B65G 17/20

Reťazový článok podávacej reťaze, podávacia reťaz dopravníkového zariadenia a dopravníkové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20906

Dátum: 18.12.2013

Autor: Otto Thomas

MPK: B65G 17/20

Značky: reťaz, dopravníkové, podávacej, reťaze, zariadenia, podávacia, dopravníkového, článok, reťazový, zariadenie

Text:

...prvkyvytvorené ako listy pružiny kosouhlo navzájom spájajúce základné teleso s posúvacím telesom. Pružíace prvky v tvare takých listov pružiny alebo pásov pružiny je možné vyrobit jednoducho a s priaznívými nákladmi.0012 Uhol zvieraný pružiacimi prvkami so základným telesom príp. s posúvacím telesom leží pritom výhodne medzi 5 ° a 30 °. Prostredníctvom čo najrovnejšieho spojenia je značne ulahčené zdvíhanie posuvných telies pri nahromadení...

Dopravné zariadenie s pohyblivými vozíkmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14631

Dátum: 10.03.2011

Autor: Böhrer Manfred

MPK: B65G 17/20, B65G 23/14, B65G 17/38...

Značky: vozíkmi, pohyblivými, zariadenie, dopravné

Text:

...závesnej polohy jednotlivých nosných vozíkov, predovšetkým v priebehu vodiacich oblúkov. Tým sa ponúkaposuvnú dopravu. Ďalej je potrebné zohľadniť, že vo vyššie opísanom usporiadaní je automatický pohon jednotlivýchdopravných vozíkov možný len ťažko. To má príčinu predovšetkýmv tom, že neexistuje žiadne vhodné záberové miesto pre automatický pohon. Maximálne je možné, použiť výškovú vzperu v spojení spojovacej vzpery k pohyblivým...

Nosné zariadenie produktu a transportné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3276

Dátum: 20.09.2004

Autor: Davidson Mats Ingvar

MPK: B65G 17/20, B65G 47/64

Značky: produktů, zariadenie, transportné, nosné

Text:

...udržiavajú vzájomnú osovú vzdialenosť, ktorá voveľkej miere korešponduje s daným intervalom medzier.0007 Prostredníctvom nosného zariadenia a prepravného zostavenia podľa vynálezu je dosiahnutá špecifická vzdialenosť a rovnomerné rozloženie nákladu medzi nápravami kolies, čo zabezpečuje bezpečnú a stabilnú funkciu prepravného zariadenia a umožňuje transportmedzi odlišnými typmi prepravných dráh. PREHĽAD OBRÁZKOV NA VÝKRESOCH0008 vynález bude...

Visutý dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4659

Dátum: 02.07.2004

Autor: Christiansson Carsten

MPK: B65G 17/20, B65G 35/00

Značky: dopravník, visutý

Text:

...najmaurčený na pohaňanie dopravníka cez časť koľajnice, která nije pokrytá hnacou reťazou, napriklad cez prestavne miesto.0006 Úlohou tohto vynalezu je preto vyvinúť visuty dopravník, ktorý uspokojuje pozitivne znaky zhora uvedeného slimakoveho hnacieho dopravníka a okrem toho je výrazne menej0007 Táto a ďalšie úlohy byly splnené vyvinutimvisuteho dopravníkového systemu podľa nároku l.0008 Podla tohto vynálezu je každý nosič poháňaný...

Linka na kompletizaci stavebních dílců zavěšených na pojízdných vahadlech

Načítavanie...

Číslo patentu: 268423

Dátum: 14.03.1990

Autori: Horáček Pavel, Jiroušek Miloslav

MPK: B65G 17/20

Značky: stavebních, vahadlech, kompletizaci, linka, zavěšených, dílců, pojízdných

Text:

...drahách, dochází k podststnému zjednoduäení konstrukce a ke snížení hmotnosti celého zařízení. Zcela se odstraňuje příčení vahadel, což vede ke zvýšení provozní spolehlivosti a bezpečnosti při obsluze stroje.Na připojených výkresech je znázorněno jedno možné provedení kompletizační linky podle Vynálezu. Na obr. l je znázorněn bokorys posunovacího vozu na lince a na obr. 2 je příčný řez linkou.Na rámu posunovacího vozu l je umístěna...

