B65G 65/30

Zariadenie na uvolňovanie drevného odpadu v zásobníkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 260282

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kováč Pavel, Osvald Peter

MPK: B65D 88/86, B65G 65/30

Značky: zariadenie, dřevného, odpadů, zásobníkoch, uvoľňovanie

Text:

...lávok otvormi v bokoch zásobnikov. gočet obsluhujúceho personálu sa tým zvysuje.Uvedené nedostatky odstraňuje zariade 4nie na uvoĺňovanie drevného odpadu podla vynálezu. eho podstata spočíva v tom, že sa skladá z horizontálne umiestnených sústav »lán vzájomne prepojených v osi zásobníka a pevne ukotvených na jeho stenách a spojených s vertikálnym pohonom. sústava lán može byť spojená s priamočiarým hydrometorom, tažnou reťazou vedenou cez...

Násypka pro homogenní rozdělení zrnitého materiálu o nestejné zrnitosti v zásobnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 268335

Dátum: 14.03.1990

Autori: Cieslar Antonín, Reclík Rudolf, Tománek František, Hazuka Jiří, Cieslar Milan

MPK: B65G 65/30

Značky: nestejné, zrnitosti, homogenní, materiálů, zásobnících, zrnitého, násypka, rozdělení

Text:

...příčenž vnější zvon je největší e všechny zvony mají středový otvor. Zařízení se zavěšuje pod sypný otvor žlabu nebo trubkovítou výsypku. Zavěšení nosnýn členem je voleno tak,aby umožnovalo otáčívy, houpový, popřípadě excentrícký pohyb celeho zařízení, čímž dochází k rovnoněrnénu roznístění sypkých hmot po celé ploše sila s maxímální možností využití šířky í dělky skladovacího prostorunebo zásobníků. Nevýhodou tohoto zařízení je nutnost...

Kontejner k dopravě chlévské mrvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262855

Dátum: 11.04.1989

Autor: Ježek Zdeněk

MPK: B65D 88/54, B65G 65/30

Značky: chlévské, kontejner, dopravě

Text:

...podvozku. Nosné lana jsou vedena přes vodící čepy na stěně kontejneru.Hlavní výhodou kontejneru k doprevě chlévské mrvy do kvasných jednotek podle vynálezu spočívá v tom, že vysypávání dopravovené mrvy je postupné, nebot dno kontejneru se otvírá postupně, což zajišťuje uspořádání vodících čepů na stěně kontejneru a jeho fixace a proto nedochází k nadměrnému upěchování této mrvy. Další předností je, že materiál padá kolmo dolů a...

Zařízení k odběru sypkého materiálu ve fluidním stavu ze zásobních sil a jeho dopravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 260834

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rayman Václav, Rayman Tomáš

MPK: B65G 65/30

Značky: zařízení, dopravě, fluidním, materiálů, odběru, sypkého, stavu, zásobních

Text:

...jen najkratší cestou mezi těmito hrdly. Přitom je fluidní plyn přiváděn jen do těch částí distribuční komory, kterými má při právě požadovaná provozní situaci materiál protékat. Za tím účelem je fluidační zařízení distribuční komory rozděleno na sekce, které jsou provozovány podle konkrétních provozních situací.Ve směru podélných os jednotlivých sekci distribuční komory je možno změnou nastavení uzávěrů vtokových a výtokových hrdel s...

Zařízení k ovlivňování režimu zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259112

Dátum: 17.10.1988

Autori: Berthel Heiner, Schünemann Ulrich, Šmíd Jiří, Schüttau Eberhard, Höhne Detlef, Pöpper Eva María

MPK: B65D 88/54, B65G 65/30

Značky: režimu, ovlivňování, zařízení, zásobníku

Text:

...zařízení pre ovlívňováni režimu zásobníku podle V vynálezu spočívá v tom, že nejméně jeden přístroj pre eouěaenó anezávis 1 é měření normálových a tečnýoh napětí sypké hmoty je umíetěn Jednak na vertikální etěně zásobníku a jednak na kuže- Á lovitém dílu zásobníku, přičemž alespoň jeden měřicí přístroj je umistěn těeně nad přeohodem mezi vertíkálním díłem a kuželovítým dílem a alespoň jeden měříoí přístroj je umístěn výrazně. pod...

