaše zatlačený stláčací prvok smerom ku hrdlu fľaše, čím je vytvorená sila pôsobiaca smerom dohora na korunkový uzáver. Vďaka špeciálnej geometrii zariadenia je docielené to, že tento proces je vykonaný veľmi rýchlo, čím vznikne vkaždom prípade hlasný zvuk pri otváraní. Ďalšou výhodou zariadenia podľa vynálezu je, že...

Nástroj na vytiahnutie zostavy ventilu z kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4633

Dátum: 20.05.2005

Autori: Anderson Ian, Angel Clive Graham

MPK: B67B 7/00, B67D 1/00

Značky: nástroj, kontajnera, vytiahnutie, ventilu, zostavy

Text:

...prstencový segment do polohy zapojenia so zostavou0008 V jednom uskutočnení má páčka zakrivenú druhú koncovúčasť s rozširujúcim sa koncom a ovládací mechanizmus zahŕňanosnú podperu. Nosná podpera má jednu nohu pre každú páčkovú zostavu a je pohyblivá vertikálne V zdvihu dolu a nahor. Na každú nohu je namontovaná dvojica valčekových ćapov, pre medzi podoprenie druhej koncovej časti zodpovedajúcej páčky V posuvnom spojení. Zdvih smerom dolu...

Zaváracia hlavica s oceľovými guľôčkami s možnosťou nastavovania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3297

Dátum: 10.09.2002

Autor: Sidor Jaroslav

MPK: B67B 3/10

Značky: možnosťou, zaváracia, ocelovými, hlavica, guľôčkami, nastavovania

Text:

...zaváracej hlavice na viac norrnalizovaných priemerov zaváracich pohárov. Popis obrázkov na výkresochObrázok č.1 predstavuje prierez zaváracou hlavicou osovou rovinou,obr.č.2 znázorňuje čiastočný rez radiálnou rovinou prechádzajúcou osou guličiek a obr. č.3 rez odstupňovanou zaváracou hlavicou, kde lavá čast rezu od osi predstavuje osový rez hlavice prechádzajúci cez guličky a pravá čast rezu od osi zobrazuje rez osovou rovinou...

Univerzálny otvárač plastových fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2341

Dátum: 18.01.2000

Autor: Masák Hynek

MPK: B67B 7/18

Značky: otvárač, univerzálny, fliaš, plášťových

Text:

...a že teleso je opatrenê najmenej jedným odľahčením.Prehľad Qbrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 rez univerzálnym otváračom plastových fliaš, obr. 2 spodný pohľad na univerzálny otvárač plastových fliaš a obr. 3 detail steny kónickêho otvoru s naznačenými drážkami a štvorcovými výstupkami.Univerzálny otvárač plastových fliaš, podľa obr. 1 až 3 je tvorený telesom 1, ktoré...

Dvojstranný uzáver plastových fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1814

Dátum: 06.05.1998

Autor: Krčmár Karol

MPK: B67B 5/00

Značky: plášťových, fliaš, dvojstranný, uzáver

Text:

...plastových flias spočiva v tom,že uzáverv tvare rúrky s vnútorným-zavito,dvojnásobnej dĺžky doteraz používaného uzaveru,je v strede tejto dĺžky predelený kruhovou prepažKou,ktorá má funkciu uzatváracieho dne z oboch str§n.Technické riešenie noveho dvojstrenneho uzáveru umožní dalej využivať už použité nerecýklovateľne plastové Iľaše napriklad na vytváranie plastových pohárov.Prehľad obrázkov na výkreseDvojstranný uzáver plastových fliaš...

Prípravok na zovretie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1244

Dátum: 02.10.1996

Autor: Dibdiak Jozef

MPK: B67B 3/10, B67B 3/16

Značky: zovretie, prípravok

Text:

...na zatváranie zavárani nových pohárov pri zatváraní Zaváraninového pohára.Obrázok 4 znázorňuje prípravok na zatváranie zavárani nových pohárov po ukončení zatvárania zaváraninového pohára.Na obrázku 1 je znázorneně celkové usporiadanie prípravku na zatváranie zaváraninových pohárov bežne používaný~ mi hliníkovými uzávermi. Prípravok pozostáva z páky 1, čapu Q a svorky Q. Páka l má rukoväť g a dve bočnice Q a Q. Bočnice 3 a Q majú otvory v...

