B66B 23/02

Obojsmerný pohyblivý chodník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17298

Dátum: 24.08.2012

Autori: Pello Garcia Alberto, Cancio Fervienza Alberto, Gonzalez Patinga Juan Domingo, Florez Castro Alberto, Gonzalez Alemany Miguel Angel

MPK: B66B 23/14, B66B 23/02, B66B 23/16...

Značky: chodník, obojsmerný, pohyblivý

Text:

...predlžuje, nastane strata napätia v páse paliet čo sa hlavne prejaví v spodnej vratnej dráhe pre smer nahor. Ako výsledok je aplikácia Tfup napätia nutná pre zaistenie správnej činnosti systému, ako je vidieť.0007 Obrázok 3 ukazuje diagram rozdelenia 4 napätia chodníka v smere dolu, na ktorom je ukázaná úroveň 1 napätia nula. Keď hnací systém tlačí pás/reťaz paliet, bude bod minimálneho napätia pri výstupe z hnacej jednotky 3. V závislosti...

Pohyblivý chodník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17095

Dátum: 12.06.2012

Autori: Gonzalez Alemany Miguel Angel, Pello Garcia Alberto

MPK: B66B 23/12, B66B 23/02

Značky: pohyblivý, chodník

Text:

...reťazi. Hnacia reťaz má oddelené hnacie kladky, ktoré sú vyrobené z deformovateľných a elastických materiálov. Články hnacích reťazí sú spojené vzájomne k sebe pomocou pripojovacích driekov a majú zuby a čeľuste v spodnej časti na záber s hnacou reťazou a kladkami.0009 Španielsky patent ThyssenKrupp s číslom prihlášky 2009311290 navrhuje hnaci systém na poháňanie bezreťazových eskalátorov a pohyblivých chodníkov za pomoci využitia sady...

Systém pohonu pre eskalátory a pohyblivé chodníky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15612

Dátum: 27.12.2010

Autori: Pello Garcia Alberto, Gonzalez Alemany Miguel Angel

MPK: B66B 23/02, B66B 23/12

Značky: systém, eskalátory, pohyblivé, chodníky, pohonů

Text:

...doskami s kratšímstupienkom, ako sú bežné. Tento chodník obsahuje systém pohonu, ktorý posúva dosky pohyblivého chodníka prostredníctvom ťažných reťazí, ktoré sú priamo zachytené do zadnej časti trakčných článkových reťazí. Ťažná reťaz oddelíla ťažné valce, ktoré sú vyrobené zdeformovateíných a pružných materiálov. Články trakčných reťazí sú ksebe spojené spojovacími osami a majú zuby a háky v dolnej časti pre zachytenie s ťažnou...

Dopravný systém na prepravu cestujúcich/tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15585

Dátum: 28.11.2007

Autori: Gonzalez Alemany Miguel, Ojeda Arenas Jose, Gonzalez Pantiga Juan Domingo

MPK: B66B 23/02

Značky: systém, dopravný, prepravu

Text:

...navrhnutých pod každým z trakčných článkov. Krátka doska umožňuje, aby bol polomer návratového oddielu malý a horné a dolné hlavy dopravného systému môžu teda byt navrhnuté s menšou výškou v porovnaní s riešeniami z doterajšieho stavu techniky. Pod každýmtrakčným článkom sú navrhnuté malé zuby a čelusť. Dosky môžu byť súčasťou trakčnej reťaze a ich spojenie je umiestnené v blízkosti dosadacej plochy, čo umožňuje malý prechodový...

Pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník s pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11241

Dátum: 10.09.2007

Autori: Prenner Alexander, Illedits Thomas, Matheisl Michael, Berger Michael

MPK: B66B 23/04, B66B 23/02

Značky: pohonom, schody, pohyblivý, pohyblivé, chodník

Text:

...sú dané konštrukčné predpoklady pohonu podľa vynálezu pre uskutočnenie s dvomi motormi a dvomi axiálnymiprevodovkami pri rovnakých priestorových pomeroch.U pohyblivých schodov podľa vynálezu alebo u pohyblivého chodníka podľa vynálezu je pohon usporiadaný vo vratnej oblasti medzi prichádzajúchn a odchádzajúcim stupňovún pásom alebo paletovýnl pásom, pričom prostredníctvom hriadeľa,poháňaného prostredníctvom pohonu, spojené hnacie kolesá...

