B66F

Zariadenie na meranie hmotnosti pri konštantnom pohybe bremena na manipulačnom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7504

Dátum: 01.08.2016

Autori: Kučera Peter, Koval Eduard, Mátik Ján, Lisko Roman, Zahoranský Róbert, Kollár Pavol

MPK: B66F 1/00, G01G 7/00, G01G 21/22...

Značky: hmotnosti, konštantnom, manipulačnom, zariadení, meranie, bremená, pohybe, zariadenie

Text:

...na obrázku 1, kde je spojka g manipulačného zariadenia g s bremenom l spojená bez preklzu prevodom í s hnacím kolesom j výstupného hriadeľa Q prevodovky Z. Výstupný hriadeľ Q je pritom spojený s rotorom trojfázového ásynchrónneho motora § s kotvou nalcrátko, ktorý je pripojený elektrickým vodičom 2 cez menič Q frekvencie a komunikačnú zbernicu Q na riadiacu jednotku Q manipulačného zariadenia g so zobrazovačom Q hmotnosti bremena...

Zariadenie na vykonávanie vertikálnej a horizontálnej prepravy veľmi ťažkých telies a spôsob vertikálnej a horizontálnej prepravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7473

Dátum: 01.07.2016

Autor: Vaňo Pavol

MPK: B63B 27/00, B66F 7/28, B63B 25/04...

Značky: velmi, telies, spôsob, horizontálnej, prepravy, vertikálnej, ťažkých, vykonávanie, zariadenie

Text:

...kanálu g je vytvorený bariérový výkopový kanál Q. Vodonepriepustný bariérový kanál g a bariérový výkopový kanál Q sú naplnené kvapalinou g, ktorou je voda. Spodná časť plavidla l je tvorená jedným veľmi ťažkým telesom Q. Na bočných stranách veľmi ťažkého telesa Q sú vytvorené štyri bočné telesové otvory Q. V bočných telesových otvoroch Q sú rozoberateľne pripevnené telesové konzoly Q. Vrchná Časť plavidla l je tvorená jedným nadstavbovým...

Naklápacia rampa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7426

Dátum: 02.05.2016

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B65G 67/02, B66F 7/04

Značky: rampa, naklápacia

Text:

...elektrický zdroj, tento úkon zdvihu výkyvnej rampy je možné uskutočniť i ručným hydraulickým agregátom, reguláciu zdvihu pomocou elektromotorického hydraulického agregátu umožní ovládací panel, po tomto úkone je uvedený do činnosti navij ak, ktorý umožní spustiť náj azdovú rampu, ako posledný úkon ostáva zaistiť výklopnú rampu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie obj asnené pomocou výlcresu. Na obrázku 1 je...

Zariadenie na zdvíhanie bremien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6901

Dátum: 03.10.2014

Autori: Kotšmíd Stanislav, Minárik Marián

MPK: B66F 7/02, B66F 11/04, B66F 3/00...

Značky: zdvíhanie, bremien, zariadenie

Text:

...je znázomená principiálna schéma zdvíhania, ktorá názorne popisuje princíp zdvíhania m 0 dulov. Obrázok 2 znázorňuje pohľad na zložené zariadenie vyrobené podľa tohto návrhu a obrázok 3 znázorňuje jeho rozloženú formu. Obrázok 4 a obrázok 5 zobrazujú zdvíhacie zariadenie uložené do horizontálnej polohy a jeho stavbu do vertikálnej polohy.Zdvíhacie zariadenie je podľa obrázkov l až 3 zložené z modulov 1, 2 a i, ktoré sú v sebe navzájom zasunuté...

Odrezávací adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6872

Dátum: 05.08.2014

Autor: Karmazín Petr

MPK: E02F 3/40, A01F 25/20, B66F 9/19...

Značky: odřezávací, adaptér

Text:

...uložená nerozoberateľne, naopak z hľadiska údržby sa javí výhodné, ked je odrezávacie lišta uložená rozoberateľne pozdĺž homej strany lyžice.Je výhodné, ked je odrezávacia lišta na reznej strane vybavená ozubenými britmi.Na zjednodušenie výroby a brúsenia je vhodné, keďje odrezávacia lišta vybavená priamym britom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie objasnené s pomocouyvýkresu, na ktorom je znázqmený v axonometrickom...

