B65G 1/04

Zariadenie na nesenie záťaže pre regálový zakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19465

Dátum: 26.07.2013

Autori: Nobbe Christoph, Linsel Peter, Schaffroth Hartmut, Furmans Kai, Leichtle Georg, Waldbüsser Thomas

MPK: B65G 1/04, B66F 9/14

Značky: zariadenie, regálový, záťaže, nesenie, zakladač

Text:

...na nesenie záťaže opomé zariadenie, pomocou ktorého môže byť aspoň jeden z teleskopických elementov prostriedku na nesenie záťaže vo svojom vysunutom stave podopieraný. Podľa vynálezu sa zariadenie na nesenie záťaže vyznačuje tým, že opomé zariadenie má vysunuteľné oporné rameno, ktoré je usporiadané pod vysunuteľným teleskopickým elernentom prostriedku na nesenie záťaže. Vo vysunutom stave prostriedku na nesenie záťaže môže aspoň jeden z...

Stropný robotický systém a spôsob jeho činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18773

Dátum: 12.03.2012

Autori: Miikkulainen Kari, Honkanen Jarno

MPK: B65G 1/04, B65G 63/00

Značky: robotický, stropný, systém, činnosti, spôsob

Text:

...je zdlhavý.0007 Cieľom tohto vynálezu je odstrániť/minimalizovať vyššie opisané problémy. Tento cieľ sa dosiahne spôsobom opísaným v nezávislých patentových nárokoch. Závislé patentové nárokyopisujú rôzne vyhotovenia daného vynálezu.0008 Účelom tohto vynálezu je vytvorenie systému, ktorý by znížil počet pohybov chytača v prípade, keď sa požaduje vybratie jednotlivého objektu zo stredu stohu objektov (napríklad škatúľ alebo pneumatík). Počet...

Usporiadanie pre skladovanie a ukladací stroj, najmä pre takéto usporiadanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16614

Dátum: 02.03.2010

Autor: Zombori Antal

MPK: B65G 1/04

Značky: stroj, skladovanie, najmä, usporiadanie, ukládací, takéto

Text:

...v programovaných alebo diaľkovo riadených pohyblivých zariadeniach a sú samy o sebe známe, a ktoré môžu byť navrhnuté profesionálmi a prispôsobené vynálezu na základe tohto objasnenia.0011 Aktívne zdvíhacie zariadenie kombinované so skladiskovým regálom je Ianový bubon. V súlade s tým pasívne zdvíhacie zariadenie manipulačného stroja, ktoré môže byť uvedené do funkčného spojenia s vyššie uvedeným aktívnym zdvíhacím zariadením, je lano....

Skladovací regál s dopravným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14327

Dátum: 28.08.2008

Autor: Hänel Joachim

MPK: B65G 1/04

Značky: zariadením, skladovací, dopravným, regál

Text:

...v rôznych nádobách v rôznych úložných miestach vo vnútri skladovacieho regálu. Preto je potrebný spravidla väčší počet obslužných jázd za sebou navzájom, aby boli rôzne nádoby s požadovanými typmi malých dielov pristavovanć do obslužného otvoru skladovacieho regálu.Ďalej sú dopravné zariadenia pojazdné vo vnútri skladovacieho regálučasto veľmi nákladne konštruované a začlenené do skladovacieho regálu nezmeniteľne. Tieto dopravné...

Spôsob skladovania tovaru v skladovom regáli s viac regálovými jednotkami a transportnou šachtou, ako aj taký skladový regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8162

Dátum: 10.04.2008

Autor: Hänel Joachim

MPK: B65G 1/04

Značky: jednotkami, regál, taký, regáli, skladový, tovarů, skladovania, spôsob, šachtou, skladovom, transportnou, regálovými

Text:

...V každej dopravnej Šachte je usporiadaný dopravník na uskutočňovanie vertikálnych a horizontálnych pohybov. Každýmz dopravnikov je možné zavážať resp. vyprázdňovaťVšetky skladovacie miesta regálových stĺpcov. Ďalej je možné, za využitia voľných skladovacích miest v regálových stĺpcoch, uložiť nosiče tovaru v za sebou zoraďených regálových stĺpcoch. Každé skladovacie miesto regálových stĺpcov medzi dvoma dopravnými šachtami je možné...