Čeľusťový zatvárač zaváraninových pohárov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1108

Dátum: 06.03.1996

Autor: Satin Peter

MPK: B67B 3/20

Značky: pohárov, zatvárač, čeľusťový, zaváraninových

Text:

...tlaku sa zatvárač vplyvom svojej pružnostl vráii smerom proti tlaku dlane a uvoľní sa tak z nasadenia na vlečko pohára.Čeľusťový zatvárač zaváraninových pohárov umožňuje kvalitne uzatvárať viečka pohárov a to pri použití minimálnej sily, pričom toto uzatvorenie je veľmi kvalitné. Zariadenie dokáže dôkladne eliminovať Veľkostné diferencie viečok, resp. pohárov. a Nespomou výhodou je tiež skutočnosť, že po uzatvorení viečka sa zariadenie...

Otvárač nápojových kartónových škatúľ s výlevkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 794

Dátum: 10.05.1995

Autori: Ruszó Jan, Gašpar Zdeněk

MPK: B67B 7/48

Značky: výlevkou, kartónových, nápojových, škatúľ, otvárač

Text:

...vybavena plošnýmzoolabonim. ktoré v prooho-ooh do zostavajúooj plochy bokovvaničky vytvárajú dorazovo hrany. Proäuvné viočko Je naJodnom konci vybavené zoolabonim a na druhom konci Je skosonépod uhlom rovnajúoim ea poetaveniu uhlu etojin naeúvaoieho rohu. pričom kolmo k ploche etredovej časti viečka sú ueporiadané vodiace krídla e bočnými hranami a epodnýmine hrany konca preeuvnčho viečka súna jeho spodnej ploche vybavené výetupkovým...

Zariadenie na otváranie závitových uzáverov fliaš a zaváraninových pohárov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 706

Dátum: 05.01.1995

Autor: Satin Peter

MPK: B67B 7/62

Značky: zariadenie, fliaš, zaváraninových, otváranie, pohárov, závitových, uzáverov

Text:

...na ýkresoch Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu. Na obr.1 je pohľadna zariadenie ako celok z vrchu, pričom je na ňom zobrazený uzáver s vyznačením konštantného uhla styčných bodov.Príklady uskutočnenia Zariadenie podľa obr.1 pozostáva z plastikového telesa L ktoré má tvar pololistu atoto je opatrené rúčkou g. Vnútorná strana vypuklej časti tohto pololistu je vybavenázúbkovaním g. V časti plasttkového telesa nad...

Zariadenie na zatváranie a otváranie zaváraninových pohárov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 509

Dátum: 06.07.1994

Autor: Satin Peter

MPK: B67B 3/00, B67B 3/12, B67B 7/14...

Značky: zaváraninových, zariadenie, zatváranie, otváranie, pohárov

Text:

...s výstupkom a aby boli tieto činnosti bezpečné. Ďalším prínosom uvedeného zariadenia je aj tvar výstupkov V zatváracej časti, kde sa nahradili ploche výstupky za oblé. zväčsili sa jednotlivé priemery pre voľné nasunutie na viečko s Pohárom a zväčšil sa uhol zatvorenia pre uzavretie viečka s pohárom. IRukoväť s výstupkom slúži pri otváraní tým, že pôsobením na pohárvťahuje otváráciu časť na viećko, a tým zabraňuje vyšmyknutiu...

Delená uzatváracia hlavica na uzatváranie sklenených pohárov pomocou plechových viečok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 487

Dátum: 08.06.1994

Autor: Gramata Stanislav

MPK: B67B 5/00

Značky: sklenených, delená, pohárov, uzatváracia, viečok, uzatváranie, pomocou, plechových, hlavica

Text:

...prierezu uchytávacej páky a obe časti sa potom spoja spojovacim kolikom. Vznikne tak pevný a zároveň pohyblivý celok. Hlinovité vybranie lichobežnikového prierezu tak v súčinnosti s výstupkom lichobežnikového prierezu zabezpečuje pri stláčani uchytávacej páky smerom dolu sťahovanie delenej hlavice a následne pritláčanie malých výstupkov, ktorými je hlavica po vnútornom obvode opatrená, na viečko. To postupne pevne obopnehrdlo...