Robotické samovyslobodzovacie zariadenie terénneho vozidla s pásovou jednotkou na vyslobodzovací pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6626

Dátum: 02.12.2013

Autori: Mrůzek Pavel, Haladová Petra

MPK: B66F 11/00, B60S 9/14

Značky: robotické, zariadenie, pásovou, vyslobodzovací, terénneho, pohyb, vozidla, samovyslobodzovacie, jednotkou

Text:

...je zariadenie umiestnené čo najbližšie za poslednou zadnou nápravou vozidla vzhľadom na nájazdový uhol vozidla.Základom vyslobodzovacieho zariadenia je točňa l, ktorej jedna časť je pevne spojená s rámom g vozidla, na druhej strane je umiestnený paralelogram g. Otáčanie točne l je realizované ozubeným súkolesím 4, ktorého pastorokje poháňaný elektroprevodovkou j.Vo východiskovej polohe je paralelogram 3 zložený a pásová jednotka 1()je v...

Zariadenie na odoberanie a odovzdávanie nosičov nákladov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17964

Dátum: 11.09.2013

Autor: Berghammer Fritz

MPK: B66F 9/00, B65G 65/00, B65G 69/26...

Značky: odoberanie, nosičov, zariadenie, nákladov, odovzdávanie

Text:

...parkovacej polohy a pridŕžanie0009 Zariadenie podľa vynálezu je obzvlášť vhodné ako nakladacia a vykladacia stanica pre vnütrozávodné manipulačné ťažné súpravy, keďže dokáže rýchlo vykladať manipulačné vozíky, ktoré sú prostrednictvom týchto súprav prepravované, a následne odovzdávať nosiče nákladov (palety alebo mrežové boxy), pripadne tieto preberať z dočasných zásobných stanic či skladovacích miest alebo z vozidiel0010 Zdvíhacia...

Nožnicový zdvíhací stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18324

Dátum: 14.08.2013

Autor: Mohr Christoph

MPK: B66F 7/06

Značky: nožnicový, stôl, zdvihací

Text:

...liste uložené, vytvorí sa tento v rovnakej polohe, v ktorej by sa nachádzal aj v konvenčnom nožnicovom liste, t.j. nie je potrebný žiadnyprídavný konštrukčný priestor v šírke dvojice nožnicových listov.0011 Úložný prvok pre ložisko má podľa vynálezu dva podstatné znaky. Po prvé je uskutočnený tak, že s nožnicovým listom môže byť spojený rozoberateľne, na čo je úložný prvok pre ložisko opatrený spojovacou oblasťou, napríklad prírubou. Po druhé...

Zariadenie na nesenie záťaže pre regálový zakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19465

Dátum: 26.07.2013

Autori: Linsel Peter, Waldbüsser Thomas, Leichtle Georg, Schaffroth Hartmut, Nobbe Christoph, Furmans Kai

MPK: B66F 9/14, B65G 1/04

Značky: nesenie, zariadenie, zakladač, regálový, záťaže

Text:

...na nesenie záťaže opomé zariadenie, pomocou ktorého môže byť aspoň jeden z teleskopických elementov prostriedku na nesenie záťaže vo svojom vysunutom stave podopieraný. Podľa vynálezu sa zariadenie na nesenie záťaže vyznačuje tým, že opomé zariadenie má vysunuteľné oporné rameno, ktoré je usporiadané pod vysunuteľným teleskopickým elernentom prostriedku na nesenie záťaže. Vo vysunutom stave prostriedku na nesenie záťaže môže aspoň jeden z...

Spôsob výroby zdvíhacieho zariadenia zapusteného v zemi a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17159

Dátum: 05.04.2012

Autor: Balzer Hans

MPK: B66F 7/28

Značky: spôsob, zapusteného, zariadenia, výroby, použitie, zdvíhacieho

Text:

...armovanie.0010 Ako už bolo spomenuté, hodi sa spôsob podľa vynálezu predovšetkým na vystuženie oceľových kaziet, výhodne dvojstenných oceľových kaziet, ktoré sú známe.0011 Aby sa uľahčilo nastavenie kaziet vnútri stavebnej jamy, sú kazety opatrené výškovo prestaviteľnými opornými pätkami. Pomocou týchto výškovo prestaviteľných oporných pätiek sa môžu kazety relatívne jednoducho nastavovat na betónovom základe, tzn. ako uvádzať na...