Skladovací regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12150

Dátum: 29.01.2008

Autor: Janton Peter

MPK: B65G 1/137, B65G 1/04

Značky: skladovací, regál

Text:

...pri ktorom je umiestnených niekoľko svetelných prvkov nad zavážacim a odoberacím otvorom, ktoré môžu označiť možné skladové miesta vnosiči skladovaného tovaru premiestneného do zavážacieho aNa tomto pozadí vyplýva tá úloha, aby sa navrhol skladový regál vyššie uvedeného typu, pre ktorý je zvýšená spoľahlivosťNa riešenie tejto úlohy sa pre skladovací regál vyššie uvedeného typu navrhuje to, že osvetľovacie prvky sú umiestnené vjednej...

Regálový a dopravníkový kyvadlový automatizovaný odoberací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10164

Dátum: 05.12.2006

Autori: Liston Sergay Douglas, Laurin Larry Hermas, Sargeant Gavin Leigh, Kuper Fred James, Pipes George Richard

MPK: B65G 1/04

Značky: dopravníkový, regálový, systém, automatizovaný, kyvadlový, odoberací

Text:

...pozdĺž celej dĺžky plošiny a za každý koniec plošiny. Priečne dopravníkové zariadenie obsahuje klzný člen alebo vozík. Lineámy pohon usporiadaný na plošine pôsobí na klzný člen. Klzný člen má na obidvoch jeho koncoch blokovacíe členy pre jednotky, ktoré majú byt uskladnené. Blokovacie členy sa môžu zdvihnúť alebo znížiť priečne k smeru pohybu klzného člena. Blokovacie členy sú združene s nastaviteľným pohonom, ktorý je namontovaný na...

Zariadenie na automatizované skladovanie a spôsob jeho realizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4578

Dátum: 26.10.2006

Autor: Ragessi Giovanni

MPK: B65G 1/137, B65G 1/04

Značky: automatizované, skladovanie, zariadenie, spôsob, realizácie

Text:

...s polohou prechodného momentálneho uloženia.Vo výhodnom vyhotovení obsahuje riadiaca jednotka aspoň pamäťovú jednotku, kde sú uložené veľkosti každého zobjektov na uloženie na policu a skladovacej polohy objektov na policu už uložené.Vďalšom výhodnom vyhotovení je riadiaca jednotka schopná definovaťpolohu prechodného momentálneho uloženia objektu určeného na skladovaniepodľa skladovacej polohy objektov na policu, aby sa zabránilo...

Skladový regál so značným množstvom regálových jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6291

Dátum: 21.09.2006

Autor: Hänel Joachim

MPK: B65G 1/04

Značky: regálových, skladový, značným, regál, množstvom, jednotiek

Text:

...prostriedok a je možné ním, vzhľadom k nemu, pohybovať sa v horizontálnom smere.Vynález si kladie za úkol, vytvoriť Skladový regál, u ktorého je jednoducho možné prispôsobenie skladového regálu ku zmenenejRiešením tohto úkolu je Skladový regál S vyššie uvedenými znakmi v zhode s patentovým nárokom 1 podľa vynálezu vyznačujúci sa tým, že prvý transportný prostriedok zostáva z viacerých rozoberateľnýchspolu spojených modulov, ktorých počet je...

Zariadenie na ukladanie bezpaletových balíkov do regálov v sklade

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20559

Dátum: 08.03.2006

Autor: Kortelainen Sami

MPK: G06Q 10/08, B65G 1/137, B65G 1/04...

