B66F 17/00

Zařízení pro tlumení kmitů rámu regálových zakladačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265021

Dátum: 12.09.1989

Autor: Slavíček Jiří

MPK: B66F 17/00

Značky: zařízení, kmitů, zakladačů, tlumení, rámu, regálových

Text:

...a vodící lištu spojenou s regály skladu pomocí dvouàřelísřové elektromechanické brzdy suvně uložené na nosné tyxi a středěné vratnými pružinami. Na přípojeném výkresuje na obr. 1 znázorněno navržené zařízení,insta 1 ované mezi rám zakladače a vodící 1 ištu spojenou s regály skladu.Zařízení sestává z hydraulického dvojäínného tlumiře l, vodicí tyřell s vratnými pružinami§a elektromechanícké brzdy složené z plovoucích Kelistí s třecím...

Stavitelný doraz

Načítavanie...

Číslo patentu: 263533

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B66F 17/00, B65G 1/04

Značky: stavitelný, doraz

Text:

...opatřit ploškami.Takto řešeným stavitelným dorazem se dosahuje přesného ustavení traverzy regálového zakladače oproti rámu. Je možno vyrovnat jak montážní úchy 1 ky,tak i úchylky způsobené opotřebením během provozu.Na připojených výkresech je znázorněn příklad proýedení vynálezu, kde na obr. 1 je čelní pohled na traverzu uloženou na stavitelných dora~ zech,obr. 2 je řez rámem se stavitelným dorazem zajištěným svarem,obr. 3 je detail...

Regálový zakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 245326

Dátum: 15.12.1988

Autor: Ritter Josef

MPK: B66F 17/00

Značky: zakladač, regálový

Text:

...dosiahnutia vysokej prevádzkovej spoľahlivosti.Príklad vyhotovenia regälového zakladače podľa vynálezu je znázornený na výkresoch,na kt-orých obr. 1 predstavuje celkový nárysný pohľad na zakladač, obr. 2 detailný pohľad na zvislý priamočiary motor v mieste A z obr. 1 pred ustavením polohy, obr. 3 detailný pohľad na zvislý priamočiary motorv mieste A z obr. 1 po ustavení polohya obr. 4 bokorysný rez podvozku-v- rovine B-Bvz obr. 2. i ~ ~...

Kontaktní snímač palety v regálové buňce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255670

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sajvald Vojtěch, Kopečný Jiří, Novotný Zdeněk, Tesař Rudolf

MPK: B65G 1/02, B66F 17/00

Značky: kontaktní, buňce, snímač, regálové, palety

Text:

...snímače jsou oproti svislému rameni tvarového snímače a oproti sobě kolmá přičemž horní rameno s tvarovaným koncem je ovladatelné paletou a mikrospínsče umístěné na vodorovné desce jsou ovladatelné spodním ramenem tvarového snímače. svislé rameno, tvarového snímače zhotoveného z pružinového drátu, je v drážce svislé desky předepnuto příchytkou.Z kontaktů mlkrospínačůlze snímat přímé signály potřebné pro automatické řízení. Snímaný...

Pružný elektromechanický nárazníkový snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 252512

Dátum: 17.09.1987

Autor: Putera Vladimír

MPK: B66F 17/00

Značky: snímač, pružný, elektromechanický, nárazníkový

Text:

...pričom spĺňajú všetky funkčné požiadavky a sú relatívne výrobné nenáročné. Operąné plochy na koncových zvierkach orientované do V zabezpečujú predohnutý tvar nárazníkového ikontaktného pásu. Stredná zvierka U drží nárazník vo vodorovnej polohe.Príklad vyhotovenia pružného elektromachanického náraznikového snímača podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje pôdorysný pohlad na snímač ako celok »a obr. 2 detailný rez...

Zabezpečovací ústrojí proti přetížení pracovních orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243426

Dátum: 14.08.1987

Autori: Weidinger Zdenik, Tschamper Otto

MPK: B66F 17/00, B66F 9/22

Značky: pracovních, proti, orgánů, přetížení, zabezpečovací, ústrojí

Text:

...vozíku, kde klopw aoaeut od błaaene uloietho ne vidlicích je adolvcan dvojící příaočarých hgdrouotorů 1,6 od sebe hwdraulicky oddälených napr. bydrauliokjai zlaty.V tento prípade je kaldj z dvojice pŕíaočarýcn mdroaotord 1.6 spojen se na .L 2(obr. 3) pŕedstavujícím nosąý díl pracovního orgánu. V každém zaväsu JJ je s vůlí suvnä ,ulozene teleso az łąydrsulickâho jednočinneho valce 1 L. teleso az je pevně spojene s dvojicí roman 23.Teleso za...

Blokovacie zariadenie regálového zakladača s automatickou prevádzkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240350

Dátum: 15.06.1987

Autor: Oihák Adolf

MPK: B66F 17/00

Značky: zakladača, automatickou, regálového, prevádzkou, zariadenie, blokovacie

Text:

...prednej blokovacej závory 2, ľavej zad nej blokovacej závory 3 apravej zadnej blo kovacejzávory 4. Ľavá predná blokovacia , závora 1 je tvorená svojim horným hraničným prvkom 5 a dolným hraničným prvkom 6,praVá predná blokovacia závora 2 je tvo, rana takisto svojím vlastným hornýmhhra-ničným prvkom 7 a dolným hraničným prv kom 8, lavá zadná blokovacia závora 3 jetvorená tiež svojím horným hraničným prvkom 9 a dolným hraničným prvkom 10 a ko...

Zařízení pro dodržení maximální nosnosti palet a regálových zakladačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251152

Dátum: 11.06.1987

Autori: Chrobák Petr, Maštalíř Antonín

MPK: B66F 17/00

Značky: dodržení, palet, zakladačů, zařízení, regálových, maximální, nosnosti

Text:

...je znázorněno jedno z možných provedení zařízení pro dodržení maximální nosnosti palet a regálových zakladačů, kde obr. 1.znázorňuje nárys zařízení a jeho uložení na nakládacím místě regálového zakladače, obr. 2. znázorňuje půdorys zařízení s rozmístěním jednotlivých součástí, obr. 3. znázorňuje schěma zapojení hydraulických prvků aelektronickć zobrazovací jednotky se zapojením na pohon zakládacího zařízení regálovéhozakladače, obr. 4....

Snímač prítomnosti palety v regálovej bunke

Načítavanie...

Číslo patentu: 250884

Dátum: 14.05.1987

Autor: Surovčík Rudolf

MPK: B66F 17/00

Značky: palety, bunke, snímač, přítomnosti, regálovej

Text:

...5 rozvinutý tvar polohovalcej drážky, obr. 6 nárysný rez snímaíčojm vo funkjčnej polohe, ked je dotyková lišta. ~opretá o paletu a obr. 7 nárysný rez snímačom vo funuklčnej polohe, pri maximálnom vysunutí snímacej wrúrky, ked sa v regálovej bunke nenachádza paleta, Snímač ,pozostáva z rámu 1, v ktorom je suvne usporiadaná snímacia tyč 2, »mechanicky viazaná prostredníctvovm unášatša 3 s piestnicou 4 priamočiareho hydromotora 5. Toto spojenie...