Poľovnícky mobilný posed

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6009

Dátum: 04.01.2012

Autori: Mamis Ján, Augustín Miroslav, Čelko Jozef

MPK: A01M 31/02, A01M 31/00, B66F 11/04...

Značky: mobilný, posed, poľovnícky

Text:

...do vodorovnej polohy pomocou týchto nôh. Potom poľovnik môže vojsť do kabíny a pomocou ovládača vnútri kabíny sa zdvíha do požadovanej výšky. vVýhodou tohto technického riešenia je zabezpečenie mobilnosti poľovníckeho posedu. Dalšími výhodami je vyššia bezpečnosť a jednoduchá a rýchla obsluha. Taktiež odpadá nevyhnutnosť použitia nebezpečnýchdrevených rebríkov, t. j. znižuje sa nebezpečenstvo úrazu. Súčasne sa rieši otázka zákazu stavania...

Otočný pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18410

Dátum: 30.05.2011

Autori: Frank Hubertus, Völlner Martin, Klinner Uwe

MPK: E02F 9/12, B66C 23/84, B66F 11/04...

Značky: otočný, pohon

Text:

...obvodu na maximálnu hodnotu WW 2 D a na tomto mieste možno valivé telesá potom dodatočne naplniť do tamojších obežných dráh bez toho, aby bol na to potrebný plniaci otvor..3 0023 Aby bolo možné valivé uloženia a ozubenie v dutine medzery trvalo mazať, mala by byt medzera medzi skriňou a závitovkovým kolesom na oboch čelných stranách ložísk utesnená.0024 Pritom možno vyhotoviť najmenej také tesnenie, ako tesniaci krúžok s...

Kabína vysokozdvižného vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5621

Dátum: 07.12.2010

Autor: Kaňovský Dalibor

MPK: B66F 9/00

Značky: vozíka, kabina, vysokozdvižného

Text:

...doska alebo polyakrylátová doska.Výhody technického riešenia spočívajú v bezpečnostnej ochrane vodiča, v dlhej životnosti kabíny, v ochrane kabíny pred neoprávneným používaním, V nízkej cene výroby, nerozbitného materiálu použitých plastových dosiek a v nízkej hmotnosti kabíny.Prehľad obrázkov na výkresochPríkladné vyhotovenie kabíny vysokozdvížnćho vozíka je znázornené na výkresoch kdeObr. l predstavuje čelný pohľad na kabínu a na...

Zdvíhací vankúš z pásového gumového materiálu vulkanizovaného za tepla v lise a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14279

Dátum: 17.11.2010

Autor: Bonus Egon

MPK: B29D 22/02, B29D 22/00, B66F 3/35...

Značky: vankúš, gumového, pásového, výroby, materiálů, spôsob, zdvihací, tepla, vulkanizovaného

Text:

...sa dajú spájať V horúcom lise, najmä vulkanizovať. Gumový materiál je pôvodne vo forme pása. Na Vystuženie gumového materiálu sa používajú výstužné materiály, najmä tkaniny,ktoré sú obvyklé aj v pneumatikárskom priemysle. Používa sa napríklad oceľový kord, kevlar alebo iné vlákna z umelejhmoty, ako aramid, ďalej uhlikové vlákna atď.0008 Keď sa tlak pri roztrhnutí po niekoľkých testovacích cykloch alebo použitiach postupne znižuje, niekedy sa...

Zariadenie pre nakladanie a vykladanie pojazdného kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12415

Dátum: 11.11.2010

Autori: Grentner Bernhard, Wanek-pusset Peter

MPK: B66F 9/18, B66F 9/12

Značky: vykladanie, nakladanie, zariadenie, kontajnera, pojazdného

Text:

...predovšetkým ako háky.0008 Pri jednom spôsobe vyhotovenia má vynález nosnú časť spojenú s podperami a v podstate pravouhlé rámy, ktoré nesú priestor vidlice. Pri tomtospôsobe vyhotovenia sa môžu rámy a podpery vyhotoviť jednoduchým spôsobom z oceľových proñlov a so zodpovedajúcou stabilitou.0009 Podľa ďalšieho spôsobu vyhotovenia vynálezu je nosnáčasť so saňami spojená s podperami a plánovaná s vodiacou časťou umiestnenou tak, aby ňou...