Pohon pojezdu přesuvny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268321

Dátum: 14.03.1990

Autori: Řihák Josef, Valihrach Otakar

MPK: B65G 17/20

Značky: pohon, pojezdu, presuvný

Text:

...dosažený zařízením podle vynélezu je v tom, že pohon pojezdu přeouvny umožňuje vlećení přesuvny řstězsm pohaněným přes řetězové kolo a přavodovou skřlň asynohronním elektromotoram, přičemž pružný záves, přes ktorý je řetčz spojen s přesuvnou, jed jnak tluml narazy při rozběhu a zastavení přesuvny, jednak umožňuje svou poddajnostío spolehlivou funkcí aretace přesuvny a zároveň umožňuje ze součinnoatí koncových opi nečů ve funkčních...

Zariadenie pre vertikálne vyváženie stavebných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267183

Dátum: 12.02.1990

Autori: Blaško Daniel, Harach Igor, Halaj Martin, Rusko Milan

MPK: B65G 17/20

Značky: vertikálně, vyváženie, stavebných, dielcov, zariadenie

Text:

...lištou 35, ktorá ho vysunie smerom dole kladkou g. vozíkal, g sa pohybujú na kolesách lg po spodných prírubách gl vyvážkovej dráhy li. V okolí kolies lg sú umiestnené na každom vozíku l, 2 po štyri vodiace kladky lg opierajúce sa 0 čelá spodnej príruby gl vyvážkovej dráhy lg.Stavebný dielec lg pri vyvážaní je zavesený závesným prostriedkom gg (hák alebo flaša) na otočných závesoch 12,5 pružným členom slúžiacim k zníženiu zotrvačných síl...

Zarážka vozíků dvoudráhových dopravníků s akumulačními vozíkovými jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266085

Dátum: 14.11.1989

Autori: Motyčka Ladislav, Jeřábek František

MPK: B65G 17/20

Značky: vozíků, dvoudráhových, zarážka, dopravníku, vozíkovými, akumulačními, jednotkami

Text:

...kde na obr. 1 je zarážka vozíků dvoudráhových dopravníků v náryse, a na obr. 2 je zarážka vozíků dvoudrâhových dopravníků V bokoryse. Základní částí zarážky je nosný rám l, který tvoří dva třmeny 3 sdružené dráhy dopravníku spojené v místě vozíkové dráhy lg dvěmi vodorovnými výztuhami Q. K nosnému rámu l je na každé straně vozíkové dráhy lg přípevněna prostřednictvím závěsného čepu Ž vypínací lišta 1, výkyvná ve svislé rovině...

Vypínací páka unášecího vozíku dvoudráhových závěsových dopravníků podvěsných

Načítavanie...

Číslo patentu: 266059

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jeřábek František, Motyčka Ladislav

MPK: B65G 17/20

Značky: podvěsných, vozíků, závěsových, vypínací, unášecího, páka, dopravníku, dvoudráhových

Text:

...která prochází obloukovými drážkami vytvořenými V tělese vozlku, na jejíž koncích jsou otočné uloženyTímto uspořádánĺm podle vynálezu je dosaženo jednodušší konstrukce vlastní vypínací páky a jednoduššiho a výhodnčjšího uložení čepu v tělese vozíku.Na připojených výkresoch je znázorněn příklad provedení podle vynálezu, kde na obr. 1 je vozík s vypínaci pákou v základní poloze v náryse, na obr. 2 je vozík s vypinací pákou v základni poloze v...

Spřahadlo vozíků podvěsného dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265719

Dátum: 14.11.1989

Autori: Valihrach Otakar, Řihák Josef

MPK: B65G 17/20

Značky: spřahadlo, podvěsného, dopravníku, vozíků

Text:

...které je schematicky znázorněno na výkrese.vozík Ä zavěšený svými koly 3 na dráze Q podvěsného dopravníku je na své zadní straně opatřen svorníkem 3 spřahadla uloženým napříč ke smětu pohybu vozíku a spojeným s vozíkem l přes přední a zadní pružiny §, Q a vodorovný čep 1 umožňující spolu se stavěcím spodním šroubem 5 a horním šroubem 2 nastavení správné výšky svorníku A spřahadla. Na přední straně vozíku l je na čepu łg kyvně uložen hák ll...