Kontejner, zejména pro dávkování tvarovaných krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 245220

Dátum: 11.07.1988

Autori: Michalko Oddej, Kašpar Ivan, Wilfer Hans Peter, Donát Feodor

MPK: B65G 65/30

Značky: dávkování, zejména, kontejner, tvarovaných, krmiv

Text:

...přepážkou 1 na dva stejné zásobní prostory lg, lg je vybaven shodnýmí vynášecímí ústro~ jími krmiva. Dno každého ze zásobních prostorů 13,lg tvoří horní pás horízontálního podávacího dopravníku Š, na který přímo navazuje šikmo vzhůru směřující hrabíčkový dopravník š. V místě výpadu krmiva z hrabíčkového dopravníku Ž je ospořádána výsypka 5 přípevněná k zadní stěně ll kontejneru. Výsypka 3 má nàtevkovítý tvag v jehož hrdte 1 jsou...

Vyprazdňovací stolice pro kontejnery

Načítavanie...

Číslo patentu: 244764

Dátum: 01.06.1988

Autor: Hrubý Svatoslav

MPK: B65G 65/30

Značky: kontejnery, vyprazdňovací, stolice

Text:

...hmotnostným snímačem 2 z.Hrdlo do nádrže 1 je přichycenédo víka nádrže łł,které uzavírá míchací nádrž ł 9,ve které je micha. 244 734 dlo lg.Automatické ovládaní uzávěru pozůstáva z prívodu tlakového vzduchu opatřeného spětným ventilem g 3,na který navazuje čistič vzduchu gł,redukčni stanice gg e maznice łg.Pro ruční regu 1 àci,ruč ním dvoucestnim ventilem lg spojeným potrubim 3 a uzaviracimi ver tily lg s pneunatíckým válcem §.Pro...

Rozrušovač sypkých materiálov s pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: 257465

Dátum: 16.05.1988

Autori: Štefún Juraj, Lukáč Štefan, Uhrín Karol

MPK: B65G 65/44, B65G 65/30

Značky: rozrušovač, pohonom, sypkých, materiálov

Text:

...umožňuje dobrý spodný odber zo zásobníkov, jeho výroba je nenáročná a nie drahá, prevádzkovanie včítane údržbynenárocnć. Pripnjený výkres znázorňuje rozrušovač sypkých materiálov podľa vynálezu. Na obr. 1 je znázornený rozrušovač v reze A~A 2 obr. 2. N» obr. 2. je znázornený rozrnšovač v reze B~B z obr. 1, dvojbodkoćjarkovane je označenýhorný a dolný okraj priestoru tvorenía sa klenieb sypkého materiálu, ktorého vstup v hornejčasti...

Přetlakový uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 257440

Dátum: 16.05.1988

Autor: Masný Werner

MPK: B65G 65/30

Značky: uzáver, přetlakový

Text:

...motýlové klapky, poněvadž není napěchován, jak se stává, když motýlová klapka je uzavírána vačkou.Tím způsobem se předejde eventuelním poruchám vačkového mechanísmu.Je-11 osa spodní motýlové klapky umístěna pod hranou sklápěné strany horní motýlové klapky, rozprostře se materiál rovnoměrně po celé ploše spodní motýlové klapky. Zmenší se síla potřebné k jejímu otevření a pravděpodobnost zachycení větších kusů materiálu mezi motýlovou...

