B65H 39/00

Spôsob a zariadenie na vytváranie a balenie izolačných plstí z vláknitých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287147

Dátum: 28.12.2009

Autori: Aube Jean-yves, Louis Bernard, Bichot Bernard

MPK: D04H 1/70, D04H 1/00, B65H 39/00...

Značky: izolačných, zariadenie, plstí, vytváranie, balenie, materiálov, vláknitých, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je navrhnutý spôsob vytvárania a balenia izolačných plstí z vláknitých materiálov, najmä z minerálnych vlákien, pri ktorom sa vychádza z izolačnej rohože, postupujúcej kontinuálne na dopravnom zariadení (2), pričom spôsob zahrnuje pozdĺžne rozrezávanie rohože na viac rovnobežných vlákenných pásov (10), unášaných dopravným zariadením (2). Vlákenné pásy (10) sa unášajú prostredníctvom najmenej jedného vetviaceho a zbiehacieho zariadenia (4) k...

Spôsob podávania jednotlivých listových výrobkov na dopravník s prítlačnými ústrojenstvami pri zariadení na balenie publikačných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7782

Dátum: 22.04.2005

Autori: Ballestrazzi Aris, Tassi Lamberto

MPK: B65H 39/00, B65H 5/00, B65H 3/00...

Značky: dopravník, spôsob, ústrojenstvami, zariadení, podávania, prítlačnými, balenie, listových, publikačných, výrobkov, jednotlivých

Text:

...znaky a Výhody spôsobu podávania jednotlivých listových výrobkov na dopravník s prítlačnýmí ústrojenstvami pri zariadení na balenie publikačných výrobkov, ako aj podávacieho ústrojenstva, ktoré Využíva tento spôsob podľa tohto Vynálezu, budú jasné z nasledujúceho opisu, ktorý bude podaný formou príkladov a nie naobmedzujúce účely, a to s odkazom na priložené schématické výkresy, kdeobr. 1 znázorňuje bočný nárysný pohľad Včiastočnom...

Navádzacie zariadenie pásových komponentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247285

Dátum: 15.01.1988

Autor: Grossman Jan

MPK: B65H 39/00

Značky: pásových, komponentov, navádzacie, zariadenie

Text:

...len valivé p-rvky,čo zabezpečuje malú zotrvačnosť. e kon 4štrukčtne a výrobné nenáročný V porovnaní so súčasnými systémami a spoločne so svetelnou signalizáciou medzných hodnôt zabezpečuje kontrolu .navádzaného pásového komponentu.Na tpripojenom výkrese je schematicky znázornený jeden príklad vytvorenia vynálezu, »kde na vobr. 1 je zmenšený nárys navádzacieho zariadenia a na obr. 2 je jeho zmeušený pôdorys.Na ráme 100 sú uchytené horné...

Zásobník pro uložení a přidržení polotovarů, například textilních přístřihů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232782

Dátum: 15.01.1987

Autori: Smejkal Vladimír, Plačková Lenka, Maráková Eva, Rybníček Jaroslav

MPK: D05B 35/00, B65H 39/00

Značky: polotovarů, textilních, zásobník, uložení, přidržení, přístřihů, například

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný pro využití v textilním průmyslu a slouží zejména při konfekčním dohotovování punčochových kalhot. Předmětem vynálezu je zásobník sloužící pro uložení a přidržení polotovarů, například nohavic punčochových kalhot, který obsahuje úložnou a přidržovací část. Podstatou vynálezu je konstrukční řešení úložné části zásobníku, která je vytvořena z nosné desky, opatřené otvory pro vedení přidržovací části, sestávající z nejméně dvou...