Zařízení k dopravě skleněných výrobků s hlavicí, zejména kalíškoviny, od pracoviště sklářů do chladicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 263536

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hrubý Milouš, Novotný Josef, Pajer Jan

MPK: C03B 35/12, B65G 17/20

Značky: sklenených, dopravě, pracoviště, kalíškoviny, sklářů, zejména, chladicí, výrobků, hlavici, zařízení

Text:

...spínačem zastavení v úrovni ovládací destičky zastavení napojeného na pojezdovou pohonnou jednotku, na kterou je napojen kon~ cový spínač reverze v úrovni ovládací destičky uchopení.Kinematické spojení úchopové hlavy s reverzní zdvihovou pohonnou jednotkou tvoří s výhodou dutá tyč upevněná na úchopové hlavě opatřená po straně hřebenovou nzubev nou tyčí, proti níž je umístěno ozubené kolečko na hří~delce spojené přes řemenicový převod s...

Otáčacie zariadenie závesu visutého dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258688

Dátum: 16.09.1988

Autori: Gliba Gejza, Oravec Vladimír

MPK: B65G 17/20

Značky: dopravníka, otáčacie, visutého, závěsu, zariadenie

Text:

...náboj je na konci otočného držiaka závesu uložený pomocou axiálneho vodiaceho člena, je opa-trený prírub-ou, o ktorú je opretý jeden koniec tlačne pružiny, ktorej druhý koniec je opretý o oporný kotúč spojený s držiakom závesu, a Vodiaci kotúč držiaka závesu je uchytený priamo na držiaku závesu pod otočným nábehovým telesom.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je, žejeldnoduchými prostriedkami zabezpečuje otáčanie závesu, jeho odaretovanie a...

Otáčacie zariadenie závesu visutého dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256196

Dátum: 15.04.1988

Autor: Vyskočil Pavol

MPK: B65G 17/20

Značky: dopravníka, zariadenie, závěsu, visutého, otáčacie

Text:

...z vodiacich líšt sú upevnené dorazové kolíky. V tom prípade nie je potrebná pre dorazové kolíky ďalšia upevňovacia lišta.Príklad vyhotovenia otáčacieho zariadenia podľa vynálezu je znázornený na výkrese, kde je zariadenie spolu s dráhou vi 4sutého dopravníka a jeho pohyblivými časťami zobrazený V nárysnom reze.Otáčacie zariadenie závesu visutého dopravnika pozostáva z otočnej hlavice 1,ktorá V sebe zahŕňa otočný držiak 2 záve-su 3 bremena....

Navěšovací tyč s násuvnými háčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254782

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vrátil Ladislav, Jurajda Drahomír

MPK: B65G 17/20

Značky: háčky, navěšovací, násuvnými

Text:

...Z hlediska ochrany životního prostředí je stršená ochranná főlie s nânosem vytvrzené nätčrové hmoty ekologicky nejmêně závadným odpadem Nejznámější výhodou je odstranění mechanického zdlouhavěho čištění navčšovacího zařízení, odpadá používání louhů a jiných chemikälií Zároveň je tu zajištěn čistý styk závěsného hâčku s příčníkem se spolehlivým elektrickým kontaktem.Příkladprovedení navčšovací tyče podle vynâlezu je-znäzorněn na...

Mechanická krokovacia zarážka visutého dvojdráhového dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253926

Dátum: 17.12.1987

Autor: Putera Vladimír

MPK: B65G 17/20

Značky: dvojdráhového, mechanická, visutého, krokovacia, dopravníka, zarážka

Text:

...ako aj Výkyvné rameno 3 závesného mechanizmu telesa 4 zarážky sú s vidlicou 29 vzpery 2 prepojené prostredníctvom kĺbového ložiska 3 D uloženého na spojovacom čape 31. Ďalšími súčasťamí výkyvnej západky B sú vratná ťažná pružina 32 zavesená jedným svojím koncom na páčke 33 jej nosného čapu 12 a druhým koncom v závesnom uchu 34 na konzole 13. Ďalšou súčasťou výkyvnej západky 8 je návarok 35 vo funkcii dorazu, ktorý určuje koncovú poohu...

Řetězová jednotka, zejména pro dopravníky potravinářského průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243470

Dátum: 15.07.1987

Autori: Raisson Gerard, Prisbylla Michael Paul

MPK: B65G 17/20, F16G 13/08

Značky: dopravníky, jednotka, potravinářského, průmyslu, zejména, řetězová

Text:

...základní přednost řešení podle vynálezu řetězová dráha je hygienicky nezávadné, uzsvřená e její uloíení je nnohem jednodušší, takže má kromě příznivějšího hygieníckěho účinku táké lepší vzhled.Kromě toho se snižuje v důsledku vynechání vozíkových jednotek výškový rozměr dráhy,která je proto lehčí a levnější. Klodičky nohou být vyrobeny z plastické hmoty nebo 2 pozinkované oceli a řetěz může mít rovněž pozinkované provedení, takže se...