Uzatvárač fliaš korunkovým uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 224

Dátum: 09.09.1993

Autor: Krajča František

MPK: B67B 3/02

Značky: fliaš, uzatvárač, korunkovým, uzáverom

Text:

...1 délky 400 mm a průměru 1/2. Trubka l je na dolnim konci opatŕena úchytkou 2 se šroubem Q s křídlovoumatkou pro upevněni trubky ve svislé poloze. Na tělese trubky 1je pohyblivě upraven připravek, skládajici se ze dvou Objimek 3, zhotovených z trubky o průměru asi o 1/4 většim než trubka 1. které jsou navlečeny na trubku l tak, že jsou nad sebou ve stálévzájemné vzdálenosti a jsou navzájem pevné spojeny plochoukovovou spojkou § na níž je...

Držiak ampulky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279126

Dátum: 13.08.1991

Autori: Verebelyi Nicholas Béla, Griffin Christopher John, Ogden Brian Leslie, O' Brien Gerard Michael

MPK: A61J 1/16, B67B 7/00

Značky: držiak, ampulky

Zhrnutie / Anotácia:

Držiak ampulky, predovšetkým sklenenej ampulky, ktorá pozostáva zo základného telesa, hlavy a medziľahlého zúženia alebo krčka (9) na rozlomenie, je vytvorený vo forme puzdra s telovou časťou (1), tvarovanou na vsunutie základného telesa ampulky (7), a hlavovou časťou (2), tvarovanou na vsunutie hlavy ampulky (7), pričom telová časť (1) a hlavová časť (2) sú spojené kĺbovou časťou (3). V základni (14) telovej časti (1) je vytvorený otvor (6) na...

Přípravek pro kontrolu šroubových uzávěrů opatřených pojistným kroužkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263548

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šilhán Vítězslav, Valenta Miloš

MPK: B67B 3/10

Značky: pojistným, kontrolu, přípravek, uzávěru, kroužkem, šroubových, opatřených

Text:

...měřioího přístroje.Príklad provedení přípravku podle vynálezu je znázmměn na výkresu, kde naobr. 1 je ve svislém řezu znázorněn celý přípravek včetně upnutého uzávěru a na obr. 2 je pohled na přípravek shora bez nasazeného uzávěru.Přípravek pro kontrolu šroubových uzávěrů opatřených pojistným kroužkem sestává ze svislého čepu g, na jehož spodním konci je pomocí prvního osazení upevněna základová částl přípravku. Na prvním osazení navazuje...

Uzavírač lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 263007

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bukovský Petr

MPK: B67B 3/02

Značky: lahví, uzavírač

Text:

...tlaku po obvodu uzávěru a také obměna lahví je poměrně zdlouhavá.Uvedené nevýhody známých řešení odstraňuje uzavírač lahví, sestávající z uzavírací hlavice posuvné uložené na vodíoích sloup~ cích.s pružinami podle výnálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na horním konci sloupků je upevněn třmen, v němž je otočné na čepu umístěna vačka s ruční pákou a dolní konce sloupků jsou upevněny v přidržovacích čelistích hrdla lahve, které jsou...

Mechanický otevírač sudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262992

Dátum: 11.04.1989

Autor: Boháček Karel

MPK: B67B 7/70

Značky: otevírač, mechanicky, sudů

Text:

...osu. První ozubené kolo 1 a druhé ozubené kolo lg spoluzabírají se šestým ozubeným kolem 3, které je spolu s druhým řezacím kotoučem 1 otočně uloženo na druhé společné hřídeli, jež je upevněna k objímce lg kolmo na její podélnou osu. Vnější konce levého nosníku Q a levého ramena § jsou spojený první pružinou 2. Vnější konce pravého nosníku 1 § a pravého ramena 12 jsou spojený druhou pružinou gg. První řezací kotouč 12 je na spodní straně...

Zařízení k uzavírání lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 254108

Dátum: 15.01.1988

Autori: Just Manfred, Lipowski Helmut, Andrä Werner, Regge Peter

MPK: B67B 3/00

Značky: uzavírání, lahví, zařízení

Text:

...nopoöuo He npqncwaanenu,Own Mony aappnponnmnca~n SBHCHMOCTH.0 T mopMu~yKynopKH. Pacnonomenme nnuw q. npHnon.waKxe nonpoöno He yxasuaamrca, T.K. nna npnnenenn unemwca uecxonnxo vpannouennmx TexnnqecxuxpemeHnň. TąxHanpuMep uns npHaona Momno npuMeHuThpą-.menue xax na ocnoae cepnorupannnqecxx npunonuux uunnnnpoa, max n na.ocuo-í na xynàüxonoro Mexanusua unnxnneMawnnecxoro npnsona nan Kouunuponaanoro xnneuarnqecxoro npnaoa c uenuoñ ssesouxoü. B...