Značky: balíkov, regálov, zariadenie, ukladanie, bezpaletových, sklade

Text:

...v pohľade z boku, obr. 3 časť skladového regálu v pohľade zo smeru vybratia tovaru, EP 2 662 318 35686 /Hobr. 4 ukladací a vynímací robot pohybujúci sa na hore uložených koľajniciach,obr. 5 schematický pohľad zhora na koľajnicu, ktorá je súčasťou skladového koľajnicového systému.0010 Na obr. 1 je znázornená prijímacia a odovzdávacia stanica 5, ktorá obsahuje dopravný pás 2, na ktorý sa umiestni privezený balík s tovarom. Balíkom je...

Zariadenie s odstavnou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1918

Dátum: 05.02.2004

Autor: Selch Johannes

MPK: B65G 47/82, B65G 1/04, F26B 5/04...

Značky: odstavnou, plochou, zariadenie

Text:

...zariadenia na sušenievymrazovaním, V ktorých majú byť zachovanépodmienky čistého priestoru. K ním patria aj prostriedky na priváddzanie a odvádzanie nádob.V porovnaní s obvyklými Čistými priestormi máizolátor tú výhodu, že potrebný objem čistéhopriestoru je rozhodne menší.Pri zariadení na sušenie vymrazovaním a zariadení podobného druhu sú vždy opäť problematické pohony pre súčasti, ktoré sa posúvajú. Pri známych zariadeniach na sušenie...

Sejf prospektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265871

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hájíček Václav

MPK: B65G 1/10, B65G 1/04

Značky: prospektů

Text:

...s ovládacími prvky a výsuvnými čepy, korespondujícími s sretečními otvory, vytvořenými nad sebou v bočních čelech. VPřínosem sejfu prospektů podle vynálezu je zjednodušení jeho konstrukce, včetně snížení celkové hmotnosti a zvýšení využitelnosti prostoru pro ukládání prospektů, což je dosaženo zejména uspořádáním vedení na boční strany nosného rámu. Vedení tak nezasahuje do úložného prostoru ani do střední části nosného rámu e může být...

Stavitelný doraz

Načítavanie...

Číslo patentu: 263533

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 1/04, B66F 17/00

Značky: doraz, stavitelný

Text:

...opatřit ploškami.Takto řešeným stavitelným dorazem se dosahuje přesného ustavení traverzy regálového zakladače oproti rámu. Je možno vyrovnat jak montážní úchy 1 ky,tak i úchylky způsobené opotřebením během provozu.Na připojených výkresech je znázorněn příklad proýedení vynálezu, kde na obr. 1 je čelní pohled na traverzu uloženou na stavitelných dora~ zech,obr. 2 je řez rámem se stavitelným dorazem zajištěným svarem,obr. 3 je detail...

Regálový zakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 263008

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krásný Jaroslav

MPK: B65G 1/04

Značky: zakladač, regálový

Text:

...lze použít i pro přepravu nad praco~ višti s lidskou obsluhou. V tomto případě se mechanicky zablokuje traverza v horní poloze.Další výhoda řešení spočívá v tom, že v traverze je provedena dráha pro vozík, který se po traverze pohybuje v příčněm směru a nase tubua, který tvoří součást zdvihacího zařízení. Soubor funkcí vytvořený tímto řešením vytváří nové možnosti pro použití regálového zakladače.233 une Na obr.l je znázorněn celkový...

Závěsný manipulátor pro obsluhu regálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261122

Dátum: 12.01.1989

Autor: Synovec Vladimír

MPK: B65G 1/04

Značky: regálu, závěsný, manipulátor, obsluhu

Text:

...je součástí konstrukce reigálů.Výhodou navrženěho řešení je, že využívástávající jeřáby azvyšuje tak úroveň skladování přinižších pořizovacích nákladoch. Provedení a uspořádání regálü je shodné s provedením regálů pro automatizované systémy využívající zakladačů jeřábovéhotypu, a tak je možno postupně zvyšovat tiPřiklad provedení vynälezu je na priložených výkresech, kde na obr. 1 je čelní pohlend na závěsný manipulátor v uličce stromečkových...