Zdvojené dávkovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238981

Dátum: 01.07.1987

Autori: Huml Otakar, Blatný Ivan

MPK: A22B 7/00, B65G 17/20

Značky: zdvojené, zařízení, dávkovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení zajišťuje bezpečný rozestup dopravních koček před jejich zavěšením na nekončitý dopravník. Zařízení má dvě dvojzvratné páky (91) a (92) jejich jedny konce zasahují do dráhy vložkové narážky (43), která je unášena nekončitým dopravníkem (40). Na opačných koncích těchto dvojzvratných pák (91), resp. (92) jsou příčné zarážky (910), resp. (920), které ve svých klidových polohách zasahují do dráhy všech horních přehybů všech přisunovaných...

Mechanismus vyprazdňování výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236829

Dátum: 15.03.1987

Autori: Mareček Stanislav, Grégr Josef, Stoklásek Bohumil, Kuthan Jiří

MPK: B65G 17/20

Značky: výhybky, vyprazdňování, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zajišťuje vyprazdňování závěsné dráhy zaplněné pojezdnými háky s břemeny přes oblouk výhybky nebo závěsné dráhy. Podstatou vynálezu je mechanismus přepínače se zarážkou, ovládanou společně s přesuvnou výhybkou, umístěný před obloukem přesuvné výhybky na boční straně pojezdného profilu závěsné dráhy a nájezdný klín, připevněný na jeho horní ploše tak, že jeho sestupná část je nad čepem zarážky. Kyvný segment s tlačnými palci, zajišťující...

Segment kyvný pákový

Načítavanie...

Číslo patentu: 236828

Dátum: 15.03.1987

Autori: Grégr Josef, Mareček Stanislav, Stoklásek Bohumil

MPK: B65G 17/20

Značky: kyvný, segment, pákový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zajišťuje přesun pojezdných háků s břemeny zpravidla přes oblouk dráhy. Podstatou je těleso kyvného segmentu s připevněnou tvarovanou pákou, zasahující mezi dvojici stavitelných zarážek, připevněných na horní ploše krokového postrkovače, na jehož oblouku jsou pravidelně rozmístěné tlačné palce. Součet úhlů mezi krajními tlačnými palci a oblouku odpovídajícímu zdvihu posuvného hřebene je větší než 90° o přesah nutný k přepadnutí těchto...

Podvesný dopravník s kmitavým pohybom bremena

Načítavanie...

Číslo patentu: 236613

Dátum: 15.02.1987

Autori: Ponec Ivan, Mintál Ján

MPK: B65G 17/20

Značky: pohybom, bremená, kmitavým, podvěsný, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši podvesný dopravník s kmitavým pohybom bremena zaveseného na dopravnej reťazi, u ktorého sa dosahuje kmitavého pohybu tým, že dopravná reťaz je vedená cez kladky uložené excentricky na poháňaných reťazových kolesách. Tieto kolesá majú excentricity voči sebe otočené o 180°. Týmto spôsobom je zaistený v konkrétnom prípade kmitavý pohyb košov s čistenými súčiastkami v smere ultrazvukového žiarenia u priebežného ultrazvukového...

Výkyvný závěsný hák, zejména pro dopravní linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233380

Dátum: 01.01.1987

Autor: Huml Otakar

MPK: B65G 17/20, A22B 7/00

Značky: závěsný, dopravní, linky, zejména, výkyvný, hák

Zhrnutie / Anotácia:

Výkyvný závěsný hák, zejména pro dopravní linky. (obr. 1). Vynález se týká především jatečnictví a usnadňuje zavěšování vlastních dopravních koček (30) nesoucích pracovní háky (35). Výkyvný závěsný hák (50) je svým horním okem zavěšen výkyvně na dolním konci nosné vložky (42), která je unášena nekončitým dopravníkem (40). Výkyvný závěsný hák (50) je zakončen zákovým nosem (51), jehož střed zakřivení se ztotožňuje se středem jeho závěsného oka...

Zařízení k navěšování dopravních koček na nekončitý dopravník, zejména pro masné závody

Načítavanie...