Montážny vozeň trakčného vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5592

Dátum: 08.11.2010

Autor: Štefánek Peter

MPK: B66F 11/04, B61D 15/00, B60P 3/14...

Značky: vozeň, vedenia, trakčného, montážny

Text:

...vyššia oporná konzola la slúži ako opora otočného valu v prepravnej polohe a druhá konzola lb ako bezpečnostná opora V najnižšej možnej polohe zloženého nožnicového mechanizmu. Na dlhých stranách homého rámu 2 sú privarené manipulačné úchytky na manipuláciu s celou nožnicovou plošinou. Štyri ramená nožnicového mechanizmu 3 sú zvarené z valcových tyčí. Dve ramená tvoria vnútomý rám 3 a a ďalšie dve vonkajší rám 3 b. Na koncoch obidvoch...

Dielenský zdvihák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18474

Dátum: 08.09.2010

Autori: Rossato Eride, Comand Alberto

MPK: B66F 7/08, B66F 7/06, B66F 7/20...

Značky: dielenský, zdvihák

Text:

...14 je vytvorené v dvoch oddelených častiach 14, 14 spolu spojených pomocou kompenzačnej valcovej piestovej jednotky 30.0013 Valce 36 sú napájané cez prietokový synchronizátor,ktorý súčasne zabezpečuje rovnomerný pohyb piestových tyčí 24 vo valcoch 26, a tým zabezpečuje synchronizáciu pohybu jazdnýchdráh pri zdvíhaní a klesaní.0014 Prietokový synchronizátor 32 obsahuje v podstate základňu 34, na ktorej sú namontované štyri dvojčinné valce...

Zdvižný ručný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14285

Dátum: 15.04.2010

Autor: Van Der Helm Hermanus Cornelis

MPK: B62B 1/10, B62B 5/02, B62B 5/00...

Značky: ručný, zdvižný, vozík

Text:

...kolesá zabrzdené a otáčali sa na pokyn dopredu a dozadu pomalou polohovacou rýchlosťou.0013 Je tiež možné, aby motor poháňal kolesá v jazdnej polohe relatívne rýchlou rýchlosťou pohybu a aby motor blokoval kolesá a/alebo ich poháňa brzdeným spôsobom pomalou polohovacou rýchlosťou v zdvíhacej polohe.0014 Je možné, aby motor a brzda boli samostatné časti alebo aby motor a brzda boli jedinou jednotkou s motorom plníacim tiež brzdiacu...

Automobilový zdvihák

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5254

Dátum: 07.09.2009

Autor: Tvarožek Ján

MPK: B66F 7/06

Značky: zdvihák, automobilový

Text:

...aplikácie v nasledovnom odstavci. Použiteľnosť technického riešenia je pri vykonávaní opráv osobných automobilov do nosnosti 3206 kg.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZdvihák podľa výkresu je zvarovaná konštrukcia z oceľových profilov a je zostavený nasledovne pevný rám 1, v ktorom je inštalovaná elektroinštalácia 2, hydraulický agregát 3 a ovládacie prvky 4.V pevnom ráme 1 je uložené pohyblivé rameno 5 s hydraulickým priamočiarym...

Pozemný dopravný prostriedok s aspoň jedným sklopným nákladovým úsekom obsahujúcim prostriedok na uloženie nákladu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14024

Dátum: 26.08.2009

Autor: Vincent Yoann

MPK: B66F 9/08, B66F 9/16

Značky: dopravný, nákladovým, uloženie, jedným, pozemný, nákladu, aspoň, úsekom, obsahujúcim, prostriedok, sklopným

Text:

...so zdvíhacím ramenom. V prevádzkovej polohe je tak možné zdvihnutim zdvíhacích saní pomocou zdvíhacieho pohonu v dôsledku činného spojenia zdvíhacieho ramena a dorazového prostriedku sklopiť nákladový úsek zpracovnej polohy do pokojovej polohy apríslušne potom poklesom zdvíhacích saní pomocou zdvíhacieho pohonu vyklopiť nákladový úsekzpokojovej polohy do pracovnej polohy. Pri dorazovom prostriedku, nachádzajúcom sav polohe mimo prevádzky,...

Prostriedok na pozemnú dopravu so zdvíhacím stĺpom a závesným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14078

Dátum: 22.04.2009

Autor: Chevallier William

MPK: B66F 9/16, B66F 9/075, B66F 9/08...