Zařízení pro odběr a dopravu sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 242631

Dátum: 01.05.1988

Autori: Kubín Sáva, Milata Rudolf

MPK: B65G 65/30

Značky: sypkých, dopravu, odber, zařízení

Text:

...dvěza ejektorya tělesem ł, které je připojeno přes prvou přírubu g a první uzávěr 5 na zásobník łł přes druhou přírubu Ž a druhý uzávěr 5 na vypouštěcí potrubí łž. První uzávěr A může být tvořen s výhodou deskovým uzávěrem a je současně regulačním prvkem. První uzávěr3 a druhý uzávěr Ž jsou s Výhodou součástí tělesa ł a umožňují doplnění o pohony, ovládanými z místa i dálkově pípadně regulačním orgánem nebo bezpečnostní ochranou. Do...

Zařízení k vyklápění přepravních kontejnerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256766

Dátum: 15.04.1988

Autor: Macek Miloslav

MPK: B65G 65/23, B65G 65/30

Značky: vyklápění, zařízení, přepravních, kontejneru

Text:

...podle vynálezu-je zavěšeno závěsnýmí oky g nau náku jeřábu a jeho hydraulická pohonná jednotka 3 je napojena, .na kabel pro napájení magnetu. Před přepravou přepravního kontej neru.najede nejprve toto zařízení na stojící kontajner tek,àby.1.jeho manípulační čepy łg byly zasunuty do vybrání ve sklápěcích doskách , načež zdvihem jeřábu se kontejner zvedne a přepravína určené místo vyklopení materiálu, přičemž vyklápění konteà-Q eneru zařízením...

Způsob provozování zásobníku pro sypké hmoty s předsazeným odběrným žlabem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242559

Dátum: 01.03.1988

Autor: Xuan Phan

MPK: B65G 65/30

Značky: sypké, žlabem, odběrným, zásobníku, předsazeným, způsob, provozování, hmoty

Text:

...zásobníků tak, aby se předsazené odběrné žlaby využily funkčné jako uzávěry, které potom usnadňují funkci těsnícich, případně i regulačních uzávěrůaUvedené nedostatky se odstraní způsobem provozování zásobníku pro sypké hmoty s předsazeným odbčrným žlabem podle vynálezu,jehož podstata spočívá V tom, že sypké hmoty se nejdříve shroméždí a uvedou do klidu v zásobníku, načež se uvolní a sesypou do prostoru předsazeného odběrného žlabu, kde se...

Způsob provozování zásobníku pro sypké hmoty s předsazeným odběrným žlabem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242558

Dátum: 01.03.1988

Autor: Thýn Jioí

MPK: B65G 65/30

Značky: odběrným, zásobníku, sypké, předsazeným, hmoty, způsob, provozování, žlabem

Text:

...se předsazené odběrné žlaby využily funkčné jako uzávěry, které potom usnadňují funkci těsnícíoh, případněUvedené nedostatky se oostraní způsobem provozováni zásobníku pro sypké hmoty s předsazeným odběrným zlabem poole vynálezu, jehož podstata spočivá V tom, že sypké hmoty se nejdrive shromáždi a uvedou v zásobníku do klidu, načež se uvolni a sesypou do prostoru předsazeneho odběrného zlabu, kterým současně odtékaji k výpusti zásobníku a...

Zařízení pro dávkování hmot, zejména sypkých

Načítavanie...

Číslo patentu: 255186

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jeřábek Vladimír, Semrád Petr, Toningerová Daniela

MPK: B01J 4/00, B65G 65/30

Značky: sypkých, zejména, zařízení, hmot, dávkování

Text:

...pevně spojeným s kuželem umíatěným nad horním koncem výsypné trouby a opatřeným maticí pohybující se po šroubu uchyceném ve víku.Podstata nového řešení spočívá v tom, že pod kuželem umíatěná výsypná trouba je opątřena v horní části alespoň jedním bočním otvorem, k jehož spodní části je pžipojen dávkovací prvek vytvořený v prostoru mezi výsypnou troubou a pláštěm nąsypky jako uzavřený profil s podélným otvorem ve směru otáčení výsypné...

