B66C 13/12

Klzný kontakt zberača na elektrické zariadenia, predovšetkým žeriavy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3440

Dátum: 04.02.2003

Autor: Kajstura Bohdan

MPK: B60L 5/08, B66C 13/12

Značky: elektrické, klzný, zariadenia, žeriavy, kontakt, zberača, predovšetkým

Text:

...klzného kontaktu zberača podľa obr. l, obr. 3 znázorňuje bočný pohľad v čiastočnom reze na klzný kontakt zberača sjedným otvorom, dvoma kontaktmi na pripojenie vodičov a dvoma metalokeramickými pätkami a obr. 4 znázorňuje náhľad na klzný kontakt zberača podľa obr. 3.Klzný kontakt zberača pre elektricke zariadenia predovšetkým žeriavy podľa technického riešeniaje tvorený nosičom 1, ku ktorému je pripojená najmenej jedna metalokeramická pätka...

Zariadenie na elimináciu odchýlok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1946

Dátum: 09.09.1998

Autori: Votruba Vítězslav, Sobotka František

MPK: B66C 13/12, H02G 11/00

Značky: zariadenie, elimináciu, odchylok

Text:

...rozmerovo voliteľného obdĺžnika. Do tohto priestoru je možné uložit ľubovolné množstvo nosičov energie (el. káble optické káble, hydrauliku, pneumatiku,chladiace médiá apod.). Podľa potreby je možné jednotlivé nosiče energie od sebe horizontálne aj vertikálne oddeliť priečkami. Reťazec je zostavený z jednotlivých článkov. Tým je možné vy tvoriť ľubovolnú dlžku reťazca potrebnú na uloženie nosičov energie.Podľa najväčšieho priemeru...

Víceřadá shrnovací kabelová trolej

Načítavanie...

Číslo patentu: 266654

Dátum: 12.01.1990

Autori: Puchner Vladimír, Loužil Petr

MPK: B66C 13/12

Značky: shrnovací, kabelová, víceřadá, trolej

Text:

...dráze se při natahováni troleje rozjede nejprve skupina vozíků v první dráze a postupně skupiny vozíků v dalších drahách, čímž bude využite V celé délce pouze jedna z drah, zatímco ostatní dráhy budou kratšío poměrnou část jejich počtu.Na výkresu je znázorněn příklad provedení vynálezu, kde na obr. 1 je schéma provedení shrnovací troleje s vozíkyna dvou drahácni obr. 2 je schéma provedení shrnovací troleje s vozíkyJak je patrno z...

Shrnovací člen kabelové vlečky, zejména pro napájení jeřábů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263031

Dátum: 11.04.1989

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 13/12

Značky: jeřábu, napájení, člen, shrnovací, vlečky, zejména, kabelové

Text:

...vynálezu je znázornčno na příložených výkresech, kde na obr. l je celkový pohled na shrnovací člen, na obr. 2 detail kuličkové spojky a na obr. 3 pak řez A-A z obr. 2.Shrnovací člen kabelové vlečky lg tvoří rameno l, je~ hož horní konec Ä vyvozuje pohyb jezdců łá kabelové vlečky lg e dolní konec g je uložen na hřídeli 3. Hřídel 3 je pevně uchyoena na pohyblivé částí Ž, např. kočce jeřábu. Vlastní uložení dolního konce 2 na hřídelí 4 tvoří...

Kabelová vlečka, zejména mostového jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261995

Dátum: 10.02.1989

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 13/12

Značky: jeřábu, mostového, vlečka, zejména, kabelová

Text:

...poruchy něk-terého z noslčů kabelů pak postačí demontovat pouze příslušný úsek dráhy .a provést opravu poškozeného dílu. Tím dochází k úsporám pracnosti a snížení časových ztrát.Výhodné provedení spočívá v tom, že spojovací člen tvoří U .profil nasazený na navazujících koncích úseků a s nimi rozebíratelně spojený. Na horní straně U profilu je přivařen st-avěcí šrounb vopatřený závěsem ve tvaru písme-ne L, V jehož jedné stěně jsou vytvořeny...