Jeřábový regálový zakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 256618

Dátum: 15.04.1988

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 1/04

Značky: regálový, jeřábový, zakladač

Text:

...kde svislé vedení je v ose mezery mezi regály e vodítka na traverze jsou upevněna V ose traverzy.Uspořádání podle vynálezu zjednodušuje provedení u vedení traverzy, vedení lze montážně snadno přesně ustavit a odstraňuje příčení a tím i možnost špatné funkce traverzy.Na připojených výkresech jsou znázorněny příklady provedení vynálezu, kde na obr. 1 je traverze jeřábového regálového zakladače v půdorysném pohledą obr. 2 je traverza v...

Zařízení pro skladové hospodářství tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256136

Dátum: 15.04.1988

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 1/04

Značky: materiálů, tyčového, hospodářství, skladové, zařízení

Text:

...řez zařízením s pojízdným stolemobr. 2 je půdorysný pohled na zařízení s pojízdným stolem obr. 3 je přĺčný řez zařízením s pevným stolem obr. 4 je púdorysný pohled na zařízení s pevným stolemJak je z obrázků patrno, je na dráze 1 ustaven na podvozku 3 stůl § K rámú 4 stolu3 jsou připevněny stojany Q vytvářející rošt, přičemž konec stojanü je upraven jako koryto É s profilem odpovídajícím profilu palet 1. Pojezd stolu l je odvozen od dvou...

Zařízení na překládání a přenos hmotových kusových nákladů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255505

Dátum: 15.03.1988

Autori: Gastler Alfred, Spielhagen Dietger, Scholtz Reinhard, Krause Erwin, Ungewiss Rüdiger, Grigutsch Klaus

MPK: B65G 1/04

Značky: zařízení, nákladu, prenos, kusových, překládání, hmotových

Text:

...Hanpannxmmuuu 2 pacnonoxenm canau 7. 0 T 6 npammee ycrpoňcwno 8 nmeeý noxonnmne qna oőecneqennn nnnmeuux H noanunonupoaaunn 3 neMeHTu 9, Koropme Hanpaanxmw Hacanxy 10 no Tpaexwopuu, cooTaeTcTBymmeň pacnonomennm Hanpaannmmax 2 B eMKocTn 1. Hpu cooTneTcTByweM nosnnuouuponannn Hacanxn 10 snemeuw ll pasönoKHpyeT 3 neMeHT čnoxupoaxu 4, B pesynbwawe qero cranosnwca BosmqmHUM Bmo Kepammąecxnx peuamuux Tpyö ha eMKOCTH 1, H on CKOHBSHT B H 8 Hp 8 B...

Regálový sklad

Načítavanie...

Číslo patentu: 240808

Dátum: 01.01.1988

Autor: Nemeok Štefan

MPK: B65G 1/04

Značky: regálový, sklad

Text:

...skladu je regálový blok l,podél jehož čelní strany g je umístěna vozíková dráha Q, která je s čelní stranou g rovnoběžná. Na vozíkové dráze 3 je pojízdně uložen podlahový vozík 3 s elektrickým pohonem a zařízením pro plynulé zastavení v koncových polohách. Jednu koncovou polohu představuje pevná nakládací stanice Ž a druhou proměnná předávací stanice Q. Podlahový vozík A je opatřen nosným rámem 1 pro přesné uložení palety §. Pojezd...