Pevná konštrukcia nosného rámu náhonovej časti prepravníkových nakladačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254037

Dátum: 17.12.1987

Autor: Kollár Ivan

MPK: B65G 65/00, B65G 65/30

Značky: částí, náhonovej, prepravníkových, pevná, konštrukcia, nosného, nakladačov, rámu

Text:

...spojené o blatniky a stredným dielom, vznikla kompaktné konštrukcia nosného rámu, ktorý lepšie vyhovuje požiadavkám maximálneho prevádzkového namáhania pri zníženej hmotnosti.Pevná konštrukcia nosného rámu náhonnej časti prepravníkového nakladače je podľa vynálezu uchytená prednou častou pomocou krížového ložiska so skriñou s nosičom pracovného zariadenia prepravnikového nakladače.Príklad prevedenia vynálezu je znázornený na výkresoch, na...

Zařízení pro vyprazdňování zásobníku sypkého materiálu s lepivými příměsemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 238593

Dátum: 01.12.1987

Autor: Homolka Dimitrij

MPK: B65G 65/30

Značky: zařízení, vyprazdňování, sypkého, zásobníku, materiálů, lepivými, příměsemi

Zhrnutie / Anotácia:

Nucené vyprazdňování zásobníku s přední a bočními stěnami postavenými s mírným záporným úhlem vzhledem ke svislici je prováděno vyprazdňovacím pístem, který zabírá celou plochu dna a je skloněn od zadní k přední stěně, ve které je u dna podélný výpustný otvor a před ním vodorovná lavice, zabraňující samovolnému vysypávání materiálu při zdvihu pístu. Zadní stěna s kladným úhlem sklonu vykonává periodicky vratný pohyb ve směru spádnice, při...

Ruční dávkovaci sypač

Načítavanie...

Číslo patentu: 247397

Dátum: 16.11.1987

Autori: Boeeka Antonín, Sikyta Bohumil

MPK: A01C 15/02, B65G 65/30

Značky: sypač, ruční, dávkovací

Text:

...obr. 1.Banka T sypače podle vynálezu je z umělé hmoty s mi hrdlo g es zéviten 1. V ní je ustavena trubka 2 prostřednictvím výstupku 1 ve dně banky 1 a tyčinky 2, uníetčné příčně v hrdle 6 banky 1 a procházející skrze trubku g. Nad tyčinkou 2 je na trubce g navlečen krouàek 11 Dolní konec trubky g je opatřen výřezea i, nad nímž je posuvné upravena objínka 12. Ve víku g s vnitřním závitem je zabudována trubka 2, vyčnívající směrem nahoru. Její...

Samonasávacie dávkovacie zariadenie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 234531

Dátum: 01.11.1987

Autor: Mocko Jozef

MPK: B65G 65/30, B65G 65/32

Značky: dávkovacie, samonasávacie, kvapalín, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dávkovanie kvapalín bez odkvapu. Uvedeného účelu sa dosahuje dávkovacím zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že dávkovacie čerpadlo je uložené vo vlnovci, ktorého vnútorný priestor v hornej časti je spojený so zásobníkom kvapaliny a v dolnej časti je prepojovacím kanálom pripojený cez nasávací spätný ventil na dávkovacie čerpadlo spojené cez výtlačný spätný ventil s výtlačným kanálom.

Gravitační klapka pro propouštění určeného váhového množství práškového lepivého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239027

Dátum: 01.11.1987

Autori: Churý Vladimír, Látal Vlastimil

MPK: B65G 65/30

Značky: množství, materiálů, gravitační, váhového, klapka, práškového, určeného, propouštění, lepivého

Zhrnutie / Anotácia:

Gravitační klapka pro propouštění určeného váhového množství práškového lepivého materiálu při současném omezení průchodu vzdušiny. Navržené řešení spočívá v tom, že těleso klapky tvaru jehlanovité násypky má trojúhelníkové stěny nezávislé točně uchyceny pomocí ložiskových těles na spodní část pláště klapky, která je šrouby spojena s horní částí pláště klapky. Na přečnívajících koncích hřídelí stěn tělesa klapky jsou pevně uloženy rovnoramenné...