Značky: zariadením, závesným, stĺpom, pozemnú, prostriedok, dopravu, zdvíhacím

Text:

...zdvíhací stĺp má vertíkálny stojanový stĺp,ktorý je upevnený na hnacej častí, v ktorom sú umiestnené hore a dole pohyblivé zdvíhacie sane, pričom v homej oblasti stojanového stĺpa je umiestnená horná vratná kladka a v spodnej oblasti stojanového stĺpa je umiestnená spodná vratná kladka a ťažný prostriedok je prvým koncom upevnený na zdvíhacích saniach, je vedený cez homú vratnú kladku, ako aj spodnú vratnú kladku, a je druhým koncom...

Nízkozdvižný prepravný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5132

Dátum: 05.03.2009

Autor: Bakši Jozef

MPK: B62B 3/04, B66F 9/06

Značky: prepravný, vozík, nízkozdvižný

Text:

...komplexné riešenie zdvíhanía resp. spúšťania úložníka (2), čo je konštrukčne vyjadrené vo výkresovej dokumentácii.Technické riešenie sa týka nízkozdvižného prepravného vozíka na prepravu a manipuláciu s normalizovanými prepravkami.Doteraz známe prepravné vozíky sú konštruované so statickou úložnou plochou na prepravky nad úrovňou koliesok, z čoho vyplýva jeden z hlavných nedostatkov a to je prácne nakladanie a vykladanie prepravíek...

Mobilná zdvíhacia zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15108

Dátum: 22.01.2009

Autori: Carr Andrew Laurence, Carr Symond Anthony

MPK: B62B 3/065, B60P 3/022, B60P 1/02...

Značky: mobilná, zostava, zdvíhacia

Text:

...6, ktoré sú usporiadané ako dva páry (8 a 10) zdvíhacích zariadeni 6 rozmiestnené po dĺžke rámu 2 konštrukcie, ktorý je v príklade uskutočnenia znázornenom na obr. 1 obdĺžnikový.0009 Vniektorých príkladoch uskutočnenia môžu zdvíhacie zariadenia 6 každé zahŕňať hydraulický zdvihák pre naddvihovanie alebo znižovanie príslušného zdvíhacieho zariadenia. Tieto zdvíhacie zariadenia 6 môžu byť individuálne ovládateľné tak, že konštrukčný prvok...

Vykladacie vozidlo a kombinácia vykladacieho vozidla s poklopom kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10349

Dátum: 13.01.2009

Autori: Wanek-pusset Peter, Grentner Bernhard

MPK: B66F 9/12

Značky: kontajnera, vozidlo, poklopom, vozidla, vykladacieho, vykladacie, kombinácia

Text:

...vykladacom vozidle (podrobnejši opis sa nachádza v ďalšom texte).0015 Vrámci zobrazeného uskutočnenia sa samostatný poklop 2 voľne ležiaci na kontajneri zaisťuje pomocou upínacieho popruhu 4, ktorý môže byt zavesený napriklad na výstužových plechoch. Ako vidno z obr. č. 1 a, poklop 2 je v každom rohu kontajnera zaistený proti posunutiu prostredníctvom kolíkov 5 a, ktoré zapadajú do dierok, resp. priehlbiniek 5 b.0016 Na obr. č. 2 a 3 je...

Teleskopická plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5038

Dátum: 06.11.2008

Autori: Macourek Volfgang, Truska Roman, Truska Ján

MPK: B66F 11/04

Značky: teleskopická, plošina

Text:

...plošina 7 je na teleskopickom ramene 6 a uložená prostredníctvom homého otočného ramena 6 f na pomocnom ráme 7 b plošiny zo senzormi zaťaženia 7 c. Podlaha 7 a plošiny je v tvare rovnobežníka - obdĺžnika zo stranovou prístavbou 7 d. Pracovní plošina 7 je ďalej zaopatrená navádzacirn zariadením 8 (na zdvíhanie a navádzanie vodičov a lán trolejového vedenia). Na homom otočnom ramene 6 f teleskopíckého ramena 6 a je upevnená stranová...