Zařízení pro ukládání palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 253975

Dátum: 17.12.1987

Autori: Dresler Jiří, Otevřel Josef

MPK: B65G 1/04

Značky: ukládání, palet, zařízení

Text:

...a otočné páky nejbližšího vyššího podlaží, přičemž všechny vnější konce otočných pák jsou opatřeny kladkami, které se ovládacích prvků dotýkajíoPodstatou vynálezu je také to, že osy čepů protilehlých otočných pák jsou uspořádány v jedné ose.253 975 Dle navrženého řešení se dosáhne sklopení otočných pák pro ukládání palet gravitačním účinkem. Výodou je, že odpadne investičně a provozně náročný zdroj a rozvod hydraulikyoVýhodou řešení dle...

Automatický velkokapacitní zásobník součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253857

Dátum: 17.12.1987

Autor: Klauz Jiří

MPK: B65G 1/04

Značky: velkokapacitní, součástí, automatický, zásobník

Text:

...Paleta ł je tvořena čtvercovou deskou, na jejíž horní straně je lůžko pro součást a na spodní straně čtyřhranný vodicí kámen. Ve spodní části zásobníku je pod paletami l v první příčné řadě ł uložen přední příčný přesouvač g, ovládaný prvním válcem ył a z druhé strany v poslední příčné řadě 3 zadní příčný přesouvač Q, ovládaný druhým válcem yg, obaopatřené vykyvnými palci lg.Dále je ve spodní části zásobníku pod první podélnou řadou 5...

Způsob montáže nosných dílců úložných skladových konstrukcí, zejména skladových regálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238553

Dátum: 01.12.1987

Autori: Ritter Dieter, Pehnelt Heinz

MPK: B65G 1/04

Značky: dílců, montáže, regálu, úložných, zejména, způsob, nosných, konstrukcí, skladových

Zhrnutie / Anotácia:

Vyřešení montážního postupu pro osazování vodorovných nosných dílců skladových regálových konstrukcí, kterým bylo dosaženo takové přesností osazení pří co nejnižších nárocích na měřičské práce, že bylo ve skladu možno nasadit automatická oblužná zařízení s dvoukódovým ovládáním. Podstata spočívá v tom, že rektifikovatelné vodorovné nosné dílce se osazují do přesné polohy zvedací a vysouvací části regálového obsluhovacího zařízení, zejména...

Závěs gondol mechanizovaného regálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252694

Dátum: 17.09.1987

Autor: Krüger Vílem

MPK: B65G 1/04

Značky: mechanizovaného, závěs, regálu, gondol

Text:

...gondol mechanizovaného regálu podle vynálezu je znázorněn ve schematických průřezech na obr. 1, 2 a 3.Na obr. 1 je zobrazen svislý prüřez horní části mechanizovaného regálu rovinou A-A z obr. 2, na obr. 2 je zobrazen svislý prüřez horní části mechanizovaného regálu rovinou B~B obr. 1 a na obr. 3 je zobrazen vodorovný prúřez mechanizovanéhc regálu rovinou C-C 2 obr. 2.Na nosné konstrukcí Ä mechanizovaného regálu jsou v horní části na...

Viacpodlažný zásobník hriadeľov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240529

Dátum: 15.08.1987

Autori: Stesin Jurij Moisejevie, Gorštejn Viktor Arkadjevie

MPK: B65G 57/16, B65G 1/04

Značky: hriadeľov, viacpodlažný, zásobník

Text:

...automatizovaných alebo pružných výrobných úsekoch s priemyselný mi robotmi a manipulátormi. Tu sa predovšetkým prejavia výhody jednoduchého prestavenia na iný rozmer hriadeľa, možnost ukladania hriadelov vo viacerých vrstvách bez nutnosti dodatočnej manipulácie s fixačnými prvkami jednotlivých podlaží v procese výroby a opakované zachovanie polohy osi hriadelov. s dostatočnou presnosťou pre manipuláciu pomocou priemyselných robotov a...

