B66F 11/00

Robotické samovyslobodzovacie zariadenie terénneho vozidla s pásovou jednotkou na vyslobodzovací pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6626

Dátum: 02.12.2013

Autori: Mrůzek Pavel, Haladová Petra

MPK: B60S 9/14, B66F 11/00

Značky: pásovou, vyslobodzovací, zariadenie, pohyb, jednotkou, robotické, terénneho, vozidla, samovyslobodzovacie

Text:

...je zariadenie umiestnené čo najbližšie za poslednou zadnou nápravou vozidla vzhľadom na nájazdový uhol vozidla.Základom vyslobodzovacieho zariadenia je točňa l, ktorej jedna časť je pevne spojená s rámom g vozidla, na druhej strane je umiestnený paralelogram g. Otáčanie točne l je realizované ozubeným súkolesím 4, ktorého pastorokje poháňaný elektroprevodovkou j.Vo východiskovej polohe je paralelogram 3 zložený a pásová jednotka 1()je v...

Spúšťací rám umožňujúci údržbu osvetľovacích telies zo zeme

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3904

Dátum: 03.08.2004

Autori: Ivan Peter, Milošovič Ján

MPK: B66F 11/00

Značky: telies, osvětlovacích, umožňujúci, spúšťací, údržbu

Text:

...sú priehytené osvetľovacie telesá. Na koncoch ramien nosného rámu sú privarene vodiace drážky po ktorých pri zakotveni, alebo odkotvení kĺžu tri tiahla tvaru T rozmiestnene po 120 ° a sú pevne spojené s pohyblivým rámom. V prevádzkovej polohe je pohyblivý rám zavesený na tiahlach, ktoré sú zakotvené V osiach nosných oceľových lán na operných doštičkách. Spúšťanie, alebo dvíhanie pohyblivého rámu je riešené elektrickým kladkostrojom. Oceľové...

Ručne vedený manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2100

Dátum: 12.03.1999

Autor: Baran Štefan

MPK: B66F 11/00

Značky: ručné, manipulátor, vedený

Text:

...spüšćacej brzdy a hnacieho mechanizmu s kladkami.Zdvíhací mechanizmu je uložený na pojazdovom vozíku. Páka a zdví~ hací mechanizmus sú spojené váhadlom, ktoré umožňuje vedenie manipulátora.Na obrázku je celková zostava ručne vedeného manipulátora podľa úžitkového vzoru s vyznačením krajných polôh pri štandartnej manipulácii.Príklad usktgçnggia úžitkgvéhg vzoruRučne vedený manipulátor má nosník l, ktorý je valivo alebo klzne uložený vo...

Prenosné zdvíhacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2080

Dátum: 11.02.1999

Autor: Komišák Ján

MPK: B66F 11/00, B66F 9/02

Značky: zariadenie, zdvíhacie, prenosné

Text:

...spojené rozoberateľným spojom §. v tomto prevedení prírubovým skrutkovým spojom. Horné konce ramien 1 sú výkyvne uložené v spojovacej hlavici g. Na dolných koncoch ramien 1 sú upevnené pätky 5. na ktorých sú upravené úchyty § montážneho zdvlhacieho lana 2. v tomto prevedení sú úchyty § predstavované dvomi otvormi vytvorenými v Pätke 5 doskovitého tvaru. Na spojovacej hlavlci a na ľavom ramene 1 sú upevnené vodiace prvky § Predstavované v...

Zariadenie na prekládku veľkopriestorových návesov prevažne horizontálnou manipuláciou pod trolejom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1911

Dátum: 05.08.1998

Autor: Smešný Jozef

MPK: B66F 11/00

Značky: zariadenie, horizontálnou, převážně, veľkopriestorových, prekládku, trolejom, návesov, manipuláciou

Text:

...ráme spolu s panelom ovládania zariadení manipulačnej plošiny. Manipulačné rampy majú rôznu šírku.Mechanizmy vysúvania vysúvacieho rámu sú uložene V rámeVýhodou je, ak prepravné dosky cez nezávislé a obojstranne tažné mechanizmy sprostredkujú bezpečnú horizontálnu manipuláciu a smerovú korekciu nákladu medzi manipulaćnou plošinou a vozňom pre návesy a súbory teleskopických zdvíhadiel minimalizujú nutný zdvih. Pre spoľahlivosť funkcie...

Zariadenie na dopravu nákladu z hĺbok vodného priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 279879

Dátum: 05.06.1996

Autor: Raffai Ladislav

MPK: B65D 88/78, B66F 11/00, E21C 50/00...

Značky: vodného, priestoru, dopravu, zariadenie, nákladu, hĺbok

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dopravu nákladu z hĺbok vodného priestoru je vytvorené aspoň z jednej dvojice usporiadanej vedľa seba s medzerou a pomocou spojovacích dielcov (3), (4) premostených nosných telies (1) so špecifickou hmotnosťou menšou, než je špecifická hmotnosť vody. Zariadenie ďalej obsahuje výsypné nádrže (8) usporiadané v medzere medzi nosnými telesami (1) s uloženou balastnou záťažou, výhodne zo sypkého materiálu, počas prípravy na ponorenie,...

Výložník zařízení pro zvedání břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 260978

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bajbunčenkov Šumadil, Džoldasbekov Urimbek, Sumenko Sergej, Kozybanov Mombek, Krencel Vjačeslav

MPK: B66F 11/00

Značky: zařízení, zvedání, břemen, výložník

Text:

...3 BeHa 8 cwpenu rnppounnnnnpom 7 Ha yron J or mcxonHoro nonomennn qewupexcroponnn mecrkuň Kouryp, cosepmammnüKoneőarenbnoe nnuenne BOKDVP roqxn O 2, nepeMemaeTcn 3 nonomenne, nsoőpameunoe na qepTexe uyuxrupou. Hpn 3 TOM őonbman qacTb SE seeąa 14 H őonbmaa cropoua E 02 neva pexcTopoHHero KOHTYpa, nnnrancb napannennao npyr c npyP 0 M, nepeMemamT rpy aonym nnomanxy 15 no npnmonuueünoň Tpaexwopnn. Hpn nosopore saena 14 BDKpyr ocn F seexo 10...

Jednomužná pohyblivá pracovní sedačka pro práce ve výškách

Načítavanie...

Číslo patentu: 251170

Dátum: 11.06.1987

Autor: Jeřábek Milan

MPK: B66F 11/00

Značky: pracovní, sedačka, výškách, jednomužná, práce, pohyblivá

Text:

...sestavena z deskového sedáku l tvaru lichoběžníkového, který je na zaoblených rozích v krajích opatřen čtyřmi otvory g, kterými prochází nosné lano, které je pod sedákem provlačenoíkřížem, spojene uzlem Z a v místech spojení obandážováno kůží a pevně sešito proti rozpojení. V místech blízkosti které jsou na lano našity a zabraňují posuvu nosného lana Ž vůči sedáku l. V sedáku l na jeho bočníoh krajích jsou dva pomocné otvory 2 pro závěs...

Zariadenie na manipuláciu s prstencami

Načítavanie...

Číslo patentu: 236614

Dátum: 15.02.1987

Autori: Jozef Pacala, Gašpar Harmady, Peter Nagy

MPK: B66F 11/00

Značky: prstencami, zariadenie, manipuláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši manipuláciu s ťažkými prstencami najmä pri výrobe zariadení pre jadrový program. Podstatou zariadenia je, že klietka s dnom šachty je pevne uchytená na čapoch, na ktoré sú upevnené ramená. Samotné otáčanie sa prevádza pomocou priamočiarych hydromotorov.