Číslo patentu: 233379

Dátum: 01.01.1987

Autor: Huml Otakar

MPK: A22B 7/00, B65G 17/20

Značky: masné, navěšování, dopravník, zejména, dopravních, nekončitý, koček, zařízení, závody

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zařízení spočívá v tom, že vedle dráhy pojízdné kočky (30) je otočná závora (20) se třemi zarážkovými rameny (21), (22) a (23). Před místem navěšování kočky (30) je šikmý žlab (12), který je určen pro zákový nos (51) výkyvného háku (50), na kterém je též připevněna příčná ploška (52). V dráhe jejího svislého okraje je alespoň jedna pevná vychylovací narážka (13), která ještě před najetím hákového nosu (51) do šikmého žlabu (12) zajistí...

Sestupná dráha pro zavěšené dopravní kočky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235799

Dátum: 01.12.1986

Autor: Huml Otakar

MPK: A22B 7/00, B65G 17/20

Značky: dopravní, sestupná, kočky, dráha, zavěšené

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení týkající se především jatečnictví, zpomaluje samotížný sestup dopravních koček po horní hraně ploché kolejnice. Řešení spočívá ve specielně tvarované ozubnicové kolejnici (70), jejíž obě protilehlé hrany jsou složeny z ekvidistantních lomenných úseček. Jsou to horní ozuby (71) s horními prohlubněmi (72) a dolní ozuby (74) s dolními prohlubněmi (73). Ve směru osy (0) ozubnicové kolejnice (70) je mezi ozuby a prohlubněmi ozubový přesah...

Zařízení k vyvěšování dopravních koček z nekončitého dopravníku, zejména pro masné závody

Načítavanie...

Číslo patentu: 234065

Dátum: 01.10.1986

Autor: Huml Otakar

MPK: A22B 7/00, B65G 17/20

Značky: závody, zejména, vyvěšování, nekončitého, dopravníku, koček, zařízení, dopravních, masné

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou tohoto zařízení je plochá odsunová kolejnice (6(, jejíž horní hrana, po které pojíždí kladka (33) dopravní kočky (30), má v podstatě čtyři úseky - vodorovný úsek (64),strmý úsek (65), pak mírně skloněný převáděcí úsek (66) a konečně šikmý odváděcí úsek (67). Vedle tohoto odváděcího úseku (67) je jednak přídavná kolejnice (61), jednak alespoň jedno výkyvné rameno (62), které je otočně uloženo na pevném naváděcím sloupku (63). Vynálezu...

Dvoudráhový řetězový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 234010

Dátum: 15.09.1986

Autori: Bánki Tibor, Szatmári Attila, Kovács István, Király Ferenc, Boronkai Győrgy, Csulik László, Hetei Attila

MPK: B65G 17/20

Značky: dvoudráhový, řetězový, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvoudráhového řetězového dopravníku. Podstatou vynálezu je, že průměr pojezdových kladek dopravního vozíku se rovná při zachování nutné vůle vzdálenosti ramen vnitřní a vnější kolejnice, čela dolních ramen kolejnic tvoří vodicí plochy pro dvojici vodorovných vodicích kladek dopravního vozíku, přičemž vzájemná vzdálenost vodicích ploch se rovná průměru vodorovných vodicích kladek se zachováním vůle a vodorovné vodicí kladky...

Zařízení pro blokování háčkových podávačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233827

Dátum: 01.07.1986

Autor: Jankovský Josef

MPK: B65G 17/20

Značky: háčkových, zařízení, blokování, podavačů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatu pro přípravu součástí k výrobě nábojek s okrajovým zápalem a řeší zařízení pro blokování háčkových podávačů. Háčkové podávače jsou vytvořeny jako kotouče s háčky. Kotouče jsou uložené otočně na válcovém povrchu pouzder, k jejichž čelu jsou dotlačovány přes kluzné vložky prostřednictvím matice a podložky. Na čele každého kotouče jsou upevněny kladičky. Do prostoru mezi kladičky zasahuje jedno rameno blokovací páky. Druhé...

Jezdec závěsného dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231597

Dátum: 05.06.1985

Autori: Korčagin Vjačeslav Alexandrovič, Širjajev Vladimir Ivanovič, Gorenštejn Boris Michajlovič, Pannikov Anatolij Vasiljevič, Lokšin Alexandr Borisovič, Danilov Sergej Sergejevič

MPK: B65G 17/20

Značky: závěsného, jezdec, dopravníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do strojírenství a může být využít pro činnost nákladních dopravníků při dlouhodobém trvání podmínek vysokých teplot. Cílem vynálezu je zvýšeni spolehlivosti jezdce. Uvedený cíl se dosahuje tím, že každá osa spojena s vnějším kroužkem ložiska jehož vnitřní kroužek je spojen s válečky.