Ústrojí pro přenos kroutícího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250091

Dátum: 15.04.1987

Autori: Madry Ferdinand, Fabian Ivan, Turek Jiří

MPK: B65G 1/04

Značky: momentu, krouticího, ústrojí, prenos

Text:

...~pohaněnou částí E -rp 0 jky. Pohálněná část 6 spojky je na obvodě opatřena zaobleným nákružkem 13. Stojina 1., nosník 2 a konzol-a 38 tvoří nosnou konstrukcí dopravníku 3, s nimž je spřažeuna poháněná část 6 spoj-ky. Při tomto uspořádání je poháněná čas-t i spojky uložena vně bunky, takže celý .pbostor bunky je volný pro skladování. Hnací část 11 spojky (obr. 4 je uložena na hnacím hřídelí 1 U spřaženém s wpoháněcím ústrojim 27. Poháněcí...

Zařízení k průběžnému zakládání pneumatik do velkokapacitního spádového regálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249625

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pallay Ján

MPK: B65G 1/04

Značky: spádového, velkokapacitního, zakládání, zařízení, průběžnému, pneumatik, regálu

Text:

...výhodou je to, že pohon, jaů.má poměrně malý příkon,je apolečný pro více zakládacích moetů a relativně velkou kapacitou zakládání, přičemž jejich zdvih je individuální. Výhodou je takě úplné odatránění pružení a ohvění moatů při zakládání. Rovněž je výhodou jednoduohoat konstrukce zařízení.Na přiloženýoh výkresoch je znézorněno příkledně provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je čelní vstupní pohled na spádový regál včetně...

Mechanizovaný regál pro uložení dlouhých těžkých trub nebo tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234304

Dátum: 01.03.1987

Autor: Haluza Jaroslav

MPK: B65G 1/04

Značky: mechanizovaný, dlouhých, těžkých, regál, tyčí, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizovaný regál pro uložení dlouhých těžkých trub nebo tyčí řeší skladování materiálu větší hmotnosti, s nímž se manipuluje pomocí jeřábu. Jednotlivé skladovací plošiny vyjíždějí po straně regálu do prostoru ovládaného jeřábem. Jejich pojezd je vyvolán svislým tahem jeřábového háku, působícího na svislý náhonový řetěz, který uvádí do otáčivého pohybu hlavní hnací hřídel. Tato přes převody ostatní hnací hřídele plošin. Na těchto hřídelích...

Skladovací zařízení s nad sebou uspořádanými zásobními přihrádkami pro podlouhlé předměty

Načítavanie...

Číslo patentu: 237551

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hudeček Jan, Valeček Jaroslav

MPK: B65G 1/04

Značky: zařízení, přihrádkami, sebou, skladovací, podlouhlé, předměty, uspořádanými, zásobními

Zhrnutie / Anotácia:

Skladovací zařízení s nad sebou uspořádanými zásobními přihrádkami pro podlouhlé předměty, například kovové tyče, kombinované s přepravním zařízením pro spouštění tyčí do zásobních přihrádek a jejich odebírání vertikálně vzestupným pohybem. Jednotlivé zásobní přihrádky 20, 21 jsou tvořeny dvojicemi proti sobě uspořádaných úložných ramen 3, 4, otočných ve vodorovné rovině mezi uzavřenou polohou I a otevřenou polohou II. Přepravní zařízení 2 má...

Zásobník obalů, například cigaretových krabiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 231999

Dátum: 15.12.1986

Autor: Klingenberg Uwe

MPK: B65G 1/04

Značky: například, cigaretových, krabiček, obalů, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zásobníků obalů, například cigaretových krabiček (4) dopravovaných z pásového dopravníku (2) v kontinuálním sledu. Zásobník je opatřen závorou (6) pro oddělování jednotlivých řad obalů ze sledu a dále zásobníkovým dopravníkem (7) přejímajícím řady (9) cigaretových krabiček (4) bezprostředně z pásového dopravníku (2) a podle potřeby je opět na něj vracející. Zásobníkový dopravník (7) je vytvořen jako pás opatřený můstky (11) z...