B65G 51/00

Vyprázdňovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3712

Dátum: 03.02.2004

Autori: Fuchs Ľubomír, Sedlák Michal, Škripko Stanislav

MPK: B65G 51/00

Značky: vyprázdňovacie, zariadenie

Text:

...utesnením. Je vhodné, ak tlakový vstup je smerovo prestaviteľný prostredníctvom usmerňovacieho modulu. Vyprázdňovacieho zariadenie výhodne má odvetrávací otvor a usmerňovaciu stenu pevnú, prípadne prestaviteľnú - otočnú.Výhodou technického riešenia je jeho jednoduchosť a stálosť účinnosti. Riešenie umožňuje meniť smer prúdenia tlakového média a kombinovať rôzne uhly a druhy prúdenia. Tlakové médium môže byť plynné alebo kvapalné, čím sa...

Potrubné dopravné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1455

Dátum: 07.05.1997

Autor: Váradi Alexander

MPK: B65G 51/00

Značky: zariadenie, dopravné, potrubné

Text:

...mechanizmus na plášť potrubia. Ku nosnému rámu vozidla sú na obidvoch stranách privarené stúpadlá pre obsluhu. Nosný rám je po celej ploche zakrytý drevenou doskou. Súčasťou pohonného vozidla je tachometer. Pracovné vozidlá majú rovnakú konštrukciu ako pohonné vozidlo, ale nie sú opatrené pracovným piestom. K pohonnému vozidlu sú pripojené spojovacími tyčami s klbovými spojmi.Potrubné dopravné zariadenie je doplnené záchranným vozidlom...

Plniaca hlava na gulky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254035

Dátum: 17.12.1987

Autori: Ondrášek Jiří, Okál Peter

MPK: B65G 51/00

Značky: guľky, hlava, plniaca

Text:

...technický problém rieši plniaca hlava na guľky, ktorej podstata je V tom, že má vo výtlačnom otvore prichystaný potrebný počet guliek, ktoré sú po zasunutí plniacej hlavy do miesta obežnej dráhy ložiska,tlakom zatlačené do obežnej dráhy za sü~ časného otáčania plniacej hlavy. Po vytla čení všetkýchtgulíek do obežnej dráhy súguľky spätným pootočením plniacej hlavyPríkladné prevedenie plniacej hlavy na guľky podľa vynalezu je znázornená na...

Zařízení k dopravě materiálu potrubím pomocí kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246584

Dátum: 20.08.1987

Autori: Sunay Mucteba, Hunkeler Walter, Kyburz Emilio

MPK: B65G 51/00

Značky: dopravě, materiálů, zařízení, potrubím, kapaliny, pomocí

Text:

...Ha nepenneu Koude oőonoqkn (un.2).Konbua 2 H 3 Moryr ÓHTB aunonnenu Kax na TOPO xe Marepnana, qwo H oöonoqka, B aue pçőep nnn CBEMHMX sneueuros, Tax H HS pyroro, öonee Hsuococroñkoro Marepnana. .Ycrpoůcrao paóoraer cnenymmHM o 6 pa 3 oM.Homemennan ą nowox xuxocwn B TDYÓE oöonouxa 1 c aneuenrauu 3 nune xo~ neu 2 H 3 nepeuemaerca BMECTE c HOTOKOM non eňcTaúeM rpanueHTa annennn.Konbua, pasuemennme a coorsewcranu c üaxrnqecxnu ownomennén...

Zariadenie na dopravu valcových súčiastok nízkej hmotnosti, najmä plášťov pätíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 229455

Dátum: 01.03.1986

Autor: Mikulec Vladimír

MPK: B65G 51/00, C30B 11/00

Značky: dopravu, najmä, súčiastok, hmotnosti, válcových, plastov, pätíc, nízkej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom zariadenia na dopravu valcovýech súčiastok nízkej hmotnosti, najmä plášťov pätíc je plynulé dopravovanie súčiastok. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením podľa vynálezu, ktoré je tvorené podpernou lištou s vytvorenou drážkou na hornej ploche, bočnými vodiacimi lištami a hornou lištou. V hornej lište sú vytvorené trysky s bočným prívodom stlačeného vzduchu. Bočné vodiace lišty sú prestaviteľne uložené na rozperkách a ustavovacej podložke.

Vzduchový dopravník valcových súčiastok, najmä plášťov pätíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 228841

Dátum: 01.01.1986

Autor: Lednický Dominik

MPK: B65G 51/00

Značky: dopravník, najmä, vzduchový, pätíc, válcových, súčiastok, plastov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vzduchového dopravníka valcových súčiastok, najmä plášťov pätíc je dopravovanie súčiastok v správnej zorientovanej polohe. Uvedeného účelu sa dosiahne vzduchovým dopravníkom podľa vynálezu, ktorý pozostáva z rozdeľovača tlakového vzduchu opatreného tryskami, pričom jeho spodná plocha je opatrená lištou, do ktorej vyúsťujú trysky, nosníka spájajúceho vzduchový dopravník s podávačom súčiastok a z ľavej bočnej lišty, pravej bočnej lišty a...