B65G 47/18

Párovací zásobník válcových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261167

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kirchner Stanislav, Svozil Jiří, Václavík Leoš, Kůr Jan, Kolář Karel

MPK: B65G 47/18

Značky: zásobník, párovací, součástí, válcových

Text:

...rámu l jsou šikmo vzhledem k horizontální rovině uspořádány nad sebou navzájem rovnoběžné dráhy g, v zobrazeném případě valivé, uzpůsobené pro vedení palet Q se součástmi 1. Každá dráha g je na straně vyššího konce opatřena zarážkou gl, posunutou v zobrazeném případě o dvě délky palety Q od vyššího konce dráhy 3. Paralelně s dráhou 1 je umístěna plošina Q ležící v jedně rovině se dny palet § a ohraničená ve směru pohybu palet Q opěrkou âl a...

Zariadenie na dávkovanie tyčových válcových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 255317

Dátum: 15.03.1988

Autor: Laššo Jozef

MPK: B65G 47/18

Značky: zariadenie, súčiastok, válcových, tyčových, dávkovanie

Text:

...je upevnený na nosiči 4. Paka 11 je na spodnom konci opatrená kladkou 13 a na hornom konci oddeľovacím rameniolm 14. V šmýlnadle 9 sú vytvorené drážky 24 pre tyčové valc-ové súčiastky 16 a vybrania 25 npre páky 11, ktorých kladky 13 sú v styku so šikmými príložkami 10 uiožernými na nosiči 4. Zásobník 19 je opatrený snímačom 21 kontroly zásoby tyčových vaicolvých súčiastok 16. Pohonová jednotka 6 je opatrená držiakom 6, V ktorom sú...

Zariadenie na dopravu a orientáciu valcových súčiastok opatrených drážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244581

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nykl Jan, Šmerda František, Koudelka Karel

MPK: B23Q 7/02, B65G 47/18

Značky: zariadenie, súčiastok, dopravu, drážkou, orientáciu, válcových, opatřených

Text:

...opatrených drážkou, kde na obr. 1 je nakresleně zariadenie V náryse a na obr. 2 je nakreslený priečny rez.Zariadenie na dopravu a orientáciu valcových súčiastok opatrených drážkou pozo 4stáva zo slimaknového dopravníka 1, ktoreho skrutkovnica v mieste pracoviska má vytvorené lôžko 9, ktoré je rovnobežne so smerom otáčania slimákového dopravníka 1 a v dĺžke 1/4 závitu. Vedľa slimákového dopravníka 1 v pozdĺžnom smere vo výške dopravovaných...

Zariadenie na montáž, najmä zapaľovacieho kľúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 244580

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mynáo Vladimír, Chytil Miroslav, Zamastil Jaroslav

MPK: B23Q 7/06, B65G 47/18

Značky: zariadenie, zapalovacieho, montáž, kľúča, najmä

Text:

...zváračka 1 U, ktora zasahuje hornou a dolnou elektródou 28, 29 (obr. 5) do pracovného priestoru zvárania 9 nosiča 18. Nad lôžkom 7 je uložený odpružený palec 14.Funkcia zariadenia na montáž zapaľovacieho kľúča je nasledovná Po spustení pohonovej jednotky 1, vibračného zásobníka 5 a stohovacieho zásobníka 8 obsluha doplní vibračný zásobník 5 kontaktnými tyčkaml 12 a stohovací zásobník a hlavami klúče 13. Kontaktovacie tyčky 12 sú vibračným...

Univerzálny gravitačný zásobník valcových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 254034

Dátum: 17.12.1987

Autor: Čilek Michal

MPK: B65G 47/18

Značky: gravitačný, univerzálny, súčiastok, válcových, zásobník

Text:

...2 je opatrený niekoľkými prlečnikmi 18 rozmiestnenými V rovnakých odstupoch na jeho dlžke. Každý priečnik 18 je z jednej strany opatrený pevnou bočnicou 8 a z druhej strany posuvnou bočnicou 9. Každá posuvná bočnica 9 je ovládané posuvným mechanizmom, ktorý je tvorený ovládacou skrutkou 11, ktorá je otočne a neposuvne uložená jednak V pevnej bočnici B a tiež V konzole 17 pevne spojenej s priečnikom 18. Posuvná bočnica 9 je opatrená...

Zařízení pro přívod sypkého materiálu k vibračnímu třídiči nebo podavači

Načítavanie...

Číslo patentu: 253657

Dátum: 17.12.1987

Autori: Odstrčil Libor, Vraga Jindřich, Kubín Sáva, Schneider Petr

MPK: B65G 53/42, B65G 47/18

Značky: třídicí, materiálů, přívod, vibračnímu, sypkého, podávací, zařízení

Text:

...anebo alternativně mimo vibrační třídič a podavač do prostorqpřed vibračním třídičem nebo podavačem, a to při přesunu sklopné tryohtýřovité výsypky z jedné krajní polohy do druhé. Přitom není nutno zastavovat přívod sypkého materiálu do zařízení, nebot v místě kde na své dráze se vyústění sklopné trychtýřovité výsypky přibližuje k okraji třídící nebo podávací plochy vibračního třídiče nebo podavače, v kteréžto oblasti je největší nebezpečí...