Ovládacie zariadenie na umiestnenie, ponorenie a otáčanie automobilových karosérií a kabíny nákladných automobilov a kovových predmetov plavidiel v procesných nádržiach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8111

Dátum: 23.03.2007

Autor: Guerra Giancarlo

MPK: B66F 7/02, B62D 65/18

Značky: kovových, procesných, plavidiel, ovládacie, nádržiach, predmetov, automobilov, karoserií, otáčanie, umiestnenie, zariadenie, nákladných, automobilových, kabiny, ponorenie

Text:

...uhlov otáčania, ktoré sú rotačne otáčané hriadeľom 11, otáčaný šikmým ozubeným súkolesím, vrátane ozubených kolies 12 a 13.0022 Presnejšie ozubené koleso alebo pastorok 12, zaberá s ozubeným kolesom alebo kolesom 13 aje spojené shnacím hriadeľom 14 ovládaným motorom sredukciou alebo s ozubenou prevodovou jednotkou 15.0023 Ako je uvedené, na vyklápacej platforme 32 spojenej s hriadeľom 11 je usporiadaná klzná lišta 21 nesúca karosériu...

Prepravný kontajner s nákladom a spôsob ukladania nákladu do prepravného kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14681

Dátum: 27.07.2006

Autor: Strang Robert William Alistair

MPK: B65D 90/00, B66F 19/00, B66F 9/19...

Značky: kontajner, kontajnera, ukladania, prepravného, prepravný, spôsob, nákladom, nákladu

Text:

...polohách vkontajneri tak, že sústava, zahŕňajúca cievky a dištančné prvky, je tesne uložená medzi čelnými stenami kontajnera a dotýka sa vnútorných plôch kontajnera, aby saVýhodne je každý tvarovaný blok, blok expandovaného penového polystyrénu.Počas pohybu nákladného kontajnera sú zotrvačné sily, pôsobiace na predmety nákladu v dôsledku pohybu nákladného kontajnera, prenášané tvarovanými blokmi na konštruk ciu nákladného kontajnera.V...

Zdvíhacie zariadenie na použitie pri pripevňovaní a/alebo odstraňovaní ťažkých prírubových skrutiek a spôsob ich pripevňovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6065

Dátum: 12.04.2006

Autor: Bouman Nico Willem

MPK: B66F 3/00, B25B 27/14

Značky: spôsob, odstraňování, skrutiek, prírubových, ťažkých, zdvíhacie, použitie, pripevňovania, zariadenie, připevňování

Text:

...hriadeľa motora a má puzdrá vyťahovacích skrutiek ktoré sa dotýkajú prírubovej zostavy. Puzdrá vyťahovacích skrutiek pokrývajú skrutky s vopred určenou vôľou medzi puzdrami a skrutkami, čo umožňuje relatívny pohyb skrutiek voči puzdrám. Druhá príruba ručného nástroja je pripojená k tyčiam sťahováka, ktoré sú V tvare písmena U a ktoré sú umiestnené na voľných koncoch. viazaných skrutiek, ktoré sa majú vytiahnuť. Druhá príruba je spojená so...

Kontajner na prepravu sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4813

Dátum: 09.02.2006

Autori: Grentner Bernhard, Wanek-pusset Peter

MPK: B65D 88/00, B66F 9/18, B61D 9/00...

Značky: sypkých, prepravu, materiálov, kontajner

Text:

...je vyprázdniteľný najmä otáčaním alebo vyklápaním, je použiteľný prednostne vnákladnej železničnej doprave a má byť vyhotovený tak, aby pri dodržaní normalizovaných maximálnych rozmerov poskytoval optimalizovaný, vyšší ložnýStanovená úloha je podľa vynálezu vyriešená tým, že prierezový obrys kontajnera vnajhornejšej a najspodnejšej oblasti úplne alebo aspoň vmaximálnej miere zodpovedá prierezu a rozmerom normalizovaných kontajnerov...

Zariadenie pre manipuláciu so štruktúrou pri zdvíhaní alebo spúšťaní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5056

Dátum: 27.01.2006

Autor: Machu Franck

MPK: B66F 3/00, E02B 17/00

Značky: spúšťaní, zariadenie, manipuláciu, zdvíhaní, strukturou

Text:

...pochopený, ani keď by tým bolakokoľvek obmedzený, s pomocou nasledujúceho popisu dvochzvláštnych spôsobov realizácie, slúžiacich iba pre účelpríkladu a zobrazení na pripojených obrázkoch- obrázok č. 1 je schématickým zobrazením prvého spôsobu realizácie zariadenia pre manipuláciu podľa súčasného vynálezu, V ktorom Sekundárny redukčný systém poháňa ozubené koleso druhého zvieracieho ozubeného kolesa prostredníctvom- obrázok č. 2 je...

