B65G 69/04

Zariadenie na rozdeľovanie sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280100

Dátum: 08.01.1997

Autori: Lonardi Emile, Mailliet Pierre, Bernard Gilbert

MPK: B65G 69/04, C21B 7/20, B65G 65/34...

Značky: zariadenie, materiálů, sypkého, rozdeľovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na rozdeľovanie sypkého materiálu obsahuje žľab (10) na dopravu sypkého materiálu, zavesený na prvom rotore (18), aby sa mohol uvádzať do otáčavého pohybu a mohol sa nakláňať okolo osi (33) nakláňania. K žľabu (10) je pripojený otočný prstenec (38), aby sa žľab (10) mohol natáčať okolo osi (36) natáčania, ktorá je kolmá na vodorovnú os (33) nakláňania žľabu (10). Vodiace prvky (52), obsahujúce najmä veľkopriemerové závesné ložisko,...

Mobilný mostový zakladač hydrozmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1309

Dátum: 04.12.1996

Autori: Oslík Vladimír, Poledna František

MPK: B65G 53/30, B65G 69/04

Značky: zakladač, hydrozmesi, mostový, mobilný

Text:

...špeciálna technická obsluha. Veľkou výhodou zariadenia je, že po naplnení skládky ho možno demontovať, uskutočniť jeho renovácíu a znova využiť na inej lokalite podobného určenia.Konkrétny príklad uskutočnenia mobilného mostového zakladača hydrozmesi je schématícky znázomený na pripojenom výkrese, kde je zobrazená na obr. l schéma celkovej konštrukcie zariadenia z čelného pohľadu a na obr. 2 bočný pohľad na zariadenie zo strany agregátového...

Rotační zařízení pro automatické naskladňování sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255467

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ševčík Vladimír, Hlavica Zdeněk, Brabec Michal

MPK: B65G 69/04

Značky: automatické, materiálů, sypkých, rotační, zařízení, naskladňování

Text:

...1 kapacitního spínače lg, které se nacházejí na spodní části žlabu šneku A u pohonové jednotky g. svorka g malého napětí je připojena přes startovací lg a vypínací tlačítko ll jednak na stykač lg pohonu šneku a jednak na vstup elektronické části kapacitního spínače lg, jehož výstup je napojen na první vstup bistabilního klopného obvodu ll. Výstup bistabilního klopného obvodu lg je napojen jednak na stykač lg kruhového posunu šneku a...