Pohotovostný podávač viečok

Načítavanie...

Číslo patentu: 245521

Dátum: 15.12.1987

Autori: Svoboda Otakar, Janák František

MPK: B67B 3/20

Značky: podávač, viečok, pohotovostný

Text:

...čape sú otočne uložené dlhšie rameno nesúce na nastavovacom koliku väčší pritlačný element a kratšie rameno nesúce na nastavovacej tyči menší pritlačný element, pričom V strednej časti vonkajšieho obvodu zásobníka viečok je pevne pripevnené rameno nesúce prítlačný trecí element a prítlačnü pružinu.Použitím pohotovostného podávača viečok podľa vynálezu sa odstráni vysoká poruchovost zariadenia spôsobená hlavne ne 4správnym a nerovnomerným...

Ovládací člen třídícího zařízení korunkových uzávěrů lahví na uzavíracích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 246551

Dátum: 20.08.1987

Autor: Kopál Pavel

MPK: B67B 3/06

Značky: zařízení, lahví, strojích, ovládací, třídicího, uzávěru, uzavíracích, člen, korunkových

Text:

...yxynopouHmx Mamnaax nocpencraon oxnara Hmemmnxcx sanacon Kponqawmx Konnaqxoe noc 246551Turayrb Henpepunnoň H ôepemnnnoň noaqu Kponqawbm Konnaqxos Ha yxynopoquue ycrpoücrsa, npHqeM oHoBpeMeHHo omuaercn nounxeuue usnoca H myMaQSanąqa pemaewca, cornacuo uso 6 peTeuum, TeM, qwo Ha Kanane nonaqu 3 uanpanneunn noaąn xponuarux Konnaqxon pacnonomeuo Hecxonbxo nHnyKTuanux unuuaTODOB, curnanaüu xowopmm qepes sanac Kponqarhm Konnaqxon B xanane...

Zařízení k zajištění správné polohy šroubovacích uzávěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251707

Dátum: 16.07.1987

Autor: Hušek Petr

MPK: B67B 3/06

Značky: zařízení, uzávěru, polohy, správné, šroubovacích, zajištění

Text:

...padají do zásobníku a nesprávně orientované uzávěry jsou nejdříve převráceny a potom padají do zásobníku, ohr.2 znázorňuje správně orientovaný uzávěr, který se pohybuje v mezeře vertikálního otočného kotouče s příčkamía po podložce, obr.3 znázorňuje vypadnutí nesprávně orientovaného šroubovacího uzávěru z-vertikálního otočneho kotouče, jeho převrácenído správné polohy a zapadnutí do zásobníku, Vobr.4 znázorňuje čelní pohled na zařízení podle...

Nástroj pro uzavírání lahví korunkovým uzávěrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249254

Dátum: 12.03.1987

Autor: Jenčovský Václav

MPK: B67B 7/16

Značky: korunkovým, uzávěrem, nástroj, uzavírání, lahví

Text:

...korunkového uzávěru. Takto řešený nástroj má vnitřní stěnu válcovéno vybraní tvořeno kovovou vložkou. Válcové vybraní je opatřeno náběhem.Takto řešený nástroj může uzavírat různé druhy korunkových uzávěrů shodného vnějšího průměru. K jeho použití neni třeba vyvozovat neúměrnou silu a přesto vyvodí i svěrný účinek na okraje korunkového uzávěru. Při zhotovení tělesa 2 měkkého materiálu zajistí kovová vložka dostatečnou funkci nástroje...

Přístřih pro konstrukci nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231163

Dátum: 15.06.1986

Autori: Lisiecki Robert Edward, Wise Daniel Jakson, Crawford Duncan James

MPK: B67B 3/04

Značky: nádoby, přístřih, konstrukcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém úspory materiálu při hromadné výrobě přístřihů pro konstrukci uvedených nádob, jakož i skladnost takto vyrobených přístřihů. Vynález záleží v tom, že první trojúhelníkový panel 63 a druhý trojúhelníkový panel 64, umístěné na protějších stranách trojúhelníkového výlevkového panelu 42 mají navzájem odlišnou velikost nebo/a tvar a třetí trojúhelníkový panel 73 a čtvrtý trojúhelníkový panel 74, umístěné na protějších stranách...