Sklápěcí plošina pro skladování a nakládání sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 246687

Dátum: 15.10.1987

Autor: Smiták Vincenc

MPK: B65G 67/00, B65G 65/30

Značky: nakládání, sklápěcí, sypkých, skladování, plošina

Text:

...nebo je dlouhodobě přerušena nakládka. V porovnání s náklady na zásobovací sila dochází k úspoře investičních prostředků a k úspoře pohonných hmot při nízké náročnosti provozních a udržovacích nákladů na opravu a údržbu zařízení.Na připojených výkresech je znázorněno zařízení eklápěcí plošiny podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno zařízení v nárysu, na obr. 2 je znázorněno zařízení v půdorysu, na obr. 3 je znázorněno zařízení v...

Dělicí zařízení proudu sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 244634

Dátum: 14.10.1987

Autori: Gross Hansdorf, Freimuth Claus

MPK: B65G 65/30

Značky: dělicí, sypkých, zařízení, proudu

Text:

...děleného materiálu dochází jen k nepatrne, pravidla zenedbatemł změně dělicího poměru a nemůže dojít k přetížení následného zařízení v lince z důvodu nepřesného dělení.Proto lze lépe využít plně kapacity tohoto následného zařízení. Dalüí výhodou je moze nost dělení na více dílčích proudů, což je omezeno jan velíkostí největüích zrn v proudu.Na příloleném výkreeu je zndzorněno příkladné provedení zařízení, je dllí proud meteríàlu na tři...

Pneumatický rozmetač sypkých prachových substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252634

Dátum: 17.09.1987

Autori: Brabenec Miroslav, Michl Alois

MPK: B65G 65/30, A01C 15/00, B65G 53/30...

Značky: rozmetač, prachových, sypkých, substrátů, pneumatický

Text:

...nepřesáhla jeho profil,nebo rozložena V pracovní poloze, kdy svojí délkou obrys vozidla přesahují. Tím je umožněno podstatné zvýšení šíře záběru při rozmetání. Mezi bočními trubkami a pevnou rozmetací tryskou jsou na dolní části těla rozmetače upravený dvě šikmé rozmetací trysky opatřené pružnými nástavci, které jsou ukončený rozmetacími lopatkami.Díky pružným nástavcům je poloha rozmetacích lopatek vzhledem k ose tělesa rozmetače úhlově...

Doraz klopného rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244742

Dátum: 14.08.1987

Autor: Pešek Karel

MPK: B65G 65/30

Značky: klopného, doraz, rámu

Text:

...je znázorněn na připojeném výkresu. který znázorňuje boční pohled na samovyprazdňovací přepravník 3 dorazem klopného rámu.Pevná část dorazu klopného rámu je vytvořena otvorem 3. který je s výhodou tvarován ve výztuze 3 příčky základního rámu l vysokozdvižného přepravníku. Otvorem 3 prochází čep 1,který tvoří pohyblivou část dorazu klopněho rámu. Čep 1 je uložen odnímatelně V klopném rámu 6.Při vyprazdňování vysokozdvižného zásobníku 1 se...

Samočinný vyprazdňovací skluz

Načítavanie...

Číslo patentu: 244741

Dátum: 14.08.1987

Autor: Jandera Jioí

MPK: B65G 65/30

Značky: samočinný, vyprazdňovací, skluz

Text:

...vnější straně vyprazdňovacího skluzu. Bočnice vyprazdňovacího skluzu jsou opatřeny závažím.Předmět vynálezu je znázorněn na obrázcích, kde obr. 1 představuje boční pohled na zařízení podle vynálezu V dopravní poloze a obr. 2 tentýž pohled na zařízení v pracovní poloze.Na vysokozdvižném zásobníku l jsou uohyceny držáky g, v nichž jsou umístěny otočné závěsy 1. vyprazdñovací skluz g je tvořen skluzovou deskou 3 na vnější straně vyztuženou žebry...

