B65G 19/14

Hydraulický pohon dávkovacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 288399

Dátum: 08.08.2016

Autori: Dekýš Vladimír, Sága Milan, Sapietová Alžbeta, Sapieta Milan

MPK: B65G 19/14

Značky: dávkovacieho, hydraulický, stroja, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický pohon dávkovacieho stroja telies, najmä súčiastok po viac kusoch, najmä ložísk, pozostáva z hydraulického valca (1) pridržovača (9) a hydraulického valca (2) posúvača (8), kde ich oddelené piestne tyče sú v jednej osi. Piestna tyč hydraulického valca (2) posúvača (8) je ukončená posúvačom (8) a piestna tyč hydraulického valca (1) pridržovača (9) je ukončená vyššie osadeným pridržovačom (9). Prvý hydraulický priestor hydraulického...

Hydraulický pohon dávkovacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6648

Dátum: 08.01.2014

Autori: Dekýš Vladimír, Sapietová Alžbeta, Sága Milan, Sapieta Milan

MPK: B65G 19/14

Značky: hydraulický, dávkovacieho, pohon, stroja

Text:

...sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia zobrazené na jednotlivých obrázkoch sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia konkrétnych realizácii. Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia zobrazené na jednotlivých obrázkoch podľa tohto úžitkového vzoru sú zhotovené z materiálov známych odbomíkom zo stavu techniky.Odbomíci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako...

Usmerňovacie zariadenie dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3093

Dátum: 03.12.2001

Autori: Škripko Stanislav, Sedlák Michal

MPK: B65G 19/14

Značky: zariadenie, dopravníka, usmerňovacie

Text:

...vodiacu kladku a so znázomeným bokorysom. Obr. 2 znázorňuje schématické riešenie usmerňovacích zariadení, kde obr. 2 A je pohľad z boku so znázomením vstupného a výstúneho otvoru. Obr. ZB a C znázoniujú riešenia s gravitačným napínaním pohonnej reťaze, pričom jedna vodiacia kladka je pevná adruhá napínacia. Obr. 3 znázorňuje rez uloženia vodiacej kladky s možnosťou napojenia pohonu. Obr. 4 znázorňuje pohľad z boku na Usmerňovacie...

Dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2099

Dátum: 12.03.1999

Autori: Sedlák Michal, Škripko Pavol

MPK: B65G 19/14

Značky: dopravník

Text:

...obrázkov na yýkresoćhNa pripojenom výkrese jena obr. 1 schématiclty znázomený dopravník s horizontálnou dopravou sypkého materiálu. Obr. 2 znázorňuje technické riešenie dopravníka s horizontálnou a vertikálnou dopravou sypkého materiálu so schćmou usmerňovacej jednotky. Obr. 3 znázorňuje jedno konkrétne uskutočnenie ťažného prvku s rozoberateľným diskom. Obr. 4 znázorňujeDopravník pozostáva z napínacej poháňacej jednotky 1 na svojej jednej...

Stenová konštrukcia zo stabilizovanej zeminy a dvojkomorový dávkovací prepravník na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 659

Dátum: 07.12.1994

Autori: Bobák František, Kvasnica Juraj

MPK: B65G 19/14, E04B 2/84, B65G 25/00...

Značky: výrobu, stěnová, konštrukcia, dávkovací, dvojkomorový, zeminy, stabilizovanej, přepravník

Text:

...umieetena vrchnaa epodná výstuha. Prve otváracie dno je pohyblivo pripojenek prvej a druhej dvojitej bočnej stene a druhe otváracie dno je pripevnene k centralnemu otočnemu Čapu. ktorý ma v dolnej časti otočnú rozperu a V hornej časti rukoväť. Prve otváracie dno je pred naplnením Vložené do Vidlice druheho otvaracieho dna. Na oboch stranach je pod druhým otváractm dnom je umiestený segment s otačacim kolieskom, ktorýzabraňuje otvoreniu...

Vynálezy kategórie «B65G 19/14» v ZSSR.

Zařízení na dopravu zvláště malého množství horkých sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254106

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tuljus Josef, Stibbe Dieter

MPK: B65G 19/14

Značky: dopravu, malého, horkých, sypkých, zvláště, množství, zařízení, materiálů

Text:

...cpencwno Bunauraewcn na Kopnyca H nnnuraewca B Hero c uenbm sauemm ero saeuos, ono coennnercn c ncnonnramenbmuu raroamu cpencwsou. Bcnouorawennuoe rnronoe cpecrso nunonaner npu svou çyuxunm npnaona. Tnroáoe cpencrao n nano Mórawennnoe wnroaoe cpencrao coennnmrca c cunonun sanuxaneu c nouomhm eneHHEHBHHX saxnaTuHx 5 npucnocoöneuuü. Komyx nn samMTuu 4 HanpaaneHaa ncnouoraTenhHoro rnronororcpeçmaa MoxeT.cnymurb onuonpeuenno 3 xaqecrae...