Zdvíhacia plošina valníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4257

Dátum: 08.09.2005

Autori: Hlad Miroslav, Michal Radovan

MPK: B66F 7/02

Značky: plošina, zdvíhacia, valníka

Text:

...je zložená z podlahy 5, štyroch vertikálnych rohových nosníkov 4, štyroch vodiacich závitových tyčí 6, štyroch maticových reťazových kolies 9, náhonu 1 a reťaze 8 -pozri obr. 1. Na úložnej plo SK 4257 Uche valníka je pritom osadená iba jedna podlaha 5 plošiny,ktorá má pri každom rohu na nezobrazenej úložnej ploche valníka vo vertikálnych rohových nosníkoch 4 upevnenú vodiacu závitovú tyč 6 s osadeným maticovým reťazovým kolesom 9 - pozri obr....

Spúšťací rám umožňujúci údržbu osvetľovacích telies zo zeme

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3904

Dátum: 03.08.2004

Autori: Ivan Peter, Milošovič Ján

MPK: B66F 11/00

Značky: osvětlovacích, údržbu, spúšťací, telies, umožňujúci

Text:

...sú priehytené osvetľovacie telesá. Na koncoch ramien nosného rámu sú privarene vodiace drážky po ktorých pri zakotveni, alebo odkotvení kĺžu tri tiahla tvaru T rozmiestnene po 120 ° a sú pevne spojené s pohyblivým rámom. V prevádzkovej polohe je pohyblivý rám zavesený na tiahlach, ktoré sú zakotvené V osiach nosných oceľových lán na operných doštičkách. Spúšťanie, alebo dvíhanie pohyblivého rámu je riešené elektrickým kladkostrojom. Oceľové...

Nosič bremien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3709

Dátum: 03.02.2004

Autor: Takáč Peter

MPK: B66F 19/00

Značky: nosič, bremien

Text:

...pred sebou. Okrem toho starým spôsobom môžeme preniesť maximálne naraz lenjedno bremeno.Pri vývoji nosiča bremien, ktorý bude tvoriť podstatu úžitkového vzoru bol kladený dôraz na bezpečný, produktívny, ľahký a zdraviu neškodný prenos bremien, ktorý dovolí pohodlne preniesť v každej ruke aj viac bremien naraz.Uvedené nedostatky v úplnej miere odstraňuje nosič bremien, ktorého pomocou ľahko a rýchlo prenesieme bremeno, jeho podstata...

Zariadenie k ručnému vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3917

Dátum: 28.01.2004

Autori: Gustavsson Joakim, Johansson Rune, Eriksson Lars

MPK: B66F 5/00, B62B 3/04

Značky: zariadenie, ručnému, vozíků

Text:

...mieme menším než vzdialenosť medzi valoovými povrchmi, avšak valček s medzivôľou je uložený na opracovani. Valčeky na mieste drží držiak 15 valčekov a keď sú vystredené voči opracovaniu. majú voľnosť a kľukový prvok 5, ako aj kormidlové oje sa môžu voľne pohybovať bez poháňania kolies.0016 Predpnutlm držiaka 15 valčekov v jednom alebo druhom smere sa rozhodne. v ktorom smere sa hnacie sily majú prenášať valčekmi, ktoré sa zaklinia pri otáčaní...

Zostava kĺbového teleskopického výložníka s priechodným kĺbovým spojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283595

Dátum: 12.09.2003

Autor: Cullity Richard

MPK: B66F 11/04

Značky: teleskopického, priechodným, výložníka, zostava, kĺbovým, kĺbového, spojom

Zhrnutie / Anotácia:

Zostava (12) kĺbového teleskopického výložníka na zvíhacie zariadenie (10), ktoré sa skladá z prvého pozdĺžne predĺženého nosníka (20), ktorý má pozdĺžnu os a jeden koniec obsahuje otvor, z druhého pozdĺžne predĺženého nosníka (22), ktorého prvý koniec (86, 88) sa normálne teleskopicky zasúva a vysúva z otvoru v prvom nosníku (20), prvý koniec (86, 88) zahŕňa najmenej jednu vodiacu drážku pozdĺžne predĺženého čapu, ktorá má stredovú pozdĺžnu os...