Vynálezy kategórie «B66B 23/02» v ZSSR.

Eskalátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13732

Dátum: 27.07.2007

Autor: Grobbel Burkhard

MPK: B66B 23/02

Značky: eskalátor

Text:

...v dôsledku zmenšenia rozstupu reťaze a zväčšenia počtu zubov. So zmenšujúcim sa rozstupom a so stúpajúcim počtom zubov sapolygonálny efekt zmenšuje, až sa napokon dosialme miera, pri ktorej je polygonálny efektv praxi taký malý, teda pohyb reťazí /schodov/ paliet je tak rovnomerný, že polygonálny efektuž prakticky neruší, avšak stále ešte existuje.0011 V oblasti reťazových kolies boli tiež inštalované vedenia, ktoré spôsobujú...

Hnací systém pre dopravu cestujúcich

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9816

Dátum: 21.06.2007

Autori: Illedits Thomas, Kräuter Lukas

MPK: B66B 23/02

Značky: cestujúcich, dopravu, hnací, systém

Text:

...vetva pohybuje s touto zníženou rýchlosťou L, až príde nasledujúci čap 3 ĺ do záberu a bude nárazovo urýchlený na v. Tým nastáva periodicky kolísajúca rýchlosť vetvyPre vylúčenie polygón-efektu navrhuje WO 00/07924, ako je schematicky znázornené na obr. 2, prevádzať reťazové čapy głg od menšej pracovnej kružnice (na obr. 2 bodkovane), do ktorej reťaz głg tangenciálne vstupuje, prostredníctvom čiastočne zakrivenej vodiacej koľajnice...

Pojazdné schody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13175

Dátum: 04.08.2005

Autori: Streibig Kurt, Illedits Thomas, Novacek Thomas

MPK: B66B 23/02, B66B 23/14

Značky: pojazdné, schody

Text:

...Pojazdné schody 1 spojujú spodné poschodie E 1 s horným poschodím E 2, pričom priehradová konštrukcia 4 slúži ako nosič pre pás schodov a balustrádu 2. Schody 3 sú vedené pri chode vpred prostredníctvom vodiaceho systému 10 a pri spätnom chode prostrednictvom vodiaceho systému 12.0014 Obr. 2 ukazuje rez pozdĺž čiary A-A z obr. 1 s už známymi, na každej strane pojazdných schodov 1 usporiadanými vodiacimi systémami 10, 12 v šikmej časti...

Pohon kĺbovej reťaze, ako aj spôsob pohonu hnacieho reťazového kolesa kĺbovej reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12380

Dátum: 25.10.2002

Autor: Grobbel Burkhard

MPK: B66B 23/02, F16H 35/02

Značky: hnacieho, spôsob, reťazového, reťaze, kĺbovej, pohon, kolesa, pohonů

Text:

...tvarom obvodu a so zubami, zapracovanými do tohto obvodového tvaru, značne nákladná, a preto veľmi drahá.0007 Ďalej potom je zo spisu DE 199 36 742 A 1 známy pohon, ktorý obsahuje dve spolupracujúce nekruhové kolesá, určené na vytváranie nerovnomerných otáčok. Tiež takýtopohon je však pomeme nákladný a drahý, pokial sa týka realizácie.0008 Aby sa zabránilo skôr uvedeným problémom vloženého pohonu, navrhuje sa v spise DE 199 45 921 Al hnacie...

Pohon kĺbovej reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10429

Dátum: 25.10.2002

Autor: Grobbel Burkhard

MPK: B66B 23/02, F16H 7/06

Značky: kĺbovej, reťaze, pohon

Text:

...mnohouholníka(porovnaj DE 30 31 130 C 2, DD 247 731 Al). Nevýhodné pri tomto riešení je však to,že sa v-oblastiach zlomov zakriveného kolesa R 1 vyskytuje vysoký plošný tlak a týmvysoké opotrebenie. Ďalej je výroba takéhoto kolesa s typicky mnohouholníkovýmtvarom obvodu so zubmi, ktoré sú v ňom vytvorené, veľmi nákladná a preto veľmi drahá.0007 Ďalej je z DE 199 36 742 A 1 známy pohon, ktorý obsahuje dve spolupôsobiace neokrúhle kolesá pre...