Orientovací mechanismus súčiastok, najmä vodiacich rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252519

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kollár Jaroslav

MPK: B23Q 7/08, B65G 47/18

Značky: vodiacich, súčiastok, rúrok, orientovací, najmä, mechanismus

Text:

...je vyrobený z bežných dostupných materiálov.Orientovací mechanizmus súčiastok, najmä vodiacich rúrok, je zobrazený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený mechanizmus v bogkoryse, na obr. 2 je nakresiený pohľad S z obr. 1, na obr. 3je nakreslená orientovaná súčiastka, na obr. 4 je nakreslená časť sklzu s orientovanou súčiastkou a na obr. 5 je nakreslená časť sklzu s orientovanou súčiastkuou v inej polohe.Orientovací...

Zariadenie na orientáciu, dopravu a odoberanie súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 241600

Dátum: 15.09.1987

Autori: Enocson Âke, Béky Edde

MPK: B23Q 7/02, B65G 47/18

Značky: dopravu, súčiastok, odoberanie, zariadenie, orientáciu

Text:

...zo šikmo uloženého gravitačného sklzu tvoreného ľavou iorientačnoulištou 1 a pravou orientačnou lištou 2. V hornej časti gravitačného sklzu je pripevnená spodná lišta 3.V ďalšej časti gravitaičného sklzu, kde nie je uložená spodná lišta 3, .ľavé orientačná lišta 1 a pravá orientačná lišta 2 vytvárajú prenpad 5 pre závitov-ý čap puzdra a plynuleklesajníioi prepad pre -vailcovü časť puzdra vytvorený v ľavej a pravej orientačanej lište 1, 2,...

Provizorní shoz sypkého a kusového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249621

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hudecváclav, Michalec Zdeněk, Plepla Josef

MPK: B65G 47/16, B65G 47/18

Značky: kusového, materiálů, sypkého, provizorní

Text:

...mezi jednotlivými kuželovými dílypotrubí, vytvořenýmí mezi konci kuželových dílců potrubí o menších průměrech a konci kuželovych dílců potrubí o větších prúměrech, navazujících volně na sebe.Uvedené nevýhody provizorních shozů sypkého a kusového materiálu sestávajících z dílců potrubí, navzájem mechanicky spojených, se odstraní provizorním shozem sypkého a kusového materiálu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že jednotlivé dílce...

Zařízení k osovému vyrovnání a dalšímu předání textilních dutinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236049

Dátum: 01.02.1987

Autor: Trhlík Jiří

MPK: B65G 47/18

Značky: vyrovnání, osovému, textilních, zařízení, dutinek, dalšímu, předání

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o zařízení k osovému vyrovnání a dalšímu předání textilních dutinek neuspořádaně přiváděných ve sledu jedna za druhou s využitím gravitačního principu, obsahující v podstatě vertikální, nahoře a dole otevřenou padací šachtu trychtýřovitého tvaru, přičemž účinná světlost užšího úseku je menší než délka dutinek a současně větší než je jejich průměr, kdy proti směru přivádění dutinek uspořádaná vnitřní stěna šachty je opatřena směrem dolů...

Naváděcí skluz

Načítavanie...

Číslo patentu: 234093

Dátum: 01.10.1986

Autori: Hadrava Josef, Lecian Jaroslav, Sehnal Miroslav

MPK: E21F 17/00, B65G 47/18

Značky: skluz, naváděcí

Zhrnutie / Anotácia:

Naváděcí skluz je určen pro usměrňování toku těživa na šroubovicový skluz ve svislých důlních zásobnících na uhlí. Sestává z řady prstencovitých segmentů, jejichž čela svírají ostrý úhel ? a jsou opatřena přírubami s oválnými otvory pro šroubové spojení. Vzájemným natočením prstencovitých segmentů lze nastavit vhodný úhel sklonu jednotlivých částí naváděcího skluzu a provést prostorovou úpravu jeho tvaru pro správné navedení těživa na...

Zariadenie na vynášanie a orientovanie teliesok valivých ložísk zo zásobníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 234066

Dátum: 01.10.1986

Autor: Bayer Artúr

MPK: B65G 47/18

Značky: orientovanie, valivých, ložísk, zariadenie, zásobníka, vynášanie, teliesok

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabránenie vzájomného otĺkania sa teliesok valivých ložísk pri ich vynášaní zo zásobníka. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením tvoreným sklzom upraveným pod prepadovým otvorom zásobníka teliesok. Na spodnom konci sklzu je v šikmom vedení upravená vynášacia lišta prepojená cez dvojramennú páku s vačkov a opatrená šikmou nosnou plochou. Pozdĺž vynášacej lišty je pod priečnym dopravníkom upravená stena zabraňujúca spadnutiu...