Vibračné zariadenie na vyprázdňovanie zásobníkov sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 252388

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kaba Daniel, Sokol Oto

MPK: B65G 65/30, B65G 65/34

Značky: zariadenie, vyprázdňovanie, sypkých, zásobníkov, vibračně

Text:

...pmerne dlhé »odstavenie betonárne spojené s prestojmi prostriedkov stavenisklcivej dopravy.Tieto nevýhody eliminuje vibračné zariadenie na vyprázdňovanie zásobníkov sypkých hmôt podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že generátor mechanických kmitov je umiestnený mimo priestor skladovaného kameniva, uchytený k doske Spojenej s vibračn-ou hlavicou, ktorá je uložená v dvoch proti sebe .obrátených kom 4binovaných gumových pružinách...

Tlumič kinetické energie sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238205

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kubín Sáva, Pastrňák Josef, Odstrčil Libor, Košťál Jiří, Bělunek Bohumír

MPK: B65G 65/30, B65G 65/34

Značky: energie, tlumič, kinetické, sypkých, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit tlumič kinetické energie sypkých materiálů pohybujících se ve výsypce, násypce, skluzu a podobně za účelem ušetření rázů, erozivních účinků a podobné následné technologické zařízení. Za tímto účelem je tlumič tvořen řadou tyčí, které jsou svými jedněmi konci uchyceny v pružných lůžkách, pevně spojených s výsypkou, jejichž podélné osy jsou odkloněny od horizontály o úhel od 0 do 45° ve směru pohybu sypkých materiálů.

Zásobník pro sypké hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240691

Dátum: 01.06.1987

Autor: Radev Stefan

MPK: B65G 65/30

Značky: zásobník, hmoty, sypké

Text:

...je tvořen bočnímistěnami směrem k zásobníku sklopenými a vůči sobě.rovnoběžnymi nebo rüznoběžnými a se zásobníkem spojenymi výkyvněa dále dnem, zavěšeným na siloválci, přilehajicím na boční stěny z vnější strany.Výhodou zásobníku pro sypké hmoty podle vynálezu je to, že umožňuje skladování a následné plynulé vypouštěni a nebo současně i řížený odběr sypkých hmot různých druhů, které relativně při malém rozdílu v jejich granulometrickém...

Zásobník pro sypké hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240690

Dátum: 01.06.1987

Autor: Jaroš František

MPK: B65G 65/30

Značky: zásobník, hmoty, sypké

Text:

...i řízený odběr sypkých hmot různých druhů, které relativně při malém rozdílu v jejich granulometrickem složení mohou mít značnéZásobník pro sypké hmoty podle vynálezu je jako príklad znázorněn na priložených výkresech, kde obr. l znázorňuje svislý řez zásobníkem s predsazeným odběrným žlabem z tyčí obáélnikového průřezu, obr. 2 znázorňuje půdorysný pohled na obr. l, obr. 3 znázorňuje půdorysný pohled na vytvarovaný předsazený odběrný...

Zásobník sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 240689

Dátum: 01.06.1987

Autor: Ferkl František

MPK: B65G 65/30

Značky: sypkých, zásobník

Text:

...že jeho předsazeny odběrný žlab je tvořen bočnimi stěnami k zásobníku kolmymi, navzájem rovnoběžnymi nebo šikmými, kde ke každé boční stěně žlebu je kyvně připevněnc jedno krídlo dna žlabu a kde ke každému křidlu dna žlabu je připevněna páka, která je druhým koncom spojene s pístnioi silového válce.Výhodou zásobníku pro sypké hmoty podle vynálezu je to, že umožňuje skladování a následné plynulé vypouštěni a nebo současně i řizený odběr...

Zásobník sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 240688

Dátum: 01.06.1987

Autor: Doudlebský Ctibor

MPK: B65G 65/30

Značky: zásobník, sypkých

Text:

...V ostatních fyzikálně-mechanických vlastnostech.Zásobník pro sypké hmoty podle vynálezu je juK 0 příklad znáworněn na přiložených výkresech, kde obr. l znázorňuje svislý řezÍüásobníkem, obr. 2 znázorňuje půdorysný pohled na óbr. l a obr. 3Hnázorňuje boční pohled na obr. 1 ve směru šipky S.Podle příkladného provedení je zásobník l sypkých hmot opat řen předsazeným odborným žlabem, který sestavá ze dvou bočníchctěn g, 1, které jsou směrem k...