Nožnicové zdvíhacie zariadenie pre valčekové dopravné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 575

Dátum: 04.06.2003

Autori: Ziermann Horst, Desor Alexander, Martin Hartmut, Knopf Jens

MPK: B65G 13/00, B66F 7/06

Značky: zdvíhacie, nožnicové, zariadenie, valčekové, dopravné

Text:

...valec, ktorý je v zábere s kĺbom nožníc. Ten pôsobí ako prídavná podpora zdvihacej sily, pripadne vo fáze klesania ako tlmič. Aj toto zariadenie nie je najma na základe jednostrannéhoprenášania zdvihacej sily do jedného ramena zdvíhacíchnožníc vhodné pre rýchle zdvíhanie a znižovanie zvlášťĎalej je 2 nemeckého užitného vzoru G 94 l 5 656.5 známy zdvíhací stôl. Tento obsahuje dolný rám, dosku stola, paralelné vedenie pre dosku stola a...

Dopravné zariadenie na dopravu konštrukčných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 242

Dátum: 20.11.2002

Autor: Weiss Lothar

MPK: B66F 7/06, B62D 65/00

Značky: zariadenie, dielov, dopravné, dopravu, konštrukčných

Text:

...ale aj horizontálne posúva, čím je horšie uskutočniteľné presné nastavenie polohy. Podobné konštrukcie so zdvíhacím zariadením s elementami Vtvare stĺpa sú známe zo spisov US 5,088,176 A a DE 195 18 618 Al.Ďalšiu možnosť ukazuje spis DE 199 57 468 A 1, podľa ktorého je uvedený dopravný prostriedok so zdvíhacímzariadením, podľa ktorého je väčší počet otočne spojenýchelementov vedený vo vedeniach a V priebehu zdvíhania sa môže k sebe...

Samovyrovnávacie integrované zdvižné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1367

Dátum: 30.10.2002

Autor: Maggiori Roberto

MPK: B66F 3/00

Značky: samovyrovnávacie, zdvižné, zariadenie, integrované

Text:

...a automatický vážiaci systém0006 Prekvapujúco sa teraz zistilo, že môže byť zabezpečené samozdvižné zariadenie v prípade, že automatická vystreďujúca hlava je pripevnená na každej zo zdvižných. celkov, tvoriacich dané zariadenie. Výhody sú jednoznačne ihneď pri pohľade na väčšiu stabilitu celého systému vďaka lepšej vzájomnej synchronizácii rozličných zdvižných celkov.0007 Cieľ tohto vynálezu je opísaný v nároku 1 a obvyklé vyhotovenia sú...

Stĺp zdvižného vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 956

Dátum: 10.10.2002

Autor: Polvilampi Janne

MPK: B21C 23/02, B66F 9/08

Značky: stĺp, zdvižného, vozíka

Text:

...pripevnená ku koncu U profilu, bude táto konštrukcia, nazerané v smere pohybu zdvižného vozíka, príliš dlhá, čo vo svojom dôsledku vedie ku zhoršeniu jazdných charakteristík zdvižného vozíka. Najvýhodnejším spôsobom výroby integrovaného nosníka by bolopretlačovanie za tepla alebo ťahanie za studena.0008 Za tepla pretlačovaný dierovaný profil sa zhotovuje s použitím nasledujúcich operácií- Vŕtanie východiskového polotovaru s priemerom napr....

Nasadzovacia bezpečnostná kľuka na prichytenie a pevné upnutie nástroja, najmä na zvislej frézke

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3171

Dátum: 04.04.2002

Autor: Goemann Martin

MPK: B66D 1/06, B23C 9/00, B23Q 3/10...

Značky: bezpečnostná, nasadzovacia, najmä, nástroja, upnutie, prichytenie, pevně, zvislej, frézke, kľuka

Text:

...štvorhranom. Tieto bezpečnostné kľuky sa nasadia na vreteno zvislej frézky, aby bolo možné nástroj upnúť a uvoľniť. Vreteno je vybavené štvorhranom, na ktorý sa kľuka nasadí a fréza sa povolí alebo utiahne. Často sa zabúda táto normálna upínacia kľuka z vretena odobrať, takže pri zapnutí stroja sa táto bezpečnostná kľuka uvedie do pohybu. Nevýhodou u tohoto riešenia je, že bezpečnostná kľuka, ktorá sa otáča spolu s vretenom, sa naraz...