Závěsné vedení elektrického kabelu napájení elektrických spotřebičů na jeřábovém mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260819

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tošenovjan Vítězslav, Grispanis Georgis

MPK: B66C 13/12

Značky: napájení, elektrického, elektrických, spotřebičů, jeřábovém, závesné, vedení, kabelů, mostů

Text:

...částí konzoly a obr. 3 je zvětšeným pootočeným pohledem na volnou kabelovou svěrku.Na jeřábovém mostu l je mezi jano koncovými svislými vzpěrami g, 3 napnuto nosné ocelové lano g.pJeřábová kočkaj~ nese svislou konzolu Q na jejíž horní části je upevněna pevná kabelová svěrka 1 a na nosném ocelovém lanu 5 jsou dále zavěšeny volné kabelové svěrky Q. Pevná kabelové svěrka 1 sestává ze dvou dvojíc lanových kledek gjmezi nimiž probíhá nosné / lano A...

Energetický přívod

Načítavanie...

Číslo patentu: 259676

Dátum: 17.10.1988

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B66C 13/12

Značky: energeticky, přívod

Text:

...pr žinou sepohybují v korýtkách podélně rozdělených mezerou na dvě části,přiěemž každá z podélných částí korýtka je upevnčnn na-jednom z tělee a vodiče jsou ukotveny na protilehlých koncích podélných částí korýtka. VUeporadzlí podle vynálezu umožní jednoduchým způsobem provedení energetického přívodu mezi vzájemně horizontálně se pohybujícími tčleey i pro případ, že jedno těleeo mírněpřejíždí za obrys druhého těleea.Na připojených výkresoch...

Volne otočný závesný uzol

Načítavanie...

Číslo patentu: 254925

Dátum: 15.02.1988

Autori: Boháčik Ľubomír, Krč Štefan

MPK: B66C 13/12

Značky: otočný, volně, závěsný

Text:

...alebo účelové châpadlo ovládané tlakovým médiom.Vynález je popisaný na základe výkresu,kde na obr. 1 je pozdlžny rez a na obr. 2 rezom prvým čapom.Závesné teleso 1 opatrene prvým závesným okom 3 a druhým závesným okom 4 je prostredníctvom dvoch radiálno-axiálnych ložísk 9 uložené v ložiskovom telese 2 a zaistené poístnou matioou 10. Zo spodnej strany je V závesnom telese upevnený dorazový kolik 7 zasahujúcí do priestoru dorazových skrutiek 8...

Víceřadý posuvný energetický přívod

Načítavanie...

Číslo patentu: 243174

Dátum: 15.07.1987

Autori: Poslední Jaroslav, Kašpar Ladislav

MPK: B66C 13/12

Značky: víceřadý, energeticky, posuvný, přívod

Text:

...jen jednou pcsuvnou smyčkou, vodiče pak tvoří silný svazek o kruhovem průřezu, uložený v ochranném obalu. Nevýhodou tohoto řešení je, že vodiče se při vytváření smyčky oproti sobě pohybují, zaplétají se a dochází k jejich porušení. V dalším známem řešení s jednou posuvnou smyčkou jeou vodiče připevněny v řadě k pásové pružině, i při tomto provedení dochází vlivem nestejného poloměru emyčky pružiny a vodičů k vzájemnému posouvání a...

Kabelový buben

Načítavanie...

Číslo patentu: 240255

Dátum: 15.06.1987

Autor: Oroszlán Tibor

MPK: B66C 13/12, H02G 11/02

Značky: buben, kabelový

Text:

...e elektrickým ,vedeníml ,.sběrač 7 jsoumrolzjegdnodušeuí znázornený jako jednvo-pőlovgąjPnočet. pólů je dän počtom žilhelekątri-ckého. .kabelu 1.Kartáče (prvního rotaopího sběrąlčei jsou uchycĺeĺny k gcivcezajsoliuiýodivé spojený seži 1 ami elektrické holçabelu 1.Kartáče dlruhého rotačn-ího sběrače 7 jsou uchyceny k rámu 4 a jsou vodivě spojený s elektrickými vodiči 8. iné provedení, na výkrese neznázorněné, spočíva v tom, že na...