Zásobník sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 240687

Dátum: 01.06.1987

Autor: Novák Eduard

MPK: B65G 65/30

Značky: sypkých, zásobník

Text:

...stěnami předsazeného odběrného žlabu, obr. 2 znázorňuje půdorysný pohled na obr. 1, obr. 3 znázorňuje boční pohled na obr. l ve směru šípky S, obr. 4 znázorňuje svislý řez zásobníkem s bočními výkyvnými stěnami předsazeného odběrného žlabu, obr. 5 znázorňuje půdorysný pohled na obr. 4 a obr. 6 znázorňuje boční pohled na obr. 4 ve směru Šípky S 1.Podle příkladného provedení je zásobníkl sypkých hmot opatřen předsazeným odběrným žlabem, který...

Zásobník pro sypké hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240686

Dátum: 01.06.1987

Autor: Kraus Vladimír

MPK: B65G 65/30

Značky: zásobník, hmoty, sypké

Text:

....vlsstnostecłnZásobník pro sypké hmoty podle vynálezu je jako příklad znázorněn na priložených výkresech, kde obr. l znázorňuje zvislý řez zásobníkem, obr. 2 znázorňuje půdorysný pohled na obr. 1 a obr. 3 znázorňuje boční pohled na obr. 1 ve mněru šípky S.Podle příkladného provedení je zásobník l sypkých hmot opatřen pŕedeazenýzzr odběmým žlabem, který sestává ze dvou bočních stěn 2 a j, které jsou výkyvně klouby 5 spojeny se...

Zásobník pro sypké hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240685

Dátum: 01.06.1987

Autor: Sojka Jioí

MPK: B65G 65/30

Značky: sypké, hmoty, zásobník

Text:

...pro sypké hmoty podle vynálezu je jako příklad znázorněn na priložených výkresech, kde obr. l znázorňuje svislý řez zásobníkem, obr. 2 znázorňuje půdorysný pohled na obr. l a obr. 3 znázorňuje boční pohled na obr. l ve směru šípky S.Podle příkladného provedení je zásobník l sypkých hmot opat~ řen předsazeným odběrným žlabem, který sestává ze dvou bočních stěn g a 2, které jsou výkyvně klouby Q spojeny se zásobníkem l e které jsou spojeny...

Zásobník pro sypké hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240684

Dátum: 01.06.1987

Autor: Musil Vítek

MPK: B65G 65/30

Značky: zásobník, hmoty, sypké

Text:

...vlastnostech.Zásobník pro sypké hmoty podle vynálezu je jako příklad zná~ zorněn na priložených výkresech, kde obr. l znázorňuje svislý řez zásobníkem, obr. 2 znázorňuje půdorysný pohled na obr. 1 a obr. 3 znázorňuje pohled na obr. l ve směru šipky P, obr. 4 znázorňuje sýislý řez zásobníkem e obr. 5 půdorysny pohled na obr. 4.Podle příklaoného provedení je zásobník l sypkých hmot opatřen předsazeným ooběrným žlabem, který...

Zásobník pro sypké hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240683

Dátum: 01.06.1987

Autor: Novotný Jan

MPK: B65G 65/30

Značky: zásobník, sypké, hmoty

Text:

...jehož předsazený odběrný žlab má dno svým nornim koncem spojeno s vodorovnou pístnicí silového válce pevně spojeného s nosnou konstrukcí a svým dolním koncem s vodorovnou pístnicí silového válce, čepem spojeného s nosnou konstrukcí a obr. 6 znázorňuje půdorysný pohled na obr. 5.Podle přĺKladnéhO provedení,znezorněného na obr.Ila 2, je zásobník l sypkých hmot opetřen předsazeným odběrným žlabem, který sestává ze dvou paralelních bočnícn stěn...

