B65G 53/16

Zariadenie na odlučovanie poletujúceho popolčeka a spôsob prevádzky takéhoto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13607

Dátum: 24.06.2009

Autori: Brocks Michael, Duwe Carsten

MPK: B03C 3/88, B01D 45/18, B01D 46/48...

Značky: poletujúceho, popolčeka, prevádzky, zariadenie, odlučovanie, spôsob, takéhoto, zariadenia

Text:

...2 toho nízka konštrukčná výška pre celé odprašovacie zariadenie. Aj konštrukčné náklady sú malé, pretože sa vždy používa len jedna tlaková nádoba pre rad násypiek. Prach sa zhromažďuje v pneumatickom dopravnom žľabe, ktorého prierez sa napríklad zväčšuje smerom k tlakovej nádobe. Sypká hmota v dopravnom žľabe sa fluidizuje tlakovým vzduchom, pričom Vpriestorových úsekoch sa regulovane privádza tlakový vzduch, abysa dosiahlo rovnomerné...

Aerokinetický žlab

Načítavanie...

Číslo patentu: 269922

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bok Karel, Vávra Alois, Zeman Miroslav

MPK: B65G 53/20, B65G 53/16

Značky: aerokinetický, žľab

Text:

...daným požadovanou šířkou štěrbin a tlouščkou plechu, z něho jsou destičky vyrobeny, a s přesahem, zajištujícím spolehlivá nasměrování vystupujíoího vzdušného proudu je dostatečně tuhým celkem.Příklad provedení dna aerokínetíckého žlabu podle vynálezu je znázorněn na výkresu. Na obr. 1 je v axonometríckém pohledu znázorněna jedna z destíček, z nichžje složeno dno aerokinetickýho žlabu, na obr. 2 podélný řez destičky prvního provedení, na obr....

Postup při granulometrické úpravě dolomitických písků pro spékací proces

Načítavanie...

Číslo patentu: 265148

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vřeský Albert, Rygiel Erich

MPK: B65G 53/16, B07B 1/00

Značky: dolomitických, proces, písku, úpravě, granulometrické, spékací, postup

Text:

...technologii.Popsauou problematiku řeší postup při granulometrícke úpravě dolomitickýoh písků pro spákací proces podle předloženého vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že výchozí dolomiticka surovina, tj. dolomitioký písek s velikosti zrna 0 až 20 mm se roztřídí na podsítnou frakci do 5 mm, která se celá odvádí do aglomeračního procesu a na nadsítnou frakci nad 5 mm, která se v uzavřeném cyklu nejdříve mele a pote velikostně třídí,...

Injektorový podávač sypkých hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 245350

Dátum: 15.12.1988

Autor: Lonardi Emile

MPK: B65G 53/16, B65G 53/38

Značky: hmot, sypkých, podávač, injektorový

Text:

...obr. 3 detailný rez v mieste A z obr. 1.lnjektorový podávač pozostáva z injektoro-vej komory 1, do ktorej je zaústená hlav 4ná vzduchová tryska 2. Táto je opatrená axialne orientovaným vzduchovým otvorom 3,napojeným na prívod 4 tlakového vzduchu. lnjektorová komora 1 je usporiadané v hornej strednej časti, V danom prípade v oteruvzdornom výmennom puzdre nadstavca 5 kotúčového telesa 6. Kotúčové teleso 6 má vnútri centrálnu kužeľovü...

Způsob podávání práškovitých hmot ze zásobníků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232429

Dátum: 15.07.1986

Autori: Ježek Josef, Vala Libor, Alexander Radko, Vrzáček Miroslav

MPK: B65G 53/16

Značky: tohoto, provádění, zařízení, způsobu, způsob, podávání, práškovitých, zásobníku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je způsob podávání práškovitých hmot ze zásobníků a zařízení k provádění tohoto způsobu. Uvedeného způsobu podávání se dosáhne fluidizací práškovité hmoty v zásobníku, čímž se práškovitá hmota stává tekutou a natéká nátokovým otvorem umístěným v nejnižším místě zásobníku do podávací sekce, odkud je dále dopravována proudem podávacího vzduchu. K fluidizaci se využívá okolního atmosférického vzduchu prostupujícího porézním dnem...

Zařízení pro dávkování prachových nebo sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230811

Dátum: 15.06.1986

Autori: Žák Pavel, Jasinský Zdeněk, Divák Břetislav, Matějka Čestmír, Záviský Jaromír

MPK: B65G 53/16

Značky: zařízení, dávkování, sypkých, látek, prachových

Zhrnutie / Anotácia:

U zařízení pro dávkování prachových nebo sypkých látek se změna velikosti dávkování běžně provádí změnou velikosti dávkovacího otvoru nastavováním kupř. kužele nebo kulového ventilu se štěrbinou dávkovacího ústrojí, jehož regulace má však malý rozsah. Zařízení podle vynálezu odstraňuje tuto nevýhodu malého regulačního rozsahu vytvořením dávkovacího ústrojí šoupátkem, uloženým v pouzdře a nesoucím otvory rozdílných průřezů, které odpovídají...

Dvojcestný uzávěr zásobníku sypkých hmot, zejména zásobníku zauhlovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230686

Dátum: 01.03.1986

Autor: Štrych Jiří

MPK: B65G 53/16

Značky: uzáver, zařízení, sypkých, zauhlovacího, hmot, zejména, dvojcestný, zásobníku

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojcestný uzávěr je určen pro zásobník zauhlovacího zařízení tlakových zplyňovacích generátorů na zplynování uhlí. Sestává z tělesa, které je součástí zasobníku a tvoří v jeho spodní části násypku přecházející do kruhového průřezu umístěnou nad kruhovým zauhlovacím hrdlem. Násypka je dole opatřena uzavíracím hradítkem majícím ze tří stran zdvižené okraje, které je uloženo pod úhlem 15 až 30 ° od vodorovné roviny ve vedení část stěny násypky...