Zařízení pro přívod elektrické energie ke kočce sázecího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239780

Dátum: 15.04.1987

Autor: Doksanský Vladimír

MPK: B66C 13/12

Značky: elektrické, přívod, zařízení, energie, sázecího, stroje, kočce

Text:

...je rameno příčných sběračů napevno spojeno s rámem, který je přišroubován ke konstrukcí kočky, dochází k přenosu ohybověho mmentu, jež vzniká jakýmkoliv výkyvem kočky do konce ramena příčných sběračů a k vlastní deformaci sběračů, trolejí a válečkových ložieek.Uvedené nedostatky se odstraní zařízením pro přívod elektrické energie ke kočce sázecího stroje, tvořeným konzolou, připevněnou ke konstrukcí kočky. Podstata vynálezu...

Kabelová trolej, zejména pro přívod energie na kočku mostového jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231377

Dátum: 01.03.1987

Autor: Benko Viktor

MPK: B66C 13/12

Značky: kočku, energie, zejména, přívod, trolej, kabelová, jeřábu, mostového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kabelového troleje, zejména pro přívod energie na kočku mostového jeřábu a řeší systém pro tažení převáděcího bubnu. Kabelová trolej obsahuje kabel vedený na kočku přes převáděcí buben, který je uložen na vozíčku spojeném s tažným lankem navinutým na lanový buben, který je spojen s osou pojezdového kola kočky, přičemž průměr lanového bubnu je jedenapůlnásobkem valivého průměru pojezdového kola kočky.

Zapojení regulačního obvodu pro řízení rychlosti hydraulických motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233141

Dátum: 01.01.1987

Autor: Stříbrský Josef

MPK: B66C 13/12

Značky: řízení, hydraulických, rychlostí, regulačního, zapojení, motorů, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je provedeno tak, že obtokový kanál rozvaděče je spojen výstupním potrubím se vstupním kanálem vřazeného stabilizačního ventilu, přičemž prostor nad šoupátkem stabilizačního ventilu je propojen jedním obtokovým potrubím s přívodním potrubím do rozvaděče a prostor pod šoupátkem stabilizačního ventilu je propojen dalším obtokovým potrubím s výstupním potrubím od obtokového kanálu rozvaděče.

Kabelový buben

Načítavanie...

Číslo patentu: 232689

Dátum: 15.12.1986

Autori: Frimmer František, Petráš Vladimír

MPK: H02G 11/02, B66C 13/12

Značky: kabelový, buben

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kabelového bubnu jako zařízení pro přívod elektrické energie od pevného napájecího zdroje k pohyblivému mechanismu, například k přídavnému zařízení na jeřábu a řeší převodový mechanismus s pružinovým pohonem pro samočinné navíjení kabelu. Pružinový pohon obsahuje uvnitř bubnu tlačné pružiny uložené v rámu a spřažené pomocí táhel s kladkami jednak se spirálovou dráhou na jednom čele bubnu, jednak s opačně orientovanou spirálovou...

Elektrický pohon kabelového bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232339

Dátum: 15.07.1986

Autori: Ledr Zdeněk, Horák Jiří

MPK: B66C 13/12

Značky: elektricky, pohon, bubnu, kabelového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického pohonu kabelového bubnu například jeřábu nebo pohyblivého zařízení. Elektrický pohon je tvořen stejnosměrným sériovým motorem napájeným přes transformátor a diodový usměrňovač. Pro spouštění je použita tlumivka, vyřazovaná po skončení rozběhu. V kotevní obvodu je zapojeno proudové relé a napěťové relé. V kotevním obvodu je dále zapojen jednopólový spínač, jehož činnost chrání motor před spálením při odvíjení kabelu....