Zařízení pro rozdělování proudu zrnitých lepivých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 250168

Dátum: 15.04.1987

Autori: Menšík Jan, Derka Petr

MPK: B65G 65/30

Značky: zařízení, lepivých, proudu, rozdělování, zrnitých

Text:

...obtižne zpracovatelných uhlí Je v období tvaoionálniho využívání vlech druhů energií velmi aktuální.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení na dělení proudu zrnitých hmot umíetenć na stranovä přemíetitelném zúkledovám rámu podle vynálezu, jeho podetats epočívá v tom,že sestává z dvojitého kužele uzavřenćhove skšlíni, upevněného na horizontálním hüdeli uloženém v ložiscích a spojeněm s motorom a po levá a pravé stran kužele uložených...

Příchytka hadiček plnicího hrdla plastové nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 249649

Dátum: 15.04.1987

Autor: Babák Jan

MPK: B65G 65/30

Značky: príchytka, plastové, nádrže, hadiček, plnicího, hrdla

Text:

...na obr. 1, obr. 3 představuje pohled na plnicí hrdlo nádrže směrem Q, znázorněný na obr. 2.Na obr. 1 je znázorněno plnicí hrdlo l nádrže z plastické hmoty s dělicím švem g, probíhajícím přibližně ve směru podélnéosygplnicího hrdla l , ze kterého vycházejí kořeny upevñovacích háčkú 3, Upevňovací háčky 1 jsou proti sobě zahnutý a jejich koncové časti 1 přeeahují přes plochu, proloženou podélnou osou 9 plníoího hrdla l nádrže a dělicím...

Vyhrnovací štěrbinový dávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 238796

Dátum: 15.04.1987

Autor: Karel Cyprián

MPK: B65G 65/30, B65G 65/32

Značky: štěrbinový, vyhrnovací, dávkovač

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení konstrukce vyhrnovacího štěrbinového dávkovače pro dávkování sypkých hmot, který je použitelný v chemickém, potravinářském průmyslu a příbuzných oborech, kde je třeba dávkovat malé či kontinuální množství sypkých hmot. Podstata spočívá v tom, že spodní část zásobníku sypkého materiálu je opatřena štěrbinou, do níž zasahuje cyklicky se pohybující vyhrnovač, upnutý v upínací hlavici, která je ovládána pístnicí, opatřenou ochranným měchem...

Zařízení pro vyprazdňování nádob do sběrné nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236498

Dátum: 16.03.1987

Autor: Naab Jakob

MPK: B65F 3/02, B65G 65/30

Značky: vyprazdňování, nádob, zařízení, sběrné, nádoby

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro vyprazdňování nádob do sběrné nádoby, zejména pro vyprazdňování nádob na odpadky do vozu pro odvoz odpadků, u kterého je ve spodní oblasti výkyvného ramene sklápěcího zařízení, případně zdvihacího a sklápěcího členu upraven deskový nebo třmenový dosedací prvek pro vyprázdňovanou nádobou a pojistné ústrojí proti nárazu této nádoby. Účelem řešení je vytvořit účinné pojistné ústrojí dosedacího prvku proti účinků rázu z...

Zařízení pro nakládání a zhutňování odpadků v pevné nebo pohyblivé nádrži

Načítavanie...

Číslo patentu: 236465

Dátum: 16.03.1987

Autor: Colin Marcel

MPK: B65G 65/30

Značky: zhutňování, pohyblivé, nakládání, odpadků, nádrží, zařízení, pevně

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává mimo sběrné nádrže či skříně z vyprazdňovacího orgánu násypky, jímž je ozubené hrablo, ze dvou stlačovacích desek, horní a dolní, uložených otočně přilehlými okraji na vodorovné ose, takže se mohou svírat a rozevírat a vytvářet lisovací prostor, v němž se objem odpadků vytlačovaných z násypky do sběrné skříně hrablem zmenšuje a jejich soudržnost se rozrušuje. Hrablo i obě stlačovací desky jsou ovládány hydraulickými válci....